Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Dydd Gmetiert Ebrill 29. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Dydd Gmetiert Ebrill 29. I AT EIN GOHEliWYR4 I. I "am, lUd! w.ua." AN<irwoiaelh TKnmon T?J Twm o'rNant,,jmddauSoS yir|ne:^masEdwardJ s> ? Twm YmdrechtrhphcorcongHGomeroynfu?n Hysbysir yn barchu? "Wehudo.oE?ys Loegr," nad ocs genym y g?rthwynebrwydd Hc?t-tMod y gaban- t?cthu; oim am em bd yn derbyn hysbysiaeth trwy lytb- )rau, a ph?puraue:fti), y rhai nid ydyntyn nod r cyf- ryw ?ahaniacth, md oes genym o?d' gosod enwau, td y ydyiTl yn eii cael. D4eth Cydd y Dyn d") yn ddtogel i law. Dysniriol ysgrifenu mor amlwg ag y byddo ¡) Aracthpen?oedyfoe!, o Langefni, wedi ymddangos rwythnos hon onibuasäiditfyg lIe. UFILDURT1^^ U G°r0hian araIi" Gvvalchmai' a Geiria.dur byr C. & ? ^tedSy ^EDyddiaefth ableuaa Ddu cyn gynted ag y gellir. Y r:.ydy!n yo deisyf ar ein ewy%swyr da, y rhai ydynt y?  fthyddlaeth'' fod yn tyr, M y ?lom gael YciwaneJ » le i gyhoeddi cyfansoddiadau o i?aur arull 0 c.'lddo Cin Cohebwyr Hiosog. o GORUCHWYLWYR. (?'astell Ned4 "David Thomas, Sbpwr (;aerpkiliy P?cn.J.Edm? ?P????.?f? D.B.J<? Waatrfeen.' £ f .euritfaen INIO,'rgxn Caerdydd T Posi-OlhcePostmaster Cu.erdydd Pos1-0Hice ycr?r-Tyd? ??;?,p??, W. N Aberdar(! John iynol1, Postmaster ?? -fyrddtn J.E?s.A?r.u!-ydd,&c. ?nplly JohaRobe?S?wr C^?Ueu»i lncwyrf«d » ya iEJmmltyn Timothy Thomas ?a?ddo ?rederM-KEv????s ? ?ymddyfn ). R. RSiop :ssa ??gadoc Thomas Thomas A????_ Gt North <?ry-hyw.l JohnPricf?Pottm?i?  JamesThomaS 1'J'efd.rctb David Thomas ArSaUn Henry Evans Parch. William Thom? Ahe!r5^cTth Patch. John James Abe Caleb Lc%???s .A. berteifi Cilcb Lcww ) Uanbedr POnt Stephei, Hugh J?.e?, P°st~master GranywernYMstrad David JRiChards n.hmadr .Edv,'ard Jones, Postmaster Edward J'ones, Postmaster Amlwch Parch. John Evans Bodedern Owen Williams, Postmaster Caergybi Benjamin Jones LJaaerchymedd Evaii Thomas, Postmaster Brynsieageyn > ? >V. Roberts felangefni -« -R,ich-,iid Jones Bangor.« Parch. Arthur Jones PwlThely i Parch. Benjamin JoneS Caernartbn i Rice Jones i Tremiiidoe William'Williams Dimbyeti -Tiins.-Cr&Ar,,ratryddv..&C, Wrexham +••- « J-. Painter, Llyfrwerthwr Llanrwst Wilfiam-D-,ivies. Rnthjn Johri Phillipsi LlyfrwerthWr John Edwards laJa R. Sancierson, ArgraffVdd Bolgellau Richard Jonesj Aigranydd Newtown Parch. John Jones Machynlleth ichard.1 oes Llanfyllin r Edward Price Llanidloes t Abel Jbnes Casnewy<^d ar Wysc ft vail Lewis, Llyfrwerthwr PontypooI. Parch. Ebenezer Jones Litlndain Newton & Coi Warwick- Square; J White Fleet- street a M. jones, No. 5, v NeWgate^StreCt. Nid yW y Ryddinoedd Cijfunol yfa Ffrailic yn fwy pobI- X)gai(ld na'r Cynlluniau Ctfvnol yn Mrydain.Y mae'r Anturiwr Corsicaidd, er ei fod yn ddiweddar yn Ymer- awdr, wedi ei adael heb gymmaittt a'r un gobaith lleiaf tra y mae gan yr Anturiwr Bmtanaidd, gynta pa mor isel fyddo ei sefyllfa, Gynmjg Dyblyg yn Nghoelbrenfa'r Wladwriaeth! Ysgrifenij- atom o Bcnybont-ar-Ogwr, fod trigolion y dref tichod, mewn trefn i anilygu en llawenydd dm gwymp GorthrymWrFfrainc, wedi goleuo eu trigfanau nos Ltiii diweddaf, onid yntddangosai y dref megyS pe buasai yn un ffagl fawr o dan o un cwr i'r Lan iddi. Golenwyd trcfAbethonddu yn y modd ardderchocaf nos Sadwrn wythnos i'r diweddaf. Ac yn nhref Kington amlygwyd y gorfoledd mwyaftrwy arwyddion allanol, cyn gynted ag y daeth y newydd dedwydd hyd yno. Ac yn Chepstow dangoswyd y gwladgarwch ffyddlonaf gall y trigolion ar yr achos, Gofidus genym yw myncgu fod y gorfoledd anghyffiedin am gwymp Bonaparte, wedi achlvsiJni marwolaeth titi gwr yn nhref Fynwy; acth y gwerinos altan o'r dref unhod i gyfarfod a'r Llythyr-gerbyd, gollyngasant y ceffylau yn rhydd- ion, a thyiiasant y cerbyd i'r dref eii htinain; a gwn. aetlizilit