Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

LLUX, 10. i Dadh y fri-,?;ld (,Ii Elliot, i I Blynioutii, dydd Sad writ, o Madias, ag Argl. j Minto, Rhaglaw diwedciar Bengal gyda Li. | Derbyniasom bapurau Paris i'r 13eg o'r mis hwii. Hysbyant fod yr ym;ysnn a gymmer- d I e a g-sgordd- ei fod yrAw t iaid yn gwisgo cangau gwyiddien yn eu capiat), yr hyn a drnmgwyddedd y Firatscod, c li- rv. y dry bied o honynt eu bod yn eu gsvisgo fel arwyddioii betkKigoliaef!) • pryd nad oedd- ynt, fd y rnynega y Ty'wysog Schwartzenberg, end addurniadnu a wi gir gan yr Awstriaid mewn i.eddwch yn gys:al a r yfel. At yr hys- '•} si e h hyn ychwanegir yr hanes canlyuol, OH:n ¡,}thyr augliycedd :—• "Nid oes genyf ond digor. o amsev i fynegu, fod y llidmarw 1 sydd g;iu hen Osgcrddion Y m- 1-ol B 0 i,n-p-rt.e at y lluoedd Cyngreiriol wedi ¡ toi- i ? Ga(i grQ1, ? tori- allan. Gallgael eu hannog gaii ddynion drwg, a'u eynhyiu gan eu nuyd n, y maent vvedi yn osod y naiil ar y llall. Yr oedd yr ymdrech yn ddycniynryd, ac a baihaodd dfo; rai oriau. IJaddwyd pum' cant. "Ga:\ fod rhai o'r Gesgcrddion gw!adwr- 'I iaet.hol yn tueddu i uno â'ù gu ladw> r yn yr ym- ryson, gwelodd y Brenin yn addas, mawn trefn i ra. flaei.u ychwaiieg o dywalit. gwaed, i beri i'r lluoedd Fi'rengig fyned ailan o Fails." Y mae yn dda genym fod yr hanes a gyn- IIwpir yn y llythyr uched yn cael ei wrth-ddy- ¡ weeyd ii enn papur boreuol am y dydd hwny ar syiiaen tystiolaeth Gur-brui.eddig, yr jUVn a 'y madawodd'o Paris ar y 12jed, gan hyny, yr ydym yn casglu nad yw ontl nnvyhad o'r yui- ryson a gry!. w\ 11 soci eisoej, at yr hwn y eyf. iria cyboeddiad y T) W) sog Sehwari icrberg. Nid y tly m ryieddu oil os ces rhyw wreichion 0 r h » iid heb en diffodd yn mynwesau y rhai a dd}Sgidilros gyhyd o am er i j styried eu gd- ) dd yn eiyniou anghf mrnodlou ac angheuol:" byddai meddwl yn aingeii, yn tueddu i roddi tuwy o aiirhydedd, a phiiodoii rnwy o hynaws- edd a plici-lil,it;:r-.Yy(](i i'r rattir ddynoj, nag a ymddengys a fu yu ei meddiant wedi dyddiau a chyflwr paradwys; ond wedi yn adawiad y llu- oedd cyfunoi o Pfrait;c yr holly mrysonau hyn a beid ant, ac a Iwyr ddittanant. Yr ydym yn canf. d yn mhapurau Paris, fod Awstri; i gael Venice a'r ta!cithiau s)d yn TIn" ddibynu arni, ynghyd a Mantua, Dywed?nt y ge!lir d) sgwyl y cytundcb t?ffy?i I yn Tr' el-i a mynegant fed yv hyn a gnfiyn yn perth?n iliv Pi-y,daiii Fawr i gadw y Cape cf Good Hope, laha, y Maun*'iu a Tobago ac i roudiyrhoU Dieted .igaet .a H ((,'r.11J!U('s) FI l'eu,:s¡g ac • Klimyiiaidd oe!.l,t't Galhicedd y peitbynent iddynt, eddi- f ger h G?adaicupe, yr hen a Jü¡ogelir i Sweden. ( Ymerawdr Russia a geidw Ddugiaeth Warsaw. f Riieni teyinas Saxony rh wng Aw-,tt%ia a P, nv. sUt. Y niae y Brenin Joae!;in i gadw Naple,c, a'r B, enin Frcrdina¡ d' i gad Sicily, ynghyd a pha th o Paly, yn iawn am Naples. Y nuie y II' Sch Idt i fed yn rhydd, a'r U: ttgau yn Antwctt) 1 ^ae! eu rhanu rhv, ng y Ffrancod a'r Dutch. I Uysgwy lir am hysbytiaeth nnvy swyddcl i gad- iinu au yr lianes uchod. Ymadawodd y Cadfrid, Monircsor o Leghorn ?,ir y 23ain o'r mis diweddaf, ynghyd à cho)? o lilwyr Cry tan aid d, i fyned i Corsica, yn ol dy- muniad trigoliou IT ynys bono. Cawsom bapurau EUmynaidd ychwanegol neithiwr; cynnwysant ddarluniad byr o Ffurf- lywodracth Norway: yn ol y cyrdlun hivu. y ma'e i fod yn deyrnas rydd dirauedig-y Luther- i aidd yw y greiydd sefydledig, ond y ni-ie pro- ilcswyr o en«au ereiif i gael eu-rhydd-did a'u breintiau—a'r argraff.wasc i gael bod yn ddi- lyffethair—y Tywyscg Chiistian i fod yn Fre- nin, &t,. Nid oes dim at-all o bwys yn y papur- au hyn. ———— Y mae Ilytiyr-god o St. Sebastian wcdi