Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

■4 ■■ ONLY .ONE.DAt tO b&AW, ? ON TUESDAY «;  ..MAY  !Oth; ?, ? The tottery will finisi Drafting; whcti THE FIRST TICKET DRAWN a Prize above £ if, will receive the Sum of FIFTFjEN" THOUSAND POUNDS besides the numerous othr Capitals in the Wtieel. The 50 first drawn Blanks will each receive Ten Tickets in the Next Lottery, to be Drawn on the King's >iuth Day, containing- the following CAPITAL PRIZES: 1 of £ -20,000 2 .10,000 2' .< 3,000 14 4. 1,000 15 4 500 Shares will receive their Proportions, viz. jil Half will receive Ten Halves in the Next Lottery. < A Quarter will receive Ten Quartets in the NextLotleiy. An Eighth will receive Ten Eighths in the'NextLottery. ASixteenthwill rt&eive Ten Sixteenths iji th Next Lotteri). TO PRINTERS 'C 0' t WJANTED IMMEDIATELY—A COM- ,V 1f" POSlTOR, who U"erstands the Welsh Lan- uage. A sober, steady Man will meet with constant mj.loymem,—no other need apply. y PP.ytation-to be made; to Ali, Painter, Printer, Wrex- h. am; if by letter, post-paid. ¡ ONE THOUSAND TONS OF JJIME I STONE WANTED, at ARERSVNNV, near TOWVN, J'lenonethshire. The vessels that bring it will be immedi- ately loaded back with either Oak Poles and Cord wood, or worked. Timber, weltadapted for the purpose of building Charge fmm to 5U tons burthen; either on Sale or by Charier. N. B. No Port Fees are paid at the above place. Apply to Wm. Richards, Pentrebach, near Abersynny. May 3d, 1814. istresses in Germany. PUBLIC MEETING convened by t.. THOMAS CLOYD, Esq. Sheriff of the County of Car- igan, for the purpose of setting on foot a SUBSCJUPTIO N to RELIEVE the PRESENT DISTRESSES in GER- A.N Y, arising out of the Ravages of War, held at the .^N-HAIX, CARDIGAN, on WEDNESDAY, the 27th day of AptLIL, 1814, ■ <DAVID EDWARD LEWES LLOYD, ESQ. IN THE CHAIR; esol¡)ed unanimously, ^That sulise?i?tio ls be immediately entered into for t le rtklief of the unhappy Sufferers by the calamities of war ?nC.? e-r?? ief of the unha?p? py Sullerers by ? the calamities of war t~/f,' \it'Grif!ith Jones, ThomasHoweH.andDavidPowen ""??. ?squires, be requested to solicit contributions from uch h <e?p??n and Inhabitants of this County and its vici- uty as aig not present, and also to apply to the Clergy and JJssen tll Ministers within the County, to make congrega ti(Inal c. tions for the same benevolent-purpose. 3d,Th\ the said Griflith Jones, Thomas Howell, and David Poyell Lucsis,. Esquires, he, and are hereby requested to receive.subsp|-j p ti(»us -and collections, and to remit the amount Ot or before the 1st day of June next, to Messrs. .Hammers]} and Co. Bankers, Pall Mall, London, with the names or tiie subscribers. 4t!t, That the thanks of this Meeting be given to Thomas Ja.oyd, Es. Si,eriiY of the County, for bis ready acqui- cscence in t^e request to convene the Meeting. Jtn, Thatthese Resolutions be inserted in the provincial Newspapers, £ lnd also printed for distribution. DAYxD EDW. LEWES LLOYD, Chairman. EfSIAU YN EBRWYDD, BACIIGENYN) W iog, fel Sio p wi-, t-J lieu DDYN JJ^U ANC prydiferth, bywiog, fel Siopwr, neu ynte fel Pi-eiiti, fe ddysgwylir iddo fod yn hyddysg yn y Gy-nraeg a'r Saesncg, ac a charactr diwair o ran sobr- Wydd ac onestnvydd. ylnofyner h L. and J. Michael, Tea and Coffee Ware- house, Wind-sti-eet, Swansea.-Itliaid anfon llyJ thyJ rau yo ddidraul. Abertawe, Mai 6,1811. AT FEIRDD CYMRU. BYDDED hysbys, Jdarfod i Gymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain benderfynu iosod Carreg <Joffaol ar Fur yr Eghvys Wenn, y«i agos i Ddirnbych, er parch i'r diweddar Awenyddol Fardd THOMAS EDWARDS, o'r Nant; a'i bod yn hyderu y Mvna amryw o'r Beirdd gyfansoddi ar y fath achos, ddau Englyn cymmwys t'w nargraffu arni, a'r cyfryw a fernir oreu a argra.^ir, pa un ai cyfansoddiad un ncQddau o Feirdd.—Deisyfirar y rhai a chwennychont. farddoni lwvbreiddio eu llythyrau nt Mr. Dafydd Prys, Trysoryddy Gymdeithas, Rhif 25, Walbrook, llulldain, a hynycyn" y dydd cyntaf p Fehefin nesaf. Yr ydys yn bWrladu argratlu y cwbl Ia dderbynir yn ocreu Gorner. THOS. ROBERTS, Cofiadury Gymdeithas. At J'Veinidogion y Bedyddzcyr. DVMDNWYD.^d' «ffau o'r?.er- Jt_F rbodrwydd wneuthur Casgliadau, cyn 'bdaethd a<r y ?oddefo amylchldau,tuag at gynnal ac hetaethu ym- <'ir?cMadau'r Gymdeithas Genhadol i r hon y perthynweh, a <ta?fen y Casgliadau i un neu arall o'r Cymmanfaoedd, y Thai ydynt yn oddjithr fod genych well cyileusdru i. dytit iT,?.dain, ?n fwy dfgyfrwn?.—Ymae'rmaesyn I eth  blaen,,t?l i reill-agorir drysau newyddion— danran- cenad ??"?"'?< He y mae eisoes dros wyth mil <?? t)OM?jd?<? yn addott Duw, yn yr un dull a chwithau. )[ inae rSiRit6, qweinioK y ydd%N,yr yn Pnance, 1 ??.' ??. ??Spam.?re?e&ua?garu-B.btau ? ?v ? Hwyod1ant d'Symhar e.d, B?odyr yn y Dwyrain y? proS, nad yw ? eich llafur yn ofer,yn yr Ar?wyd<L" y?y?&c. J. HARRIES. CYNNYGIR ARGRAFFU YN GYMRAEG; f. TR WY 0 YMMOR Til RHJG-RR YNIVYR, JJ^G AR HUGAIN 0 BREGETHAU, Dm,edi ell Pi;tj oYsgrif-aitit.1, Pa'rcii. JOIIN.30NE.S" eng or Llaugynog, Sir Drefaldwyn,  Ganyp?h?H. PARRY, V. Llanftsa, ?'!OS MRS. ?0!fE?, 0 FvcHDnÊ. L" P«»'logaldd, ac yn wSi» dogS yr Awdwr yn Brf?thwr pohloga!dd, ac yn ??dogUaunM yn ? ? ?? n.?is y<ien?ys y can(o?d 0', Br?au y" <-?w d ),J, sydd yn meddiant ei eppil ?hr?ddw y hydd y U?hotiad a g?loeddir o honynt yn tud, adeiladaeth ysbrydol, ac yn dderbyniol gan y Ul?d. AdilODAIj. 1. Bydd iV Gwaith gael ei argratlu a llyiliy renau iiardd ar bapw da, 11 Pr-is y fydd IN.  P°^ un ai gymmero I chwccholyfrauagaUfy setthfedynrhad? 1 Dprbynir f'l\'lflaU Rhag-hrynwyr gan John Paihter, Llyfr- werthydd, Wrexliam; Mr. SaundersoiT, Bala; Mr. Jones Dolgelieu, Mr, Carnes, TreffynOn; Mr. Jones, Ruthin; 1\.1.1'. Get', Uirnheclq Mr. Poole, Caerlleon; ac yn Argraft- Sclvn Gumer) Abertaive. The Etdte of lVfr. Jacob Gregory. ALL Persons indebted tp the sa!d Est?af? A ??"ed to pay their respective Debts iiito m? hUnds, on or before the 20th day of May next, otherwise measures wiH be pursued to enforce payment. V D. POWELL, SoHcitor to the Assignees of the said Estate. Neath, 27th April, 1814.

" ATEINGOHEBWYR.

Family Notices

LLON G-N" E\V YD iJl O N.

[ MARCHNADOED U CARTREFOL.