Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

LLU\Y MAI 2. o?to'.ti d d y Y mae Dr. Poynter, Penglor Apostolaidd y Pabyddion yu L'uiidain a'i hardal, wedi.derbyn d i t ei, b .?,ii hysbysiaeth swyddol o Rtifaiii, olr pwys-^iwyaf. Mynegir fod Mons Quarantotti, Cynnyrthiolw r yr awdurdod Babaidd yn Riiufain, yn absenol- deb y Pab, wedi galw ynghyd yr boll Rsgobion AV Duwinyddion enwocaf, a chynnalwyd Cym- n»A«fa, ger bron yr hon y gosodwyd Ysgtif y Pabyddion (Roman Catholic Bitt) yr hon a gymmeradwywyc1 gnn y Senedd Frutanaidd yn yr ei,iedtireii D-weddaf, (eithr a wrthddwyd gan Babyddion y» ivverddon), ynghydr a'r boll bap- oiraii perthynol i'r rhagddywededig Y-sgrif, o Dublin a LLUNDAIN, ac wedi'r ystyriaeth mwyaf (lifrifol a manwl, yreedd y Gymmanfayn unfryd 0" farn, FED yr Ysgiifj ilid yn Ulli-g yn gyson 4 ] threfniadau'r egtwys Babaidd, end hffyd ei bod v-nddy)edswyddrhwymdig ar yr holl Babyddion V rhai vdynt i,ii trigo,o'r tu ali,,tii i'r tiriogaethau Pataidd, I roddi diogelwch cyllawn i'r Llywod- raethau ag y maent yn byw cddi danynt, ac i fod yn ffyddion ac yn ufydd i gyfreithau'r tir ac am byiy fod y Liais necaol (Veto) a gyn-nygid i Freuiu Prydaiu Fawr, yngosodiad Ksgobion a 1'01. t" '<} 'I fbonau yn ei LJ v»^OTLRACFLI,, ru, LOLLO> ^EN a rlieolau ac arfeiion yr E.^gobaetk-ijanctaidd ae .y byddaiTr Pab gydsynio a liyn, a gwcitiiredu yn gy iatebol, mewn pob amser i ddy fod.. Ac iietyd y bjdd pob cyfiiuach rhWng y Pabyddion a'r FsgobaetJi Sanctaidd rhag flaw fod yu ddarost- .yngedig i'r I heolaeth agyimygkl yn y ddy wededig Ysgrif: yr hon a gymqieradwyir yn fawr. JN EI holt ranau ac y mae't- ^rymmaiifa yn gcbptthio. y derbynir hi yn 11awen griii,), rhaiag yraniraMid" eu lies trwyddi. Amserwydy Llvthyr, yr hwn 1 sydd yn cyunwys yr h.ysQya.ethuchód, H.hu{ain, Chwef. Daeth papurau Paris i'r 29ain liyd ætom. Y maent yncadarnhau'r hyshysaeth fod Y rhyfel wedi peidio yn Italy, a bod y Rhagfieuin wedi amlygu ei gydsyniad a'r Hywod-raeth ne?ydd yn Ffrainc. ilysi),,ysatit' f04} ,I t d-d p' ,t I I' tu i gaci ei Rha^frenin, yn 01 trpfane?d'd pcthau t ?ael ei wneuthur yh Ddog )?eux?P?ts. Yr opdd Bo- ?nar?ynNevers,aryr2?! ar ei daitb tuag Elba. L'enwu Papurau ?ari? vn agos,ag hau- ESION. ynghy 1 CH;Y darperi;IDAY A \vneir yn ntnas- ,esion.),.iigliy,ich y.,dari-)t-ri?i(iiiu?viieiryii,?iiiiias,? •-W^BYNIAD cmfesavvus, A rhwyscfawr i Louis 'XV'llI. Cynnwys.r a?-ys?.if, o'?cytundcb ? wnaed 1 rnwqg ORYDAM^ av, -i-, Russia, a PJU:,wss- j ia, ytf-wfta^'rau" Bremen^ yf bw J Chaumont, Miiwrth 1. ThVj yr yr y M. rwymasent i gadw 1 OO^O^ WYR, BOB un O >11-1 JNT, AR y maes, os na dderbyuiai Bonaparte yr ammodau heddwcli a gyitirygW iddo. Ac -hys- j bysir ynmhcllach, fody hoU Gyngrpit wrr wed) ynu wymo I beidio ymyrneth AVYMRYSOU I hwng Prydaiii ac. America. A dywedir fod Ffrainc hefyd i dderbyu yr un amtiiod. [ Ymadawodd y ffreigad Leander 0 