Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

?-?-L'?.-??.?,. ?mT..???..-??mj?r?....…

Hl'NAN-YMDDIDDAN Y BARDD

[No title]

.liT SEREN GOilIEit )

cÁT GYHOEDDWR;QERÊN GOAfEK.…

[No title]

-4 MARCHNADOEDD. J

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

4 MARCHNADOEDD. J CIrFNEWIDF,4 YD, j _[a i 9. Yr oedd yma gyfiawnder o Wemth LIoegr y bore hwn, yr oedd gwerEhiad y gorcnon yn dr,i bywiot!, Km j ynghytch 2s. y grynog (eight 0 g-tiitd j oddtar dydd Linn dtweJdaf; safodj yj- eiHou heb 01 swerthu. Haidd n Hrag, gwerthi;d m:u'w:udd. Yr oe')d y Pys at ferw! a'r rhai .iM. yr wyttmos ddiweddaf.' Cuu'ch te"- a ¡ wLrlhwvd v!] ( srwyddy end. ni ellaft)(i(i yt fijion bi ? wy)-. HadnH Hi.) aeEr!Ïn gwylltic>n, I:"werthiad ttS maiwtudd. a'vda!' Ymddanosjati i fed YH f.< I y.1: I"d, ,(1 (; t-I <TtWpn)th t'fM'h-t)j:, /Us i 78s S3 i 3í:s .1- La ¡Ii t1 ( H ({de,1) ) 5s i 40" (i'afc;) 6i-!s 7os Ccirc!) -'19'i '25s PoLlIlds ¡ 2¡; i.t<ccf!'yia')':<'w.57si 4?9' !!pn!it;i cpt!y!au-?i,i?$' tt'a<-o?)m<'n()dtn'w.43si-!7'< tlel1ml cololl1elwd 4Hs i SOil' Rysatfcr?i-(;;?! ()8s. ?ysUtt?<iton-4&14<)9: ? M f?/a?.?- JT?? A'?/??MfM </ r?? (?'?? Hi¡¡dleŠ I I Pi,i,; c?iiiii-latyi- ie,-(Eig,t k$, *iij,lktes- I Ciwcn. Rhys. JIaidd Coirctt t' s. (). s. d. a. d. < ? SwyddFor?nw? 82 7 0 U ? ? g- ? t — .(?f\r..idi))- 73 ? ?0 ? i ?.. f ——— ;B<-n!n< ? 8 0 U ?'iJu M.O J ————?.henpi'] ? 0 0 0 ? 0 ]9 o? ——— .Ft-pchpixto? I 78 ? 54 4 4t 8 ? 0 J!al's)'fed '6,1 I;) U 0 37 8 31 2 Fynwy 83 9 0 f) 31 J;¡ ()() JJrefaJdwyn 7o 7 0 0 -!1 7 li ———Meinon 81 8 0 0 4(:j 8 3.1 8 ,,J)t—Fiiint 79 9 00 ?.50 3 ()<) I '<?—Ddhnbec!)-? 80 K 00 47 8 ?? ———— C'?ernarFua 85 4 0 () ?? ? ? ? F"n- I 00 uo 400 9)L 6 I n- rri (Jf'OUr), y 0 "S'J! ?;M- ? I I ileilliaid t(,,a, I EHion, -J55s j 6lli ¡ Pem¡aid IJwl"lca, y Fa!n. ()s, ()s I y ()s i ()s I pi,isg I I Dydd Mawrth dfwCfK.at ?(hchymynodd yr Ar?]. Macr i'r I I <)<))-t? bcdwa'-an ?'M??/??? wonth t harhau ain JJ4<). ? t jf; M C?<r?? S:tf?r G?':HSU CZ?-OtM,), Yn &i y cyft'tt' a ?vnawd ? r wythnM a. ?erfynodd Ma; 4* yw-<i5 5 Jty(-M))ton2pwys, McMaw yr Ardre-'t' a dahvyd, ncu sydd i\v th&iu ar ?; dr<)ss:'wvdd:nd )H'-y(!nhTF:m; ¡ I ili-isq Cig, liebla, ? J:J:iC,C!J'J ? Ö ? ) ,g 'y IJW(I S Y Y. I I-, 1 I- I CigEidion- ?4d?s ? ???0-7sMi?M' I CigMaiuu-cn 6s8dt/s8dj?Tv:-d.r.. 7sndL?Cd ? I ? 1, (),I. L Ss C.(l ??" 7b M i o- Prisyrllopys (f{ops),Y:TSoutllll:ark, t  CYDA? ?AGij). Kent- 6s ) 9t5s Sussex -6) Oat 8) Us Essex- -8t ()s: 9!5s ?HA?n\'E!t SAC!f.\U (POrKf;T< 1 Kent- -M 8sil2)\)s Su?p?-.7tl.?iim.? F'arnft.im-ilt Os i lathis Pi-is.y CrwynCiwadnau (7?<?,) 50 i 56 ?wys yr m, ?<! i 9)(;. Ere.!), .?xf i 25d. (;wii-<)d-?ytteithg''?'y" (????"? ?.<c/?? g? ,?t(! (;)-?ytt U'chafcd (?)/-e.M'Mg' /7t</e.s), ? ?.)* (?rhyd-grwyM?g, ?j?? j C,-wynLi<M,?Ot4t)pwys,??j ? Er?,M.70pwys, ?.'?,: ?''?'' ? i ? .I? J8di-d. ?Crwyn Modat bycnati), ?'M? '?-ce/<??).. 4Cd i :12d, I'.re?t, mawrton, y dwsin, 130s i 1? <rwynC??y!:m cyireithiedis ('??!M6t/; 2:)d i 27c. ? I l'i-isy (,'werlI LI.Illdlin. s. d. -i MarchnadWhUechnpeItiO I ———— St.Jumes- [) 7 ————— Ci-?re 0 0 11 7 C?farta!wch ? S? 1 I I 1, I s. <L ¡ Gwcr y drcf y cant S9 5 ——— melyn Russia — U —— gwyn Rn sm — 0 SehonRus&ia —- — ft Dcfnyddtoddcdig- SJO _——— g:n'w 600 Greaves v- 28 0 Rhytiond,??.?,? ? o ? Scho:)Co!tinn- HSO ———AJtctyn H20 I Pi-is Canwyliati-,Nlol(litti 17s6dyddwsin. f j<,reill. 1us 6,( y ddwsm. 1. I 1. ABERTAWE: Argraphwyd a Ci'yhocddwyd gan D. JERKIN, yH HEOL-V-CA!O'l'J'U., Frhwn y dymuturtbub Hysbysiaeth gte.1 ei danfun, yn ttdidt.m!. Derbdizir lIysbysiadall ore Eyawau gan JYEJVTON ? CQ. (g,ynt y.<yj.t)jft NEWT()N), No, 5, JYARWICK SQUAJU:, ill,J. WHiTE, 33, FLEET-STREET; d 41-r. 1If. JONES, 5, NEWGATJf:-STREET, LI.UND,ON', SWANSEA: Printed and PubUshcd by D. JENKm, CAs r?E-<tT:R?ET, to whom QommHntcations, post-paid, are ]e<)llsi!ttno hp addressed. or(ters alift-ddvei-lisentents received fy Alesirs. N.F. TVTO tv and CO. (late TAyioit will NEW1'()JIó), TVo. 5, WAnwicir -S?r/?R?;, /Vj;rc <7'?-s7Knjs7'; J'fi'.J?. ?//??'?, 33, f?E?r- STRiRE]'; ? ?'' ?.JO?\'B? 5, 2V??(!.<y?.-M'R?Bf? ?UA?tt?' ?