Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

?-?-L'?.-??.?,. ?mT..???..-??mj?r?....…

Hl'NAN-YMDDIDDAN Y BARDD

[No title]

.liT SEREN GOilIEit )

cÁT GYHOEDDWR;QERÊN GOAfEK.…

[No title]

News
Cite
Share

CrybwyHasom \n ddiweddar fed y Pal'chedig- Mr. Smith, o Penxancc wedi myned i htpgpthn adospa.tim BH)!an, Testamentau, a Hyf'au buddioi pre;)t,iFfiainc a Spain, yr ydys wedi dcrbyt) Hythyrau oddi wrtho WGdi ei fynediad yno; ac n)): en bod yn cynnwys hancs am gyHwr tra gresyno! y trigolion, baruasom y eN fi-ifid cyhceddiad pigion ohonynt yn fnddiolgan garwy!' Cym- deititasau Cetihadot:— Pl/ssagl' E&Wj!? .3, 1314. ——— ChwenHycbw)] dynu ttnn y :;<p.synoldeb a'rtru- eni, ag syddynliawn yn ywlad hon, ond ymaent yu annirnadadwy. Os edrychafa'' y Genedt Yspnenaidd, g\\c!af hob! dii'wynedig a thywy]) i'r cit!!a<bed< Yn ofer y got'ynat'am Fibtau, tnne llawer na webant y t'ath bathaa yn eu byv.'yd. Yn y gyi)iiiin,tiogiietli hon y mac Uiaws o'r gradd isctaf yn ho!)ut anwybodus o'r gair 'Bibiia' (yyda. deaHdwnacth heb eu hyiforddi, meddytiau hcb en a'nacthu, ac cneidiau wedi en gorellUddio mevn) tywyUwch tri-plilyg, gellir dywfdyd am y bob! hy!), Fc! ysa:rub!iaid y maent yn byw, fel ysgrubiiaid y maent yn marw. Rhyiet a lanwodd y wiad nnvyaf pabaidd hon, ac o ganlyniad, )nwyaf(oe!grRfyddot, a dcng mi! o ddycbryniadau, yn ddigon i bR! t i un wridio (ii-os anrhydedd (iv,).oliaetl. ac wy)" da';ran o wacd I dro ddryg-ioni dtobaith calon dyn, Och! Hew a vs- glyfaeth end md ar tew, a'r biaidd end nid ar fiaidd, Ctthr dyn, tp, dyn -vytlttilaidd, yw yr lltlill gre&dur n y)Hhyf)yd<i t ysE:tyfaethu ar ei rywiog-aeth ei Jinn.' Efioed ni welodd fy llygmd, ac ni pharwyd I'm ctustiau fcrwino, a'r fiitli bRt!)au ag ydyHt yn awr yn pc]-i i'm ca!on wacdo, dros ddyoddefiadau <Jyno!!actit. Y mv- nyddnu acw ar t'y Hghyfer yn gymttwys, yn orch):dd- icdig ctto gan en-a, y fath filHi'dd o syrff anafcdig a gynnwysant! a'rf<.th liaws o fodau diannedd svdd vn (-ofle,(Iio eiiliarivviicbiu gyda!eddiau marwot o gy- fyngdcr a p;tesytio!dc'b. ra !e byna:; y trowyf, y mae ui y iHnngcU ddychryniiyd iion yn weiedig. Yreglwvs hclaeth acw; y fynachtog N:\ unwysfawr di-iw; y tai mnvt!:on liyn, ac yn ages pob bryn, ydynt yn ttawn o ysbytai, He y mae poctii-xrydiau Ifyrnig, darfodedig- afth anrheithio!, gwaediif diiymus, aelodan wc(!i en tot-i ymaitt), a chyrif anatus, y Brytanlau!, neu y Poj. tugueso, yn dadunio