Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODRQtv

News
Cite
Share

SENEDD YMERODRQtv TY YÚ ARGLWYDDI. 1. 1 Mcrc!w/ 11!.fi 11..„Cyfodo(ld larll Liverpool i aTitiorx cytlKyniad yr Argtwyddt ar fod i 10,0(K)!. ^acleii caniat- an i-B<hig- \Velington, fel y-geilai cynnat ei urdihis mewn inodd gweddus. Yr hwn, nieddai ei Aiglwydd- iaeth a eiiniSIodd fiuldngpUaethan.digyflelyb—yr oeddid yn tvbied rai blynyddavi yn ol fod cynnneriad hiilwraidd y wlad hon wedi suddo; a hod ein holl fawreddyn per- thyti i'r mfiroedrl, ac na allaserntod yn t'awr pan Fyddai ein bVlhHnoedd yn brwydro ar v tir~ond vn awr -vr ydym wedi profi i'r hyd flad yw Prydain iipb enwog- rwydd nnlvs-ranld. Derchafwyd ya-euw Brytanaidd pan yr Ddi!" gwnaeth ei fedritsrwydd i'r mihvyr Brytanaidd ymgystadla,. es nid liiagori, ar holl fliwyr y byd—gwrthwynebasant bcnacth Ffrainc, yn llwyddianns, yn Poiliigi, pan oedd holl Ewrop yn ytnddibynu amoef. Yr oedd Russia, Ger- many, Kolaiid, Spain, lortllal, Italy, a Switzerland. Wedi en dymcbv.elyd, a Dng Wclington wedi ei adael dros amser o fewn i eyfn'niau Torres Yedras i gyunal anymddibyniaeth Ewrop yn erbyn V Penadur ag: oedd wedi darostwng yr holl tyd yn agos gan draluinsder ei alia. Byddai i bawb a ddarllenasaiit iianes Dug-Mad- borough addef fod y niodd yn yr hwn v cadwodd fyddiu gyfunol yhgiiyd, yn an o'r profiori mwyaf o fiuf- msrwydd pertVaith—yehydig Lywyddion a ellasai vm- Ifro.stio vnyr nn liwyddiant; ni ymtaddodd efe rhvydr .yi-DI?i(t(lod?Ll el'c ti,?v)( i i, erioed heb ei lieiiniil-pa fodd bynag, yr oedd Marlboroii'ib yu gwrthwynebu Louis XIV, 'pan nad oedd Swyddogiou Ffrainc yu .enwog—oiul yr oedd Dug Welington yn gwrthwynebu Bonaparte ytrltoli gy(iawiv der ei albs, a byddinaedd o dan ei reolaetho bob part it o'r bvd—hawdd yw eofio aad OCSOIH pedair blynedd oddi ar pan mai Prydnia oedd yj-^■ vnrg jlcyr-ntts anyitv ddibyuol yn y byo os dylynid Bug «Torres Vedras, yn i;no, gwelid efyn cymmeryd Ciudad Rod- rigo, a Bad a j or:. Dylyiuych cf i tac?-dd Vittoria, a  I Pi ai- gwelweb el'o'r diwedd yn gosod y ?tte!' Fnitanaidd ar tuiiau Bourdeaux. Os oes dyn yn y byd yn'deilwng o anvydd cymmeradwynetii gyhoedd Dug Weliugton yw ydyn. na cynilygoddlarll Liverpool, at- fod i genadwri'r Tywysog Rhaglaw, ynghylch darpariaeth i'r Arglwyddi caniynol, gael ei gymmervd i ystyriaetb, set Arg. Lyn- doeli, Arg. H. Hill, He Arglwydd Can- Beresford, v rliai oil a ynienwogasar>t CH linnain yn y rbvfeloedd a aetlaint heibio, er mawr fudd i'w gwlad.