Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

SENEBDI -YMERODROL.-1

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

SENEBDI YMERODROL. -1 TY YR ARGLWYDDI. I Mcrcher, 27.—Hysbysodd Jarll Liverpool", fod y Ty- i wysog Rhaglavy, wedi peri iddo ef fynegu i'r T £ fod rhyfel wcdipeidio, l'hwng Ffrainc a Phrydain; ac y gosodid adysgrif o'r cytundeb ger bron y'1) cyn gynt- edagycyfnewidtdcadamhadyrannnodan. Golsodod(I Aeg. Sheffild Ddeisyfiad ger 'bron y Ty, oddi wrth bercheBogron Llongau yn liarnstable, yn erbyn cof-restm y-llongau a adeiladwyd yn India, fel rliai Brutanaid.d. Imtj 28.—Gosododd larll Selkirk ddeisyfiad ger bron y Tý, y11 ymbil am gyfnewidiad ynghyfreithiauyr Y d ~G osod wy d a r y bw rdd. Gosodwjd deisyfiad araU o'r Bath ger bron, gan Ar- dalydd Camden, yn erfyn ar fod i ddeddf Elizabeth yn nghylcli pixTitisaeth gael ei ddileu. Gwcner; 29.—Ghwennycliai Argl. Holand wvbod, a oedd Nonvay yn gyhnwysedig yn y cytundeb diweddaf am hcddwch. < Atebodd Infll Liverpool, nad oedd.——Ac mewn atebiad i ofyniad larli Grey, dywedodd Iarll Liverpool, fod vhyf*;l.yn cael ;ei dwyn ynmlaen yn erbyn y wiad hgiio, a bod -yt dlyngfesydd sydd yn y parth hwnw i warchae ei lioll longbyrth. 5ynai larll Grey yn.fawr am fod hen deyrnasyn cael ei newyjju nifcxyn trefn i beri iddi ymostwngi awdurdod estroiiol, a riiodidodd rylmdd, y cynnygai efe dydd Linn nesaf, adod ifv- ysgrifan perthyjiol i ryfet a Norway, ,gad et?osod;?ef.bf<}nyTy. EwyUysiai Dog N?rfotk wybod, a pcddtd yn bw! iada  dwdd-i dictfh?a?ch y.?nedd i Arglwydd Welmnton am ei yiaddygiad y Tlose; attebodd larll Liverpool, Mad cpdd efe y? barod i wneuthur un cynnyg ynghylch hj-ny. r:  Gosododd rdalydd Lansdown ddetsy<iad ger bron, oddiwrth rai ddynMB yngwiady Ftcnmes, yn yr Iwerddon, yn deisyf ar eu Hargtwy?dtaethau gym- mcryd cyfreiUtan'f Yd i'w hystytiaeth.—Rhoddwydar y bwrdd. Lllm, 2.—Gosododd ,IuU Stanhope ddeisy?ad ger bron,oddiwrth Wtn..Wn?ht, carcharor yn llghàrchar' yLiyngcs, yr hwn oedd mewn cyfyngder mawr, ac yn debyg i farw •o eisiati. Ete (Stanhope) a adgofiodd yr Arglwyddi o ddeddf a wnaed yn yr eisteddfod diwedd- af, yr hon oedd ylll oi-deinio fod chwe' cheiniog y dydd i gael ei rhoddi i bob carcharor am ddyled yn ngharch, arau y Llynges ar Marsial, a allasai dYllgn nad oedd yn werth iol. Ac yr oedd yn rhaid i'w Harghvyddiaethau addef nad oedd chwe' cheiniog y dydd ond peth bychan i ddyn mewn carcliar, a theuln yn yniddibynu ariio am tywioliaeth yr oedd yn beth gwrthnn fod y gyfraitli yn gofalu am luniaeth rr rhai a gyflawnascnt y troseddau inwyrkf or: b >11 ac anfad, a gadael i'r dylodwr anned- i j r wyJtt I t'at?' 0 n&wyM ? a??d y ? ? !!?g??t-y?w;. Mhd?g Iyn methn cac! y chwe' chcmtog y dydd, o herwydd na ) anasaldahtyg?obtwyaM a ofynid gan y .Swyddogion. DatHenwyd y Deisyfiad, a gosodwyd ar y I)w?ddi Cynnvgodd Iarll Stanhope Ysgrif i ddwyn CyfVaith Oarchariad yn ol i'r cythvr ag oedd yn amser Magna Charta. Ac Ysgrif arall, i ddiogelu carcharorion tlod ion rhag Crach-gyfVeithwyr, (y rhai a ddywedasai efe, oeddynt yn tebygu y chwedl, yt lion a ddywed fod dau ddyn wedi ymryson ynghylch llynravch (oyster) a gOSod y ddadl i Gyfreithwr> yr liwn a fwytaodd y (lymarch, ac a ranodd y gragenihwng y ddan ddyn), ac i hiddias i ddynion gael eri fcarcharu am ddyledion bychain, pian i'yddent w«di eti clnvyddo gan gostian i 131.Darlien-. Wyd y ddwy Ysgrif y vvaith gyntafi TY Y CYFFREDIN, I y ) Mr. Protheroe ttrfcisyfiad ger bron y Ty, oddi wrth 5000 o grefftwyr Ynghaerodr, yneibyn dilen'r 5fed o Elizabeths Yr llWn a ddarllen- wyd, a pherwyd ei osod ar y btfrdd. Mynegodd Canghellawr y Trysorlvs fod bhvydro wedi peidio rhwng Ffrainc a Phrydain-(Lkftiu uehel, Chjtrch! Clytcch! tnc/ir holl Of)). Dywedodd Canghellaur y Trysorlys fodyr ardretb ar Siwgr i barhan, oddi eithr iddo gwympo mewn pris, yn is na rliyvv swm nodedig (ni enWyd y swni). Yr oedd yntang^pjrheidiol i gyfnewid lhai o' Ik el-tilvnol. ilr BWYOEI hwnw, ac am hyny efe S gyniiyg^ odd ddyfod ag Ysgrif ger bron i ddileu'r 43ain 0'r Breyin, ond yr hyn a berthyn.u i Siwgr heb ei dym- hen?<t.-?;ioddwyd camnt?d. Chwennychai Mr. \V bitbread trybod, a 6e<?d f"ôâd- iad ynys Guada!oupe i Sweden Hedi ei gadar?haH? Yr o.dd et'yu gob&ithion? pherai'r CyngreirWyr i Norway ymostwng o'i hanfodd iSweden; ac un yniunai'r deyr- nas honyn, y weitlued erchyll o'i newynu i Dywedodd Canghellawr y Trysorlys, na hn son am Gusdaloupe, yiv y cytundeb yn l'atis, a bod- Norway wedi ei gadael ynmhlith y trefniadau cyffredin, sydd i gymmeryd lie. Dywedodd Mr. W. Wynne, nad oedd y Carigbellavrr welli rlioddi ateb boddlonol. Tybiai efe y gailailr CangheflaWr lefaru yn aiiilw-, bellach ynghylch Nor- way. DiogelWyd Ffrainc a'r Llywodraeth a lioffai hi orcll; ac nid oedd efe yn gweled UN rheswm am b'erl i Norway ymostwng i Sweden o'i hanfodd.. • Atebodd y Canghellawr, nad d-êdd yn gyrnhwyg iddo ef ar. y pryd, liwii i ofyn, nac ateb dim ynghytch y lieodd nchod. Cat'odd Mr. Egerton Bryges genad i ddyfod ag Ysgrif i (idiwygiolr cyfkeitliiau pertliynol i'r tlodion, get bron y TV; Ceisodd y Cyfreilhwr Uchelradd Onslow, genad i ddyfod ag Ysgrif i'r T, i ddileu cyiwmaint or fed o Elizabeth, ag oedd yn gosod dirwy ar ddynion am ym. arferyd a chrefftau, y rhai na ddysgasant trwy breistis- aeth o 7 mlynedd; dywedodd fod mawr eisieu cyfnewid hyn, canys yr oedd llawer yn ennill eu hywyd yn amser rhyfel wrth wnenthur arfau angheuol; beth oedd y rhai hyna'u teuluoedd wneuthur mewn amser hedftwch, ond newynu, os na chaent ddilyn rhyw alwad avail! hefvd, nid oedd yn eglur pwy oedd cyfraith Elizabeth yn olygti wrtli grefftwyr; yr oedd efe yn cofio cynghaws ynghylch swydd melinydd, yr oedd dan 0'.1' bamwy vn tybied ei bod yn grefft, a dan ereill yn haeru nad oedd, tiir ddadleii, darllenwyd yr Y sgrifywaith gyntaf. Tmi, '8.