Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

CWKNEU, 6. Derbyniasom hysbysiaeth o Gottenburgh (Sweden) y bore hwn, i'r cyntaf o'r mis pre- senol. Y mae Norway yn parhau yn ei hym- rodtliadi gynnal ei hanywddtijyniaeth, a dewis. wyd y Tywysog Christian yn Frenin. Y mae y hyn a ganlyn yn bigion o'r hanesion di- we(idaf:- (roltenburgh, Ebrill30. Y mae'r blaenoriaidl yn Norway yn parhau etto i drefni Ffurf-Lyw- odraeth. Dewiswyd y Tywysog Christian i fod yn Frenin, yr hwn a elwir rliagllaw Christian Ffrederic y cyntaf o Norway. Aeth y Llynges- ydd Bille heibio yma ddoe, o Copenhagen i Noiway, a gorchymyn pendant eddiwrth Frenin Denmark i'r Tywysog i roddi Norway a'i fcoll amddUfynfeydd i fynu, neu ynte yr ystyrir ef yn fradwr Fw Frenin a'i wlad. Achlysurodd y pigion o bapurau Paris, y rhai a gynnwvsant swm y cytundeb a Bonaparte, yr hwn a gyhoeddwyd yn Llys-argraff Vienna, cryn lawer o yrnddiddan. Arwyddwydd y cy- tundeb hwn rhwng cenadon Bonaparte a'r Cyng- teirwyr, Cae a'r hwn y cydsyniodd Llywodraeth Ragddarbodol Paris) ar yr lleg o Ebrill, yr hyn oedd bump niwrnod wedi iddo ef roddi i fynu pob hawl i Goron Ffrainc, canys ysgrifenodd ef ei ddifreiniad ar y 6fed o Ebrill. Synir yn fawr gan rai am i'r Cyngreirwyr gynnadleddu ag ef dari yr amgylchiadau hyn, megys pe buasent yn ei ystyried mewn awdurdod, pan yr oedd ef ei Hiun wedi ymwrthod mewn ysgrifen a phob hawl | i Lywodraeth, neu awdurdod yn Ffrainc. Ond y gwirionedd yw, nad y w'r cyifredin yn hysbys o holl amgylchiadau'r cytur.deb hwn. Y maeyn ddigon tebyg mai ar yr ammodau hyn, y rhoddodd i efe ei hawl i'r orsedd i fynu, ac nad yw'r cytun- deb a ysgrifnodwyd (signed) ar yr lleg, ond cyfiawniad o'r-cytundeb a wnaed yn flaenorol. Nid oedd un llaw gan Frydain yn y cytundeb hwn, ond am fod swyddog Brutanaidd wedi cael ei ddauifon gyda gwarcheidwyr (escort) Bona- parte tuag Elba, gellir casglu ei bod wedi ei gym- \meradwyo. Daeth llythyr-god Ellmynaidd hyd atom nei- thiwr, ag hysbysiaeth i'r 5fed o'r mis hwn; cyn- nwysant banes am gyfarfod cyntaf dirprwywyr y Taleithau yn yr Hague, ar yr ail o'r mis hwn. Cyn gynted ng y cymmerodd yr Aelodau y llwon, annerchwyd y gymmanfa gan y Tywysog Gor- uehel, mown araeth lied faith, yn yr hon y (larluiiiodd efesel'yllfl'j, wlad, y niweid a gawsai 0 achos y rhyfel, a'r angenrheidrwydd oedd arnynt ymroddi i'r gwaith mawr o wneuthur i fynu ei cholledion, ac adferu ei mawredd blaen- orol. Crybwyllir caredigrwydd y Cyngreirwyr, ac yn neillduol Prydain Fawr tuag at yr Unol Daieithau, yn yr araeth uchod, a mvnega'r Ty- wysog ei fwriad i gynnal y gyfeillach a'r caredig- rwydd rhyngddynt, &c. Mynega'r