Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

..; LLUNDAIN." - .

[No title]

News
Cite
Share

j Y bore, hwn derbyniasom y Monitevn', a rhai, papujiiu"Ffrengig ereill i'r 26ain o'r mis presen- nol. Gadawodd y papurau dhvedùafouapJrtel ar ei daith tuag Elba. Yr oedd Joseph Bona- parte yu Lotnaf he, gerllaw Orleans, at y 22ain ciliasai Jerome4; Switzerland. Ynrddengys yn awr fod y son diweddar yn y papurau Ffrengig, ynghylch byddin anrheithiol y ddau frodyr hyn? yn liollol ddisylfiien. Nid oedd y newydd am y cyfnewidiad yn Paris wedi cyrhaedd y bydd- inoedd Ffrengig a Neapolitiaid ar lanau yr afon Po, ar y I4eg o'r mis hwn; yr oedd rhai brwy- draq poethion wedi eymmeryd lie rfcyngddynt, yn y rhai y maeddwyd y Ffrancod, m y collasaiit ynghylch ,600 o garcharorion, a phamp mangnel; ond yr oefdid-yngobeithio y cyrAaedtlai'r hanes am ddiorteddiad Bonaparte hwyinewu prdi I rag-flaena ychwaneg o frwydro. y Moniteur fod amddiffynfeydd Antwerp a Flush- ing ivedi ymostwng i'r' Llywodraeth newydd; ac ynmhlith y rhes faith o enwau Swyddogion milwraidd, y rhai ydynt wedi amlygu eu cyd- syniad 4 threfn iiewydd pethau yn Paris, can- fyddwn envy y Llywydd Brune, yr liwn a gyf- riiid ynmhlitii V rhai lofruddwyd gan Bonapa.rte: y mae hyn wedi peri i rai dybied y gallai ereill o'r rhai a ddyw edid agawsant eu lladdganddo er, ymddangos etto ar dir y rhaibyw. Trwy wei- thred o eiddo y Llywodraeth. yr hon a amser- wyd, XhijiJleries y 23ain o'r mis hwn, y mae y corlF o garcharorion Yspaenaidd, Portugues, Dutch, Croatia, ac Ulyria, yr hwn aUurfiwyd mewn c^nlyniad i Ordiuhad a'Wnaed, Tachwedd 25, 1813, i gael eu rbyddhau a'# daflf°n adref. liysbysirgany Gazette de France, am y 25ain fod mwy na 10,000 o drwyddedi wedi cael eu gofyn gan Frutaniaid, y rhai ydynt yn bwriadu ymweled frti ii c. Parotoii- gyda-'r dlwydrwydd mwyaf yn Paris i dderbyn y Brenin yn y. modd mwyaf rhwysc- fawr a gorwych y mae dynion ar waith ddydd a nos yn addurno y manau mwyaf nodedig yii y dref, &c.. Crybw yllir gyda gorfolcdd, gan ba- purau Paris, fod Swyddogion penaf mil wyr Russia yn gwisgo yr hed-rosyn gwyn. Adolyg- wyd lluyddwyr Poland ar y 24ain gan yr Ymer- awdr Alexander, yr hwn hefyd sydd yn cym. meryd holl filwyr y.wlad lno ag oeddynt yug-I wasanaetli Bonaparte, dan ei ymgeledd ei hun, a gorchyrrtyiiir iddynt oil ymgasglu i St. Dennis. Bu farvy Ai-eb-osvol)'ruriti, aelod o'r Senedd ac yn awr y mae rhifedi aelodau y, Senedd wedi llei- an hi 128. Dywedir ymhellach yn y papurau hyn, fod cytundeb cyfathrachol rhwng Awstria5 Rus-. sia, Prussia, a Phrydain, aamserwyà Chaumont, Mawrth 1, 1814, wedi ymddangos ynmhapurau Germany, yr hwn a gynnwys 17eg o benau tra hynod, ac a brawf ddau beth, sef, yn gyntaf, y bnasa.i gwrthnynebiad gwrthnysig yu chvyn y cyfyngder mwyaf ar Ffrainc; ac yn ail, fod pyymp Bonaparte yn feiidith fawr i ddfllol-ryw, gan i hyny osod terfyn ar y rhyfel. Trysorfeydd Ffrengig.—Pump y cannoedd (jive per cents), 64, G3; ffrancs, 50 cents. Aeth y Pab i Parma ar y 25ain o'r mis d iwe- a1' y 25aio o'r mis diwe- (ld,if, ac i Batagna. ar yr 31ain, He yr ymvfBl- pdd Brenin Naples jig ef, yr hwn a ysgrifeuasai atoyn llaenorol, i anilygu ei orfoledd am fod I-eji yr eglvvys yn dychw elyd i Bi-if ciditias Crist- i ianogaeth Ae i roddi yr holl wlad a orescyn- asai efe mewn canlyniad i fuddugoliaethau ar fyddiucedd Bonaparte, yn; Italy, j feddiant ei saiiteiddrw),dd Mynegir gan y papurau Ellmynaidd, y rhai a dderbyniasom ybore hwn i'r 27ain, fod 11awer o leoedd yehwanegol a amddiftypid gan wyr BG- naparte wedi ymostwng i drefn newydd pethau yn Paris, a bo(I holl J. íandcrs Ffrengig, Artois, a Picardy wedi dyrchatu y faner wen, gan na (eiddiai yr ycliydig ag oeddynt ynglYllu wrth actios Bonaparte ddal,allan yn hwy ond y mac Rhaglaw y Gave heb yiiostnvni, hy(I yma, o her- wydd, ysgatfydd, nad yw yn credu fod y cyf- Veividiad diweddar w edi eymmeryd IIp. Y mae gwyrugain o longau y gad res, -yr, holl fuaii-longau (cutters) cyllogedig, a llongau by- chilinerèiIJ, In y gwahanol long-byrth, yn cael eu talu ffwrdd yn -)Nvr. Yr ydys yn parotoi cryn lawer o'r trosglwydd-longau mn-Jaf yn Portsmonth, gyda phob brys, i'r dyben, fel y fyhir, i "hwylio i Bourdeaux, a throsglwyddo y catrodau mwyafnerthoI yn myddin Welington i'r Amerig. Gorchymmynir i'r St. Viricent, o j 120 mangnel, yr hon oedd i gael ei gollwng i'r mor yn fnan, gael ei gadael i dymheru ar y cylf- ion, o achos y cyfnewidiadau diweddar. Yn Llys y Tywysog RhaglaAV ddoe, tirddwyd 'Gadfridog Campbell, yn Fai'chog,achaniataw)d iddo wisgo U rdd y Twr a'r Cleddyf, yr hon a dderbyniasai yn Portugal, mewn canlyniad i'w waith yn ymenwogi ei hun mewn rhyfel. Der- byniodd y Tywysog Rhaglaw, ar yr orsedd, an- o gyd-lawenychiad, Maer a Dinasydd* ion Llundain, yn achos y cyfnewidiadau dy- munol diweddar, ar yr un dydd.

Advertising