Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAAVRTH 17. Derbyniasom bapurau Paris y bore hwn am y 13eg a'r 1 leg, Ymddeugys wi th y rhai hyu fod y tawelwch mwyaf yn liynu yri y brif ddmas bono; nid ydynt yn crybwyll am yniryson o un math rhwng y milwyr, na neb ereill. Yr sydd yn cryfhau pin gohaith fod yr hysbvsiaeth a g'w orn ddoe mewn lly thyr anghyoedd, yng- li3!lcli toi,fysc yii Pat- i s, N ii (id i f hylch tcrfysc yn Paris, yn ddisylfaen. inlytieg;j- gaii y p,I)uil Ffi-ei)"Ig a elwir y Jonr- nnl des Debats, a. i y 14g, d(tll y pen Lubeck, S'vbrill 30, fod y Tywysog Cimstiah \vcdt ym) cddi i adat 1 Norway, o herwydd ei fod yn deall fod plaid lied gadarn yno dros yr unoBaeth a Swpden- os yw hyn yn wir, y 'mae'r newydd o gryn hwys, gan yr ymb.eddychir rhwngy ddwy wiad ragdtly- wededig heb dywallt gwaed; yr oeddid yn sen er ys talm fod y lath blaid ).-it Sweden, eithr nid yw'r hanesion gynt, na'r un bresenol yn rai 1 swyddf I, gan hyny His gallwn wybod gydàgun mesur o sicrwydd, pa fodd y inae pethau yn bod yno. Crybwyllasom eisees fed son ar led am fyned- I iad Bonaparte i Gibraltar, ac nid I RLba, y iii,-te ,r Sni hwn yn ennill tir yn bresenol ac ychwane«ir ei fed wedi ysgrifenu tri llythyr at Arglwydd Castlereagh, gan ddeisyf am gael ei oil i ■ Frydain. Mynega un o bapurau Paris, ei fod wedi tiiio yn iCllia. ar y 4ydd o'r luis hwn, ac iddo ddyrchafu ei Fanerau yn ddioed ar Gtochdai Porto Ferrajo. Tra y mae papur arall o'r un "lie, y Gazette de Fiance, wrtll gyhoeddi llythyr oddiwrth un o obebwyr y cyhoeddwr, yn peri i'r dy wed iad ynghylch ei diriad yu Gibraltar ym- ddangos yn gyson. Mynega'r llythyr hwn, fod Bonaparte wedi danfon 2,4000 wyr i ynys Erba cyn ruoddi i fynu ei hawl i Goron Ffrane, cyn gynted ag y deallodd mai i'r yn yr IJOllnyr oedd efe i fyned, y rhai a ystyriant eu hunain etfo dan ei reolaetn ef, hen wyhod ei fod pf wedi rhoddi ei hawl i'r orsedd i fynu. pan diriwyd Bonaparte yno, dywedir i Gadpen y Hong Frv- tanaidd yn yr holi y trosglwy ddwyd ef, s ynu with weled cy nnifer o luy ddwyr y no, ac yntef heb wybod eu bod am liyny efe a ddanfonodd Gadpen y Hong Ffrengig, yrhon a hvry liasai gydag ef i Paris, fel y gallasai wybod pa fodd yrnddwyn yn^svyneb yr amgy ichiad hwn, ac yn y cyfamser efe a wibhwyliodd yn mdry Caneldir,1 a Bonaparte yn y llong gydàgef. Os gwir y; llythyt hwn, dichon y ddwy hanes gyd-.sefyll, sef ei fod wedi tii-io yn Elha, ac wedi hyny yn G<bra}<ar: ond gwybyddcd y darHenydd an- j hyc1dy'g nad yw'r hancsion hyn yn swyddoL Ymddengys fod Jerome Bonaparte yn fwy