papurau hyn, fod trigolion Norway yn ymranedig yn eu plith eu huuain, ac am hyny fod y Tywysog Christian o Denmark yn eu gidae!, gan ddychwelyd adref i Denmark. EiUIl" nid yw yr hanes hon yu deilwng o dder- byuiad, gan fod hysbysiaeth diweddarach o Swedeu-yn ei gwrthddywedyd. Gorchymynwyd i'rlSynges yn Portsmouth, ac sydd yn rhwym i India, aros heb hwylio hyd y lOfed, canys yn y cyfamser yr ydys yn tybied y byddir yn gwybod digon ynghylch sylfeiin'r heddweh i ddyfod, pa un a fydd rhai o'r gallu- oedd tramor i feddiannu tiriogaeth o du y dwyrain, i'r Cape of Good Hope, ai peidio. Gyrwyd y Lion a'r llynges oedd dan ei nawdd, y Carmarthen, Indefatigable, Apollo, &c. i Plymouth, dydd Mercher, gan wyntoedd gwrthwynebus. Y mae y catrodau canlynol, y 33ain, a'r 54ain, i gael eu danfon i'r Americ yn ebrwydd. Yr oeddynt yn Brussels ar y 5fed, lie yr oedd cad- lys Syr Thomas Graham y pryd » yny. Rhoddir gwobrau cyfaddas i'r Cadfridogion a ddyrchafwyd yn ddiweddar i dy'r A rgl wyd'di, fel y gallont gynal euhurddas mewn modddyladwy. Traddodwyd cais gan amryvv o ddinasyddion Llundain, i'r Arglwydd Maer, i ddymuno ar ei Arglwyddiaeth i alw Llys yngbyd cyn gynted ag y delo un o'r Penaduriaid cyfunol ir wlad hon, fel y gellir cytuno yn Llys-dy y ddinas ar fod i wyl arbenig gael ei chadvv, a'r cyfryw j Bcnadur neu Benaduriaid i gael eu gwahodd iddi. Penododd Sirydd swydd Berk ar y 17eg o'r mishwn, igynnaIcyfarfodynReadmg, mewn trefn i gytuno ar anerchiad i'r Tywysog Rhag- lavy, ar yr amser dedwydd presenol. Derbynwyd llythr eddiwrth Arglwydd Vid- dry (Syr John Hope) gan ei Bendeiiges, yr hwn a ysgrifenodd efe a'i law ei hun, yn hysbysu ei fod mewn flfordd deg i welia o'i glwyfau. Am- serwyd y llythyr, Ebrill 18. Dywedir yn awr fod Brenin Prwssia wedi rhoddi *y meddyliau oedd ganddo i ymweled a'r wiad hon heibio. Gofidus genym glywed fod y terfysciadau yn swydd Nottingham wedi adfywio, ac yn cyii- nyddu yr ydyrn yu deall y gosodit eu hachos ger broti y, Senedd ar fyrder. Hysbysa llythyr o Cuxhaven, amserwyd Eb- rill 30, fod Davoust, y Rhaglaw Ffrengig yn Hamburgh, wedi ymostwng i awdurdod Louis XVIH. abod yr amddiiTynfa wedi cymmeryd y llw o ffyddlondeb i'w Fawrhydi. Ac yr ydym wedi derbyn hanes o Bayonne, fod y Rhaglaw Ffrengig yno; wedi amlygu ei barodrwydd i g)dsynio a'r Llywodraeth newydd, cyn gynted ag y gelwir arno ir-ewri modd swyddol i wneu- thur felly; aC o gaulyniad fod brwydro wedi peidio yno. Mytiegir yri y papurau Tramor, fod y Pen- aduriaid Cyngreiriol yn bwriadu rhoddi Pentref Johaunsberg, yn etifeddiaeth i'r Llywydd BJu- cher, yr hwn a; roddasai Bonaparte gynt i Kel- lerman. Wrth y cyfrif Swyddol a osodwyd ger bron Ty y Cytfredin, yr ydym yn dealt i 161,300 o grynogau (crynog yw 8 Avinchester) yd wedi cael eu trosglwyddo o'r wlad hon, i Norway, Spain.a Portugal, &e. yn y flwyddyn 1812. Arroyddion.