Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

■ Y-bore HWN CLERBYNI?IS^ bapiyrati Paris, yn cynnwys hysb^ysiaeth i'r lftf o'r mis hwn. Y mae ynddynt advsgrif g Beau. harnois, Riiagfrenninj I?PYJ a'R Huoedd cyng- reiriol yu y wlad hone, GAN gyiinwys y cyttindeb rhwng Arglwydd W. Bantinck a Murat,.Brenin Na pies. Ysgrifnodwjd ^signed) Y cy tundeb hwn gerllaw Mantua ar yr 16eg. Ac mewn canlyniatl I orchymyn A yrwyd allan gan Beau, barnois ar y 18fed, CYMTNFPODD Y. Cadfridog Grenier lywyddiaeth byddin Ffrengig Italy arno ei huh, ¡"w thywygyM ciTO fewn i hen diriogaeth Fframc: Cadamhawyd y cytundeb ar y 17eg, ac yr oedd y lluoedd Efrengig ? ddechreu ey-cii. wyn tua'u gwlad ynrnheft deu-ddydd yvediliyny. gw a ynm e Wi-th giiiii yn ia,I:H I'R",NFTT,WYR5 gyrodd Beau- harnois gyhoeddiad allan, yn yr hwu yr amlyga ei ofid wrth ymadael a Kwy; ond bod dyled- swyddau ereill yn gaJw amel wasanaeth dros y rhan sydd yn ol o,i,,fy,,Vyd, YWMHLITH y bobl haelionus, ynmysc y rhal y mae yi, bresenol. Wrth hyn fe yirddengys ei fod ef yn ystyried ei hun i fod yn sefydlog yn Italy dros ei fywyd. Aeth Bonaparte, trwy Lyons ar nos y 21AIN o'r mis diweddaf, ar ei daith tclag. Elba.. Cych- wynodd Louis XVIII. o Amiens ar yr 28ain, AC a gyrhaeddodd Compiegne ar y 29ain, o'r nits diweddaf. Y, naill yn cilio ynmhellach bellaeb CDDHVRT^ :5'R:.ORSEICL, JI- Tiwtv i M'rùaS{" artio, iai blynydtlau yn PI, i trorm ei einioes, yn myüed nes net at ei orsedd. Fel hyn y mae Rhagluniaeth yn dangos y medr hi godi a g03t- Avng y mawrwyclaf o hil Adda heb orchest, pan fyddoFbyny yn angenrh-eiiliol. | Y mae Monsieur yn parhau ymenwogi ei hun yngweinyddiad cyfreithau iachus, a thefnu INR- surau doeth a phcfologaidd. Efe a ysgr-ifnododd Ordinhad ar y 27&'us i d'dileu'r decline dc guerre, sef cyfraith OI thymus a sefydlwyd y n 1810. Y mae Mameluke Bonaparte Avedi cyhceddi Ilyfhyr yn y Gazelle de France, yn yr hwn y MAC YN daii- os ca dderbyniodd ere ddim arian gan Bonaparte wedi ei ddiorseddiad, fel yr oedd id yn siarad. Ac, am ei waith yn dew is tilgo gyda, t!eu!u yn Ffrainc, yn hytrach na iii.) ncd ydà'ihé,nfeistr, yr liwn a wasanaethodd elfe 3 n flyddlon dros 16 mlynedd, i Elba, y mae yn d. wcdyd nad yw yn rhwymedig i adrodd ei ieby mau i neb am hyny; ond er hyny fed y Couuts Bertrand a Drouet yn hysby j o'r hyn a. barodd iddo wneuthur Y fath ddewisiad. Daeth llvthyir-god o Lisbon hyd atam, ond nid yw yn ddwyn dim hysbystaeth c'r uewydd. Derbyniasdm bapnrau Elfmynajdd y bore hwn; oiict t'iid y\v'r Iiysbysiaeth a gynnwysant ? fa>vr pwys., vaiit fod Letitia, mam Bona- J parte, wedi dyfhd i Sdarseilies (Ffiainc) cyn V ilQfed o Y TNAE lliloedd y Cadfridog Bulow yn cych wyn tua'u lluestai yn y gogledd, ac amryw o gatrodau byddin Blucner tua Picrady; a Ilaiver o'r Cos- sacks, Basket s,A Tartars, ydynt ar ei eu taith tuag ad ref. lilvoddir Maestreeht, Veulo a Vale, sef y lleeedd a berthynent i Iloland yn 1795, i fynu i'r fyddin Elimynaidd ar y trydydd o Fai. Cytunwyd ar Hedd-gyngiair rhwng Syr Thomas Graham, blttcnor y lluoedd sydd yn gwarchae ar Antwerp, a'r Cadfr. Carnot, Rhaglaw Ffrengig yr amddiffynfa hono. Esgorodd Rhagfrenines Italy ar I' yivisoge- yn Mantua, ar y 13eg o'r I' mis diwedÜaf Daeth Mr. Adair, ein Gweinidog ni yn Con- stantinople, i Swyddfa Arglwydd Castlereagh, y bore hwn,ynghyd a llawer o,,A-,ilyii wvr'yrimh lit h y rhai yr-oedd aniryw Dyrciaid yn nhrwsiad eu gwlad eu hunain. Derbynwyd Uythyrau o Gaerefroc Newydd (Ncr:; York) y rhai a amserwyd, Mawrth 21ain. M) negant fod Llywodraeth America wetli llwy*- i gaef 25 miliwn o ddolars, a 6 niliwu o Ys- grifau -Try-sorlys1{ Exchequer Bills), YN feiilhyg, i <ldwyn y rhyfel ynmlaen. Dywedirar awdnrdod fiysbysiaethoBlymouth, fod Syr John Hope wedi marw o'r clwyfau a ga.. fodd ar amser y rhuthr o Bayonne; pa fodd bynag, uid yw y Llywodraeth wedi derbyn dim hysbysiaeth o'r fath, yr hyn sydd yn ein tueddu i obeithio fod y son galarus yii ddisylfaen. A r ydym yn dysgu gan ddyn a ddaeth o Nor- wRny ar y 15fe'd o Ebriil, fod trigolion y wlad honoyo ymbaratoi i'r, eithaf i Avrthwytiebulr Swedes, gan obeithio yti,gad-arn,tia wnai Prydaiu ddim yn eu herbyn. Y mae e: Hncbder Ymerodrcl, Duges Olden- hurg, yn ymadael A Lluhdain heddyw, dros 6 rieu 7 uiwrnpd, ac i ddyclfwelyd mewn pryd i dderbyn ei brawd, Ymerawdr Russia dywedir ei bod i. ytiveled a Rhydychen, Birmingham, a lieodd ereill cyn dychwelyd. l Dyweffir fod 8000 o wyr i fyned gydag Argl. Welington i Paris, fel cyubrawf olit gwrollion (heroes) Brutanaidd. Dywedir yn lied gyfifredin fodBonapatte wedi ceisio dyfod i Frydain i dreulio gweddill ei amser, o herwydd ei fod yn ofni na byddai ei fywyd n.ewn diogelwch yi^Elba.

SENEBDI -YMERODROL.-1

r 0L°YSGBIFEX>

GEIRIADUR BYR.,-,