Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

WANTED, as an Apprentice to a Wholesale ?, and Retail Grocer and Chandler, a L AD from 14 to 16 years" of ase, of industrious habits, and who under- stands the English and Welsh Languages; he -will be kindly treated. For particulars apply to David Jenkin, Printer of this Paper. TO HE Lii'T, FURNISHED OR UNFURNISHED, Mays Hill Cottage and Garden. o TilK House consists of a Parlour, Sitting T Room, Four Bcd-chamhers, Kitchen, and a large Paiitrv.-St-,tble, Cow-house, and Gig Shed adjoining. Some Land mav be bad, if required. For further particulars inquire of D. Jenkin, Printer of this Paper. TO TANNERS. TO BE LET, And may be Entered upon immediately, Compact TAN-YARD, situate at the end of Gower-street, Swansea, late in the tenure of Mr. John Keynotds. There is a tine stream of water runs through the premises, and a Patent Bark Mill has lately been erected. For particulars inquire of ? m. Spencer, Swansea. JlALM 0 GILEAl) SOLOMON. YMae yn amlwg fod amryw anhwylilerau'r iL corff dynol yn cael eu magu gan afradlonrwvdd yn riser ieuenctyd, a throseddiad gwarthus o'r rheolau ag y mae callineb vn eu nodi allan t'r dlOg-dweh iechyd, ac er stosod sy-ifaeii jinjoes iiir a dedwydd, ydag ansawdd gref a chadarn Nid yw bendithion iechyd yn cael eu colli yn gyn na- y mae profiadau poenus yn dangos eu gwf-rtital d voddefydd jinnedwydd yn edrych o uungylch, yn rhy anil, och fi' yo ofer am fodd ion adweihant. V 11 'ae'r I), Solomon, L'verpoo!, yn cymmeradwyo ei (iOUDlJ L iiALM of GIL E.11 D i bawh o'r rhai ag y mae ansawdd eu cyrlt'wedi adfeilio o achos anghallitieb mewn ieiienctvd, a'r holl rai sydd a u gevvynion yn flin o achos llawer o fyfyriQ, lieU ysnarfer gormodd it gv, irawc! (spirUa) cryfion, tea, neu goffte, yn gystal ag i'r rhai sydd wedi gwanau trwy hir breswylio mewn ardaloedd twymion ac attach; yn mhob un o'r Cyfryw amgylciiiadan fe dry allan yn feddyginiaeth mwyaf efleithiol, gan dynau y gewJoioll ag oeddyut wedi ilaesu, a chryfau a byw ioeau ani>iiwdd y corff. Yr amryw iol anhwylderau perthynol i'r rhyw deg (f.iir sex) a ddeuant yn ddigyfrwng dan awdurdod yr adferydd hwi); acy mae llawero bendefiges;iu cyfrifol wedi prou ei fod yr ychw anegiad meddygol gorau i'r bwrdd yindi wsio a gwrddasant erioed ag ef; i gyfnertiiu'r ysbrydoedd adfcil- iedig, clnvalu dolur y pen, hurtrwydd, a iiegi dd ac wrth greu bywiogrwydd hyfrvd, ac ymlid ymaith diymfrydedd, y mae yn rhoddi cysur a nerth i'r hot! gortt Y llu o glefj riau trymfrydol ag sydd yn cystnddio'r corfl" dynol, dan yr enw Anhwylderau Cewynul, yw'r achosion penaf o resynoldeb dynion ag sydd yn amddifaid o iecliyd. Y niae'i, aiji)wylderau I)yn yn drilliaw o'r fath arnrywiatili' aiifynegol a ctivd-blethol o achosion fel y byddai yn ¡ftj:" mhosibl, pe byddai hyny yn wastad Yll angenriieidioi, irw cfiwiliy ailan i'r achos cywir o honynt. Pa fodd bynajji fe adweinir ac fe deimlir eu heftëithiau yn rhy dda, yn miilith rhan fawr o