Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Dydd Gwener, lIfai 20.I

News
Cite
Share

Dydd Gwener, lIfai 20. I AT EIN GOHEBWYR. I \)-1 r yaym wedi derbyn Prydyddiaeth E. Thomas. I ..r.1\. Fefi t.a\\ an odii i fyneo;^ er hyfforddiad t'f rhai a ddichou fod San< djfit berthynasau neu gyfeillion, mewn toodd anno aw ydd, yn cael etÍ blino gan Annhrefn Me- ddylio4 Deilliliall o'u pwylI, fod sefynfa ddewisol yn ftwr yn cael ei pliarotoi, lie yr ymdlinir a'r fath achosion gyaa diûgdw-d1 a dyn-garweb, gan Feddyg ag sydd "ledi bod yn hit" ac yn sefydlog mewn ymarferiad, a'r VVn sydd wedi gwneuthur yr anhwyldeb uchod yn de8tun neiUdu-ol o'i ystyriaeth. Pob gofyniad a ddan- fouir 4-t Aigraffydd y Papur hwn yn y cyfamser, a ystjrir yn ddvlarhsy gan yr Hybyswr. Gan nad oes 1.\11SfydIiad o'r fath, a'r a wyddom, yn y Dj wysog- aeth, ni ddiclion yr un a gynnygir yn awr, dybiwn ni, h* aa bod yn dra g,%Tasaii,ctli gar,, a ilerbyn cefnogaetlr ae^Uiaanal. '1 Yr cedd anuedd o MufeiiiaK! yn y ncur uydd Sadwrn j diwcddafyn y dref bon; gwerthwyd cryn lawer am lai pris nag arterel; eithr cadwodd y gwartheg iieitbiog c^u prisoedd. Gwerthiad marwaidd oedd ar y cetfylau, am brisoedd iselach. Daeth aairyw o garcliarorion Ffrcngig i'r drefiion yr \vythiios hreaenol o'i- Fenni, &c. lie yr oeddyiit-ar eu gair, i geisio llohgaa i'w trosglwyddo tua'u gwlad en honain ac ymaeqmryw o'n cyd-ddinasyddion, y I-liai niont garcharorion yn Ftrainc, wedi dyehwelyd yr wythuos hon. Ymdyra Unoedd o'r tri-golion i lan y inor ar bob amSer ilanw, i ddysg-wyl dyfodiad oil perthyn- dsaw a'u cyrnmydogioii gyda. y lloiigau. Sefydhvyd dwy Ysgol. SaT)l»athol ,yii. ddiweddar yn Nghastellnedd, un i wrrywaid a'r Haiti fenywaid mewn cedran, y rhai a gynnwysant eisoe,, yaghylqh 50 6 Ys- golheigion; ac y mae ysgol rydd yn oI_cynllun Mr- Lan- caster, i gael ei hagor yn lied fliaii yn y Fynachlog, ger, lhw yr un lie. Dydd Sadwrn diweddaf, brawychwyd trigolion Clan y dwfr yn y drcf hon i raddan dirfawr, ynghylch daii o'i- glocii yn y bore, gan dan fTyrnig a dorodd allan yn nhý IVh. George Lowis, pei'lysienwr, (grocer ) yr hwn oedd oddi y pryd hyny; t.ybir i'r elfen ddinystr- ioi! jmafiyd mewn (iiiiad a osodwvd aer bron y tan i sychn pan aeth y teulu i'r gwely; yn>ed<i Mrs. Lewis, a'r wasanaethyddes yn cysgn yn drwm mewn parth uehel o'r ty, pan welodd y gwr sydd yn gofaln am geff- ylau'r Liythyr-gerbyd y bin bnwyd yn blr cyn en deff- roi, ac wedi hyny nid ocdd yn bpsibl kldynt; ddyfod allan tnvyun drws, gan rym y fllamiau angerddol; daethaat a!lHn o'u sefyllfa f' daethant adati o'u sefyllfa frawychus a pheryglus trwy ffenestr y llofFt, wedi i ysgol gael ei dwyn i'r fan: yr yoys yn casgln fod y goUed a wnaed ynghylch 2001. Yr oedd mvyddau'r masnaehd^ wedi eu diogelu (insured) mewn