Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Dydd Gmetiert Ebrill 29. I

..AT GYHOEBDIVR SEREN GOMER.

I -'-AM A-NGEIL i

I -AT G YllOEDDTVR SEREN GOMER.

[No title]

News
Cite
Share

Ar ddydd Llun a MaWrth y Pai-, bit Cyfarfod Blyn- I yddol yn Llaufyllin, gan yr Ymneillduw-yr Protes- tanaidd, a ehvir Anymddibyhiaid. Cafodd y gwaith ei ddwyn yn y blaen yn y dull canlynolPrydnawn dydd Linn dechreuWyd yr addoliad gan y Parch. D. Davies, Sarney; pregethodd y Parch. W. Hughes; Dirias, oddi- wrth Eph. vi. 24. a'r Parch. W. Jones, Trawsfynydd, oddHnth i Ioàù v; 14. a dybenodd trwy wediii. Dydd Mawrth am saith o'r gloch yn y bore, dechfeuwyd yr addoliad gan y Parch. W Hughes, Dinas, a phregeth- odd Mr. J. ionesi Bcidfawr, oddiwrth 1 Pet. ivo 18. Am 10 o'r gloch, dechreu Wvd gan Mr. J. Jones, Lun; pregethodd y Parchedig J. Roberts, LlanUrynmaif, ar Sancteiddiad y Sabbath, oddiwrth I.ef. six, 30. a'r Parch; J. MachynlIeth, ar Barchii Cyssegr Duvv, oddi- wrth Lef. xix. 30. a dybenodd trwy weddi. Am ddaiv o'r gloch, dechreuwyd gan Mr. E. Davies, Allt- pre- gethodd y Parch. DavIes, Aberhavestt, oddiwrth loan X. 28. a dybenodd trwy WeddL Am chwech o'r gloch, d^chreuWyd gan y Parch. J. Roberts, Llanbrynmair: pregethodd y Pstfdh. D. Lewis, Newport, oddiwrth Ps. !v. 22.. yn Saesneg, a Mr. P. OrilTiths, Astudiwr jrn Athrofa Wrexham, oddiwrth 1 loan iii. B. a dybenodd trwy weddi. Yna gorphenodd y Cyfarfod, y dyrfa liosog a yrrtadawodd, heb un sail i gredtl y caent gwrdd nior gryno hyd y cyfarfod inawr Dilyned Duw ei wir a ditli. c, Cynhaliwyd Cyfarfod cleni gan yr Anyrfwldibypwyr yn LlanbadarufrfWr ti- ddydd Llun Pasg, fel arferol. Dechreuwyd yr odfa am ddau or gloch gan D?ivid Griffiths, a phregethodd y Parch. W. Griffiths, Glan- dwr, oddiwrth Lite v. 31. y Parch. T. Jones, Saron, oddiwrth Tit. i. 16. a'r Parch. T. Phillips, Neuadd- lwyd, oddiwrth Salin xiv. 1. Yn yrhwyr, dechrenwyd I trwy weddi gan y Parch. JanH, Phillips, Tynygwndwn, a phregethodd y Parch. Thomas Griffiths, Horeb, oddi" wrth Esa. xlV. 22. a'r Pal'ch. Daniel Davies, Aberteifij oddiwrth Psalm xc. 12. a gorphenwyd y cwbl niewc sltut Can a mohant. Ebrill 14, cafodd y tJrh. James Phillips, o Athrofa I Nfeuaddlwyd, ei ceilldno i holl waith y Weintdpgaeth yn lnlilith yr Anymddibynwyr yn Tynygwndwn, swydd Aberteifi. yr addoliad am i o o,r gloch trwy ddarllen, mawl, a gweddi, gan y Parch. Thomas Jones, Saron; ytm y traddododd y Pareli. Wflliaitt Grif- fiths, G|&ndwf, y bregeth flaen-arweiniol oddiwrth Ipan xviii, 36. Wedi llyn, gofynWyd yr holiadau ar- ferol, a derbyn Wyd y Oyffes gan Y. Alorgati Jones, Treleach, a? offrymwyd i fynu yf urddiad weddi gan y ParCh. Jonathan Jones, Rhydybont, ac arddaiig- oswyd dyledsvvyddau y Ctweinidog a'r bobl oddiwrth Heb. xiii. 17. gan y Parch. Thomas Phillips, Neuadd- lwyd, a phregethodd y Parch. David Davies, Sardis, i'r dyrfa, oddiwrth Rph. i. 5.—Yr ydvm yn gobeithio y bydd y Cyssylltiad nchcrd o fawr leg i'r ardal ac i'r eg- Iwys, ac 0 neillduol gysur i'r hen Weinidog, y Parch,. Philip Maurice; yr hwn sydd wedi bod yn llafufus yn eu plith er ys deugain mlynedd.

. -! rAT GYtiOEbDWR SEREN…

! - - - FFEIRIAU CYMRU .YN…

Family Notices

,I.LONG-NEWYDDIO.V

I MARCHNADOEDD CARTKEFOL..1.1I