ddynolryw; ac argyfer yr emithial1 hyn, gellir haeru heb fyned y tu draw i'r na rhafwyd un feddyg- j iniaeth erioed yn rhagori ar, uen yn fhY clod fawr am ei etteithioldph na CORDIAL BACm of Gl LEAD y Dr. SOLOMON. Y mae llawer oVgwelliadau agymmerasant le trwyddo wedi eu hargraffu yn mhob papur newyddicn yn y deyrnas, er annogaeth i'r cystnddiedig i ymarfer, a pharau yn yr arfer o feddyginiaeth, yr hwn sydd mor odidog yn gweini iachad trwyadl mewn pob achos o nychdod. Y mae tyb yn tfynu fod anlnvylderau gewynawl yn fwy CYII-i-ediii yn Lwrop yn awr nag y liitunt ar un amser arall, a 11 y t)ulont zir uii ali:i,,er arall, a ptiriodolir hyn yn benaf i'r gormodd hunan fwynaadsydd yn lfynu yn yr amseroedd gloddestgar hyn. Y mae yn wirton- edd sicr, mai pa bellaf yr ymadawoin oddiwrth symledd a ohymhedrolder yn ein llaniaeth, a pha fwyaf a abertiiom o ymarferiadau iachus i'ranweithgarwch ag sydcl yn cydfyned adifyrweh teuluaidd, mwyaf gyd fydd eiiaitu pob cyfeilior- nad meddygol, yn gwanau egni'r corff. Y mae anhwyl- dcrau'r gewynau yn ddygwyddiadol i'rddauryw (gwivyvv & b.-uiyw ), gj da'r gwahaniai'th hyn yn unig, en hod yn vriiy .v fenywaictd o kcrwyd L tynerweh ansawdd en cyrlf a'u (full tyucrach o fyvv, yn fwy aml'a ityrnig nag yn y rhyw arall. Achlysnrir gwendid yn yr ansawdd cwyuawl, cch fi! yn rii N, fynych gan afreohisrwydd yn y naíli ryw, a gornoddaù trytiivll-yn y Hall. Yr arvvydd mwyaf cyifredin o'r an- hwylder hwn yw ofn angan yn baraus, yr hwn sydd yn cerdded trwy'r holl ansawdd ewynawl ¡'i eilVitiiiau Ainvs'tr* iol, gaa nydd-droi'r gal.in ag ing ailfyneol, ac yn cynhyi fit y crybvvylliadau mwyaf ar>\vydus o ddychryn ac anobaith i'r dinystrydd hwn y mae miloedd wedi »yri.aio yn abem&u yn tl'N-r d ei iir, 1 1 ilyii S),dd Y11 -)N,t letitilill y yn tlyrnigrwydd ei .mair, yr hyn sydd yn gwneuthur y dynion annedvydd sydd dan ei lywodraeth yn anynad, yn anwadai, ac yn anamyneddgar, yn doeildol i I'e.leg oddiwrth un meddyg at y Hall; a hyn yw'r rises win pa ham y maent j mor anfynych yn cael budd oduiwrt'i un feddyginiaeth, am na feddant Iwyrfrydigrwydd digonol ilyau wrth un nes catlb amser i dJ wyn ei ctfaith priodol. Y Cordial Balm of Gilead anghydinarol hwn yw'r feddy £ iniaeth fwyaf ceinrihvs ac eti'eithiol a gafwyd erioed at an- sawdd wan a ichwilfriw'r cori), gwendid golwg, neu wendid cof, iselder ysbryd, cryndod a dychryaiadau'r meddwl, gwendid ystlenaidd (sexual), a pilot> ünbwy làer arall ag y'n cyfodi orltliar laesiad yr ansawdd ewynaw l, y rhai yn ami ydynt yn caulyn anghymh -urolder, drwg fnchedd, a dilfyg gofal am angenrheidiau iechyd, gloddest, bywyd Ho- nydd, e'isteddol, a myfyrgar, y mae'r Cordial Balin hwn wedi sefydlu yn gyftVedinoi ei eilaiih adferiadol, a gellir yn gywir ei gyfrif ynmhlith y penaf or catiacliadau a gafodd olrhciniad meddygol allan erioed, fel bendithion i ddynol- ryw, a gwrtliweithydd i resynoldeb dynol. Y mae millwdd yr awr hon yn byw yn y tair teyrnas, i fendithio'r dydd y dechveuasant gymmeryd y