mewn modd egwan efibthiau <!ych'yn!!yd rhyfet; tra y mae yr anifeiitald n)t'u v. oi! ar wase;m' ar brtb Uaw, a'r pydewau auenif a bob dydd yn dcrfynfeydd iabprthau anncdwydd yd a chiwyfan anghcnol, yn cyhoeddi yn uchc! iaith ys- b) vdollaeth, I Wele yr Arglwydd yn dyfo<l a!!an o'i fangt'e, i ymweled ig anwi:edd preswyhvyr y ddaear, a'r d(lacar addatguddiaei gwaed, ac nichnddia mwy- 'ach ei tiaddcdigLoa.' 0 Heddwch,,Hedciwcli! rhodd wynfydcdigagogoneddus y iiefqe(l(l! Pa brydyr ym- wcii &'r gwiedydd unrheithiedig liyn,ac yr cstyn! dy aoLmydd meddyginiaethol dros Ewrop waedtyd Oc);! I19tfhir gyanefino a gwaed ac yspail wedi Hygrn mc- U()yttau ein mHwyr dcwrion, fel yr wyf yn ctywed gyd àg arswvd am en llwyddiantmewu troseddau. Gwed<L iwch chwi (11-igolioli heddychol ein hynys nc!!ci-ftein- iog; 0 gwcddiwcÍl, al' fod i'(h gwlad \cl ei diogch:, ac 1'chsefydUadau ardderchog fod yn aHuog ad-datu y Gwledydd byn a Chenadon Efcngytatdd, Biblau, a Thracth!adau crefyddoi, aM y (li,ygair. a gyiiawnwy<! gan cic-h Gwladwyr anghrefyddol a Aaion paled. Es- .gusodwc!) fi am etc)) btmo a cttynnytch ca!&H ag sydd dan dcim!ad pwysig o'r gre&yHoldeb o'm t'amgytc!), a chredwch fymod gyda pharch crtsttaaogo! 1 wetnidog- ion a chyfeiMion, yr eiddoch mewn gwil'ionedd yn Nghn.st, G. C. SMtTH." Yt- ydwvfwcdt bod yn Uafnno i ddosbarthu traeth- ittdanyn y gymmydogaeth bobtog hon; dobynirhwy yn d(la, nvd y nod, gan OnFeit-iaid Yspaenaidd, ac am- !yg:r dynumiad awyddns am r, iblait aThestamcntau yti yr iaith hone. Y mae yswyddogionyn yfyddmyn gyihcdin wedt pymmcradwyo fy amcan, a'm ceftiogi, ac hyd yn)a, yr wyf wedi bod yn dra iiwyddiann)?, Yr wyt' yn myned ynmiaen yr wythnos nesaf" O! caniata'r Argtwydd, i Foutcrabia, St. 'Jean jde'Lui? llotii-f.leaiix, a Totilose. Coddefwch i mi, fy anwyl gyaiii, t ddeisyf eich gweddiau, ac ctddo ein brodyr, ain fendith ddwyM i goronrr ymdrechiadau c-l- i Ddnw." 6ati fed (h<u f.r boned Hglor yn ddn-eddar, y rhn; < a ddychv etusant o tn(Ua, wedi dywedy! c'-yu 'awo- Y!11 erbvnefengyleiddio y trtgoUon eHunttddotgM; ac aiu anghymmwysder y Ceuadon, à'l' perygJ o)Tn yehw(;'le o genadon yno: bydd y pigion cantyno) o'r araeth a dracthwyd gan Argiwydd M:nto, Khagiaw cyHredtnot Indta,gprbrony8gnthe!gion Prit:AthrofaFoJ't W H!t.:ni, ac a gyhoèildwyd yn dthweddar, gyda ptn'umu er<n,, gan Black a Part'y, yn dra derbymoi gaocwJ¡¡Ysw,Yt' I da i Iwyddiant cristtanogaeth: ARAETtt ARG. MiMO, RHAGLAW INDIA. J Ymae yr Athraw Cadeiriog (P rtdi.