Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

-.I ; LLLNHAiN, SAIXWRS, MAl…

[No title]

News
Cite
Share

U,PN, 9. Derbyniasom bapurau Paris i'r 5ed o'r mis hwis. Y maent yn darlunio'r terfvsc a gym- merodd le yn Milan, Ita]y, pan ddaeth y newydd am y cyfiiewidiadau yn Ffrainc liyd atynt, yr hyu a grybwyllasou eisoe.s, Y mae Lly wodraeth I Ragddarbodcl wedi cael ei nurfio yno? ac hedd- well ac esmwythyd wedi eu hadfern; gyrodd lli;ag!aw iaeth y Liywodraeth Ragddarboclol gy- hceiUiiad allan at drigoiion Italy, yn yr hwn y 11yvH.dant fod y Lly wodraeth wedi ei chadarnhau filii y Cyrft: Etholyddol, sef yr awdurdodau gvvladol; a'u bod wedi cytuno ar gyiillcu Liyw- cdraeth newydd, Yn 01 y cynllun hwo, yr ydys yn cynnyg g^ncutiiur tpyrtlag ttevrydc? o Ita!y | ,N-T,, helaethed ag y La, no'r Cyngreirwyr y j i.r(klefo cyfartalwch awdurdod yn Ewrop iddi fod y grefydd Babaidd yn sefydladig, rhydd- did yr argraff wasc, 'a masnacli. Danfon- wyd cenadau dewisol i gad-lys y Penaduriaid cyfuno!, i hysbysu "dyinuiiiadau pobl Italy iddynar y pen hwn. Nid yw Penaeth y deyrnas dd f hon yit- cael ei gi,ybwvl 1, ond ,ir ar iddo fed yn Dywysog, ? Yi? hwn trwy ei waedeliaeth a'igynneddfan da a ddichon sychu ymaith y cof am y trallodion a ddyodef- wyd dan y Uywüdraeth a?,- sydd yn awr wedi ei diryinu." Tywyscg o Dy Awstria yn debyg ddigon. Ac os felly, dcifu am obaith Eugere Beauliarnois, yr hwn yn ei annerchiad diweddaf l'r lluoedd Ffrengig, a fynegodd ei ofid wrib ymadael a hwy, ond bod Italy yn gofyn ei gyti- northwy ef dros weddill ei ddyddiau. Ymddangosodd ysbryd terfysclyd cyffelyb i'r an yn Milan, yn erbyn y Tywysog Borghese, brawd-ynghyfraith i Bonaparte, lie y bu cryn gy th rw ft. A dywedir fod Brenin Sardinia i ddychwelyd yn ebrwydd i Piedmont. Cyrhaeddodd Dug Welington Paris ar y bed- wary dd o'r mis hwn., Yr ydym 1 weoi dez-bili papurau o Bremen a Heligoland y bore hwn, yn cynnwys hysbysiaeth i'r 4ydd o'r mis preseniiol. Y mae cyhoeddiad ynfldynt o eiddo Brenin Denmark, a amserwyd Copenhagen, Ebrill 18, 1814, at Ynadon a phobl Norway, yn yrbwn y rnynega ei Fawr- hydi fod angenrheidrwydd wedi peri iddo roddi Norway, un o'i deyrnasoecd i fynu, mewn trefn i ragilaeuu dinystr y ddwy; iddo ef ei rhoddi i fynumewn cytuudeb, yr hwn y mae efe yn ym- roddi i'w gadw ac, i'r perwyl hyn gorchymyn- cdO i r,rl,wyso., Christian gyflawni y rhodJlad i fyiiu. Y tnae ei Fawrhydi yn mynegu ei ofidll am anufudd-dod y Tywysog, yv hwn syddwedi I a'ttafaelu y cadlongau yn liongbyrth Norway, wedi tynu baner Denmark i lawr, a derchafu un arall. Ac yna y mae yn myned rhagddo i fy- negu., na fydd iddo ef (fydnnbod un awdurdod yn Norway OLd eiddb Sweden; ac a derfyna mewn amlygiad o'i anfod, lonrwydd at ymddyg- iad y Tywysog, a galw yn ol holl ddeilbid Den- mark o Norway, a threfnu dirprwywyr i ofyh