ineddvginiaetii rhyfeddol Inn], ac yn mwynau bendithion iechyd, y rhai mewn modd amgen a ali.i-rnt fod wedi syrthio i'r bedd ya anaaiserol, yn aberth- au i anghallineb bore ieuenctyd. Y mae hanesion o'r Iwerddon, yr I idia Ddw'yreiniol aGorllewinol, Germany, tiambargh, Berlin, Holand, Ja- maica, America, Norway, Swedt ti, a Denvtark, y rhai oil a gytunant, na chafodd un medrlyginiaeth erioeii a ddygwyd i'r gw ledydd hyny y fath werthiad ebrwydd ac anarferol.— Fe ddengys Uyfrau'r Tolfeydd ( Custom-hou ^s) yn Llundain a Liverpool fod mwy o'r meddyginiaeth hwn yn cael ei vi-ti dros y mor nag o'r holl fcddygilliaelhau ereiil a'u rhoddi ynghyd. Y styrir y Cordial Balm of Gilead yn awr fel y'caffaeliad mwyaf a gafwyd allan yn nghof dyn; y mae yti gadarn, yn ddiniwaid, ac yn tlasus; y clod buan ac ycliwanegol a rodair-I i'w awdur a'i ddyfeiswr (Dr. Solonion, o Liverpool), yw yr unig faen-prawf i famu teilyngdod meddyginiaeth, )'1' Innl sydd wedi ei roddi i'r graddau uchelaf a'r iseiaf o'r bobl, gyda'r fath lwyddiant dedwydd a phnraus.—Y mae gwerth- wyr y meddyginiaeth hwn, y riiai ydynt lawer lliosocach nag a wybuwyd crioed o'r blaen, yn mctliu yn fynych a'i gael mor ebrwydd ag y bvddo'r galw am dano; ac y mae yn deilwng o sulw, fod y costrelau yn cael eu gwerthu yn agos cyn gynted ag y delont i law, gan eu bod wedi eu rhag- crchi cyn gyru am danynt. Ar werth gan D. JEN KIN, Argraffydd y Papur hwn, Hefyd gan Jenkins, ac Edmond, Abertawe; Daniel, ac Evans, Cacrfyrddin; North, Aberhonddu; Painter, Wrexham; a phob Gwerthydd Meddyginiaeth arall; I)fis I Is. y gostrelaid, neu bedair mewn un costrel douluaidd am 3 Js. wrth yrhyn te arbedir lis. a'r geiriau Saml. Solomon, Liverpool," wedi eu ccrtio ar yr argralf (stamp ). t::ff" Solomon yn dysgwyl, pan vmgynghorir ag ef trwy iythyr, i gael ysgrii-arianvdd (bank bill) am un bunt yn y llythyr, wedi ei g> hirwyduo fel nyn, Money Letter, Dr. Solomon, Gilead House, near Liverpool.—Paid double postage." CyJ'arwyddiadau cyjfrcdinol i gymmeryd y Cordial Balm of Gilwd. Yn mhob achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (oddi eithr pan y gorciiymmynir i'r gwrttnvyneb gan y Tywysydd i lechyd"), cynnnerer o ddau lonaid llw y de i lonaid Uwy bwrdd i table spoon) yn gyfatebol i oed ac an- awdd conry dyoddefydd, hanner aw r cyn bore-fwyd (brsak- fast), ynghylch un-ar-ddeg o'r gloch, pump yn y prydnawn, ac ynghylcii aw r w edi swper, wrtho ei hun, neu mewn non- aidgwin-wydr (icine glass) o ddwfr, gwin gwyn, Madeira, neu win ceirioes, (sherry ). LLYFliAU CYMRAEG A SAESJSiEG, AR WERTH trAN D JENKIN, ARGRAFFYDD Y PAPUR IIWN, YN YN IIEOL-Y-CASTELL, ABERTAWE. LUFRAU CyMnAEG C. s. d. Y. BInI. TEULUAIDD, gan y di- JB- weddar Barch. Peter Williams, wedi ei flvymo 2 20 gall y PiLreh. N  Geirlyfr Saesneg a t'hymraeg, gan y Parch. W. Evans.. > 0 10 0 Geirlyfr Sae?npg a Chymraeg, gan y Parch. W. R ichards, A. M. 0 ,0 Han?s y Merthyron, gall y Parcn. ?hos. Jones, Dimbech.