Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLUNDAIN. DYDtl IAU, MAl 5. YBOlllS Wn derbyniasom bapurau Ffrengig ychwanegoi, Fr trydydd o'r 'l. mis ?r?scnnoL Cynnwysant e'thgl i o Lys-argraff Vienna, yn mynegu fod Bonaparte i gacl ynys Elba dros ei fywyd, yn ftghyd a thai blynyddol, eithr nid oes genym un hysbysiaelh Swyddol hyd yn hyn, ynghylch y swm a gauiatair iddo yn ei ymerodraetknewydd. Ilhoddfr Dugiaetiiau (Duchies) Parma, Placen., tia, a Guestella i'r Y merodres Maria Louisa (gwraig Napoleon) dros ei bywyd, ac wedi hyn y maent hwy i fyned i'w mab, yr hwn a j elwir 0 hyn ailan, Tywysog Parma a Placentia, Y" Ile yr enw diweddar, hreriin llhufain. Kid ■|ydyrityn cymswys pcllach hanesion ynghylch J faith Bonaparte i'w Lywodraeth newydd. Eithr cariuniant yn lied hel"^th y modd gorthrymus Jr oedd yn clwyn ymrilaen ei lywodraeth yn J Ffrainc. Dywedant ei fod yn lied siriol weith- i lau ger bron ei Seneddwyr, ac yn ei goddef i fyuegu eu.llipdd yliau yn rhydd ar rai pynciau, gaii eu hannog i hyny; ond pan fyddid yn son jam grefydd, am godi milwyr a tlirethi, ueu rai ,,10 achosion pwysig y Llywodraeth, ei olwg sirioj 'L gyfiiewidid mewii munud am un orwvilt a tfyr- Illigaidd, hyd oni feddiannid pawb ag oedd yn I,i,ntlol i dyelirvn, a dystawrvvydd, nea arD- I lyglad dioed o gydsyniad ag eNylly y Gormes- a ganiynai.- Y n mherthyaas i drethi dy- (i "Vedai yn fynych nad oedd un terfyn i gatd ei osod iddynt, yn gyffredill tybir y dylai fnd hyd jY bummed rhan o feddiant y deiliaid, ond gellir. ib efe, yn ol y byddo yr achos yn gab*r, godi y teavvarcdd, y drydedd, ic, a'r hanner, &c. nid oes derfyn iddynt! Od oes cyfreitliiau yn erbyn 113-uy I cyfreithiau drwg ydynt, &c. Dveth Maes-lywvddion Ffrainc at Louis XVIiI. yn Compiegne, dydd Sul diweddaf, ac I"ec,i hyny gwahoddwyd hwy ganddo i ginio. Amlygasatit eu llawenydd ar ddychweliad ei yav.Thydi, a'u hymroddiad i amddiffyn ei or- ■•■fcedd; dywrdodd yntef, ei fod yn ediych arnynt ifel colotnau ei lywodraeth, ei fod yn gobeithio Ina byddai achos wrth eu ymorchestion, ond os i b) cdai raid wrthynt, y byddai ef yn bared i ) gychwyn gydii hwy, yn gymmalwstog (gouty) i fei yr oedd. Pan oedd y [Jywydd Moncey yn Hghylch syrtiiio wrth draed y iirenin, efe a'i riiwyxtrodd, gan ddywedyd, t4 i'm bteichiau y j <Jy lech da flu ekh hun, CalJysj- rnaant,yn agored i'ch derbyn," ac ar hyn efe a'i cofleidiodd. Dywedant fod y Cardinal Maury, mewn modd cyndyn, yn pallu rhoddi ei Arch-esgobaeth i fynu; a bod llawcr o Faelierwyr Prydain wedi inylied i Parisi bryuu perlau, y rhai ydynt law- I €r rhatach yno nac yn Lloegr. Mynegant yn mhellach, fod Llysoedd RusiSia, Awstria, Pryd- ( ain Fawr, a Phrwsia, yn danfon Cenadon at Frenin Denmark, i'w wahodd ef, i ddefnyddio y mesurau goreu tuag at effeithioli cyngrair lviel, ynghylch rhoddi Norway i Sweden, ac wedi iiyny, fod y Cenadon i gychwyn at y Tywysog Christian i Norway, i fynegu iddo fod Cyngreir- wyr Sweden yn ymroddi cyflawni eu hammodau â Llywodraeth y wlad hono, ac i geisio ganddo i ytityried y cy"fyngdev y mae efe yn gyru ybobl iddo, trwy addewidioU twyllodrus, a dychryn lluoedd arfog. Cawom ùaprau Bremen v bore hwn. Dy- M edant fod Magdeburgh wedi rhoddi i fynu, a bod Hamburgh ynghylch gwneuthur yn yr un modd. Pan gyunygwyd y papurau o Paris yn Bghylciiy cyfnewidiad yno, gyntaf i Davoustj y Llywydd Firenglgyn liamburgh, cfca'u gwrth- ar hyn yiiibarotodd y Cadfridog Ben- mgsen (Husslad) i wneuthur ymosodiad egniol ar y ddinas, a gosododd 20 o fanerau gwynion i f} nu o i hanigyich. Ond yn ebrwydd wedi hyn gyrood Davoust genad allan i gyiinyg ymadael a r lie,, ac yr oeddynt ynghylch cytuno ar yr ammodau ar y 2(>ain o'r mis diweddaf. Ilysbysa y papurau hyn, fod 15 o amddiffyn- feydd t frame i gael ell rhoddi i'r Cyngreirwyr, fel gwvstl am daliad 1,500 o tiliwnau, a rhoddir- un amddiffynfa yn ol am bob can milin-n a delir, ac feIly dychwelir hwynt olf mewn 15 mlynedd. ODd yr ydym yn tybied mai hen hanes ddisai} yw Jiwn, o binf, rhaid dysgwvl am gadarnacli liys- 1 0 0 liysiaeth, cyn ei gredu. Yr Son gan Uchelwyr Llundain fod y r. p yuysog iaaglaw, yn bwriadu myned i Paris, i fod yn bresent101 gydà y penadnriaid Coronog ercil!, ar amser coroniad Louis X VIle. Y mae y trefniadau at rodcli derbyniad croes- awus i'r Ymerawawyr cyfulIoI.a nrenin Prwssia, yn y Brif-ddiiiaa, yn awr ar ben. Yr ydys yn parotoi Ty Dug Caergrawut, (Cambridge) i Ymerawdr Russia, a Thy Dug Cumberland i Ymerawdr A wstrin; ac eiddo Dug Clarence, i Frenin Prwsia a thra fyddo y Penaduriaid hyn yn aros, yr hyn a dybir a fydd ynghylch mis o amser, rhoddir derbyniad i'r Dugiaid uchod yn Nhy y Tywysog Rhaglaw, sef Ty Carlton. Dywedir yn awr fod 5,0001. i gael eu rhoddi yn ychwanegol i Ddug Weliiigtou, a bod rhai o'i gyfeillion wedi arwyddo t'f Llywodraeth, mai r modd mwyaf dymunol i roddl y wobr hyn /yddai cauiatai Stiroedd i'w Argiiryddiaeth. Amlygwyd y gorfoledd mwyaf yn Stoke upon Trent, a Burslem, &c. (Lloegr) yn ddi- weddar, gan y Croclienyddion, (Voiiers) yn neillduol, o herwydd yr ad-fywiad sydd yn eu masnach hwy, mewn caniyniad i'r nevvyddion da diweddar.

[No title]

Advertising