—Chwennychai Meddyg enwog yn ei gymmydogaeth addysgu ei ddyscybl yn nirgelion ei gelfyddyd, ac i'r dyben hyn cym- merodd ef ganddo unwaith i ymweled â dyn c!af, yr hwn a gaethiwid i'w wely gan rym ei glefyd. Syr,' eb y meddyg wrth y claf, 4 yr ydych wedi ymddwyn yn annoeth, yr ydych wedi bwyta llymeirch (oysters). Addei'odd y dyo- ddefydd ei fod wedi bwyta ychydig, o herwydd fod ganddo flys atynt. Wrth ddychwelyd adref, gofynodd y dyscybl i'w athraw wrth ba arwydd- ion yr oedd yu deall fod y claf wedi bwyt;) llymeirch. cbe'L b, eb ef, 'mi welais gregin llymeirch dan y gwely.' Purion, ebe yr pgol- I haig. Yn mhen ychydig wedt hyn danfonodd y Meddyg y dyscybl wrtho ei hun i ymweled a'r un gwr claf, ouel efe a ddychwelodd yn ebrwydd, gan ddywedyd iddynt ei yru ef allan o'r ty. Pa fodd hyuy?' ebe y Meddyg. Syr,' ebe y dyscybl, I am ddywedyd fod y claf wedi yrn. ddwyn ynannoeth, ei fod wedi bzeyfa ce,,Tyl., Bwyta cefl'yl y penbwl; a pha fodd y gallas- er h ddywedyd hyny 0 herwydd yvarzvydd- ,e?'hd(lywe d y? d h ) ,ny., ion, syr.' 'Pa arwyddion? Anwybodaeth O herwydd i mi weled, syr, ffncyn a chyfney Dengys yr hanes fer hon fod yn rhaid i dwyHwyr with fwy o synwyr lla dyn- ion diddichell. Y mae Philo Biblos yn erfyn ar rai o Oheb- wyr Cyhoeddwr Seren Gomer roddi egturhad ar y geiriau o eiddo ein Hiachawdwr yn Mat. v. 32. "Ei of^uiadau ydynt, "Beth yw sefyllfa y wraig a ysgarir o achos godineb? a ydyw hi yu rhydd i briodi eilwaith neu nid yw?" 11 Ac yn mha am- gylchiad y mae y gwr, wedi goli wng o honaw ymaith ei wraig, yn yr achos uchod, a ydyw ef yn rhydd i briodi drachefu ai peidio ?" A oes yr un hawl gan wraig i roddi ymaith ei gwr, neu i ymadael i,, ef, am yr aches uchod ?" ac yn olaf ? Pe byddai gan wr wraig mor gynhenHyd na e byddai gan WI' wI'alg mor gynhenllycl l1a byddai bosIH cael awr o dangnefedd yn yr un ty a hi, yn dystrywio ei holl feddiamiau, ac yn dwyn y plant i fynu i ddinystr; neu o'r tu arall, pe byddai gan wraii y fath wr ag a dreuliai ei holl olud mewn meddwdod, a drygioni arall, yn ormeswr annyoddefol ar y teulu, ac yn peryglu bywyd ei bried, tiwy ei churo, a bygwth ei lladd; a fyddai ysgariaeth ar y fatli achos "yn bechadurus?" Os na fyddai, "Ai rhydd i'r pleidiau briodi drachefn ? A pha fodd y cysonir y cyfryw ysgariaeth a'r adnod uchod ?" Ac os byddai, Pa fodd y cydsaif hyny a'r ddyled- swydd o hunan-amddiffyniad ?"

Advertising