Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Dydd Gwener, lIfai 20.I

CYLCHWYL CYMDEITHAS FIBLAIDD…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYLCHWYL CYMDEITHAS FIBLAIDD BRU- TANAIDD A THRAMOR. Uydd Merelier y bedwarydd o'r mis hwn y cynnal.; iwyd Cylchwyl Cymdeitlias Fiblaidd Biutanaidd a Thramor, yn Neuadd y Seiri rhyddion, Llundain. Llanwvd y nenadd yn gynuar. vn y dydd gan fonedd- igion o bob graddan traddodwyd amryw areithiau tra bywiog a chyfrrous yno fel arferol; ac ni ddiclion neb I geiriau roddi darluniad cywir o'r pleser a ymddyscleir- iai ynmhob gwynebpryd ag oedd yn bresennol, Cym- merwyd y gadair gan y Gwir Airrfiydeddus Arglwydd Teignmoutb,'Llywydd y Gynuleithas, am 12 o'r gloch. DeChrenwyd gwaith y dydd ganddo ef wrth ddarllen banes gweithredoedd yr Eisteddfod. Yr oedd nodd- wyr ac effaith y Gymdeithas wedi cynnyddu llawer vn y flwycldyn ddiweddaf, yn neillduol yn Russia a Ho- land, Oddiar dechreuad y sefydliad liwn, dospartliwyd 390,328 o Fiblaa, a 59^002 o Destamentau; heblaw 17,585 o Fiblau a 23,940 o Destamentau, a bi vnwyd aC a was-garvvyd dros y Gymdeithas ar y Cyfandir; a 73,000 oFjlau a 49,000 o Destamentaa y thai a argraff- j 1\ wyd ac a wasganvyJ ar y Cyfauuir, gan Gymtleifhasaa a gynnorthvvyid gan y Gymdeithas hon; y cwbl yn 1,1-18,850 olyfrau. Swm yr arian a dderbynwyd y fhvyddyri ddiweddaf, heblaw yi- liyi II a gafwyd am y Biblau a werth-wydj oedd 62,4411. 18s. lOd. llai nag yn ,4381.7-s. -3 d .Yn llai yii y nawfed flwyddyrt yr arian a dderbynwyd am Fiblau a Thestamentau, gan mwyaf oddiwrth Gymmanfaoedd Biblaw, oedd 24,7661. 2s. 13d. sef, y!! fwynag yn y iiavvfed flwyddyn ac felly yn gwbl, .dcr- bynwyd 10,76IL 5s. 9d. yn fwy nag yn y 9fed flwyddyn-. Dywedodd Deon Wells yn ei araith, yr hon a dder- bynwyd gyda mawr orfoledd, ei fod yn gobeithio, y sylwai y Gymdeithas ar Hmgylchiadau Ffrainc, a dan- fon Biblau i'r trigolion yn lie y Gornieswr; ac efe a chwennychai gymaeU hyri i ystyriaethau Gweinidogion y Brenin, ar fod i ryw drefri.gael- ei ch-ymmesyd,-■■■dan eu.hymgeledd hwy, i wasgnrn y Bibl vn y -wlad bono. Dsrllenodd y Llywy-dd lythyr oddiwrth y Tywysog Galitzin, yn mynegu diolchgarwch y Bibl Gymdeithas yn Russia, i'r Gymdeithas yn LIundain; ac wedi hyny anerchwyd ycyfartod yn y. modd mwyaf pwysig gan y Parchedig John Ilatterson, o Peters L, u yr hwn a ddvwedodd, ynmhlith pethau ereill, ei f(Al wedi deall a theimlo llawer yn ei wlad ci:lit)ij, am ddefnycklioldeb Cymdeitlias y Biblau, ond ei fod yu rhwym i ddywedyd y dydd iiwnw, fel, Brenines Sheba, na fynegwyd dim o'r banner. Yn Russia, yr oedd y Bibl Gymdeithas wedi cyssylltu Cristianogiono Wahanol en