Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

MYFYRDODAU DIFRIFOL

CYWYDD LLID.I.-

-ATTEB I LYTHYR MR. MYRDDIN.…

IPA RIIAD O'R SYIAVADAU AR…

AT COMER.

!AM CAN A DYBEN CERDD.I

News
Cite
Share

AM CAN A DYBEN CERDD. I [Allan 0 hen Ysgrtf.hjjr], I Diben eenld yw, gwell ha if r deall; lielacthn'r gwy- bodaetli; gweliuau'r myfyrdod, a'r athrylith; llav.en- han'r galon a'r meddwl yn ddibech feddylfryd; a diddann'r bryd a'r ysprydiat.th; a Sirioli nwyf; a byw- iogi arial ac ynni, ac awen; heb fod yn achos diwg- fnchedd; 11a drwf; foes, 11a di-ygnaws, na drygnwyf; eitiir helaethii doethineb a gwynfyd, a dedwvddvd, a chyfiawnhau barn, a bryd waith a myfyrbwyll; a hyn a ddaw 0 filwl ar y da, ac o anfawl ar y drwg; a pherlfaitii ddyfalu ar y pethan a fyddont hardd a thirion ac i-ir- dderclmwg; a serelius a daionus, i gorph ac enaid; ac oni chair ary gerdd mi o'r prif ddibenion hyn, beins, herwydd ei hamcan a'i diben a fydd; ac oni theirdll o gyfiawn a d Wyf awl Awen; canys, oni phair y gerdd annogiad ar ddaioni, a dedwyddyd, agwynfyd, a gwrth- laddiad ar ddrygioni, ac anwybodaeth a goiid, ni ddylid ei goddef ai-Fod a Cliof; riia,, y iiiaitr afles ac aflwydd o honi. Abfoswb. DULL ARDDERCHOG I RAGFLAENC CYXSftDD ANG. HiUHHNWYR, NEU J'DJBSTL\lD. 1. [0 icaith y Dr. Doddridge.'] Yr wyf wedi sylwi yn h:1; fod Cristianogion o wa- hanol bleidiau, yn ymaflyd yn awyddns mewn rhanan gWahanol o'r Ysgrythnrau Sanctaidd, ac yn ymrysou yh eu cyldl, mcgys pe buasai iin ran yn cynnvvys y cwbl; nen megys pe buasai ymneiilduad yr aelodau oddi wrth eu gilydd, ac oddi wrth y Pen, yn fodd i gynnal y rorff ac nid i'w ddystry wio; y maeirt yn awyddus i amddiiiyu a chvnnal anrhvdedd itail.1 ran a)' wahan; end fe ym. ddengys i mi fod llawer o'u anrhydedd, yn gy stal a'u defiiyddioldeb, yn gynnwysedig yn Ctl cyssylit ad; ac y mae drwgdybiau Wedi cyfodi ya fynych rhwng yr ai ddiffynwyr pertliyno-V i bob iiii Wr liianau hyn, y rhai a ymdUangosent mor afresymol a gwrtiiun, a phc byddai'r holl barotoadau i ddiogeki un parth o long mewn rliy- ferthwy, i gael eu beio, megys lie byddent ond dyfais i suddo'r rhanau ereiii 0 honi! Gweddiaf ar lJonw, i roddi i'w holl weinidogion a'i bobl, fwy fwy 0 Yspryd doethineb, a cliariad, a phwyU; ac i symud ynmhell oddi wrthym yr eiddigeddau a'r ymrysotiau cylcliytiol hyny ag sydd yn ein Uud-lias i v/eitbi'edn gldà'l' uu-, n..r '— ITS! A frydedd h ag sydd yn angenriieidibi; Hiewn trefn i ddwyn ynmiaen (-in hyindreeh gylfredin yn llwydd- iannus, yn erbyn gelynion Cristianogrwydd. Gailwn fod yn sicr na fetha'r gelynion hyn fyth i wneuthur y < defnydd goreu i'w hachos eu hunain, o'n hymraniadaii lliosog, a'n rymrysoRau poethion, a'n gilydti; ond rhaid iddynt o angenrheidrwydd golli eu tir a'u hawdurdod yd gyfatebol i'r graddau ag y byddo effaith yr egwyddorioii Cristianogol yn ein huno, ac yn newid calonau y rhai ydynt yii eu proffesu. Clericcs; CIÆRICLS:

i -,TAFLEN RHIFYDDIAETH. a.....…

MARCHNADOEDD.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising