Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

-'MARWNAD '-.I

I YSGHIFEN-FEDD.

I AT GTIIOEDDrrn SEnEX COMER.!

News
Cite
Share

I AT GTIIOEDDrrn SEnEX COMER. S v n, D y g wy d d o Id i mi gael hannef awr 0 ham- dden, cyiiimerais ail afaei ar y 13 Rliifyn o'cli papnr defnyddioJ, ac eisteddais yn fynghadair with y tan niyfyTio yr oeddwn yciiy(liger iythyr SienVyn Sybcr, a clian ameu ynof fy lain pa nn a gai yr efiiiitb ddyiadwy ar wragedd Cymru at pcidio, a pha un ddocthach funsai i ,ehwi ei argraffti yn eich Seren -hawddgar. neu ei oli- wiig (ii-ivv eieh rbidyll gyda y gAvynt. Yn ddiarwybod fe glodd cwsg fy llygaid, a hiino a wnaethum: yna gwe- lwn fy hun iuewn anfertli lys helaeth iawn, braidd y gweisv/n ben draw iddo, ac yn liawn o ddynion yn dys- gwyl yn dra piuysur; y Barnwr, yr hwn oedd wr lied falch yr olwg, oedd vii cistedd ar irawdle uehei iawn, a'i- rheitirvvyr wedi eistedd niewn ti-etii oddi tano. Wedi pen gosteg, gwehvn hen wraigar bwys trYll-haglau, wedi ei gwisge mewn hen garptau 0 amiyvv liwiau, ac o'i- braidd y gaiiasai neb ddywedyd pa ryw ocdd eudef- nydd, ac amryw dvllau hefyd ynddvnt, yn cad ei gwysio o fiacn y tram,(Ile i atteb drosti ei hun am ei gwrthuni a'i t'nrwsiad liwchaidd ac aiiuniaidd. Fe'm ganwyd, cbe hi, yn nhvvr Babel, a daethum allan oddi yno yn bur drwsiadus, er maiiJty cymniysgedd oedd yno; trafaelais ran o Asia, a bum Frenhines arddereliog ar y rhan fwyaf o gyfandir E'.vrop; daetlnsm wedihyny i ynys Brydain, lie y cefais y groeso a'r derbyniad mwyaf mewn llys a Han, bum vii i-liodio mewn gwisgoedd aur- aidd amryw gantoedd o llynyddan heb neb yn fy niys- tym, na dywedyd drwg air am llanat"; megais a nieitbr rinais feibion lawer yn yr ynys lion, pa rai a ymdrech- asant lawrer drosof, ae a harddasant fy ngwisgoedd a phob rhyw addurniadaii hawddgar hyd nos fleddwn yn agos a bod yn ben ar y byd adnabyddus, ond cododd mwg cadihig dudew o Babiion, ac a anurddodd fy ngwisgoedd dysglael-; daeth hefyd fwystfilod rhcibus allan o'r tywyllwch lnvn, pa rai a haerant iriai mamaeth duwioJdeo. oeddanwybodaeth o honof, trwy hyn cefais fy nibrisio yn fawr, a choilqis amryw o'r addurniadaii. gwerthfawr a gawswn gynt gan yr licti Dderwyddon. TIll yn fyd lied anniben ariiaf iies cyfododd fy meibion anwyi (cof da am danynt), Rhisiart, Lewis, a GwiJyin t Morys, Goronwy Owain, y Bardd Coch 0 Fon am ryw ereill yn yr oes ddiweddaf, pa rai a"ll mewn rlian, a gwisg newydd, end yn l'^rddacli nag y buaswn crioed olr LIaeil; yn hon, yv ymddangosais fel geneth ddeunaw oed ar ben ifair-- meddyliais nad oedd rhwng y ddau begwn neb 11114ncr gadarn, 11.1 or bcrSaith, ac nior brydt> rth a hawd.igm- ag oeddwn, ac yn y dull hyny y dyrmmais gael arcs hyd ddydd bravvd end oeh! er fy i,g--v-,te a'ni gofid, cyfododd i-Itai meibioii esti-on- aiidd, pa rai a gam-enwyd fy meibion i, ond nid cym- hv.ys yr enw meibion maeth, pa rai sydd yn liaeru en bod yn fy liarddu a'm cysefin hat ddweh y cyn-oesoedd, ond yn lie gwncud byny, hwy a'm difwynasant ac a'm ysbeiiiasant o amryw o'm aelotlau a'm gwisgoedd ar- ddereliog, ac o'r braidd y diengais a'111 einjoes genyf; a thyma y dull sydd arnaf .o'u achos, ac ages wyf a tlirengu ar y niaes; ac oni buasai 1\1r. Idris Fychan, Mr. E. o Lanbedr, ac ereill, pa rai a gyfododd with le- wyrch Seren Gomer, a thostnrio wrtliyf, buasXvn yn gelain cyn hyn. With glywed yr enwHq hyn yn carl ell hadrodd, dyma y Barnwr a'r rhci«n\vyr, a'r holl lys yn agos, yn gwaeddi 5;; 1111. lief, Hradwriaeth, bradwriaK'li! Ac with twrf mi a ddihunais. Gobtithio na fydd diben eich cyimadledd yn dde- fingli'ad o'm breuddwyd; ac liefyd 11 a fydd i neb o'ch darllenwyr beirniadol feio arnaf am fyimll o ysgrifenn, canys breuddwyd oedd, ac ni'd ocdd genyf ychwaith na Deoned na Geiriadnr wrth fy elin. Wyf \r eiddoch yn earedisr, Swyild Frecheiniog, Ebrill, 1814. GOMERO. I

VCHYDIG 0 LAWER, O'R GEIRIAU…

ARAETH PENCOEDFOEL, j

I h -. ,-"-,.._ ... j CYMDEITHAS…

[No title]

MARCHNADOEDD. --'!