— 1 120 Esponiad v Parch. G. Lewis, D. D. Llyfr cyutaf 0 9 6 Ail Lyfr 0 11 0 ———-—————-————— Trydedd Llyfr 0 9 0 Esponiad ar Bump Llyfr Moses, gat) y Parch. T. Jones, Llanpumpsaint 0 11 6 Canwyll y C-ymry 0 60 Un arait, wcdi ei'rwym" 0 40 Testament Newydd, wedi ei rwvino 0 60 Mesurwr Cvtfredinol, mewn hyrddau. 0 26 Talfyriad o Fariadur Cymraeg a Saesneg W. Owen.FSA 0 76 Dyddiwr 0 06 ¡B £. s. d. Bardd Cwsc (j i (j a B;-ti-n *00 9 Ci ist DtHgudehed'? gan T?!or ?.. 0 g 6 GotCum(aer'?t'F;tt. 01 6 Golcuni Caerr>«.!em 0 1 6 Ailwedd Myfyrd«^f o o 6 Tiy«orau'r Gnxs i (j j g Btodau Paradwyg. 0 0 4: ,Hanes Prydain ?awr, gan y diweddar Barch. T. Lewis. o g Teml Saiomon 0 1 6 Taith y Pereiin .q j g L'n araH.???;" 016  •'•faiir. Christiana q jo CymlOrthwy i YindcitliiVy"r Sion y j 6 ?yt'awnhad trwy Ffydd?. 010 ?*nt' Feddvgimaeth q 0 9 'Henuriaid yn mhob Egivvys. o 0 9 Ha?sPiodiauyBydCnst'nogoJ.?.?? 0 4 0 L?naraH. 00? Pedair Coiofl G^ladwriaeth 0 0 C ]>tiiiiatt'r Bvd 06 Cyfarwyddyd Ilylaw 0 06 Deon?jydd Brenddwycion 006 L'yfr Rnyfeddodau?. 006 Natura Phwys Gwdiadwriacth 0 0 Ô Bugail C'af-r,?ar?iclij,? o 0 6 Geirlyfr Sacsne? a Cbymmeg, giU1 y Parch. T. Jones,Dimbecii  0 6 0 Jones, Dimbecii n 6 0 V Rhyfel Y shrydol 0 2 6 Drvcn i'r Anllyihyrenog 0 0 g Drws Agored .J. 004 Cateciamy Gymm:uifa 004 Pob Dyn ei Physygwr ei liua 009 Yrun.wedieirwymo 'rest,iinent 0 8 0 Testament Newyd'd, gan J. Canne o g (> Atiwedd?ewydd. Dinas Sanctaidd ]. 010 Crist yn Jachawdwr 0 Ü 9 ;-Let 00?; EspomM ar y Cylfd,ybiaethau, ?an Tttu? Lewis 0 10 Traethawd Defnyddiol, o waith y Parch. Ebseus Coie, wedi ei rwymo Pigion o Hymnau 0 0 ci Pererindod \sprydol o 0 ;» Perlau Calfaria, gan A zariaii Siiadrach 0 (j iianes y Pethau hynotaf yn My wyd James Albert 0 0 H Catecism Athrawiaetholac YmarfertoJ, gan y Par- ciiedig Geo. Lewis, D. D. 0 0 2 LLYFRAU SAESNEG. Annals of Great Britain 0 12 0 Addisoniana, 2 vols o 75 A on the Diseases of Infants 0 6 0 Bible, Roy' al Svo 1 0 0- Do. 2 vols 4to. Notes by Styles, numennts plates.. 3 0 0. British Drama, (Modern) 5 vols, royal 8vo. 4 00 (Ancient) 8 vols, royal Sve 2 15 0. Burn's Poems, 3 vols. 12mo. tine paper. 0 12 9 Bolingbrokc's (Lord) Correspondence, 2 v. royal 4to. 1 10 0 Beauties of Scotland, 5 vols. 8vo. plates 2 125 Brookes's Gazetteer, bound 0 12 0 Buifon's Natural History, by Wood, plates 9 9 0 C raig's Sermons, 2 vols. 0 13 0 Christian Code, or a Digest of Christ's Dispensa- tion, 1 to 0 IS 0 Crutwell's Concordance of Parallels, 4to 1 0 0 Dodat's Comfort for the Aiiiicted, 12viit) 0 5 0 Sei-inoiis on the Parables, 4 vols. 8vo. 1 50 Doddridge's Exposition, 4 vols. 4 to 3 0 0 > 5 vols, royal 8vo 2 12 6 Death of A bel, 12mo. plates 0 40 Fellowes's History of the Bible, 2 vols. 24mo. cuts 0 10 0 Gill's Exposition on the New Testament, 3 vols. royal 4to 5 Q 0 Goldsmith's Works, ti vols. 32ino 0 13 6 Gregory's Dictionary of A i-ts and Sciences, 2 v. 4to. 5 0 (I 1 Economy of Nature 1 7 S Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, 12 vols. 8vo 3 15 0 Gillies oa the New Testament 0140 HuttonYMathematics, 2 vols. Svo 0 IS 0 — Mensuration, 8vo 0 15 0 Ha!l's(TIp.)Work;¡,lùvok8vo. 3 30 ————— Select Works, by Pratt, 5 vols 8vo. 2 0 0 Do. 5 vols, royal bVo, 3 0 0 JI urdis's Village Curate 0 40 Jones on the Language of Scripture, 8vo 0 6ft Jacob'^ Travels in Spain, 4to 2 12 Co Jones's (Sir Wm.) Works, 13 vols. 8vu. 5 15 ti Kennett's Roman Antifiuitics, 8\"0. 