—Cytunw"vd yn nnfryd. Oofynodd Dag Norfolk, pa un a bod y Llywodraeth yn bwriadn belaethu tal y Swyddogion Milwraidd a Llyngesol, y rhai ydynt ailan o wasanaath, ac yn byw ar banner tal, peidio, zir ddiwedd i-iivfel. Atebodd larll Liverpool, fod y Llywodraeth wedi ystyried y pwne, ac y gwnclid cymmaiht i'r dyiiion teil- -n ng hyny ag a tyddai yn bosibl. jLtitit, .1?.Ar annogacih Archesgob Caevgrawnt,dar- Ilenwyd Vsgrif 0irvvy yr Ofl'eii'iaid y drydedd waith. Tir F CVFFREDIX. -•i/trcv-, 11.Cymmerodd y Khaglafarwr y gadair am bedwar o'r gloeb, ond am nad oedd ond 35 o'r Aelwdan yn bresennol, efe a ohiriodd yr eisteddfod byd dranoeth. luti, 12. Ar aniUigaetb Cangbeliawr y Trysortys aetb y Ty yn Eisteddfod, i ystvried ccnadwri y Khaglaw ynghylch darpariaeth addas i to), a'i gydlafurwyr. Gwnaeth Cangheiiawr y Trvsorlvs araetb faith a chynnwystawr, 9 ran Siyhvedd yn gvftVl,yi) i'r hon a dracthodd larll Liverpoot yn Ntiy't' Afghvyddi, gan ddarhmio nieldrosrwydd a liwy<idiant,tfeg Sw eluig^ ton ac a gynnygodd ar fod i 10,0001. yn tlynyddol gael-j eu eaniatau iddo, ynychwaricgol at yr hyn a gaiiiatasid iddo o'r biaen. Wedi liyny syhvodd iir ddewredd, inf<r- wsrwydd, a llwyddiant Arg. Lyndoch (Syr T. Graham)> Arg. H. Hill, ae Arg. Beresford. Syiwpdd fod,y:,Ty • wedi eaniatau 300,0001. beblaw 4,0001. yn t3ynyddol eisoes i Ddng Weliugton, ac y byddai y cwbl yngwneu- tluir y swm tlynyddol o gyich 19,0001. Gwrthwynebwyd y cynnyg gan Afr. Wliitbread, o herwydd ci fod efyn tybud Had ocdd y swm yn ddigon helaeth, ar gyfer y gwasanaeth a gytia wnwy d a'r Urddas a roddwyd. Dywcdodd Mr. Ponsonby, nad oodd IS neii 19 mil o bunnau yn ddigon i gy nr.al urddas un o'r Pendefigion penaf yn y devrnas; o'i ran ei hun, buasai Wyij foddlon eaniatau 500,0001. yn lie (i brynu tir i'w Ar- glwyddiaeth), ac os na wnebd hyny gan ryw an arall, efe a gynnygai ar fod i gan mill gaeleu cbwanegu at y swm a gynnygwyd. Atebodd Cnnghellawr y Trysorlys na ellasai un swm fod yn gyfartal i wasanaetb Dag VV elington, ac am hyny yr oedd cfe yn foddlon cytuno a'r cynnyg diweddaf; Dywedodd Mr. Wbitbread fod byn yn gwneutliur y weitbred, yn bcrdaith, ac yr oedd yntef yn berSaith foddlon. Cytunwvd yn unfryd; Y na caniatawyd y swm o ddwy fil 0 bunnau yn fly- nyddol i bob un o'r Pendefigion cajdyrol, sef Arg. Lyndoch, Hill, a Beresford. Gwrthododd Arg. Niddry (Syr John Hope) ac Arg. Cim-brennre (Syr Stapleton Cotton) dderbyn un rhodd o'r fath, 0 be: wydd fod gan- cMynt ddigon gynnai es l\urddas beb jiyuy.. 1 ,,) ,.(,. \u j;. \I"¡ "j t" J.JA'.¡ of Cynnygodd Mr. C. W. Wynhc ar fod 1 annerebuul gostyngedig gad ei ddanlon i'r Tywysog Rhaglaw, i ddeisyf arei Uchder Breninol i ddefnyddio ei awdarj dod i ddiogelu Norway a" y naill do, nea dilarostyn^ iad i Swredeii o'r tu arall, a gorchynimyn i bob brwydros beidio tra parhai y gynnad!,n»!cJ; gwnaeth araetb faitfi yn erbyn darostwiig gwlad o'i hanfodd i Lvwodraetli, ine g s pe v ti-igol',oii vii a!i:ieiiii:ii4, y i- l i,)i a arail, megis pc buasai y trigolion yn auiieiliaid, y rhai a albs,ai en perchenogicn gyfnevvid yn ol eu hewylhs., Wedi hir ymresynui, ac arcithio dros ac yn erbyn y cynnyg, ymranodd y Ty-Dros y cynny" g°, 71:- Yn ll erbyn, '229—G\fahatiiaetb, 133. 