Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.I ; LLLNHAiN, SAIXWRS, MAl…

[No title]

[No title]

i SENEDD YMERODROL.-I

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROL. TY YR ARGLWYDDI. Mcrcher, Mai 4.Rhodchvyd y cydsyniad Breninol i Ysgryf yr Anr Mâl (Gold Coin), ysgrif Ti-eth yr Halen, Y sgrif Y sgrifan y Trysorlys ( Exchequer Bills Bill). Iau, 5.Chwennychai larll Grey wybod, pa nn a oedd y cenadon a ddanfonwyd o Pavis yn ddiweddar i Denmark a Norway wedi en hawdurdodi i gynnyg rliyw iawn i Denmark yn lie Norway ai peidio? Addefodd larll Liverpool fod cenadon wedi cael eu danfon 0 Paris, ond nid oedd yn ei gweled yn addas i traddi un hysbysiaeth yn breseanoi ynghylch natar y genadwri. Givener, 6.Dywedodd larll Grey ei foil efe wedi cynnyg ar fod i'r papurau a berthynnit i'r cytundeb a Sweden, gael en gosod ger bron, i wybod a oedd Brenin Sweden wedi cyflawni ei ran o'r cyfiumnod, trwy ddan- ion y rhifedi pennodol o wyr i'r niaes. Orid wrth ed- ryeh ar y papurau a roddwyd ar y bwrdd, yr oedd yn canfod nad oedd yma gyfrif o'r lluoedd yn mhcllach ila'r 6ted o Fehefin, 181;3,. ac am hyny nad o-edd yn ha- nes gvflawn o lumynt yn y rhyfel dyrahor diweddaf,. yr iiyn oed-i y peth a dyhiai efe wrth wneuthur y cynnyg yn angenrheidiol. Yr oedd efe yn deall, hcfyd, n^tf oedd ynys Gnadahmpe wedi ei rhoddi i feddiant Isrenin Sweden, er ei bod i gael ei rholdi iddo, y 11 oi y cyttiiideb, ar y cyntaf o Awst. Dywedodd larll Bathnrst, nad oeddid wedi derbyn hysbysiaeth ddiweddavacli na'r amser uchod oddiwrth y Gvveinidog Brutasaidcl, yr hwn sydd yn trigo yr. Swe- den, ac nad oedd gan y Llywodraeth un sail i feddwl nad oedd Swedes wedi eyflavvoi ei rhan o'r ammodaa. Yr achos fod Gaadaloupe liela ei meddiannu gan Sweden, oedd, nad oedd wedi ei gofyn. LlUlI, g.I)y-,v-edodd larll Stanhope, ei fbd ef wedi dwyn dwy Ysgrifl'rT^, y rhai a ddarllenwyd unwaith; t ac yn awr efe gynnygai ar fod i'r Ysgr'f a elwir Gwei- thi-ed c-r gwell- diogelwch i garchai-orion tlodion," e I ei darllen yr ailwaith y foriu !■ C'hwenflychai Argl. Eleuborough i bawb wybod natnr yr Ysgrif, yr oedd ei holl ranau yn anwneuthurailwy yr oedd yn myned i gymmeryd ymaith yr hawl ag oedd yr oed(i y-,x jiv i: gan ddyn i costiaa. Sylwodd larll Stanhope, nad oedd yr Arglwydd d sg- edig wedi darllenyr Ysgrif. Arglwydd Elesborough—u ¥r ydwyf wedi ei darllen, fy Arglwyddi."1 larll Stanhope—" Yr wyfyn, sicr ynte nad vWr Pen- defig dysgedig* wedi deall yr ysgi ir, canys nid oedd yn myned ymaith a'r costiaii, 0041. lkaddias carchariad y person." b Ni,vd yr Vs;i-if vtiiih4r-,I?t,Acb gan Argl. Gwrthwynebwyd yr Y?nf ynmhdlach gan ArgL Elenborougb, pheth poethder, Yr oedd larll Stanhope yn llawen am ffyraigxwydd y Pendafig dysgetHig, canys pa, fwyaf ffyrnig y byddai ge- lynion; yu ysgrif,.mwyaf oik oedd y tebygoiiaetli iddi lwyddo. TY Y CYFFREDIN. 4. gorchwylioi? o bwys. I lau, 6.