Digolledfa (Insuring Office). Clywsovn fod Mr. Hassail, Daearfesurydd tra chyf- rrfjl, o Swydd Benfro,-wedi ymgrogi yr wythnos hon, yn IJambcllr, Swydd Abei-teiif; Iord iii wyddom pa beth oedd yr amgylchladau a'u harweiniasant i gyf- lawniYweithrcd dibwyll ac erchyli. TraddodvVyd Rees Thomas i garchar Caerdvdd, yr wythnos ddiweddaf, gan L, W. Dilwyn, Yswain, T. Morris, a J. Collins, Ysgolheigion, o dan y cyhuddiad o ledrata sach yn cynnwys amryw nwyan, eiddo Mr. G. Wiliains, o Lanrhidian, oddi ar gefn ceifyl with ddych- ¡ welyd o farebnad Abcrtawe, ynTachwedd, 1802, sef er ys agos i ï2 mlynedd yn ol. Dydd Gwener diweddaf, danfonwyd George Hughes, o'r dref hon, i Gospdy-gwaith y Bontfaen, am rwystro yr Ynadon yi) y cyflawniad o'u dyiedsWydd ae ymosod ar yr Hedd-geidwaid (Constables), gan dori bys nn o honynt a chyllell; yrydym yn clywed ei fodwedi cael ei ddanfon wedi hyny i garchar y wlad yn Nghaerdydd, i gael ei brofi yno wrth Weithred Arg. Ellenborough, am ana^fu ac archolli. Tarr.wodd yr Hope, Cadpen Allen, o Fowey, ar y He a elwir Salth Maen (SGren. Stones), rbwng Scilly a'r Pen Tir, yr wythnos ddiweddaf, nes sviddodd, 11 galarus yw adrodd, trengodd pob'dyn ag oedd ynddi yn yr eigiou. Casgiwyd 3,1881. yn Birmiiigbain yn nnig, leblavv y costiau wrth Cll, cynnull a'u danfon, i ddyoddefwyr Germany ac o'r swm uchod, eodOdd y gweithwyr yn yr amrywiol weithiau yno dros 3001. Y mae prisoedd yr anifeiliaid wedi gostwng yn ddi- weddarmevvn amrywiol farchnadoedd o 20 i :30 yn y cant; ond prisoedd y defaid ydynt yn lied gyffelyb i'r modd yr oeddynt er ys tro yn ol. Dysg-wylir i risgl derw, (bark) i ostwng cryn law Iei- yn y tymhor hwn, o herwydd fod llawer o risgl tramor wedi ei drosghvyddo, a mwy yn cael ei ddysgwyl i'r wlad: y maenwyddau'r Perlysieuwyr (Grocers) mcgys Siwgr, coffee, a rice, yn gystal a gwirodau (sjritits) Rum, Brandy,sac Holands, yn gystal a chrwyn anifeil- iaid, c y wa rc b ,11 in ,01 cw, a choed, wedi ..gostwng mewn pris. Y m"c, trigolion y Mwythig wedi cytuno ar fan i adeil- adn Co!ofn a delw Syr R. HU1, ar ei pben, ?el y modd goreu i barhau cofFadwriaeth gwcithredoedd mitwraidd y Cadfridog dewr a medrus hwnw; yr hon a adeiladir yn ddiymarosyn y dref; ac i'r dyben hyn y mae rhag- daliadau helaeth wedi en gwneuthnr eisoes. Hysbysir. mewn llythyr oddi wrth Swyddog yn rhan- gatrod (b(ittfilion) Syr W. W. Wynne, fod y gwyr per- thynol i'r rhan-gatrod nchod mewn Iluestai gwychion mewn gwahanol bentrefi ar lannan'r Gironde, ynghylch 20 milldir o Boiirdeaux; fod addfwynder Ý Ffrancod i'r milwyr yn drahyfryd a dymllnol; fod y gwyr yn cael digon o gig eidion, bara gwyn a gwin. Deallir yn awr yn lied gyffredin, na fydd i'r Meiwyr gael eu talu ymaith ar unwaith, megys 'Y dywedid yn ddiweddar ond yr ydys yn son y bydd 20 o gatrodau