Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

?-?-L'?.-??.?,. ?mT..???..-??mj?r?....…

Hl'NAN-YMDDIDDAN Y BARDD

[No title]

.liT SEREN GOilIEit )

News
Cite
Share

.liT SEREN GOilIEit ) vn (lei],A,ngI I n'u hymddnn:;osiaJ yn eich Llythyreg, y niapnt at e:ch ttaw. Yr wyf yn deaH y bydd hoif gan rai o'i Bchdd i'w darllen,-cymmer\v.yd hwy allan o hen ysgrtfen. Ydwyf, &c. DEWi. LLYMA DRIODD CERDD ÙAFüD. Tri bat cytfredin y sydd ar gerdd, tor njesu! drwg ystyr,acham-ymarodd. Tri thoimesury sydd, thy hir,arhyfyr,ath\Yy!! ynyrod). Tri rhyw ystyr di \vg y syjd, cantddychyniig, an- mheiUiynas, ac eisiau enaid, scf berf. Tr! rhan ymarodd y .sydd, unig « Hioscg ypehyd, gwiyw a menyw ynghyd, a gwydd ac absen ynghyd. Tri anntherthynas ccrdd, na-.N I a gogan yughyd, ihy ac pislau ynghyd, ac eislau gorair neu i'et f. Tri than ymad) odd y sydd, enw, rhagenw, a berf. Tri rhyw ymadrcdd sydd, ymadrcddpcriiaith.ymad- rodd cyfiawn, ac ymadrodd aetdutn. Tn rhau prydyddiacth y sydd, syUaf, gair, ac ymad- i'odd. Trirhyw syHafysydd, syiiafdalgron, syt!af !cddyf,a synaf?ipthong. Tair :hyw syHaf da!gron y sydd, dipthong dalgron a dip.teddyf.adip.wib. Tair dip. gymcriad y sydd, dip. daigi-on-ledclvf, a dip. bengamteddyf, a dip. <!awdd!eddyf. Tair dip. ryfedd y sydd, dip. ddieithyl' a dip. !os- cyrniog, a dip. wib. Tair dip. odidawg ganiad y sydd, dip da)gron-!eddyf, a dip. r, a dip. gadai-nledclyf. Tair syilafgadarn leddyfganiad y 8ydd trom leddyt byddar leddyf, a chadarn teddyt'. Tair syliaf yscafn gamad y sydd, syHaf da!gron, a ?;.yi!afbpi?gamIcddyi,asyHaffnd. Tair dip. y sydd na (:1¡dr proest yn eu herbyn, dip. dawddleddyf, a dip. da!groN, a dip. wi'). Tri bai gv.ahanawi y sydd ar gcrd' sef engiyn ar brost, t! wm ac yscaf' yn yr odI, a Heddyf a thatgron. brost, t.wiii ae yseafii Tri bargwahanawt sydd arenglyn unodt, carHymor- ddiwes, a thin ab, a chamosodiad ar yr odiau. I Tri pheth a gydfreiniant YL.adrodd, ac a'i teUyngant, /'cliJ:drWYl1d a hyawdlcr parab!, a chywrelndcb synwyr, a dnll anianawl y datcaniad. Tri phcth a anghywreiniant ymadrodd, pwl ddatcan- iad, ac anghywl'ciudcb SyEW)T) ac anystyriawl ddeaU y parab'wr. Tri rhydd gerdd dafod y sydd, c!er\vrIaGt! teuly- '.vriaeth, a pkrydyddiacth. Tri pheth a berthynant ar glenn, goganu ac ymb: a gwarttuuddia'.v. Tri pheth a bcrrhynant ar deilywr, hacHon!, a digryf- wc!), ac crfyniad da heb fawr ymbi! :un danynt. Tri pheth a bpfthynunt ar brydyd< ctodfoti., a dig- ryfs.u, n gwrthwynebu gogangerdd. Tri un bcncerdd y sydd. prydu, a chanu engiymon, a c!'yfrwyd(!yd. Tii p!:eih a an-nurddant gerdd, ei datcan yn anam- ser, a h( h ei gofyn, a chanu ya anmhert;bynaS) set' i'! nebnisdyiai. Tri pheth a urddant gcrdd, dmdrwydd ac c< fnder y datceiniad, ac awdurdodyprydydd. Tri pheth a hotfant gerdd, dyfndcr synwyr ac ySlyr, a go<Hdawg ddychymyg;, ac awdmdod y prydydd. Tfl pheth a anhofTant gerdd, basdHr synwyr, a dy- cbymyg sathredig, ac anurddas y