—Gobeithijii Mr Wliitbread, yr ymwitlwxlid a'r fasnach mewn cacthion, gan holl Allnoedd Ewrop yn y gynnadledd gytlredin am heddwch yn breseiiRoi' ac y gwnai y Llywodraeth hon ei goreu i ddwyn hyny i ben. I)y wododu Rose, nad oedd ganddo ef awdnrdod i fynegu dim ynghylcli y pwnc. JNI civil cyfeiriad at iVvydr annedwydd Totilose chwennychai Mr. Freenmntlfc wybod pa fesurau a gym- merwyd gan y Ceiiadwr Brutanaidd ar led, i hysbysui Arglwydd Welington y cyfnewidiadau yn Paris. Dywedodd Canghellawr y Trysorlyl, i'r Llywodraeth ymdrcchu rhoddi yr liysbysrwydd cyn gynted ag oedd yn bosibl i'w Arglwydiliactlu Nid oedd Mr. Freemantle yn tybied yr ateb liwn yn ddigonol, am hyny efe a gynnygodd ar fod i annerchiad gostyngedig gael ei ddanfon at y Tyvvysog Rhaglaw, gan ymbil ar fod i'r ysgrifan a dueddent i daflu golwg ar y pwnc, gael eu gosod ger bron y Tyi-Cytunwyd. Chvvennycliai Mr. W. Wynne wybod, ac yr oedd efe yn tybicd fod gan y Ty bawl i wybod, pa un ai bqd mown heddwch neu Q'lâ Norway; a pha un a bdd gorchymmyn wedi ei i-oddi i lildilias traimvyaeth rhwng y ddwy wlad. Ac am i Ganghellawr y Trysor- lys heidio ateb; rhoddodd Mr. W. Wynne rybndd, y cynnygai efe y forn ar fod i vsgrifau o'r gorchymmyn a yrwyd allan i luddias y dramwyaeth gael eu gosod" gcr bron y Ty. Ciwcner, 29.—Darllenodd Syr F. Burdett, Ddeiyfiad oddiwrth drigolion plwyf St. Martin, yn erbyn adeiladu yi- licol newydd, am yr hon y sonid, trwy'r ddinas. Gosodwyd ef ar y bwrdd. Pan soniwyd am yr Ysgrif i wneuthnr Meddiant- diardreth, (Freehold Property) yn ddarostyngedig i ddy- ledion y perchenog, cytododd cryn ddadl. fiwiVli- Avynebwyd yr Ysgi-if gaii Mr. Best, Mr. Wetli'era'l, y Piif-ddirpi wywr (Solicitor General), a Mr. D. "Giddy. AmddiHynwyd yr Ysgrif, ar sail cyfiawnder, gan Syr Arthur Pigot, Mr. Lockhart, a Syr S. Romilly, (yr hwn a Ifurfiasai'r Ysgrif) ac wedi hyny ymranodd y Tv, dros fyned i Eisteddfod ar yr Ysgrif, 61; yn erbyn hyny, 37— Gwahaniactli, 24. Llun, g.—Cyfododd Mr. Wynne i M, nyg ar fod i'r papurau canlynol yn mherthynas i gyflwr Norway, gael eu dwyn ger bron v Ti sef Cyfi:if o'r -lioll arian a dalwyd i Lywodracth Swe- den, (mewn canlyniad i'r cyfammod, a wnaed h'r -,vvlad hono. Cyfrif o rifedi y milwyr a osodwyd ar waith g^n Lywpdraeth Sweden yn,y i-iiyfel dyni cddaf, yn gyfattcboi i'w hymrwymiadau i'r wtad hon. Yram- ser-' y. rhoddwyd ynys Guadatoupe i fynu gan y wlad hon, ac y iiieldiannwyd hi gan Sweden. A-c :adysi',ifal1 0'1:, boll orcliytrynion a yrwyd allan Q'r Mor-lys, iWr. cliae goror Norvay." W rth wneuthùr y cynnyg hwn, chwennychai Mr. Wynne wybod, pa una oedd lie wedi ei adael i gynnad- leddu yhgliylcVi Norway San y mesurau. gelynol o'i newynu, hyd oni ymostyngai i Sweden? a pha ham nad oedd y cytundeb heddwch a Denmark wedi cael ei ddwyn ger bron? Gofyuodd Mr. Horner, a oedd rhyw wahaniaeth yn cael ei Wneutbur rliwng y carcharorion rhyfel o Den- mark a'r rhai o wledydd ereill? Atebodd Canghellawr y -Trysorlys, fod cynnadledd ynghylch Norway at droed, ac na aUesJdgosody eytun- deb a Denmark yn rheolaiddger bron, liyd oni byddai wedi ei gadarnhau ac na wyddai ,efe am un gwalian- iaeth ag oedd yt1 caelei wnelithiir i-liwng carcharorion rhyfel o t)ferimark a gwledydd ereill. Wedi araeth o eiddo Mr. Wliitbread, yn yrlion yr oedd yn beio yn Hyfii ar y drefrf tf gyasyiltit'Nofway o'i hanrodda Swe,,6 iden,<yt.mwydargynuyg Mr. Wynnes Darbi nwyd Ysgrif Syr S. RonuHy ynghylch haloged- igacth gwaed a theyrnfradwriaeih? y drydedd waith,

r 0L°YSGBIFEX>

GEIRIADUR BYR.,-,