Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

MYFYRDODAU DIFRIFOL

CYWYDD LLID.I.-

-ATTEB I LYTHYR MR. MYRDDIN.…

IPA RIIAD O'R SYIAVADAU AR…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PA RIIAD O'R SYIAVADAU AR T MIS-REST YR 1HKYDDIAETJIOL A MEDDYGOL Bros LANRWST, am G:¡ Mr. R. R. a Dr. D. R. Ci.efydau Peiriannad YR Anadliao oeddynt fwy and y mis hWll nag y br.ont er ys rhai blynyddoedd. Nid ydyw amryivioldeb ac oerni y ty\vvdd yn ddigone! eglmlsad ó llyn: yr y<lys wedi sylwi bod rhai 0 honynt, yn einVedigoi yr Esgyfeinlid, yr Eisglwyf, a'r Dyiyfiantj yn dygwydd yn llawer IlIWY ami ar am'serau y byddo y Freeh goch yn heinttis nug ar ainscrau ereill, er bod y tviidior cyn oeied, neil yr hin mor gyfnewidiol. Ond yr vdym eisoes wedi troseddn gorniod ar golofnau c:ch Seren, ni fydd i ni yn bresennol ychwaneg na'u dar- 'un-nodi. 1. Yn YsGYl EtNUb, (Pneumonia Twymyn; poen yn lhyw fan o'r fynwes; yr anadiitid yn ddyffvgibl'j pcswch. Dan rywiogaeth sydd o hor.aAv 1. Yr YsnYFHiKMU peirian-hol ueu yr Ysgyfeinwst, (Peripneumonia). Y rhcchweUguriad (pulse) heb tbd yn I I wastaaol yn gaie(!, weitiiiau yn feddalaidd; poen gor- lilt-viiiil. vil I- yr wastadolj ac weit'niau yn aumi'.ssibl ond pan fyd do y corif yn nnion-syth; y gwyneb yn e!JwyddctHg, ac o Iiw du goch; pcswth, yn gytlredinol yn liaith, yn aitil ii w a c 11. 2. Yr Y.<c\ FE?'LH) ;<'J.??, neu yr Eisglwyf, ^buri-  tia). 0,r!iedwelgnriad yn galed; poen, yn?y?tRir?ot 1 o'r ystlys ddeau, yn Uym, ac yn cynnyddu, yn enwedig- ol pan ?ytchi)' y g?ynti mcwn; pocn wrth orwedd ar yr'ystlys pesvehw tra phoenus, ar y cyntaf yn sychiyd, weili hynv yn Haith, ae yn ami yn waedlyd. Ennynfa nen lid (Infiamvmtion) ydyw y cyntaf oll, rhywogaethau hyn o sylwedd yr ysgyfaint, a'r ail o'r biien sydd yn ei gwisgo ac a wrth-dafiir wedi hyny i wisgo y til mewn i'r barwyden. n. Breunanti.ij), (Bronchitis). Twyniyn; teinslad caetiiiwns ac anesmwyth vn y fynwes; anadliad anil a Hafuriis; weithian yn anallviog heb i'r claf tod yn ei union syth peswcli; Hysnaf-boef yn cael ei ddivyp, 1 fynu lieb esmwythad. Tair rhywogaeth sydd 0 honaw 1. T3reuantx,iij Uym (Bronchitis acuta), Twyinyrf, gydti theimlad o dynfa ar draws y fynwes; anadliad cylhous a llafurus; ac yn y di wed (I gerfydd i'r claf fed yn ei union-sylh 1 anadlu; y mae pf swell ar fyr yn dy- iyn, yngbyd a plioeriad i fynu, heb esmwyfhad—yn terfynu yn gyllyin mewn iechyd, nen farwolaeth. 9. BnEUAJiTWD ptcyllig, (Bronchitis asthenic a, ant Pe- ripneumonia iwth\). Poen trymllyd, nen yn hytrach deimlad o bwysau a chyfyngder yn rhyw ran o'r fyn- wes; pesweh liaitli, gyda plioeriad o lysnaf-boer gwyiin, anrhyloewj poen gofidas o'r pen cytbg; tliftyg anadl- iad; syfrdandaw d neti syrthni; ac yu gyliredinol, at- wyddion ysgafn o dwymvii. 3. BiiEUANixi j) hir-barham, (Bronchitis Chi-o. nic Covghs, Turns aim Dyspnwa, Catarrkvs pituitosus, ('«- turrhus senilis, «S:c.) Ditryg anadliad,iPesweh, yn am- rywiol yn ei erwindeb; ac yn aclily'curol, rhyw deimlad ?erwin 0 fuan giuiad yn nihw!)