yr holl amddiifynfeydd, trysorau, &c. y wlad hone, H-'u traddodi i ddirprwywyr Sweden. I Daetli Ilylh- yrt-, od o St. Sebastian i'r ddinas: nrithiwr. Yr oedd y Breivin Fferdinand wedi | cyrhaedd Valencia ar y lleg. Ar y 17eg, cyn- naliodd y Cortes eisteddfod anarferol yn Ma- drid; eithr ni thriniwyd dim o bwys, ond trefnu model i gynnal y teulu Breniuol mewn modd addas, cyfatebol i amgylchiadau y wiad. Dygwyd cenadiaethau oddiwrfh Arg'wydd Castlereagh, i'r ddinas bore ddoe, gan Mr. Brown, y Cenadwr..Dywedir mewn llythyrau anghyoedd y dysgwylir l i'w Arglwyddiaeth wneuthur aberthau helaeth er mwyp yr heddwch sydd yn neshau. IGION O'R LLYS-ARGRAFF ANARFEROL. I j VYDD ILVK, MAI 9. I I SWADDLE RHYFEL. Ileitl Downing, Mai 8, 1814. Daeth Cadpen, Milnec, Cadweihydd l Argl. W. Bentinck, K. B. i'r Swyddfa hon, a chenad. iaeth, wedi ei chyfeirio at larH Bat hurst, o'r hwh y mae yr hyn a gaiilyn yn ad-ys-tif:- Genoa, Ebiill 20. FyARGLWYDn,—Hysbyswydi'ch Aj'gl?ydd- iaeth, yn fy nghenadiapth ar y Cf?d, )oghylch meddiannad Spcz?a? a symudiadau y li?t'dd hyd yr amser hWnvv. Ar fy nyfodiad i Leghorn, dysgais fmel oedd [ j fwy na dwy fit o w yr yn Genoa. Yr oedd maddiant o'r Uosigborth a'r amddtifyufa. yno yn bpth o bwys mawr am hyny pendel fynàis gych- wyu yn■» laen mcr gytlym ag-oedd b.osib.t pair ddaetlium i Sestri, cefais fed y gelyrion wli eu cyfnerthu yn Genoa, a bod yr amddiffynfa yn cynnwys o bump i chwe' mil-ac am fod y ffyrdd yn ddrwg nis gellais gynnull y fyddin cyn y 14eg. Ar yr wy thfed dilocheswyd y gelynion o'r lle- cedd cryfion ger Haw Sestri; ar y lrifed gyrwyd hwy, gan ddydoliad Montressor, o Fyyn Facia a Nervi. Ac ar yr 16eg gAvnawd trefoiadau i | ruthro ar y gelynion, y rhai a gymmerasent sef- yllfa gref iawn o flaen Genoa; dechreuodd yr ymosodiad ar y 17eg thoriad y dydd ym- oscdodd yr Italiaid, dan y Mil wriad CeraTignac, ar uchelder ar gyfer Gwarchglaw dd Teclar, eyr- a-sant ar ffo, a chymmerasant dri mangufil. Sym- udodqdd rhai o'r Italiaid tua Gwarchgla wdd Richelieu, tra yr oedd y Milwriad Traverse yn dyscyn eddiar fryn Fascia, gydà'l' Calabreaid a'r Gioegiaid; meddiannasant barth uchaf y bryn, nesaodd rhai o'r givyr-at yr amddifiynfa, a rhoddodd y gelynioneu hunain i fynu. Ymadawodd y gelynion gydâ, brys o \Varch- glawdd Teela, a gwnawd y rhan amlaf o honynt :yn garcharorion. Wedi meddiannu y Gwarch- gloddiau cedyrn hyn, yr oedd aden aswy y ge- lynion yn hollo] dduiodded, am hyny ciliasant yn ol, Ymosodwyd ar eu haden ddeau, yn dair rhes gan ddydoliad y Cadfridog Montressor, ac er i'r getynion anrddittyn eu hunain dros cryn amser, gorfu arnyntifoi yn gyflym o'r diwedd, i'r dref. Parotowyd ynghytch hanec dydd i Avneuthur y, mangnel-gloddiau (butteries) angenrheidiol, me-Avn trefn i ymosod ar y dref; ac ar yr un dydd daeth llynges Syr Edward PelleAV i'r