Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-'MARWNAD '-.I

I YSGHIFEN-FEDD.

I AT GTIIOEDDrrn SEnEX COMER.!

VCHYDIG 0 LAWER, O'R GEIRIAU…

ARAETH PENCOEDFOEL, j

I h -. ,-"-,.._ ... j CYMDEITHAS…

News
Cite
Share

h j CYMDEITHAS GENHADA WL Y RED YDD WYR. I OKDEINIAl) G\VEl>iIDOG I JAMAICA. Y mae yn ddigon hysbys fod gwrthwynebiad mawr wedi bod er ys amiyW flynyddau y n ol yn yr ynys lion i brcgetliiad yr c.fcngyl i'f bobl ddumi, a bod hyd y nod i yiuddygiadati cy'feillgar y lIywodraeth artrcf gael eu gw rthwynebu gan y bobl yno. Y gwrthwynebiad hwn, pa l'odd bynag, a gyfyngwyd yn fwyaf, os nid yn hollol, i dref a therfynau Kingston: utewn rhanau ereill C.Il. ynys, caniatawyd i'r gvveinidogion cristianogol ddysgu y bob! dduon yn egwyddorion cristjanogrwydd, a chaw- sant hyd. y nod eu cy" nnortlnvyo gan rai 0 r planwyr i wneuthur felly. Mr. iMoses Baker, gweinidog y Be- dvddwyr, a fu lafurns iawn a ltwy7(i ti i !I,)" lifi. nes neilhluol am dano yn yr Evangelical Magazine am Medi, lii(M,aroddieydimeiaigunDr.l\jil(ind. Deallwyd ar yr amscr y.gwnaed y gyfraith erledig- aethol gan y lIywodracth drefedigol, fod saith neu wyth mil o bobl dduon yn yr ynys a ymwrthodasent a'u heg- wyddorion a'u hymarferion paganaidd, ac a gofleidias- ant yr efengyl, ac a fedyddiesid. Mr. Baker, w edi myned yn oedraiiiis, a ysgritenodd i Loegr am gynuorthwy ac inewn attebiad i'w gais ef, y darfu i'r gwr ienanc, Mr. Jphn Rowe, aelod o eglwys y Bedyddwyr yn Yeovil, Gwlad yrhaf (Somersetshire), i gael ei dueddu i fyned yn gynnorthw ywr. Bu amrvw; I. W I; nyhyddaHy?Astitdnvt' ynAt!i:ofa Caerodor, a tlinvy ei ymddygiad diw)d, 'yml, a dawlûl, gymmHadwy. oddeihuntbarchedigacthetddysga?dv.yr. Ai- yr 8fed 0 Ragfyr, wedi cael cvd-darawiad Cym- deithas Feithriniadol Caerodor, a chwe li cael ei gym- rneradwyo gan Eisteddfod 0 Ddnprwywyr Cymdeifhas Gcnhadnwl y Bedyddwyr, gosodwyd cf yn sym: o'r  neilldu at y gwaith, mewn cyfarfod yn BroadnieaJ. Ar ol darllen a gwedillo, Mr. Sutcliff, o Olney, a agoroild waith y dydd, ac a ddymunodd ar y brawd Howe rot di adroddiad byr ystyriaethau y rhai a'i cyndieliasant chwennych gwaith y wcinidogaethý ac yn neiilduoi y gorchwyl pwysig hwn; i ba ddymr.niad atteb'on bod ,4 lonus a rodd wyd. Arolhyn, Dr. Rvland a'i cyiiv.v odd cf i Dduw trwy weddi a gosodiad dwyiav., ynyr hyn y gweinidogion presennol a unasaat. Yna 1\i i'. Fuller, o Kettering, a'i annerchodd cf oddiwrth (laL. ii. 20. A'r hyn yr ydwyf yr aw r hon yri ei fvw yn cnawd, ei fyw yr ydwyf trwy ffydd Mab DIIW, yr Im-;1 a'm carodd, ac a'i dodes ei hun drosof ii," Yn y prydnhawn, Mr. Hall, 0 Leicester, a bregethodd oddiwrth Act. v. 20. Ewch, sefwch, a llefarwcii yn y deml with y bobl holl eiriau y fuchedd hon." Casgfiadaa a wnaed at y genadwri ar y ddau gyfJ Ic-rsdm, j Ni Avgodd Duw ddim ar ein anfuriaetfi )11 y Dw yrain, I ac nis gallwn lai na gobeithio am bar!tad ei fent/ifh ar ein hymdrech cyntaf yn y Gorllewin. Am byny, pa fodd bynag, y mae yn gweddu i ni oil weddio ar ran ein brawd, ac ar ran y bobl dduon at ba rai y danfonir ef. Cafwyd caniatad yn ddiwedirar gan lys y Cyfarwycld- wyr perthynol i gwmpeini yr India Ddwyreiniol i Mr. Eustace Carey fyned i India fel Cenad ar y trosghvydd -i cyutaf. Hefyd, dymuniad syinl amryw yw, fod y Gymdeitlias lion, yn gystal ag ereill, i wneud rhyw beth tuag at daeulI yr efengyl 'yn yr Iwerddon, He nid yw y tyw, yllwcli pabaidd end ycbydig yn fyr o'r un paganaidd, a pha Ie y mae pob dN cliNN-cfvi- yn unig yn enailliad i deymas Crist, ond i lywodraeth y wlad hefyd.

[No title]

MARCHNADOEDD. --'!