wan ynghyd, nid yn unig yr oedd yr Esgobion, ond yr oedd Ateh esgobPetersburph,-yncy.mme:'(tdv.yo'r diefn ag oedd yn galw .am -undeb Ciistiilnbgion o bob feawati; y fath, eb efe, oedd ysbryd ac ymddygiad. blaenoriaid yr wys Roegaidd, ac Esgobion Russia. «>. v Dywedodd Canghellawr y Trysorlys, ei fod vn sicr- .J .l w hau i'r Bonheddig parchedig, yr hwn a gyfeiriasai at Ffrainc, fod yr had da wedi cael ei liau eisbes yn y wlad hono; ac nad oedd mesuran addas i'r dyben hyn, wedi cael en hesgeulnso gan y Gymdeithas. Dywed- odd eiUchder Breninol, Dug Kent, mai er ei fodef yn aelod ddiysgog o'r eglwys sefydledig, fod ganddo ef Y cymmaint parch i ercill, a plie buasai efe wedi deall ei bod yn gymdeithasi?gynnal un blaid o GriStianogon N"i I hytrach nag ereill, ni chawsentddim cynnrthwyo (1,di I wrtho ef. Traethwyd areithiau, heblaw eiddo'r gwyr anrhydcdus uchod, gan Count Gardie, C-enhadwr Llys Sweden,,y Parch. G. Burder, W. "Wilberforce, Yswain, Aelod o'r Senedd, Esgob Norwich, Charles Grant, Ys wain, Iarll Norwich, y Parch. Dr. Biackburne, Henry ) Thornton, Yswaina chan yr Yysgrif-lywyddion y Parch. Joseph Hughes, e. Skeinkoff, a John Owen, &c. wedi hyny ttaethodd y Parchedig Mr. Pinkerton, o Moscow, hanes o'r mwyaf hyfryd am sefydliad Hibl i Gymdeithas yn y ddinas hono, wedi'r dii AT GYHOEDDIVR SEREN GOMER. I Stk,Os byddweh cystal ag argraffu yr hanes can- lynol yn eich godidog Seren Gomer, mi a (yddaf ddi- ole,ligar i. cliwi: Y chydig o ddyddian, yn ol, cafwyd wrth gloddio yn y ddaiar gerllaw Eglwys Llangeler, swydd Gaerfyrddin, garreg hardd o naw troedfedd o. hyd, a thair o led, a'i ysgrif'en ga ariii; Deed barbalom, ifuve-brocaenS Byddaiyn ddVwenydd gan eich darllenyddion yn yr ardalhon pe caent wybod, trwy lewyrch eich Bercu, I eglurhad neu ystyr y geiriau uchod. Ydwyfj Syr, 1 Eich cyson ddarllenydd a'c11 ewyHysiwr da, Llangeler, Mai 1.2. T. DAFYDD. AT GYIIOEDDWR SEREN GOMER. j -? SYi?,Dysgwyliaf i'r sylvvadau canlynol gael He yn eich Seren Omeraidd, cyn gynted ag y byddo yn eich gallu:— Credwyf nad oes nn iaith yn meddu nnvy o rag^or- fl'eilitiau na'r Gynii-aeg; er liyny rhaid addef ei bod yn II fyr mewn rhai pethau. TV rth sylwi ar lythyr Mr. Llewelyn. mewn perthynas i'r ymadrodd, I U)-iiia y ei a laddodd,' &c. y mae yn hawdd gweled mai Widra ein iaith yw yr achos o'i fod mor anllealladwy ,iii,tíys, y Saesonaeg, am ei bod, yn ei rheolau cystrawenawl (syntactical rules) yn peri i'r gweithredydd ragftaenn, a'r goddefydd ddyl'yn, y fel-f, megis, < Here is the dog that killed the sheep,' nid yw yn gadael uu He i ammheuaethi, Hefyd, y Lladin, am fod tei-fyniad perthynol i'r enw, ymnhob achos, sydd yn