Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-.I ; LLLNHAiN, SAIXWRS, MAl…

News
Cite
Share

LLLNHAiN, SAIXWRS, MAl 7. I MYNEDDIAD RHlVYSCFAWR LOUIS XVIII. I I PARIS. BERB YN i ASOM bapurau Pari ? y bore  hWL, i'r 5ed o'r mis prese?'d. Aeth  Louis ) X VJlL i Par? dydd Mawrrh, ynghanol blocddiadau gorfoledd y iliaws, y rhai c bcb graed, üchobparrh a waeddarif allan Five- le Roi, &c. yr oedd yr holl heolydd, a'r lienestri yn 11a wn o diigolion, a phob W) neb yn gwisgo'r siriolcieb mwyuf hyfryd. Aeth ei Fawrhydi yn jiyiifaf i'r egl wys gadeiriol, ac wedi hyn i Lys y Thuilleries, Cyfhacddwyd St. Ouen gan ei Fawrhydi y dydd o'r blaen, lle'r amlygcdd y tr goiion eu mawr Sawenydd am adfeiiad yr hen deuiu llrcliinol yn Ffrainc, dan Lywodraeth y rhai yr oeddynt wedi llwyddo, a mwynhau heddwch a 1 la wilder. Aeth yr Ymerawdr Al- exander o Paris i gjfarfod a'r Brenin, heb ei osgorddion, r.a neb oud ei Gadweinydd, y Cad- fridog Czernichetf; derrf}nwyd ef yn llawen gan y Iliaws, yrhai a ficeddient yn uchel Hir efiiiors i Alexander! llir eiinoes i'r Cyngreir- v yr haelionus i" Nesacdd marchnadwraig (mar- ket weT; a <) at yr Ymerawdr, a dymuncdd gael C mad i w gcfieidio chwavddodd ci Fawrhydi, a; chaiiiatacdd ddi ci dymuniad. Ciniawodd Ar- exand r gydar Brenin, a Lichstein- stein, Taleyrand, Moncey, Ney, a Marmont. Fist d ai'r Ymeraudr rhwng y Brehin a Duges ,j\ngcu;eme (mcichyr annedwydd Louis XVI.) Ac am iiaw o'r gloch yn yr hwyr dychwelodd yn ei 01 tua Pans: pallodd gymmeryd milwyr i'w ddicgelu ar ei daith. Cynnwysir areithiau'r Senedd a'r Corff Deddfroddol i'w Fawrhydi, ynghyd a'i atebiad yntef yn y papurau Ffrengig. Y ymadrccdion hygof canlynol yn araeth y Senedd, Fe wyr eich Mawrhydi yn well n& iii, fod y sefydliadau, y rhai ydynt wedi sefyll cyhyd YHgwyneh maenprawf proliad, mewn gwîad gymm-ydogol (Prydain) yn gynnorthwyon, ac nid yn rhwystrau i Freninoedd, y rhai ydynt gyfeillion y cyfreithau, a thadau i'w pobl." Tra yr oedd y lirenin yn St. Ouen, efe a ys- grifenodd gyhceddiad, yn yr hwn y mae yn cym- meradwyo y Ffurf-ly wodraeth newydd a gyn- nygwyd gan y Senedd. Pa iodd by nag y mae cy;111.tradivyaeth ei Fawrhydi yn cyrhaedd yn b. naf at e^vvyddoiion sylfaenol y cynllun rhag- ildy\v( d di j r luvr, medd efe, sydd yn dwyn llawer o nodau brys, ag sydd yn gofyn diwvg- lad; ac am hyny y mrp i gael ei ail-olygu mewn cyd-yi-,gy,-gh,ciiad ag eisteddfod detholedig o'r ■So edd a'r Corif Deddfroddol, ac i gael ei osod ger bron y ddau gorif hyn ar y lOfed o Fehefin. Ond dymuiro? g-enym glywed fod ei Fawrhydi wedicy^e yd ydiog. lir rhydd-did