prydydd. Tn pheth a gywreiniant gcrdd, cyfahsoddiad vmad- roddion, ac amider Cyioraeg wrth pH cyfansoddi, a dy- <'hymyg cerddwr with gyfansoddi y gerdd. Tri phfth a anghywretNiantEerdd, eisian modd i gy- fansoddi ymadroddion, ac amider Cymraeg, ac ang- hcr(!dwriaeth. Tri pheth a \vc'!Hr!t awen cerddwr, ]ten gerdd, bardd- I omaeth, ac ystoriaH. Tri pheth a bylant awcn ccrddw!, anghyfrv-'yddyd, ac angherddv-riaeth, ac angitanmoiiaet!). Tri pheth a bytant awcn cerddwr yn gvrù!, tra-me- ddw-dod, a thra-god.neb, ac v.,igyiiiNDdoc!. Tri pheth a ddyiai prydydd eu goche!, ityna, pntelma, ach!e:wr}acth. Tri pheth a ddyial cerddwr eu canmol, haeliom, a digryfwch, a chcnldwriacth. Tri pheth a ftlwránt gcrddwr, gw isgodd, a chydNabod achamnoliacth. Tri nheth ni (Iivns'an mewn cerdd, anwada!wcb. ac Tri pheth y cae ccrdd arnynt hcb fSned yn en her- byn,t:tng€rdd-y! hen b!'ydydd;cn, adychmygawi aw- dmdod y prydyddiou newydd, a chelfyddyd y gerdd- wriaeth.. Tit rhyw unodly sydd, Hnod] union, ac unodi cyrch, ae tinodi ei-wea. Tri pheth ni ddy!al cerddwr eu credn, gogan ctcrwr !!c ptydo prydd, a chaHn :mgherdd o brydydd canmo!- cdig ac awdurdod it!daw, a dywedyd cehvydd yn ddi- Z-stytr, a gcgau yn ddiachos. Tii pheth a tawenant gcrd<!wr, ei berchi, a chan- niawl c; gei-dti, a rite(icti(,ii ,wvr (Ia. Triphctha goddantperdd\\r aca'u instant, e-i au- mberchi, aughahn)ol ei gerdd, a'i nacau o rodd. Tri pheth a warthruddiant gerddwr, ci aiiglioeliaw, ci anghanmawt, a c!)a)ufa!n. Tii anhepcor ccrdd y sydd, cglurdpt parabl, ac {-on- der a cheTddwriaeth. Tri phcth ni ddylai cerddwr fi oddef, cyfrinach, a cl!'wilydd cydytnacth, a chetwydd argyweddufi. Tri pheth ni ddylai cerddwr eu ceht, gwirioncdd di- argywedd, b.irn ar gerddwriaeth, a chlod dytedus I gwyr da. Tri pheth a wahcrdJir i gerddwr, camfarnu ar ger- ddwhaeth,a goganu heb ei hteddn, a chroes angherdd. Tri phpth a ganmotant gerddwr, hacidcr, a digryi'wch nmw), a dcfodau da. Tri phcth a waradwyddant gerddwr, cybyddiaeth, & df'fodau drwg-> a thra-chynildeb. Tt i ptteth a barant garu cerddwr, cyfunde'b, haelioni, a rhywiogi wydd. TRKODD I j I G'M'?MM CM ?od Nt' !0'<!?, ? !?M! a't ?tP7t(tK? yn well Ma -j g-!t'ad?aM? MCM ?KM?M?. J   Bod yn gywi!yddgar, bod yn ddistawgar, a bod yn ut'uddRar. Hod ei hwyneb yn ddawnus, ci itymddiddan yn fed- rus, a'i Uun yo weddulI. Bod ei meddw! yn ddi.anllad, ei bueheddyn ddlafrad, ac yn gyfi-awn ei bwriad.. Ar Dduw yn gweddiaw, yn sywionej dwylaw, a'i gorchwytyngryHaw. Bod ei phryd yn hoffaidd, a'i chorH' yn Muniaidd, a'i chaionynbMraidd. Bod y naUl law yn casgh!, a'f I!aM yN rhann, a'i phen alr llail Ya rhanti, a'i plien yn pryderu. Bod yn dda ei ehydwybawd, yu rhadlawn ei tbafawd, yngywh-i'wphnawd. Yn ddtfaich ei c!taion, yn lan ei harfenon, ac yn dru- garawg i dytodion. Bod yn ca! u Drw yu hyfryd, yn ofni Duw hefyd, ac yn gwa$auaetbu Duw yn ddiw)d.

cÁT GYHOEDDWR;QERÊN GOAfEK.…

[No title]

-4 MARCHNADOEDD. J