- • Ynghylch ysgsif cyfreitlMare yr ^d, dywed- odd Mr. Rose ei fod yn cr-edw foci bwriadan yr 'Sgtlf 'I hon yn gyfrwvna bu eu bat?odd?af ddeckreuad amser, —Y bwriad cyntaf oedd, ar &d. i;Ürosglwyddo yd o'r deymas i fodyn rhydd bob anises; ond yr oedd y- eyfieithian i drefnii ac altaI trosglwyddiad yd- wedi parhau mem grym dros 500 mlynedd. Nid' oedd yr Eisteddfod yHyirndd wedi myned yn mhellach nag ar- wydilo y cymhwysder o reoleiddio yr allanol dros- ghvyddiad; ond yroedd cymmeryd ymaith bob attaliad- k Isya-y yn beth newydd-yr hwn a gynnvgwyd y waith gyntaf yn awr. Yr oed(I yr Eisteddfod yn myned rhag- ddynt rnewn earasynied, a budd y rhai ag oedd yn codi yd a olygid ganddynt, ac nid: eiddo y rhai oedd yn ci bryn;.i. Yr oecki- liawn fwriad aaall o elddo yr Eistedd- tod yn e¡¡ayn casiatau trosglwyddiad peilliaid i'r wlad, yn un o'r peNIQu mwyaf gwrthun a ghwy?son aj? dano erioed. Buasai hyn yn cauad aHan bob adnawdd m.ewu amseroiedd prinder. Yr oedd efe yn e?wennych geht budd y rhai oedd yn codi yd, ond yr oedd yn tyb? Üd y dylid diogelu Hes y prynwyr yn gyntaf" a ?otaiu na byddai eisian ?d yn y wlad. Pa fodd bvHa?. \ï'1 oedd y pwnc yn gofyn llawer o ystyriaoth. 0::>/ Yna cynnygodd Syr H. Pa-pnfil! ci drydydd bwriad, a'r hwn y cytunwyd, gyda rhyw (M'^wyg'^dan geneuol. CYlmygodd CangheiJawr y Trysorlys ar fow i yd tra- mora drosglwyddid i'r deymas fod yn ddidoit hyd oni ddygid i'r farchnad, fel y gallid ei drosglwydito, aUa?, OS byddai achos, heb doll. Cytunwyd. CJtnnyyd i gymmcryd y pv» nc i ystyriaeth ynmhellc ach dydd ^weaer. Givener, 6,An^ogodd Mr. Goldbourn drydydd d'U'- lleniad Y sgrif Swyddatl Trefedigol (Colonial OffisesBill). Dywedodd Mr. Banks nad oedd yr ysgrif yn daiparu diogelwch digonol dros drigiact (yi, y.Trefedigatthau).1 Yr egwyJdor ardderchog a dybiai efe oe(Iii, rhoddi y fhth. gygog i neb, ag a'u galluogai ifyw yn weddaidd ar yr elw, ac ar yr nn pryd i gael digon i dalu 1 ereill am gyflawni dyledswyddau y swyddau. Am hyny 1 efe a gynnygodd ar fod i'r ysgrif gael .-el darllen y dry-; dedd waith vythnos i lieddyw. Yr oedd ynirallii y yc. 01- s ?i, d d IJywodraeth eisoes i lnddias camddefnydd o'r sw^ dd- au, os cyirmierent ofal digonol wi-tli esod dyniou yn- ddynt. Nid oedd Mr. Et.thurst yn synn oil am wrthwynWàd y gwr bonkeddig, wrth gymharu yr ysgrif hon a'i eiddo ei hun. Ysgrif i ddiwygio yn unig oedd hon, tra yr oedd yr eiddo ef yn un o nollol ddiddymiad, gan gyra-1 nieryd ymaith yr holl gyflog. Yna ymranodd y T. Dros yr ysgrif, 48-Yn ei her- byn, 8—N ifer fwyaf, 40. Felly darflenwyd yr ysgiif y drydedd waith. Llun, 9.—Ceisiodd Syr W. Scott genad i ddwyn Ysgrif i'r Ty, jnewn trefn i symad amnihenon ynghylch trig- iant yr Offeiriaid, nc i ddiwygvo y 43aifi o Sior Ill. I Gwrthddrychau yr Ysgrif oeddynt, lluddias yiiiyraeth- cyhuddwr cyljredin, ac i symud ornau, disail ynmhiith yr Orleiriaid, Tybial rhai o hopynt, er fod ganddynt fwy nag un fywioliaeth, fod yn rhaid iddynt yn eu plwyfau ond nid felly y mae yn hod; y mae hyn yn anmhcsibl.—Rhoddwyd cenad. Cytunwyd mcwn Eisteddfod o'r Ty ar fod i 300,0001. gael en caniatau, at angenicn anarferol y fyddin ac ar annogaeth Canghelhvr y Trysorlys, cytunwyd ar fod i'reyilid (excise) barhaii hyd y 5ed 0 Gorpbenaf, 1815, ynghyd a'r porth-doll (customs) ond ar y nwyddau a drosglwyddid allan, Dywedodd Canghelhvr y Trysorlys, mewn atebiad i ofyniad Mr. Whithread, nad oeddid wedi; pendcrfynl1 pa un aoedd rhan o'r dreth ar Elw blynyddol (Incme tux) i beidio ar y 5ed 0 Ebviil nsat ai peidio.

OL"YSCIiIFEM. ^T

1:11GEIRIADUR BYR. I