i gael en rhyddhan ar y 24ain o Gorphenaf; a rhyvv gym- maint ar y 24ain o Medi, a'r lleill ar y 24ain o Dachwedd. NosSul diweddaf torodd rhyw ddihirod i weitluly Sebon Mr. Burge, a'i gymdeithion yn Caerodor, ac ys- peiliasant ef o'r hyn a allasent; yiiidrecliasant agor y coffr haiarn a throsolion haiarn, ond nietbasant ei wneu- thur, a gorfu arnynt ymadael ag ychydig geiniogau a dimeiau, a pheth arian-y mae gwobr o 401. wedi ,gyn- nygameidala. Dymchwelodd y Llytliyr-gerbyd o Lundain i Caerodr, (Bristol) bore dydd Stil diweddaf, ynghylch tair milldir o Calne., trwy'i- hwn ddygwyddiad, blin yw. gcnym glywed, torwyd clun un gwr bonheddi-g, a briwyd un arall yn llymdost. Datguddiwyd nn o'r cynllnnian mwyaf ysgeler tuag at yspeilio, os nid gwenwyno'r cyffredin, ag a glywyd son am dano erioed, yn ddiweddar yn Trio. Enog- tarnwyd dauFelinydd o'r enw John Rowea Henry Rundle, gerllaw'r dref iichod, o gymmysgn math o glai gwyn a gyfodwyd ynmhlwyf St. Stephan a pheilliaid; profwyd en bod yn maln'r clai i'r dyben hyny. A gellir casgln helaethrwydd y fasnach erchyli hon, oddi wrth fod mwy nathunell o'r clai wedi ei gael mewn rhandy o'r felin, heblaw fod 12 sachaido beiiliaid yn gymmysg- edig ag ef; ac yr oeddynt wedi dwyn ynmlaen y fasnacli hon dros chwech mis o leiaf; dirwywyd hwy o 101. yr un; ond yr ydys yn o-fnifod y dihirod mwyaf euog, sef y rhai Wii gosedasant ar waitli wedi dianc. Yr oedd y dysgedig Dr. Johnson mor eiddigeddus dros y gwirionedd fel na ychwanegai y peth lleiaf, neu dynu dim oddiwrtli hanes, er mwyn ei haddnrno, gynta pha mor ddistadl fuasai, ac er na biiasai ei chyfnewid yn drygu un dyn, fel y dywedai y diweddar Mr. Tyers, yr hwn a adwaenai y Dr; Johnson yn dda, "ei fod yn siarad bob amser megis pe byddai ar ei 1w." Dywediv am dano ef, na oddefai fyth i'w wasanaethwyr ddyw- edyd nad oedd gartrefj pan fyddai yn y ty, (yn oi arfer llawer o foneddigion a dysgedigion, pan na fyddo arfod nen ewyllys ganddynt i siarad a'r hwn fyddo yn gofyn am danynt) hyd y nod pan fyddai fwyaf diwyd canys, nieddai efe, 11-iii ddylai parch gwasanaethwyr i'r gwir- ionedd gael ei wanliall trwy- y fath mferiad. Dichon Athronydd (Philosopher) wybod nad yw hyny- ond ffurf 0 ymwrtliodiad a'r cais, ond nid oes netuawr o wasan- aethwyr yn gyfryw wahaniaethwyr. Os addysgaf fi wasanaetliwr i ddywedyd celwydd droswyf fi, onid oes genyf reswm i dybied y dywed efe lawer yn y'ehwan«g I drosto ei hnn ?" 