'I Lltm, i(i r,vttinv%,ytl aramryw cidiwygiadau yn \l grif CytVeithiauy Tlodlon, a gor«%myaWya ei darken y drydedd waith y foru. Wedi siarad ctyrt lawef ynghylch Ysgrif Traul Etil. oliad, neu ddewisiad Aelodau dros v i eistedd yn y Senedd, ymranodd y Ty^-Dro^ yr tsgrif, :;0- ei herbyn, 8^—Gwabaniaeth. 24. Dvgodd Canghellawr y Trysorlys yr Ysjrrif vn.«bvlc[, rheoleiddio trosglwyddiad ýù ger bron, yr hon svM iÍros drosglwyddo yd o'r wlad heb dalu toll. Dywedodd Mi-. Rose ei fod efyn gwybod yn dra sicr mn y drwg anghenfilaidvl 'agaeiynai'i- Y,rif hOI), ae am, I c-=, t hyny bfe a ranai y ri y,pe gorfyddai arno fod yn unig. Tybiai Mr. Coke, 0 Norfolk, mai y fforddoreu i an- nog y givaiih 0 dyfu 5id, ac 0 gahlyniad gostwng ei bids, oedd ('efnoi arddwriweth (/? Ù1Ihu;e), ac yr o?d i ff yn gryf o'r ?rn nad oedd nn ifoi dd i wneutliur hyn -ovC" trwy roddi dal-ysgrifa'u ((sascs) hirion i'r • HWSILVII byddai byn yn aimogaeth iddynt i trashau y ddaeiii- trwy yr hyn y codid v eymmaint arall 0 ýd ago sydd V. cael ei gotli yn awr. Petb i oiidio o'i hei Wydd &eJt. nad oedd fwy o yuiddined fiiwng percbenosrion tit, a' deiliaid yn eu gilydd; canys yr oedd ef yn sicry buasa- y fath bvMler ddymanol yn ehv i'r ddwy Ùhlld, ac i wlad yn gytiiediii. 1 Nid oedd Mr. Rosfe yn ewyllysio cefnogi nebme i an a fnasai yn anfanteisiol i'r rhai sydd yn codi vd end yr oedd efe yn tybied fod y rhai a ddygai ýd i'r wlad yu deilwng o'r uu diogelwch. Dywedodd Arglwydd A. Hamilton, fe buasai yr Ysgrif yn debygo ddwyn yr erfaitb a ddychvmniyga*fei choledd Ny", sef gostwng pris yr yd; heu pe bua"sai V0 codi y pniMh-os aitfser mewn trefn i'w ddwyii vnisei vn- barhaus, m buasai efe yn ei gwrthwynebu; ond nid oedd efe yndysgwyl i hyny ei cliatily- I]. Ymddango-11 iddo ef mai y pwnc mewn golvvg o liyd oedd lies v rhai oedd yn codi yr yd, ac nid y rhai c" !d yn ei brynu- an yi- oedd ef yn tybied ei bod yn galed i'reithaf, fod V ( gradd hyny 0 ddyiuon ag oedd wedi dyoddef cynnuaiiit f a chyliyd, i gael eu gwasctt dvachefn gall weitlired o eiddo y deddfroddwyr i godi pi-is, yr yd, y mvLmui v daeth yn gymhcdvol; yr oedd efe yu foddlon a«.!ef V 1 buasai eaniatau i'r yd gael ei drosgiwyddo o'r wlau vn ddidoll, yn annogaeth i?odi mwy nag heb hyny, Vod nd byddai i'r aminodan ca?thiwna ynghr derbyn o wledydd tramoryn sicr o gadw y p! i fynu, a gwascu y rhai aflinid fwyaf o herwydd ;s ani'?teth lit-ir' gan hyny, cynnygodd ei A cliat-, tit, Ai- fod $ ystynaethm' peHach o'r bwnadau yn yr Ysgrif, ?a? eu I gohirio hyd tri mis i heddy w." Wedi rhai syhv syhvadan gan amryw adodau ereUt ymraLodd y Tý, dros gyimyg Avg. A. Hamilton 27 \J ei erbyn 114 —gwabaniaeth 117.

7 ? 0 1- 1-I -s " -7 f - OJL~…

■I " - - -..-..., -....-..-..…