Cork, (yr Ymaall,ódd, .r,ffreigadLcander 0 Cork, (yr hon ynghyd a chant 0 longau, y rhai ydynt dan ei gofal, a gadwyd yno ganwyutoedd gwrthwy. nebus dros hir amser), yngnylch thwech wyth- nos ya 01, A 5,000 owyr i Halifax a Quebec. YTrydym yn dy«gu gyda phleser, fod y Ty. wysog Rhaglawwedi, amlygu ei fwriad i wneu- thur A.gtwydd Welington yn Ddug, cyN gyuted ag yr ysgrif-Mdir cytundeb Heddwch ?Hred'n. A bod chwech o'r Cadfvidogion, y rh? a ennill- asant fuddugoliacthallyn y rhyfel a derfynodd mor ogotieddus, i -act EU dyrchafu i Dy yr Ar- glwyddi, sef, Syr Thomas Picton, Syr Thomas Graham, Syr William Beresford, Syr John Hiil, se f -\N',illiain Be r es for d Syr Joliii iiiii, larU JJail,OURIIE, i fod ytt liemlelig Brutanaidd (brihsli PéerJa Syr John Hcpe. Dysgw YLIR i amryw ddyrc'ialiadau ereill gym- meryd Ile a tfiyb;,r fod A rdalyddion Bqckinga- ham a Hertford i- gael u- creu yn Ddugiaid. Dywedir i Freniri Ffrainc (pan otynodd Y Ty- wysog Rhaglaw iddo WRTH ymadael, es oedd un pethyn ythwar.eg a ewyllysiai efe j'w Uch- der Bresdnol wneutViur) ddywedyd, ei fed dan y rhwymau mwyaf i deulu y diwedddar Ardal- ydd Buckingham, ac y byddai un rhyw aTwydd 0 EW) lly s da ei Uchder Breninol i'r teuln hwnw, yn arwydd tra hyfrrd iddo ef o'i b[ch,Breninol. lybir fod. y GY WRAD 1 ODD dorfvno 1 am heddwch ;rhw ng Ffnnnl a'r Galluoedd, Cyngreiriol yn lied pbell ynmiaen, a dysgwylii i'r. CW.bl gael ei or* 1 -1 1 ,r, phen yn?uen pum' neu chwech wythnos; Dys?wyl;r y Gwron ("?ro?, y Maeslywydd BIN OH OR hob awr i'r ddinas. Y mae YstafeH- oedd WEDI eu cymmer3-d parotoi ar ei. fedr I yn L?cester Squapa. ? I¡ Y mae swm y c?,tundeb? a wnacd à Nnpoleon ar yr lleg o Ebriil, yn y ddinas ystyrjr ef yii, V merawdr yn y cytundeb yr lvwji ditl a gan- iatair iddo dros ei fywyd S—-Y .mae ef I gael holl lywfidraeth Elba yn ei law, jpgliyd âhawl i fyned o honi pan fy ao, a dj chweyld iddi, &c. Gorchymmynwyd i Raifwyrf Rope-nrutfeers) Plymouth i weithio lIai O oriau yn y dydd nag arlcrol ac oed-frpinir('?M?er??M?c? y rhai yd- ynt wedi gwasanaethu 30ain mlynedd. Y mae yr heddwch ?cdi peri !m!taeth ?od lawer yn  rhatach eisoes yn y dref heno. Gyrwyd herwlong Americaidd i Cherburg (Ffrainc) gan yr Achille^ dydd Sadwrn wythnos j i'r diweddaf, ac mewn trefu I w rhwystro i aSonyddu'r mor rhaglavy, tynwyd ymaith ei mangnelau t'i hwylbreni, gan ein cyfeiilion newyddion (y Ffrancod) a gollyngwyd y Hong, a ysgafaelasai hi yn rhydd. Daeth 1'20 o gai charprion o Ffrainc i Ports- mouth, dydd Gwener wythnos i'r diweddaf, ae-i yr oedd 1,500 yn ychwaneg1 yn dysgwyl cael eu trosglwyddo adref o St.,Nla'iA)e- I'lae ilan- taeth am bris tra isel YNOY Cjg-eldion am 3:;d. y lJwy, Cig-llo, 24d. Wryau 3d. y dwsi-n, ac ym-. cityll am 7d. y pw y s. Rhoddwyd gwledd ardderchog aryr 21ain? yn Toulose, i Arglwydd WE.lington> I

[No title]

SENEBDI -YMERODROL.-1

r 0L°YSGBIFEX>

GEIRIADUR BYR.,-,