1 i Cymi;ariaeth-Dyy,c(l $)1' Thon';is Ovcrbnry fod y dyn a'r nad oes ganddo ddim i ymffrostio ynddo ond enwo^rwydd ei bynafiaid, yn debyg i gloron, o herwydd fod yr nnig ddaioni a berthyn iddo o dan y ddaear. Mynega Herodotus yn y llyfr cyntaf o'i Ifanesydd- iaeth, maitvi plietli a ddysgai'r hen BerAiai(i i'v plant, o bump i ugahi mlwydd oed; sef, y modd i ymdrin it cbeiiyl, i saethti yn fedrus a bwa, ac i ddywedyd y gwir. Yr hyn addengys y fath bw ys a Oso..dcllth\vyahsefyIlIu yr arfer rinweddol hon ar feddyliau ieuenctyd mewn pryd. n". I Chu edl Ber,iidd.Yr oeddr';n -yn rliotlio mewn gweirglodd hyti-yd gyda'm cyfaili, He y. gwelais ddyn yr h%n a wyddwn mai dihiiryn oedd, yii eysgu lp-envn tawelwch ac esmwytiiyd, mawr, "Y nefoedd dtlaloulls, ebe ii, nid yw yr holl ddrygau a gyflawnodd y dyn hwn yn aflonyddu ei gwsç. Y mae Duw, nietidti fy ngliyfilili, yi) goddefi ddihirod gysgu', fel y gallo dynion diddrwgfyvv yn llonydd." Sicr yw fod Llywydd y byd yn gOruwch lywodraeth y drygau mwyaf. S gollodd Maelerwr tra chyfoethog gymmaint a 1,t)OOl.c ai- unwaith, ar longddrylliad un o'i longau gwerthfawr, efe a barodd i'w oruchwiliwr ddosbartbu tOOl., rliwng, gweinidogion a phobl dlodion, gan ddy- wedyd. 1:9- yw fy meddianau yn dechreu iiiyi-ied yiniiitli wi-tli V mil a'r ptim cilit ar iiiivvaitli, y iii, yn hen bryd imUldiogelu rhan o honynt cyn yr elont. Pan y tybid 'fod gwr bonheddig, yr hwn a arferai roddi miioedd i'r tlodion, yn agos a marw, gofyiiodd ei etifedd iddo ynmjia le y gallesid caol gafael yn ei drysorau? I'r hwn yr atebodd efe, "ell bod yn Ilog- ellau'r tlodion;" Myfi a roddaf i ti afal c3rad," cper Esgob wrth fachgenyn synhwyrol," os dywedt i mi yn mha le y mae Duw." "Myfi a rodtaf i afal etirat], Syr," ebe'r bacligen, os (tywed-vieli cliwi yn mha le Had vw ef." —— I'R CYBYDD. j Ar drafael pa fael fydd i ddyn bychatt Ddwyn beichiau diddefnydd: Doethach y gwna hen deithydd, Brynu y dorth bar un dydd. Y mae cymmeriad Bonaparte wedi cael ei osod allaii mewn gwahanol fodd gan amrywiol bersonau. ond gellir cryiilioili- cwbl ynghyd fel hyn,heb drenlio llawer o eir- iau-iii chyfart'n'r fath gymmyscedd o bethau gwrth- wynebtis, ysgatfydd, erioed yn yr un dyn. Yr oedd mewn ychydig fllnserwedi bod yn Freninoiiad (loyalist), yn Chwyldroiwr, ae yn Ymeravair—yn Fahometwr, yn Babydd, ac yn Ymgeleddwr Synagog yr luddewon—yn Is-swyddog ac yn Beiiadti'r yn Fradyciiwi-, yn wrthty- felwr, ac yn Deyrn-prine-swr—yn Gristion, ac yn Ang- .iirediiiNvi-yi- oedd ei gwymp fel ei fywyd yn maeddu holl ymdrechiadau ihag-ganfyddbl y meddvvl—yn fyr, yr oedd ei holl hanes fel breudd\yyd i'r byd, ac ni ddicli- on neb ddywedyd (heb edrycli goruweh y byd) pa fodd, neu paham y deffrowyd ef o'i her-lewyg.o- Y fath yw darhrtiiad gwanaidd o Napoleon Bonaparte y I. (ac ni obeithiAvn y diweddaf) Ymerawdr y Ffrancod. Nid oes nemawr, od os un, yn ammen. iddo wneuthur llawer o ddrwg; ac nid oes fvvy achos annncu iddo fod yn ach- I os llawer o ddaioni, pa nn ai yn fwriadol ai peidio Ca- nys er ei fo(I ef yn ciraliatis ac yn Ormeswr, trw yddo ef y daeth Ffrainc, Spain, a Portugal i etifeddu'r fenditho Ffurf-ly wodraeth