? galn vg gwellau at yr haf, ond yn gWaethY\l bob -ixtiaf4 iddo o'r 4i- wedd orphen y cIaf; 'Pei?ivnoi yJ)W i bobl mewn oedran. ? gw i ,II., o y rtian i8af Ennynfeyddo'rbiuanen sydd yn gw?goyrtian isaf o'r 1' reuant oddi mcwn ydyw y ddwy rywo?aeth gyntaf, y gyntaf o honynt ynennynfa nerthid a chyflym, a'r ail vn un wendidol aphwyllig; Llaerwydd a gwendid o'r bilen liono, ydyw gwreiddiol achos y drydydd ryw- ogaeth. III. Y Dylifiant, (Catarrlms). "wýrlyn yn anil yn ¡ licmtus; eynnyddiatl oli- arloesiad llysnai'edd o gilch- t" .f. r ivyrn iiystiaf^e y tri)bab; rteit- b rai y df a'r fi cip aut, ncn o letaf, ymdrechiad yn y fath urloesjad i gym- nioiydHe. Dwy rywogaeth sydd o honaw u l. oywfiant oddiwrth oo Mt, a elwir yn gyttredin yr ahwyd," (Catarrhus a frig ore). f Dylifiant heintus (Catarrhus a contctgiohe, or the injiwnz'a).. Ennynfa oli "peiriannan nchod, ac yn ganlynol goi- ddytifiad o'r didoliadan pertliynol iddynt; li phesweh o herwyad y Hid yn mheii tlchat y Freuaut, set y feudag, ydyw gwreiddiol achos y clefyd InVIl, I IV. OwAEBBOBRikt (Hamoptysis). Gwrid yn y bochan; teimlad o anesmwythder, ac weithiau o wres yn y TynvVes; diffyg anadliad; gogles yn y gwddf; 'I gwaed o Ii", cocli, ac yn and yn ewytujg, vn cael ei ddwyn i fyuÍt wrth besychu. b' Y mae pum rhywogaeth 0 lioro 1. U. oddiwrth orlawnder gwaed (H. plcthorica). 2. G. oddiwrth tfHved allanoi (II. violenta). 3. G. oddiwrth y darfodedigaeth (II. phthiska). 4. G. oddiwrth gareg yn yr ysgyfaint (Hi culculosa), 5. G. oddiwrth attaliadau (II. vivaria), Canlyniad o'r Gwaedboeriant ydyw, V. Y Darfodedigaeth (Phthisis), tenenhad gw-an- had pesweh; twymyn reddfuwl (heclk fever)) ab yn gyffredinol poeriad gorllyd. Y rhywogacthau ydynt: 1. Dartodedigaeth dechreuol '(P. incipiens). 2. Darfodedigaeth sefydledig (P. curjinnatu.). VI. Yr AxADtwsT, nen y Mvgodfa (Asthma). Di- ffyg anadliad yn dycliwelyd ar gyfamseran pennodbl; gydii. theimlad o gytyngder yn v fynwes; anadliad ehwibanoglaidd; pesweh caeth yn nghyehwyniad y cyrch; weithiau dim; ond yn rhyddaclt tu a'r diwedd; ac yn fynych yn cael ei gaiilyn gan garthiad helaetti 0 lysna (b Tair rhywogaeth sydd: 1. Vr A. dygwyddol (A. spontanaini). 2. Y" A. oddiwrth darddiadau (Æ, eianthematica). 3. Yr A. oddiwrth orlawnder gwaed (A.pleihoricum). VII, CaETltFFyned (Dyspnmi), Anadliad difFygus yn wastadol, heb deimlad o gyfyngder yn y fynwes, ond yn hytrach o lawnder a rhwystr yno; peswcli ami drwy holl gyrch y clefyd. Y mae wyth rhywogaeth 0 liono: 1. C, DyIifiantoI (D. Calarrlwlis):o 2. C. Syeli (D. Sicca). 3. C. Tyifihorol (Dt Aerea). 10: "1' 4. C. Carregog (D. Terreu) 5. C. Dyfrllyd (D. Aquosa). 6. C. oddiwrth Dewdwr (D. Pinguedinosa)i 7. C. Mynwcsol (D. Thomdca). 8. C. Amlygedig (D. Extrinseca). 0 herwydd Hymdostrwydd yi- oei-iii, yroedd cicfydau yr ymysgaroedd, y cohiddion, a'r aelodau, itiol- and ag y bvddent ar dywydd o-'r fath ;.ac o'r rhai perthvuo! i beiriannau v pen, y Llygudlid oedd y mwyaf cyflVedin yr oedd yn and yn dilyn y Frecii goch, aey lilac yn fwy tueddol i ddygwydd tra- y byddo y clefyti hyny yn heintus, yr hyn yn awr sydd "wedi ci brofi an'rywioJ weithiau. liyit dt l v,-e,li ei bl.uii

AT COMER.

!AM CAN A DYBEN CERDD.I

i -,TAFLEN RHIFYDDIAETH. a.....…

MARCHNADOEDD.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising