Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

..; LLUNDAIN." - .

News
Cite
Share

LLUNDAIN." DYDI) IAU, EBRItr, 28. KHYFEL fcfi\VNG NORWAY A SWEDEN. YR ydym yn-deall wrth yr erthygl can- lyncl, fod wedefl yn ymroddi daros- twng Nonf;¡y; a'i gWHéuthur yn rlian o Sweden, ^iriewn canlyuiad i'r cytun- del;rhwng yr olaf it Denmark:— Gollenhurgh, Ebrill 11, 1814.—-Cvhoeddocld Llyw- odratth SWtden fod lioll IdngbyrthNorway dan warchae, ac Y mae wedi caniatau ilvtbyrau-tafjwyth (lettenls-of murq ■■■) yn erbyn y wlad hono, yr hyn wyf yn fynegu i chwi er bysbysrwydd i'r Tariscrifvvyr yn nllyLloyd. Y dwyf, Syr, Eich ufydd ostvngedi g wasanaetliwr,, fIENRVNEWMAN, Rhag Negesydd Masuachol. r" At Mr. John Bennett." J Daeth llythyr-god o Bremen hyd atom y bore Wn. Y mae'l' hysbysiaetn o gymmydogaeth Hamburgh mor ddiwedfiar a'r 20fed o'r mis liwri, Vr oetkiid yn dysgwyl bryd hyny, y hyddai'r ddinas yn rhydd yn mlIen pythefnos. Meddylid yn gyffrediny dylynai Davouit yr anghraiiit a joddodd y Cadfi idogion Ffrengig ereill iddo, cyn gynted ag yr argyhcteddid ef yn drwyadl o'r (yfnwidîadall diwcdJar yn Ffrainc. liysbysir mewn papur boreol ei fod wedi ysgrif-nodi am- mod rhyngddo ef a'r Cadfndog Bennigseu a'r fod i frwydro o liyn allan ac mewn can- lyniadi hynfod Forth Aitona wedi ei agor yn ddiattreg, a bod y tramwy rhwng y ddinas Ml ad wedi ei ad fern. Cvhoeddwyct Ltys-argraff ychwanegolddce, yn cynnwys yr hysbysiaoth a ymddangosodd yit Oi-ysgrlfen eill llhifyn diweddaf, sef bod rhyfela "wedi peidio rinvng y wlad hon a Ffrainc ar dir a "tor mynegwyd yr nil newydd hy frytl gan Wcinidogioti y Brenin i'r ddau Senedd-dy yn luvyr y dydd; yr hwn a dderbynwyd ganddyi.t gyda sain gforfotedd. Ystyrir y cytundeb hwn a nrwyddnodMyd yn Paris,feI rhagamniod i hedd- wch cyffredinol, neu fei sylfaen, ar yr hon yr «tdei!adir yr adeiladaeth heddychol i' v,- plieriFeith- rwydd. Y mae y rhyfel wedi pridio hefyd xhwng yr Or-ynys (Spain a PhortiigaJ) a ffmiue. ^eithiwr y derbyniasoin bapurau Paris i'r :25;Ún, yn cymwys adysgrif o'r r,yt>'indeb a ysgrifnodwv d ynghytch tcr!yn y rhyfet finvog yr iioll AJluoedd Cyngreiriol a Fijainc.. n ol Jlwn, y mae brwydro i beidio rhwI1,g yr lioll Alluoedd cyfunol a Ffrainc ar dir a mor av y ijr, cyn gynted ag yr arwyddo'r Cadfridogion freIfgig, y rhai ydynt mpwn amddiH'ynf.'ydd, t fi- i do- i on C ) ,ii-re iVOulfridogion Cyngreirio? ag sydd yn gwarchae  <unynt, eu bod yn cyd?ynio a threfniadau'r 'f?vwodn.eth newydd yn f frame; ac ar y W.61- cyn gynted ag yr addefo-'r Uynjesi a'r llong- byrth Ffrengig, yr un awdurdod^ 2. Mevvn irefn i gidai-iiiiau'r bertiiyiias heddyc^w>l xhwng y gwahanol Alluoedd, ac i roddi m/mteisiori iieddwch i Ffrainc ynmlaen-llaw, mor bielled ag y mae'ii bosibi, y Galluoedd Cvfnnol a brant i'w byddinoedd gilio o diriogaeth Ffrainc, megis yr ocddar y 1œf o lonawr, .1.792, ac y tT/ae y Ueoodd a feddiauir gan y lluoedd Ffrengig i'r Lallan i'r cyfliniuu hyny, i gael eu rlioddi i'r Cyngreirvryr.