Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Dydd Gmetiert Ebrill 29. I

..AT GYHOEBDIVR SEREN GOMER.

News
Cite
Share

AT GYHOEBDIVR SEREN GOMER. S-iiz,Dynittnir arnocli roddi He i ychytUg o linellnu yn eich Seren, o hancs gwraig dduwiol o gymmundeb y Bedyddwyr neilldnol, sefMrs. Mary Williams, gweddw Mr. Daniel Williams, o blwyf LlanWrtyd, yn Swydd Frecheiniog, yr hon a ymadawodd a'r byd yn ddiwedd- ar, yn 90 mlwydd bed, Hi ddechretiodd ei phererindttd erefyddol yn lied ienanc, ac a dderbynwyd yn aelod, yn 61 trefn y JBed- yddwyr, yn 16 oed, gerllaw Cappelyffin, ar gyffiniäÚ swydd Henffordd: trefnodd rhagluniaeth iddi briodi gwr o blwyf Llanwrtyd a elwid Evan Evans, yr oedd .iiitef liecvd yn perthyn i gymmundeb yr tifi blaid grist- ianogol; mab iddi hi o'r gwr hWriW yw y Parch. Evan Evans, o'r Ffos, yr hwn sydd un n'i- rhai a neilldinvyd i weini ordinhadan ynmhlith y Trefnyddion neilldnol yn ddiweddar: wyr iddi hi o fereh or gwr diweddaf yw y Parch. Samuel Price, gweinidog Llanedi, swydd Gaerfyrddin; ac y iliac wyr arall iddi o ferch i'r gwr cyntaf yn llefaru gyda y Trefnyddion neillduol a ehvir William Harries. f. Uu peth hynod am v wraig hon ydoedd likd ei gyrfa hrotfesedig, sef 74 o flynyddoedd, ac er c'yliyd y, bu hi yn y frwydr, hi a barhaodd hyd y diwedd, a phWy all amroeh nad yw higadwedig; gwraig ddoeth a deiiltys ydoQdd,,qiwyd,i ddai-Ilen yr ysgrythyrau a Uyfrati 4a ereill, yp Gymraeg. ac yn Saesneg, y naill fel y ilalt, gan graffu t gynhwysiäd yr hyn a dditiienlai: yr oedd hi hefyd yn garedig ac yn lletteugaf i iiordd?iiori Seion o bob e^w. Er iifid oedd y sefyllfa lie yr oedd yn Byw mor gyiJfus ag y ^gallai wrando y B.edyddvv)-r bob am- ser, ond yn wasta<Vhi a ymdrechai gadw y cyfarfodydd cymmundeb dros faith lfynyddau; ond wedi iddi fy- ned yn odranus aclIewn meSbr yn ddiffygiol, dymuu- odd gael rliyddid igymmuno gyda yr Anymddibynwyr yri Llanwrtyd, yr hyn a ganiataWyd iddi, ond yr oedd hVyit barhaus yh cytfesu iddynt btky, ac ei-eill ei bod yn sefydlog yn ei barn o ran deiliaitj, diill, a dyben ordin- hadau yr efengyl; athrawiaeth rhad rrf.3 trwy gyfrj ftg- dod y Messiah oedd hi yn ei hoffi; ynghyd a phrofiadau o weithrediadau Ysbryd y gras at ei henaid; a thrwy gael ei Uiynnal f^lly yn ffyddlon, hi gafodd nerth i ym- ddwyn yn ddiwaradwydd, ac a'r a wn i, yn ddiachos tramgwydd i liawb dros yr boll amser; ond nid oes i ni ddeall ei bod yri berffaith yn y bywyd bwo mWy ha christianogion ereill, ond y mae genym le i liydstu fod ei ltysli-yd Ilon yn awr yn berffaith, ynmhlith yi- holl ysbrydoedd ereill y rhai a berffeithiwyd. Pregethodd y Parch. Dafydd Williams yn yr angladd ar 2 Cor. v. 8, ',A elia;iii-efti gyda'r Ai-glivydd." D. S; i* mae yr hanes hon yn annogaethol i ddyn- ion ieuainc i gymmeryd i fynli a chrefydd yn eu hieuenetytf, os amgen nis gallant fod cvhvd yn ei har- ddel; ac hèfyd i bawb ag sydd yn ei harddel i barhau hydangeu. iiyu oddiwi-tli MORGAN EVANS, Pantycelyn, swydd Frecheiniog. I At GtYiioeddwr seren dO.VERi Ll OJ H,nyumu aaioicugar I cnwi os mynweh chwarae teg am le yn eich Sefen odidog i'r ch -wedi ganlynol Y diweddar Mr. L. o swydd S. oedd yn ai-ferol o bregethu yn y pentrefi eyinmydogaettiol; tin bore, fu- el daith adi-ef o gyflawni y delyledswydd ganmdladwy hon, rhyw wi-,tig, yr hon oedd yn goichi gvVlaii ar fin y ffoidd, a gyfarchodd iddo, ac a ddywedodd wrtho, Onid oeddych chwi yn pi-tgetliti yn y lie a'r lie ar y dydd a'r dydd? Oeddwn, wraig dda, yr oeddwn, ebe yntef. Yr oeddwn yn meddwi mai chwi oedd efe, ebe hithau, ac yr wyfyn bendithio Duw am fy mod i yno, o herwydd y mawr les a gefais trwy hyny, ebe hi. At- tolwg, beth oedd y testun,a ydych chwi yn ei gofio, eb efe? Nac wyf, syr, nid wyf ddim, ebe hi. Pa ran o'r bregeth ytite a, fu o'r fath leshad i chwi, eb efe? Nid wyf fi ychwàith yn cofio dim un rhan na gair o'r breg- eth, ond mi a Wn fy mod i yn well erddi, ebe hi. Y mae hyn yr, bcth tra rhyfedd yn wir,eich bod yn teimlo y fath fuddioldeb oddiwrth fy ymadrodd, a chwithau wedi anghofio yr hyn oil a glywsoch, eb efe. Myfi a fyuegaf i chwi fy meddwl, syr, ebe hi; y gwlan yr hwn a welwch yn fy nghawell, pan ddodais ef gyntaf yn y dwfr, oedd yn Bed frwnt, ond yn awr y inue wedi ei lanliau, er fod y dwfr wedi myned ymaith oddiwrtho felly y mae hi niewn pet-thytias i'dl pregeth chwithau • y geiriau a gollais i, ond archwacth y gwirioiiedd wyf fi yn ei gadw, ac ydwyf, fel y dyweduis o'i- blacn, yn well o'i herwydd. Wernmwydd, Ebrill, 1814. M. D. M. D.

I -'-AM A-NGEIL i

I -AT G YllOEDDTVR SEREN GOMER.

[No title]

. -! rAT GYtiOEbDWR SEREN…

! - - - FFEIRIAU CYMRU .YN…

Family Notices

,I.LONG-NEWYDDIO.V

I MARCHNADOEDD CARTKEFOL..1.1I