Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUl'j)A.IN.

[No title]

News
Cite
Share

GWENEN, 13. Derbytiiasom bapurau Paris y bore hwn, yn cynnvvys hysbysiacth i'r lleg o'r ipis presen-1 I'iOl. Y mae pi Fawrhydi Hnnjl1 I'frainc uedi gyru allan gyhoeddiad i'r bobl, yn yr hwn y niae yn eu parotoi am gyflawniad teifynol cy- ac yn myriegn fod byddinoedd y CYlIgreirwyr ar ymadaei o diriog- aetb Ffrainc. Ymddengys mai dyben y cy- hoeddiad hwn oedd gostegu rhyw anfoddion- rwydd a gymmerodd le mewn rhai o'r tab ithau, o herwj dd fod y milwyr yn parhau i godi 1 ill ar y trigolion, yn wrthwyneb i'r cydiiHlcn a wnaed ar y o Ebrill, ac heb roddi gweinyddiad y cyfreithau i fynu i'r Dirprwywyr a bonodwvd gan Frenin l'fraillc. Gyrodd y l'enaduriaid cyfunol hefyd orchymynion i h^eiionaid eu bv- j ddinoedd, i osod terfyn Hf y petljau afreol;;idd hyn. Ymadawodd o Paris ar yr Sfed. i wneuthur pob parotoaeth' angenrheidinl■ ar y liordd, i rwyddhau taith Y merawdr Russia a Brenin Prussia i'r wlad hon. Daeth y Tywysog Eugene i Paris ar y Ofed, a chafodd gyfrinach a'r Brenin Y mae ere wedi dyfod, bid sicr, i geisso'r ammodau goreu ag el bun. Mynega Ll vs-argraff Vienna, fod yrArch-ddugos Maria. Ijonisa yn myiied i dreulio ychydig wyth- 1 1 "T' \.r, nosau thculu yu ni ,-I t!, 1, í oedd cyfCuol ya d'ec'hreu cycbwYII tua cyffiuiau Ffrainc. Y mac Louis Bonaparte, yr hwn nad ces yn- iddo fav/r tuedd fyned i drigo yn Elba, ar ei d i- (,, o ytt ai, ei daith i Gratz, yn Styria, He y treuliodd efe amryw flynyddau cyn hyn. Yr oedd Jerome Bonaparte yn Neufcliatel ar y 2Caiu o Lbrill, a chychwynodd ar y 27aiu tuag Ash berg. Y mlia Joseph Bonaparte yn bwriadu cyilogi ty yng- I hvmmydogaeth Rolie. -1 4. Yr ydyb yn tybied yn gvifredin y lJydd i ArdaJoedd Bazreuth ac An- ¡. spaeii ddychwelyd at Prussia; a dywediry bydd i Etholyddiaeth Hanover gael ychwauegiadau tra I helaeth ati. ••— Cyrhac)(hlodd llythyr-godau o Cadiz a Corunna hyd atom y bore hwn, a phapurao t'r 4ydd o'r mis. Darliesiwyd cenadiaethau yn cynawys hanes y cyfnewidiadau yn Ffrainc, mewn eistedd- fod o'r Cortes ar yr 2Laiu o'r mis diweddaf, y riiai a wrandawydgyda'r boddionrwydd mwyaf, | ac wedi i rai araethiau o gydlawenychiad gael eu tracthu ar yr achos gorfoleddus hwn, cynnyg- j wyd ar fod i gemdon gad eu cianfoni Paris i geisio.'r j'sgrif lyfrau, y rhai a difygodd y Ffrancodvmaith o Madrid act adeiladu cololn mangneiau a gymmerwyd oddiar y Francod ac i ganiatau rhyw arwydd o ddiolchgarwch gwladwiiaethcl i'r Cadfiidog l Freyre fyddin, am eu gwroldcb yn Teulose, Y mae y Breliln Fferdinard wedi cymmerad- wyo'r Ffurf-ly wodiaeth newydd, ac wedi addaw i'w gadw a'j amddilfyn. Yi- oecld ei Fawrhydi yn aros ar y 23ain o'r mis diweddaf yn Valencia. Cawsom hapurau o Gottenburgh neithiwr, yn cyrinwys hale,ion i'r wythfed o'r mis Ymddengys fod y rhan fwyaf o luoeddal for I Sweden i gychwyn dra-chftn i iioistcin, ynghyd ii holl fnldin y Cadfrideg Benigsen; y mae 7,OCO o iilwyr Sweden, a byddin Russailld araIl ¡ i gynyneryd llongau yi;- iioland. Y mae un Cadfiidog o Russia, uii o Prussia, un o Sweden, ac un o Frydain, yn myncd i Norway, i wy- bod pa betll yw bmiadau terfynol y Tywysog Chsistiau,-cyn y cymmcro rhyfel AyeiihredJl le. Dcrbynlasom hapuran Eilmynaidd neithiwri'r 1 leg o'r mis hwn. Myncgant fod TywJsog Coronng Sweden yn Brussels ar y trydydd, i'r hwn le y daeth o Paris; yr oedd i gychwyn oddi ytio ar y bummed tua Sweden. Y mae ci fyddin-ar cl thaith tuag Iloliticl, i'r dyben i gyrchu i'r un lie. Cymmciodd y Cadfridog Av.itiiaidd Vincent fed(ii-,iiit o yn cnw y Cyngreirwyr. Efe a )'ïOdd aHan gyhocddiad i'r bobl ar yr achos, yn yr hwn yr hysbysir 1, iddynt fod eu liansawdd wladwriaothol wedi ei derfynu ond nid yw yn dywed} d wrthynt yn fo(!,(I, cii(i yn unig nad ydynt i ymddi- bynu ar Ffrainc, ac y diogelir-eu mhasnach. Pa fodd bynag y mae yn eglur eu bod hwy i syrtlIio iAwstria. Danfonwyd gorchymmyn ddoe o'r Morlys, i'r Swyddog llyngesol ag S) dd yn blaenori yn y Downs., i osod y Tlys-fadau (yacltts) Royal Sovereign a'r Queen Charlotte, yn barod i liwylio i Calais dydd Llun, i ddcrbyn Ymer- awdr Russia a Bresiiii Pnvs-ia. Mvnega liytliyr anghyoedd o Paris fod anghy- tusuleb yn ffynu rhwng mii wyr Russia ag eiddo Ffrainc yn Paris; ac i ymryson rhwng y lluoedd r.yfunol a rhai o hen osgorddion Bonaparte, gyrn- meryd lie yn BeUevillc, gerliaw y ddinas bono, dydd Sul div.oJ.daf, ynyr hwn ycolhvyd o 20 i 30 o fywydnu. Daeth Cl;rlstopIier Hughes, Ysvvain, Ysgrifrag- j law i'r Cenndon Americaidd yn 9 i'r ddinas ddoe. Yrydys yu tybied y dechreuir cynnad'eddn am heddweh yn lied fi-an. Prynodd Count ri'iauttiiian:-dortf gelfyl dcw- i-sol Dug Rutland, i Ymerawdr Awstria, am 1,700 Guinea a gwerthodd r. Lake ei gefl'yl,| Pointers i Argl. Sackville am 700 Guinea. j

[No title]

Advertising