Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

w. -trr-r, J. LLUNI)ALX; SXDYVRN, KIIIUI.J. 30. J BERBV NLASOM bapurau Paris ;'r 27a:n, ? ? y bors Awn. Y.mm c,tuud?b i ymatal  odd4\\?h frwydro wedi ei wheuthur Thwg byddmocdd Ffrainc ac Aw-tria,,yn Italy; :t danfoiiodd y Twvysoa; Eugene -Beaunarnois, Rhagfrill Italy, i amlygu ei gydsyiiiad a'r I Llywodraeth newydd; derbyniasid yr hysbys- I iacth hyn yn Paris ar y 2Cain, yr hwu a ddyg- "Wytl g-I i i fry-ncgeydd. YI.mysg y gwyr hyu- odion ag ydynt wedi cymmeradwyo trefn newydd pethau yn Paris, yr ydym yn U%v -r yii -catifod enwau y Maes-lywjdd" Massena, Cadft-idog De- caen, a'r LIY rtgesydid GaiUheaume, &c. ac y mae anidclitfynfeydd Luxemburgh a Iluhiiiguen wedi rhoddi i fynu, ond Hamburgh a Magdeburgh oeddynt y N parhau yn gyv-dyn pAN ddaeth yr hysbysiaetli ddiweddaf oddi yno. Derbynwyd hysbysaeth ganddynt o Toulose i'r iceg 0'1' ntis hWII. Dywedaut fed y byddiu- oedd Brutanaidd a Ffrengig yn gyfeiligar a'u gi'Jdd; eithr nid ydynt ) ti yngan. GAFI-.fhgliyich amgylcliiadau'r frwJdr annedwy<JD,a^inlkdd»:YCV' yn ddhvedtlar wi th y ddinas 'hono, UAC am y rhwystr a gafcdd y gonad a ddanfonWyd o Paris i hysbvs.u'r cyfnewidiad vno i1 r byddiwoedd. Mynega'r Gazette DE FRANCE, fod y; nevvydd am fy,-tiedkid y CytlgteirW)Ti Parrs;w6dii, gy-; hoed^.i mown Adgyiienwad i Lysargraii Vienna- gyrctkl ;y Dywysog- Schwartzenberg Frys-neges- ydd o i ari i hysbysu'r dygwyddiad ao-Hysgfoyi- iadwy Vn ddjy inaro.s i'w wladwyr. Cy'Mi wy ir ei tliygl yn y papur Ffrengig, y J urnul Ucs Debuts, i-.gyniiyg proi fukd oedd tni Haw gan Caulincouit yn y gorchwyl oddil v Dug JD'Eiighien, ond fnd gxvarth y wePihred bono yn gorphwys ar Cadfridog OrdeMer, gan Í':dC,¡ulillcourt wedi ei ddanfon y ptyd hyny i Slrasburgh, ar neges hvyrwahanoL T'etfy iiir yr erthyg'l uchod gan lythyr oddiwrth Ymerawdj Russia at C'au-Iincourt, yr hwn a aniserwyd 1808, yn yr Invn y my. Jiegir fod ei Fawrhydi Ymerodrol wedi chwilio i)t achos, a (e:d-l nad ocdd gan Caulincourt un llaw yn y weithred erchyll. Derbyiwyd Louis XVIII. ar y 24ain yn y modd mtvyaf crresawus a gorfoleddus, gaii bob, grad; afu o ddynicn yn Calais; yr oedd efe i gy^g" yn Bculogne y iios Lun gaulyn'ol, ac yu Abbeville nos Fawrfb, ac yn Amiens nos Fercher, a c yr redd id yn ei ddysguy] yn Paris at- y tafo Yai, lie yr cedd pob math o barotoadau yn cael eu gwneuthur mewn trefn fw dderbyu yn y II mo ld mawrwythaf. Dyehwelocd Ymerodres Russia, wedi treulio o honi beth amser gvda Fiederica, Brenines Sweden, i Iicrloi, Ebriil 10.—Darfnnodd y Lly wcvd- j Imeth Ffreugig orciiyrnyn i amddifitynteydd Ham- burgh a Mngdeburgh, i rdddi'r lleoedd hyny i fynu mewn.N a WI' i'r Cyngreirwyr; os amgen attafac-lir e, a meddiannau yn Ffrainc, ac ystyrir Lwyihau jn fradvvyr. Bremer?r ii,brill 11.—Y mae Davousf yn pnr- liau yn gyndyn, -ic mewn trefn i boenydio y «\\nasyddion (Hamburgh) y mae yn peri i 2,000 0 honyut weithloyn galed i adeiladu math o am- ddi/fynfa vh y (Tnys fechan St-hrevetittof, yn yr j Sib 3, ihatd itklynf fod yno am chwec,ho-'r gloch j bob l;or. HU oddelf cant o if ncdiau, yr hyn a ^rchym'T-ynir gan y Liywodraeth. Y mae J'H! ages 7,0( 0 o'u milwyr yn yr ysbytai, ac o 50 i 100 yn marw yn feunyddiol. Ar y c23air, daeth Dug Cambiidge yrna, ac efe a adolygodd y JJeug (Jystlyngaidd, (Hnnseatic) a milwyr lianover, o w.rtih i 10 mil o. wyr, Par odd lia- youst i 50 o ddinasyddion IJambaigh gaeleu aethu yn ddiweddar, am ddywedyd o bonynt fed Paris wedi ei cbymmeryd. Tra helaeth ac amrywiol yw y darpariadau a w.ieir yn Llundain, tuag at biiodas y I)yw)soges Charlotte o (iymia. Ygrifenodd Ymerawdr Russia, Ali law ei hlJn- Jyf byr at A:gI wytd Welington, i geisio ganddo dd\iod i P;jris, fel v gallo efe gael cyiie, ynj Kihlith Penaduriaid Coronog ereill, i dalu y deymged o barch ag sydd ddyledus i'w fedrus- rwydd, yr hwu, yn ol iaith yr Ymerawdr, a gatwyd yn Amildt[ftjnjjdd annrchfygbl i Eisrop. Dy*vedir yn bendanf, fod Ynierawdwyt Rus- sia a Germany, ynghyd a iirenin Prwssia, i ddy- j fed ar fyrder i Frydain. Yr ydys wedi gyru alian orchymltiyn, ar fod 1 gyfrif o bob cyfiog a honir sydd ddyledus i'r milwyr ag oeddynt gat-chai,oiioit I-n -t'frainc glael ei danfon yu ddiced i SvvyddieV'Rjiyfel. CyflawMwvd llcfruddiaeth erchyll yn Sheer- lies V n dtlnveddar cafwyd cortf dyn ca.darn vn ymy i y dwfr, a'i ben yn agos a'i dori oddiwrth ei gertl; ni wyddys etto pwy ydyw." pal, phwy yw y llchudd, ueu y llofruddion; eiihriy mae dan dflyu wedi cael eu rhoddi mewn cadwraeth ar ied-dy b.

[No title]

[No title]

SENEBDI -YMERODROL.-1

r 0L°YSGBIFEX>

GEIRIADUR BYR.,-,