i'r argraif- ivasc a r ydd-did cydwybod, ac y hydd pob Ffiaaewr yn dderbynadwy ynmhob Swydd wla- -dol a Mil v\ raid; a threthi i gael eu cyfodi hwy gydsyniad. Mynega y pnpuiau hyn fod y rhyfel wedi ter- fyiiu yi) ltdy, yn y c lfelyb todd ag y terfyn- asantyn Ffrainc, sef -trwy fuddugoliaeth a en- nillwyd. wedi ibobadros tywal!t gwaed beidio, oni buasai bradwrilleth tbyw dd;hirod, y rhai a oed si-t y c) fnewidiad yn Paris, nes: oetVJ y frwycr wedi ei hymladd. Ar yr 21aino t ii>briilj setii yl ucedd Brytanaidd i Genoa, wedi iddynt faedciu y iydcin Ffrengig, a pheri iddi giiif; o'r dref; ac ni clily vyd cyn y 23ain am y dygwyddiac an yn Pari-, y rhai a gymmerasant Ie da r w yt Inws eyn hyhy. Cyrhaeddc't-d ynewydd am y cyfnewidiad tynod yn mlirif Ddinas Ffrainc, Milan ar yr 2ufed o'Fibril!. Cyjodocd y bobl yu unfryd, a Thuthrnuwt yn fmteioedd i diigfa YV. de Prina, Gv« e ntdcg y drethwriaeth, llu-gasant ef allan, a. w di gostd arno fj 1 o boenau, Haùùasant ef; yspti iasant y Senedd-dy, a mynent gael penau y (wein.dorton, ac yr oeddynt yn llidiog drcs i)., m t M. ATne! i, Gweiriidog,y' conscription, yr h n a ddiha< godd mewn pryd. Pa iodd bynag yr cedd hcddwch wedi d adferu pan ddaeth yr hjsbys acJh odd: yno. DaeUI ei Hu hder Ymercdrcl Maria Louisa, Luge- Parma, (gwraig Bonaparte) i Dijon ar yr 28¡n o'r mis diweddaf, a chychwynodd ar y dj du canlynol tua Gtrmany. Yr oedd holl drigoIion y ddinas yn awyddus am ei gweled hi, a'r iywy og ei mhab. illevii) eyfarfod o'r Eisteddfod Pabaidd yn Dublin, dydd Sadwrr;, cytunwyd i ddeisyf ar Aig'wydd Dcnoughmore a Mr. Crattan i ddwyn. achos y pabydd oi) ger bron y Senedd cyn gynted ag y bj'ddo'n gyileus. Yr ydym yn gweled fod 12,000 6 Yspaeniaid arfog i gael- e trcsg'wyddo yn ebrwydd o Cadiz? i'r Miss's;?? me?n trdll i adgymmcryd Louis- me"vvri trefii i acl,yy mr?-?ici, y d L6 ais- Dy??dir fcd rUMi cyfarfal o 6!wyrRussih.- Awstria, a Mirussia, i gyd yn 75 mil, i gael eu eaehy yn Ffiaiuc dros amser, ac i gael eu talu gan Frydain Fawr. Yr ydym yn deall fod Argl. Gambier a Mr. Hamilton, wedi cael eu trefni yn Ddirprwywyr drcs y wlad lion, i gyfarfod a'r Dirprwywyr Americaidd, i gynnadleddi am heddwch a'r Unol Dalei(hau. Ond yr vdys yn tybiedy bydd rn aiigenrruidiol i Ddirprwywyr Americ ddanfon at eu LJywodraeth am gyfarwyddyd cyn y gallont derfynu ynghylch y cyfiiniau addas rhwng y wlad iiono a Chanada. Y sgMaehvyd y Ceres, Tullock, o'r afon Plate i Liverpool, gan herw-long Americaidd, ar y 25ain o'r mis diweddaf.

[No title]

[No title]

i SENEDD YMERODROL.-I

OL"YSCIiIFEM. ^T

1:11GEIRIADUR BYR. I