yr un modd wrth tyned allan o'r dref, a thra yr oedd y gwi uchod yn drftawyddus am !e idynn ei ran, efe a gwympodd, aeth.yr olwyiiiott drosto, a lladdwyd ef* Nn y fari. Y nlae gwedi gadael gWraig a 4 o blllnt1 ond yr ydym yn clywed fod amryw o'r trigolion yu gosod casgliad ar droed tuag at esiiiwythau arnynt. Barnv. yd i Ann Davies, gwraig weddw, o blwy'i' Coety, Morganwg, yn yr Eisteddfod trimisol a gyn- naliXvyd yn y Botitfaen, gael ei charcharn yn gaeth, dros ddwy fiynedd, am daflu ei mhab i afon Ogwr, (yr hyn a ddichon ein darllenwyr gofio a ymddangosodd yn y Seren, er ys tro yn ol). Cymmerwyd y Sybille, Cadpen Dafis, o Chepstow i Woolwich, ar y iifed t)'r mis hwn, gan lierwlong Amer- icaidd, ac adgymmerwyd hi ar yr un dydd giin yi- Hercules, a daeth mewn dioge;wcli i Portsmouth, dydd Sadwrn. Y mac'n ddrwg genym i hnnes marwolaeth plant Efan Francis, gerllaw Arberth, ymddangos yn pin rhifyn diweddaf yn y modd y gwnaeth, canys yr ydym yn clywed yn awr fod Heddynad (Magistrate) Arberth, wedi chwilio yn y modd manylaf, ynghylch achos eu marwolaeth, ac wedicael allan, nad oedd nn sylfaen i ddywedyd fod Eurlliw (Arsenic) wedi cael ei ddefn- yddio; eithr tybir iddynt farw o gryd, nfeti ryw glefyd dyeithrol. Yr ydym yn ddiolchgar i'n GoruchwilWr ffyddlon am ein galluogi i ddiwygio yr bancs. Yr oeddym wedi ei chymmeryd o Buptir Saestieg cym* mydogoh Dygwyddodd damwain alants yn Llanrwst, swydd Dimbych, yi 16eg o'r mis hwn, sef t9 a gafodd ei dill.. nystrio gan bylor fel y canlynFe aeth gwraig y t9 allan, ac a adawodd blentyn dwy flwydd a banner oed yn y ty, ac yr oedd mewn cell yn agos i'r tàn o ddeutu chwech pwys o bylor mewn llestr agored, ac mewn rhyw ffoi-dd, ni wyddys pa fodd, fe aeth tftn ato, ac a ddinystriodd amryw bethau yn y t9, ac a vvnaetli ei ffoidd allan ttuy bert y ty a thtwy y ffenesti ii fe chwalodd ben y ty 0 bob tn, ac ei- inairl* ofid ili- i-iiieiji fe gafodd y plentyn ei niweitlio i'i' fath raddau fel ag y bu farw y dydd canlynol. Cadvvyd yniotvniad Ynad Llofruddiaeth ai- gorff Cad- pen John Hughes o Gatifnarfon, yn ddiweddar; ym- ddengys i'w droed lithi-t) tieliben dibyn, ae efe a syrth- iodd tna'r m6r, a thorodd ei siol.Rheithfarn—Marwol- aeth ddamweiniol. Y mae Mr. Wiliam Wiliams o Caernarfon, wedi ei dderbyn yn DdirprWyWr ac yn Ddadleuwr, yn Mrawd- lysoedd ei Fawrhydi, yn Nghaemarfon, Mon, a Meiribh. Yn Mrawdlys Blynyddol Aberhonddn yr wythnos ddiwcddaf, euog-farnWyd llanc, llegoedj am ledratta ceiiylau; a phrofwyd hi charcharor eraill yn euo" o ledrad. Yn Mrawdlys Blynyddol Caerfyrddirt, yr wythnos ddiweddaf, profwyd Thomas Rees, Soaiii oed yn euogo ledrada gwely plnf-Deuddeg mis o garchar David- Bevtin, 18 oed, am ladd John Jones, plwyf Liantlebic, —Llofruddiaeth difwtiad—tri mis o garchar; Margaret Ffrancis, 24ain oed, yr hon a garcharwyd o herwydd drwgdybied iddi ladd ei phlentyn, ynmhlwyf St. Ish- maelEtlOg o ddirgelu'r enedigaeth—Tris Mis o garchar. Profwyd Samuel Watts, yn Mrawdlys HvrlfFosdd, yn etiog o Iedrata ceffylau—Marwolaeth. Peiulertynwyd yn Mrawdlys Gwlad yr Haf, nad oes hawl gan un dyn i ladd ci dyn arall, pa un a fyddo yn droseddwr ai peidio, er gosod o honaw astell i fymi i rybuddio pobl i gadw eu cwn rhag troseddn ar ei dir.— Yr Oedd T. S. Chamfteyg, Ysivain, wedi gosod aistell ag argrafi ocheliadol arni, i fynu ar ei dir, ac yn ganlynol, wedi peri i bob ci a droseddai ar ei dir i gael ei saethu ac wedi hyn saethwyd milgi Mr. Cornef: Owedi i'r Barnwr wrteuthur araith berthynasol, cytunodd y rheitli- wyr ar fod i Mr. Conier gael 501. o iawn.

..AT GYHOEBDIVR SEREN GOMER.

I -'-AM A-NGEIL i

I -AT G YllOEDDTVR SEREN GOMER.

[No title]

. -! rAT GYtiOEbDWR SEREN…

! - - - FFEIRIAU CYMRU .YN…

Family Notices

,I.LONG-NEWYDDIO.V

I MARCHNADOEDD CARTKEFOL..1.1I