llwyddianmis 1 frawd Napoleon o Elba. Ei wraig gyntaf, Miss ¡ Patterson, a.'i canlyn.odd._pf o America; a'r ail wrnig, y Dywysoges Catharine o Wirtemberg, sydd yn ei ganlyn ef i'w encitfayn Berne, gan ymroddi cydgyfianogi yn ei dynged, er gwell ac er gwaeth. Dywedant fod Bonaparte Wedi rhoddi gorch- ymyn ibrynu gwerth can mil o jjoronan o lyfrau iddo ef yn Paris, gan addo dyfod mewn ychydit* Hyny ddau y dyn mwyaf dysgedig yn I'kvrop. r oedd efe yn achwyn yn chwerwdost ar ei daith ei fed wedi cael ei yspeilio o bedwar mil- iwn, a herwy dd ei fod wedi rhoddi y swm hyny am y Rhnglawes, yr hon a fwriadasai i gymmeryd gydag ef, eithr cadwodd yr hoccedwyr fy arian, eb efe, ac ni chefais- y Rhaglawes. Mae Ymerawdr Rus-ia, gan pwyllysio amlygvi ei ddiolchgarwch i drigolion Versailles, am y gofal a gymmerasant am glwyfedigion ei fyddiu ef, wedi danfon llythyr Va serchiadoi I Faer y dref; a daufonodd Count Tolstoy, yn enw yr i'nieravvdr, fod rwy wedi ei haddttrno a thlysau, yi",I)-? tl..A 1, ?,00 f! at,a i, ?i"3-uld 0 ddick'h?arwch y Penadur haelionus uehod. I Danfonwyd grrchymyn at y Cardinal Maury 'y??admdo'rAfcht'?gubaeth. Ilysbysir mewn hn.ne?ouoGenoa. fod Brenin ive,Ii y (idi?,ias lierio. TyhiwydnnwaiUt ynParisybuasai y Penad- u}-id ? runo: yn ymadael o Paris ar y 13eg, ond dywedir yn a\H [«I eu hymadaww{l gael 01 "hi! ¡o !'yd Qni ysgtifi?dtram!nodauhcddwch,yr hy))? ?u'dd papurau Paris, a \Ymir yn ebrwydd. Wi th yr itysbysia?ha ddprh?nwydddoe o Amer:cn, fe vmdde::gys fod tii?citon y ?htd hono wcji g?Gled yr angen o g;?t Lceld ch a'r Nvi (I hon, cyn clywed am ddiorseddiacl pu hon geluogv.r Bojiapartecanys dirvmwyd y deddf- au ng cedd yn gwrtbwyncbu rlwyn yn mlaen fas- nach ag Ewrcp, ar y 7fed o Ebril L pryd na wy- ddent am ei gwymp t f, ac adferiad y Bourbomaid; cany s ni adasai yr hanes am yr hyn a ddygwydd- odd yn I ri s i i- y dydd olaf o Fawrth a'r dydd- iau cyntaf o Eiirill, eu cyrliaedd hwy ar y 7fed o'r mis diweddaf. Daefh y Milwriad W. Cottoni Swyddfa larll iaethau oddiwrih Dug Weiingfon, a'r Gwein- iik-gion Brutanaiddi y rliai ydynt yn Paris;) daeth y Milwriad o Paris as- y 12fed, ac yr c-edd pob peth yn dawel yno y pryd hyny; o her- wydd pa ham nid gwir y vv y dywediad fod 500 wedi cael eujladd yno ar yr 11 og, mewn ter- ly .se, yn ol ei dystiolaeth ef. Cef'nder, acnid tnab, i Brenin Denmark j y vv'r T^ ywysog Christian, yr hwn sydd yn.'blaen'ori ar drignlion Norway y pryd hvv:n,; yn erbyn Iv. Swede§v—Globe. ) I oi- i Y ll Y'

SENEDD YMERODRQtv

7 ? 0 1- 1-I -s " -7 f - OJL~…

■I " - - -..-..., -....-..-..…