golwg, ac angorodd o flaen Nervi. Yn, y prydnawn daethl cenadon oddiwrth y trigolion, ynghyd a Swydd- og Ffrengig ataf, i ymbil urnuf beidio ymosod ar y dref a mangneiau ac i gytuno ar i frwydro beidio dros ychydig ddyddiau acyna, ynol yr hanesion a dderbynwyd o I4frainc, y bydda raid i heddwch gymmeryd lie- Atebais iddynt, mai rhesymau oedd y rhai hyn P^thynol i'r Lly- J wydd Ffrengig; ei le ef oedd cilio o dref yr hon iia allasai amdditfyn, a'm lie innau oedd cymmeryd y fantais a osododd tynged dda o fewn cyrhaeddi mi. Draiioeth,gwnaeth y Cadfridog Ffrengig law'er o gynnygion, i'r dyben i gael amser, gan obeithio y dygwyddai rhyw beth felnabyddai achos iddo roddi'r dref fynu; eithr am na wraudawswft ar ei gynnygion cytuncdd ar amm d iu roddi y dref i lynu, a bydd i'r amddiffynfil Ffrengig fyned allan o honi y fori), tua I frainc. x W. C. BENTINCK, Cadfridog. Yn ol y cytundeb uchod yr oedd y Ffrancod i fyned â,'u meddiant eu hnnain gyda hwy, a chwe' mangnel a'u perthynasau, oud yr hyn a berthynai i'w Lly wodraeth oedd i gael ei feddianu gan y Cyngreirwyr. Cymmenvyd 269 o fangnelau efydd (brass), a 20'2 o fangnelau haiarn, 46,000 9 beiau (bullets), 12,000 o belau ceuon (shells), a pheth dirfawr o drysorau, aifau, ac arlivy rhyfel ereill, yn y lie hwn. Coiled y Brutaniaid a'u Cyngreinvyr yn yr ymtbech hwn hwn oedd—Lladdwyd, 11>anerwr, a 36 haranres-Clwyfwyd, 1 uchgadpen, 3 cad- pen, 1 isgadpen, 2 is-swyddcg, 7 rhingyll, 1 ta- byrd'Iwr, a 159 baranres. [Cynnwysir llythyr oddiwrth Syr J. Rowley at Syr E. Pellew yn y Llys-argratf, hefyd, yn darluiiio gwaith y llynges, wrth gynnorthAvyo yn yr ymdrech uchod; ac yn hysbysu iddynt oymrneryd 6 o gadlongau, clwy o honynt o 74 mangnel, yu mhorthladd G^nca.] HwyHcdd 70 0 drc^g!w\dd-lengati mawrion yr wythuos ddiweddaf i Bourdeaux, gyda'r Dic- tator, Diadem, Thames, a Wesser, i gymmeryd rhan o fyddin Dug Welington i'r Americ. Dys- gwylir i'r llongau cavilynol hwylio yn ebrwydd tua'r Americ hefyd; Hermes, E:ebus, Devastii^ tion, Meteor, Adder, a PeSter, Cyhoeddwyd mewn rhai o'r papurau dyddiol, ar awdurdod Ilythyranghyoedd, a amsenvyd Paris, Mai 4, i rai o'r Gosgorddioa Anrhydeddx. us, tra yr oedd y Dug de Berri yn eu golygu, waecldti allaii., C; Hir einioes i Louis XVIlI." ac i'r lie-ill- fioeddio, "Hir einioes i Napoleon." Gyrcdd y Dug yn ddiattreg i blith yr olaf, ymresymodd a. hwy, ac wedi hyny unasant hwythau ag ef i waeddu, i I Louis XVIII." Gorchymynwyd i'r morwyr a'r morfihvyr, ar eu dychweliado Ffrainc,.i gael eu talu a'u lhydd;- hau o'r gwasanaeth. Cyhoeddwyd yr hy sbysiaeth ganiynol ddoe yn Llys St. James:-— Castell Windsor, Mai 7.—-Y mae iechyd corphorol ei FawubyUi yn dda, ond aid yw ei anhwyldeh wedi llel- liau. ( Yspyijnodivyd gan bedtmr Medd</g).

[No title]

i SENEDD YMERODROL.-I

OL"YSCIiIFEM. ^T

1:11GEIRIADUR BYR. I