dyfod h)-d i,oilliccilusi ,,et)Yln yw inynegu fod peth gwaed wedi cael ei dywallt yn ddifthos yn Spain, fel yn Ffrainc. Rhuthrodd yr amddifF, ynfa Ffiengig allan o Barcelona, ar yr 16eg o'r mis diweddaf; ond hwy a faeddwyd gan yr Ys- paeniaid, y rhai a gymmerasant YII garcharorion y^rhai a ddiangodd l hag y cleddyf. Dywediuit i un Xspacnwr ladd wyth o'r Ffranccd ei hun. Yr ydym yn deall fod Arglwydd Gambier, Mr; Gouibiirn, a Mr. Adam, wedi cael eu pen- JIödU gynuadleddu i dirprwywyr America; nid ydys wedi penderfynu ar y gynnadleddfa; tybir niai'r -Ilalue, ac ni(I Gottenbuigh a fydd. Cyniuiliwyd Eisteddfod gan Offeiriaid Pab- aiddDu bliri ar y 12fed o'r mis hwn, yn yr hwn | y cy^unwyd yn unfryd i ymwrthod a'r llythyr a dderbyiiwyd yn ddiweddar o Rhufain oddiwrth QiiarTiitotti, o herwydd nad oedd y Pab wedi ei ysgrifnodi, ac am nad yw yn fuddiol un amser r Lywodiaeth anmhabaidd i ymyraeth a dewisiad Ivgcbion yr eglwys hono, a'r cyffelyb. Nid oedd y^Esgobion Pabaidd y n b.e-ennol. Y mae Dug Welington wedi myned o Pari- tua Madrid Î ) farch Brenin Spain, lie y tybir fi)(I -.iiirhydc(!(t ychwanegol y1 ddysgwy 1 ac odd. yno y mae i ddychwclyd I Paris; oddi yno i Lundain ac wedi hyny yn cl i Paris, yn Geti- hadwr dros y wlad hon, yn TJys L?uis XVlif. Yr pcdd son ar led ddoe, tod pump swyddbg Drytanaidd wcdi cael eu I ladd yn Bourdoaux. mewn terfysc a achlysu-rwyd gau y g\yrthwyn~ eb:ad a wuacd i yno. Yr } d> m yn f gobeitido cael sylfaell i odaisgos fod y son uchod yn arghywir., Gyrwycl ailan ordinhad at- y 9fed o'r rtiis ar fod i r trysoVau a'r petliau cywrain a gym- merodd Bonaparte o Spain a iioiand i gaei eu |i!ycluvelyd. ntethmilo garcharoiion Bryfanaidd o Ffrainc i Blymouth, mewn llongau Ffi-emit? vr wythncs deli weddaf. Y mae Pong, yr hona hwyliedd o Gserefroc Ncwydd (New ar y lofed o l^biill, wedi cyriiaedd GctteidJurgh, a'ciieaadiaet. au, y r)iai 0 liatui dra heddychol. Ar y'y.ed o Lbnll, yn Gyyiivrchiohvyr dilewyd y ■ yircifhau ag ceddynt yn wrthwyneb i ddwy n ynmlaen fasnAcli rhwng An>e:ic ag K\vrep yr oedd. LI 0 o'r Aelod; u dros y dilead, a 37 yn erbyn hyny; ac yr oeddynt yn dysgwyl y cy- LUlIai'r Sc'nedd'yn unfryd ar èu dik¡¡d, Llciltawyd ey flog y morwyr, y rhai ydynt yn trosglwyddo g, o, mevrn rhai pa, t,i;au o'r deyrnas, o 91. i 4/. y mis, mewn canlyniad i'r heddweh. Gwerthwyd pys ghi.sioa yn Llundain dydd Sadwrn diweddaf, am bed war Gini y chwart, nen bedUa'redd ran galwyn. j Dei byniodd y J'ywysog Rhaglaw annerchiadau j o gydlawenycbiad, ar yr amser dodwydd pve- i seuol, o Southwark, Leeùs, a Liverpooi; yv olaf a gyimwys amlygiad o obailh y tiigolion y bydd i'r Llywodraeth olala am freintiau masnachol y deyrnas, wrth gyfammûdi am hcddwch cyh- rediuol, gan, mai cin llwyddiant yn hyny a'n galluogodd-, fel gwlad i sefyll cyhyd dan y beichiau trymion a osod^dd rhyfd hir-faith arnom. Dywedir yn awr fod Bonaparte wedi tbio yn Gibralter, o herwydd ei fod yn efni myned i Kba, Pan gesiwyd ganddo ddewis liong h'freng- ig n. u un Frytanakid wrth hwylio o Ffrainc, efe a ddewisodd yr o'.af. Cynnwysir caniatad y Tywysog Rhaglaw, yn L'y-argrí1ff ties Sadwrn, i Arglwydd Keith i gael lTrddns Is-iaill; ac U;ddas ikrwn, i Syr Edwa d Pellew; a Swydd Llyngesyddy lynge's a'r faner goch, i'r Anrnydeddus William Ccrn- wall is, yn lie is-iarll liridport^ yr lmn a fa farw; a Swydd Ol-lyngesydd i William Young, Yswain, yn lie yr Anrhydeddus W. Qprtuvallis- ac Urddas March<>g i'r Milwriad Archilnild Campbell Richard Richards, Yswain Samuel j Sheppard, Y-Vvain WilliJim Adams, Ysvsaln Henry Biidges, YUwain a W. Get!, Yswain. r—

[No title]

SENEDD YMERODRQtv

7 ? 0 1- 1-I -s " -7 f - OJL~…

■I " - - -..-..., -....-..-..…