$SO,') y g a'r Sanscrit, Dr. Carcy, newydd goyphcn an!raffl;¡J o leitt'adur (Gmmr!Ulr) o'r iatth P"njabaf'g. ac y tn: ganddo yn awr yn ywasg IetthadHro't-T{*;i)n';ap'r ar Cainotafg; ac ymae etehetyd yn ysgrtfenuiettLado). on o'r Kushmferaeg, y Pu:huaeg, )c a r ? Orissaeg. Mown yel;N%7anegiati at y ati.ty w.ui lielaetii liyn, bvd!t i'i- Gweiii"dog dtiwio), e'r diiudded hwn, orp])en tnevm dwy tlynedd yn vrln, ;m'I1' ei En-iadur Bengataeg, yr hwn a grybwyihus mewn araeth Buenooi. Y maelcithadur o'r iaith Bnf!nah,hefyd, gan ei fah FfeHx Carcy, yr hv.n sydd eisr'fS yn sa ,it yn 01 tiucli ei Dad, yngwasc y C<;nndon yn Sei M npore. Nid yw Mr. Marshmau a't ysgoUtaig JRuanc, yr hwn sy;!d yn awr wedi dyfbd yn gyfadt iddo, yn oedi yn en hymdrcch am leithadui- a dysgeidiaeth Chtnaeg, trwy yr !tyn y mae y <-ynred:n ynghyich caet b:!dd. j. Cy?ansoddwytt gwaith gun Mr. Mat-shman, dan yr enw Ctavis Aireca, nen Aliwedd i'r C!t:nacs-. Yroedd j yn caet e: fwriadu ar y cyntaf 1 fbd yn atgraflu'd i?? ? aethacho'i Draethawd efat y Ch:n:ipsr, yr lii,,vii a hoeddwyd ynt gyda y Hyfr cyntaf o wztiiii Coiifiieitil ¡ ond gan fod y gwaith yn chwyddo te) yr ocdd dc \u myned rhagddo, y mae y Hyfr wedt pymmeryd ugwcdd ac enw nt.!wydd, Ymaeyrhangyntafo't gwiitit hwn i wedi ei gyhoeddi eisoes, ac a gynnwys ddau draethawd, y cyntai' aftythyrenau y Chinese, yr aU ar gyfrwng cydymddiddanol y Chinese. Ad i-avi y CJav!9 fytid leithadur y ClIinaêg,llydd i ddwy ran y gwaith hwn gynnwys b 4 i 500 o du d.uenaa pedwarplyg, ae y ]iia(* inij-. Marshman yn bwriadu ychwanegt., fei Ol-ymad- rodd, math ar einyfr yn cynnwys y Hythvr- enau yn yr hc!t Confucius, yr hyn a dybia efe a'i gwna, yn aUwedd bet naith i'r iaith. Yr wyfyn pronesn fed genyfb!pserdi'edrith i d fwyn teHyngdod ysgolheigaidd Mr. ac ae'ouan pa' chudig ereiH Cenadwri Serampore, i sylw yeyff'redil'f ac i ddwyn fy nhystiolaeth i'r nafm mawr ac anarfcro! yr hyn y n)ae diysgogrwydd a bYWiogwydd y Gyiii- upithas grefyddoi di-Kchei.,aiS hont) wedi gytl¡nvr:¡. Nid !!ni dyweilydd sydd genyf fot! C!! cyHawn!ad<m ysgolheigaidù wedi! hftddi i im t.yHe i aiiii) su fy nghy]! meradwya.eth o werth en hyw ydau pat! ynoi (ei-eiizl)liiry) a'r egwyddor, yr honsvdd yn enwogi ac ) n HYWOt!- raethu yr amrywiol sefydtiadat' bnddio) a <}u) f\vyd gan- ddynt, ac a ddygir ymlaeu ganddynt hwy eu hunain.— pp. 56—38.

-4 MARCHNADOEDD. J