rydd trwyddo ef yragorwyd bedd i goelgrefydd, yn ninystr y dichyn Breninoedd ddysgu oddi wrtho ef, mai eu myfyrdod di- ogelaf ac anrhydeddnsaf, yw Iles en pobi. Dysgir y bobl trwyddo efnad oes un onnesmor ddychrvnllvd ar nad oesmeddvginiaeth vhagddi; ac ymae efe yn ochel- iad i'r rhai a fynai yraddyrchafu ar adfail Breninoedd a phobl, mai os dichon nchelfrydedd eu cyfodi o'r sefyllfa iselaf, y dichon eu bwrw i lawr oddt ar y irnvyaf uchel ynyrnnmodd. Djisteunr'Tyngnr—Trhy teM ISlr. ty~—- a Ili- it- yn siarad a'u gilydd yn ddyfal ar yr Heol yn Abcrtawe, dygwyddoddi vyw wr iyned heibio ar yr amser, yr liwn meddai Mr D-- oedd wedi gwneuthnr cam mawr at; ef, ac am hyny efe a dyngodd amry w weithiau, gan ddy- wedyd yn Saesneg, yr wyf yn gobeithio y denfyn Dnw ef i Uffern," yr hyn a fynychodd efe amryw weithiau. A yw ef, eb Mr. M. wedi blino cymmaint arncch fel y mae yr oJwg arno yn eicli cyffroi ?" "Y dyw mewn gwirionedd, eb yntef, dymniuvn fod y dihiryn ynmhell o'm golwgdros fyth," Os felly, syr, meddai Mr. M, yr ydych yn hoilol allan o'ch He wrth ddymuno eiddanfon- iad i uffern," Pa fodd hyny ? Beth yr ydych chwi yn eifeddwl ?" Hyn yw fy meddwl, Syr, a 'tebai Mr. M. os ydych am gact llonyddwch parhaus ganddo, byddai yn ddoethach i ehwi ddeisyfariddo gael ei gymmeryd iÎÍ- nefoedd, ac yna, yn ot yr arwyddion a welaf, caech loji- yddwch tvagwyddol ganddo; end os i uffern yr â, fe'ch aflonydda yno, yn waeth nagy mae yn eu wneuthur yma."—Gwridiodd Mr D. ychydig, a diolchodd am y cerydd tyner, gan addef,foll tyngu yn afresymol, a'): fath ddymuniad ag a amlygasai efe yn, wrthun, a rhoddodd hcibio'r arfcr halogedig o dyngu ti a parhaodd y gyf eillacil. Amcybodaetli trucmis.—Aeth lien wraig yr hon a ber- t.hynai'¡ gymnnmdeb yr eglwys Babaidd/ar v "y dydd a ddiofrydwyd i ?t. Michael, yr Arch-angel, fel geihv'r Pabyddion ef, i eglwys yn Pans,' Hc'r oedd darluniad o'r Saint hwnw yn maeddu'r dialol, a gosododd nn gan- wyll yn agos i'r Saint, a'r ilkill Fyii ymvl y diafol (en dehvau) Wraig!" ebe'r Offeiriad, dan floeddio," nid ydych yn gwyboti pa beth yr ydych yn wneuthur, yr ydych yn offrymn i Satan." Own yn dda ddigon, Syr," eb hithau, "beth yr wyf yn wneuthur, ond am 'o.J nad wyf yn gwybod yn skr i ba yr wyf yn myned, wedi marw, da yw cael cyfaili ynmhob Ile!" Gofyniau, onid yw y rhai sydd wedi ymwerthu i wneuthnr dryg- ioni, yngwyneb rhybuddion cyfcUUon a. pherthynasau, pregethau a marwolaethau cymmydogion, j ac anno? aeth&u eu cydwybodau cu 11 hunain, yu ymddwyn megys pe byddent o'r un iTydd a't ?tenwraiguchod? neu yn fwy drygionus gan eu bod yn "ofFryniu eu boll amser, a'u doniau i'r (i¡fol yn MM;?, mgys pc na byddent yn dysgwyl un cyfaili araB yn nhmgywyddoldcb ?

CYLCHWYL CYMDEITHAS FIBLAIDD…

Family Notices

T...LOSG:\' EW 1'D D IO,