ei osod yn dra eglur; iiie,,is, I Hie canis est qui Oven) Dt:ca\!it,' lie gwclir, oddiwrth dreigliad y gail,, pa tin yw y goddefydd; megis, Notti. Ovis, Ace. Ovem, &c. Vide y cyffelyb, loan xxi. 15. Wyt ti yn fy ngharu i yn fwy na y rhai hyn?' pa un a feddylir ynia, ai, aoedd efe yn caru yr lesu yn fwy nag yr oeddynt hwy? ynteH, a oedd yn ei garu yn fwy nag yr oedd yn en cam hwy? ond, y Lladin nid yw yn ei adael yn y tywyllwch, 'fa] y gwel.ir, 'Amasme plus quain hi P' &c. ond, yn yGym- raeg, dylid chwanegu gair, neu eiriau, ar y cvtrvw ach- osion, i'r dyben i'w eglurhau; megis, < Dyma y ci5 a laddodd y ddafad, wedi marw,' &c. Hefvd, Wyt ti yn fy ngharu i yn fwy nag y uiae y rhai hyn?' &c. Am v magenw an, ni ddeallais i un amser fod a yn rhagenw yn pin iaith ni, ac os gelwir hi gan neb yn rhagetiw perthynol, mynwn iddynt wybod mai per- thynol i ryw iaith arall raid ei bod, ac nid i'r Gymraeg. 0 achos ei bod yn cael ei gadael wrthi ei hun, jiebA" rhagenw yn ysgrifenedig, galwyd hi, hyd yn oed gan rai g ramma d eg vv y r, yn rhagenw; megis, I a gymmero. ddysg cadwed,' heb ystyried mai ymadroddion difTyo-jol yw y cyfi-yw (sliptical sentences), a bod y rhagenwau perthynol iddynt yn ddealladwy, megis, 'yr hwn a gymmero ddysg cadwed.' Hefyd, 'Dyma y ci yr' hwn,' &c. Etto, nid Alyfi yw y gwr a welodd fliiidei- ond Myfi yw y gwr, yr h.wn a welodd'/ £ c. «Ego sum homo qui videt,' &c. Hefyd, onid oes i a yr tin gwasanaeth yn yr ymadroddion blaeli- orol ag sydd i Jr, rr; &c. yn y rhai dvlyngl,, I dyw- yllwch, ac nid i oieuni, y tywysodd, ac yr anvein- iodd,' &e. Ac onid ellir ystyried a yn y éyfryw aoi- gyichiad, yn rhagferf sicraol, megis ei chwiorydd y, yr, &c. ? Yn mhellach, vid. gram. D. Davies, de parti- culas, He y dywedir, <Pa<ficu!as a, M, yr, yt;, esse verbonmi ministros, fiuia illis semper ancillantui- h. y. goreiriau a, y, yr, ys, rbagweision berfaii ydynt, am en bod yn wastad yn gweini iddynt.' Ac felly nid vw yn adeiriad (tautology} pan ysgrifenif a, See. ar Qf. y rhagenwan yr hu-ii, yr hon, &c. Llan Elwyj Mai 9. T. R. Gicallati yn Awenydduteih Daniel tib leuan D-dit, yn ein Rhifyn diweddaf. Lineli 41, yn lie Mohaid dvnion adwaebant darllen 1110esau à throion dynion adwat'nant. 48, yn lis hetiawr y bydol, darllen hen-uur y bydol. 70, yn lie ieiiainc, darlten icuanp-c 89, yn He AT hauhven yn glirach, darllen A'r haul yn oleuavh. r 106, yn He ??? darUpn ?e?g. 10?, yn He 6!M'n? dMiien Gtp?.??' 11 V, yn He fan hyn o/yd, darllen fan hyn o fivd. Dylai y ddau Hir a Thoddaid fod at- waban. Yn yr Arysgrifen t|ad»n ai" DOT SyrW.Paston.llin.5. yl1 He bras, darlleu oms,

Family Notices

T...LOSG:\' EW 1'D D IO,