0 8 6 Life of General Washington, by Alarshall, o v. 8vo. 2 10 0 Miller's Retrospect of tie 18th Century, 3 vols. 8vo. 0 15 0 Macdonald's Tour through Desmark and Sweden, 2 -vols. Svc) 0 7 6 Moody's pious Remains, 121110 0 4 0 Meyrick's History of Cardig:anshire, royal -ito. 3 13' 6 Mosheim's Ecclesiastical H Istor)', 6 \'ols. tho. 2 1'2 t) 6 vols 8vo.. ^.» 2 12 (> Mason's Self Knowledge, 8vo. 0 8 S 0 2 S Neale's History of the Puritans, 2 vols. 8vo. 0 19 0 Naylor's History of the Helvetic Republic, 4 v. 8vo. 1 P it 11 (i Owen on the Spirit, by Burder, 12ino u 4 0 Oliver's Scripture Lexicon, 8v<> 0 7 () Palmer's Noncontbrmist's Memorial, 3 vols. 8vo. 15 0 Poems on the Slave Trade, by Montgomery, Gra- ham, &c. 4to 2 12 6 Rollin's Ancient History, 8 vols. 8vo. S 0 0 Roinaine's Works, 6 vols. 8vo. new edition 2 10 0 Rutherford's Ancient Ilistorv, 2 vols. 12mo> 0 8 G Seeker's (Abp.) Works, 6 vols. 8vo. 2 12S Smith's Moral Sentiments, 2 vols. 8vo. 0 14 0 Scatteqood's Sermons, '2 vols. 8\'0. 0 18 0 Sturm's Reflections, 4 vols. 12mo. 0 14 0 Simpson's Plea for Religion. 0 7 0 Thomson's Seasons, foolscap Svo. 0 4 0 Withering's Botanical Arrangement, 4 vols. 8vo. piates 2 0 0 Young's W ork.s, 3 \'ols. 8\'0. plates. 1 50 ————— Night Thoughts, royal 8vo. plates 0 12 0 ————— Do. demy 8vo 0 9 0 ————— Do. dcmyl2mo. 060 Universal History, ancient and modern, 65 vols.21 0 0 Pinkertou's Geography, 2 vols. 4to. bound in calf.. 440 Stephen's History of the Wars arising out of the luench Revolution, 2 vols. 4to 2 2 0 Duncan's popular History of Shipw recks, 6 vols. 12mo. plates 1 40 Macdonald's History of Land Battles, 4 vols. 12nro. plates 0160 Robinson's Scripture Characters, 4 vols 0 16 0 Browne's Sunday 6 Romaine's Wztli of fai6- 0 IS Dawson's Greek Lexicon 0 7 0 Testament of the Twelve Patriarchs 0 2 6 Robinson's Plea for the Divinity of Christ 0 3 0 A View of the French Campaign in Russia 050 Mrs. Howe's Works, 4 vols. 12ino. bound 1 10 Sailor Pilgrim, by Dr. Hawker 0 3;) Beast's A indication of the eternal Law and ever- lasting Gospel 0 3 5 Burnet's Exposition ot the 39 A rticies, folio 0 5 0 Nelson's Practice of true Devotion 0 20 Cave's Lives of lhe F'atht'J':>, folin 0 5 0 Chandler's History of t!Ie tuq uisition, 4 t.o. 0 5 0 And various other Books, t,}n numerous to insert, in aa advertisement. D. J. has also on sale a great variety of Bibles, Testa- ments, Common Prayers, Spelling Books, and every other description of School Books, oil moderate terms. I (¡::¡r Hooks bound in plain or elegant Bindings at the shortest mike-, and on reasonable terms,