—3. Rhydd Rhaglaw Cylfredinol fe)- rii, -vs Ffrainc orchymyn i iienaethiad y llu- oedd Ffrengig yn yr holl leoedd cacrog, y rhai iiad oeddynt yn perthyn i Ffrainc ar y laf o yn holl daleithau y Netherlands, Pvv rlioddi i fyuu mewn ]() di- Avrnod wedi gwneuthuriad y iveithrcd hon; a'r H> oeddyn Piedmont, a pharthau ereill Italy, y J'hai a brrthyne-nt t F frainc, mewii 13 dtwrnbd a'r rhai hyny yn Spain, mcwn 20 diwi-nod, holl leoedd eneiU, yn y fath fodd¡{,ty lyddo I wbl wedi ei orphen cyn y cy;it;<t^o Lehcfiir.: ^•Hniatai'a i'r lluoedd yn -),r ^frth eu dal i fynu, fyned a u: harfau, a r holl ^fysorau a berth) nant iddynt eu hunaih gydil ]¡wynt, eithr rhaididtiynt adael holl beirianuau y arnddHfynfeydd., a'r trysovau perthynol i'r Heoedd ag y maent ynddynt^ i'r Cyngreirwyr, j perchenogion cyfreithlon. Cyfodir y Watchae oddbr leoedd amgaered'g Ffrainc yn lld,ioed a 2:81 wir  0 ttdmed, & gelwtra d 'pfyr h<dt hio?dd FfrR?gig o Italy a Ueoedd e'eUI yn ddialtrcg.— 4. Y mae oll ranau y cytundeb uchod i'w cyndiwyso at ,,eo«l(l arforol yn yr un modd; ond ymaC y Galluoedd cyfammodol yn cadw iddynt eu Jiunain yr hftwi henderfynu, mewn cynnadledd dercynol heddweh. ynghylch tynged yr arfdai 11 f' J o.r J b. a. r Longau ^ifog, ac ana: fog, y rhai a cIdyg- wyddont fod yn y cyfryw leoedd.5. Rydd i iyngesi a llongau t fraiuc-aros yn y lie y maent, oddieithr y llongau a ddanfonir 4 chenadiaethau licillduol; ond y nae rhydd-did i ddwyn yn Jnlaen fasnach arfcrol- gyda'r tile, pysgota, &c. Adferir yr I!oll longau a ysgafaelir ar y wor gwedi IL2 niwrnod ar oi ysgrifnodi y cytun- .deb hwn, gan bob plaid; a'r rha? a gymmerir yn moredd y gogledj, &c. gwedi un mis; ac wedi pum mis ynmhart/iau pellaf y byd, a adferir.— I. Danfonir y carcharorion adref o bob gwlad yn ddioed, heb dal, nac mewn ffordd o gyf- gweinyddiad fgyfraith i dd«y-Uv y Yiadon a deefnir gan y Llpr- odraeth Ffrengig, yn yr ltoll leoed(I a feddiannir yn awr gan y lluocdtl cyfunol, yu ddiymaros; a darperir lluniaeth i'r lluoedd cyfunol, gan y Llywodraeth Ffrengig, hyd oui fyddont allan o diiiogaeth Ffrainc. 1, ( Yna y canlyn enwau'r holl gynnadlcddwyi\) Dengys y cytundb chod led y Cyngreirwyr wedi ymddwyn yn y modd mwyafhaeliollUs tuag' at y Ffrancod. Adferir yr holl garcharorion, heb dal na chyfnewidiad. Yroedd gymmaint a' 72,000 o garcharorion Ffrengig yn y wlad hon, cyn i'r 5,000, y rhai a ryddhawyd yn ddiweddar, gael euge'lwug adref; ond nidoes ond ychydig mewn cymhatiaetho garcharorion Brytanaidd yii Ffrainc; peth anhawdd y w dy wedyd rhifedi'r lliaws Ffrengig sydd yugharcharau Russia, Prus- sia, a Germany, y rhai oil a ollyngir yn rhydd- ion, er nad pes nemawr o felbion y gwledydd hyny yn gaethion yn Ffrainc. Cynnwysir ordiuhad ncwydd yn y papurau Ffieiigig, i drefnu achosion masnachol yn rheol- aidd, yn yr liaxi yr cnwir y toll ag sydd i'w dalu arymoddionadrcsgtwyddlri'rwtad. Yr ar- dr('Clii dalti, am y C(, f, n Arabaeg) yw 6 sous (iieti 6 y PNVYS, am un ni,-tltli o Siwgr 6 sous, ac arall 4 sous y pwys am pupurlg SOllS, Gla,-lndia (Indigj)) 30 sous.: am Cocoa, 10 sous y mae Cotwm a gwlan i fodyn i d 'I dJidoU. G ivertliir Cynnyrdi Trefedigaethol (Colonial Produce) yn Ffrainc yn bresenol am lai pris nag oedd Bonaparte ya godio doll arno. Yii am- ser tirionaf awdvvr y Cyfunrlraith Cyfandirol (Continental System) yr oedd Coffee yn ddaro tyngedig i doll o 41 sous y pwys, oJlfiprin y gel li I' pi wcrthuyu awl' am 38. Y mae tuedd "I w r. i y t It re d ,,h,oii, n:awr \ji y vvelthred hon, ac yn nilead; y gyf- raith, wrth yr lion vr oedd yn rhaid i diigolion Ffrainc fyned yn rhyfelwyr o'u havJodd, i uneuthur y LlywodraethnewJdd yn boblogaidd. Yr oedd y gyfraith hon yn gwneuthur holl Ffrainc ynwersyllfa fihvraidd, o yr hyn, barnwyd gan- y Cyngreirwyr ei bod yn anaddas i fod mewn l.eddwch a'i chymmydogion. Addelir yn y Mo^iteur fod rhyw ddynion, y rhai a ddirgelaut eu henwau, yn cymmervd poen dichellgar i boethi ysbryd gelynol gwrthwyiieb- iad i drefn r.ewydd pethau yn Paris, o'r naill du, yn gys-tal ?. meithrin eiddigedd at y Bourbons o'r tu arall; y lnaent yn cyhQ.ed/li llyfrau i gyn- liyrfu/Jiychryn, i ddetfroi ymrysonau, ac i ailon- ydd'a egwyddoriou iachusachymhedrol; hawdd yvv canfod," mcdd y Moniteur, yn y rhai hyn, olynion trefn, y rhai a gymmysgant annhrefn, afrcolusrwydd y wasc, ag egwyddoiion cywir 1 -1 n rhydd-did. Kitlir yr ydys yn gdbeithio y ter- fynir y brad-ddicheliion hyn, pan ddel ei Fawr- hydi atom." Yr ydym wedi derbyn dau Lvthyr-god o'r newydd o Gottenburgh. Hysbysant fod Swyddog o Denmark wedi cael ei ddal yn y ddinas hono, yr hwn oedd yn myned o Copenhagen i Norway, å llythyrau oddi wrth Freniti Denmark at y Ty- wysog Christian, i'w annog iddal ati hyd yr eithaf yn erbyn Sweden carcharwyd y Swydd- og a dywedant eii bod yn medd>vl yr achlys- urai hyn i Sweden gyhoeddi rhyfel yn erbyn Denmark. r— Dywedir mewn un o'r Papurau Saesneg (ond prin y medrwn ei gredu) fod gan Raglaw Vin- cennes, garcharor dan el ofal, enw'r hWII, pan ddatguddir a wna i holl Ewrop synu. A ches- glir mai mab Louis XVI, neu' Dug D'Enghien, yw'r carcharor dirgelaidd. Bu Argl. Cawdor yn hebrwng Louis XVIII. Ffrainc, a dychwelodd mewn diogelwch yr Niiy-titiipi ddiweddaf.

[No title]

Advertising