Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

£ SU1Ii LLUNJDAIN, SADWRN,…

[No title]

News
Cite
Share

25. Nid ties tin hanes swyddol wedl ei dderbyn ynghylch y rhuthr o Bayonne; ond y mae'r hanes ofidus a dderbynwyd eisoes wedi ei cha- darnhau gan amryw lythyrau, ac yr ydys yn dysgwyl hysbysiaeth swyddol bob dydd. Yr ydym wedi derbyn papurau Ffrengig i'r 22ain o'r mis hwn. Dywedant fod Bonaparte, yr hwn a yrasant mor fynych i Elba, yn aros yn Fotitaineblieu ar y 19eg, er dywedyd o honynt ei fod wedi cychwyn oddi yno ar y 17eg. Y mae y Cadfridogion Ffrengig, Augereau, Soult, a Suchet, wedi bod yn cyfrinachu ag Arglwydd Welington, ac wedi hysbysu eu cydsyniad a threfn newydd pethau yn Ffrainc; a mynegaut fod y Rhaglaw Ffrengig, Carnot, yn Antwerp wedi gwnetithur yr un pe-th. Ilysbysaut fod yr I Arch-Dduges, Maria Louisa, i ddechreu ei thaith tua Vienna, gyda'i mhab ar yr 21ain. Cryb- wyllir y frwydr annedwydd yn Touiose drachefn gan y papurau hYIl, ond nid ydynt yn son am amgylchiadau n'eiildaol yr ymdrcch. Dywedant i Soult felldithio y Haw feius ac euog, yr hon a attaliodd yr hysbysiaeth a ddanfonwyd gan y Ltywodraeth; ac fe ychwanegir, pe buasai gorchymyn y Llywodraeth wedi cyrhaedd Toulose wyth awr a deugaiu yn gynt nag a wnacth, ni buasai gwaed liawer o iiloedd o wyr, y rhai a ymladdasaut yn ogoneddus o dan furiau Toulose, yn cael ei dywallt yn ddiachos. Dengys hyn mai y rhwys'r a roddwyd gan ryw rai yn ffordd y brys-negeseuwr (courier) oedd yr caches o'r frwydr lofruddiog hon. Gobeithio y gelwir yr euog i gyfrif, ond nid yw yn bosibl rhoddi hwn am y fath erchyll waith, oddi eithr fod gan yr euog lawer o filoedd o fywydau i'w rhoddi i lawr. ———— Cawsom bapurau Ellmynaidd y bore hwn, y rhai a hysbysaut fod morwiiaeth yr Elbe yn rhydd i diigolion Prydain, a bod Gluckstadt yn llong-borth rhydd; y mae Hong a gwirod j wedi cyrhaedd ytio cisocs, ond ni cliaiiiatair i luniaeth fyned i fynu ar hyd yr Elbe. Dysg- wyl! r i'r Ilelder reddi i fynu yn ebrtvydd, gan fod y gynnadledd ynghy lch hyny a'r L'ynges- ydd Verheuil, yn myned ynmlaen yn y modd mwyaf llwyddiannus. Tiriodd dydoliad o fit- wyr Brutanaidd yn Cetle, ac unasant a rhes o fiiwyr Awstria, yn agos i Valence; ond nid oes son am y gwrthddrych neillduol a ellasai fod yn eu golwg. Y mae ,dinasyddion Bern wedi cym- meradwyo y Cyngrair rllwng taleithau Swisser- land, ac wedi danfon Cenadon i'r gymmaufa ag S)dd i gael ei chynnal yn Zuiich. Del bynwyd Llythyr-god ddoe o Rio de Ja- neiro yr oedd y tfreigads Tagus a Niger, wedi cyrhaedcl yno, ynghyd a'r llynges ag oedd dan ei nawdd, ar yrail o Chwefror. Cymmerwyd y 1freigad Ffrengig Le Ceres, M6r-rag!aw Bou- gainville, ar gyfer yr ynysoedd Gorllewinol, ar ol brwydr fer. Yrydym wedi cnel papurau o Cadiz .hefyd, yn cynnwys hysbysiaeth i'r nawfed o'r mis It .v,ii ac o Coruhna, i'r 15fed. Dywedant fod Ffer- diuand y VII. wedi cyrhaedd Spain; a chael ei dderbyn yn y modd mwyaf anrhydeddus a gor- fo!eddus gan y tiigolion. Ysgrifenodd ei Fawr- hydi lythyr bywtog at Ddug ardderchog Ciudad Rodrigo (Arglwydd Welington) gan ddiolch yn y modd mwyaf gwresog iddo ef am ei wasanaeth i'r achos cyifredin, ac yn arnlygu ei ofid am na allasai ei gyfarch ef ar ei waith yn dyfod i Spain, ond ei fod yn gobeithio cael y pleser hyny eyn gyntedag y byddai amgylchiadau yn caniatau. Cynnw ysir hysbysiaeth o Mexico hefyd, yn y papurau hyn: mynegaht fod y gwrthryfelwr Morelos wedi cael ei faeddu mewn tiii- ulwydr walianol, a cliolli 1,500, meivn lladd, dros 200 o garcharorion, 'a 30 o fangnelau, a'i holl bed- & ( SactliNv?- d amr ) 7,tv o'r rolieni, cad-drysorau, &c. Saethwyd amryw o'r carcliarorion, y rhai oeddynt encilwyr oddi- wrth fyddiu yr hen Lywodraeth, er dychryu i creill. -———- Ymarlawodd Louis XVIII. o Lundain bore dydd Sadwrn, ac yr oedd ef a'r Ty wysog Rhag- law wedi cyrhaedd Dover am naw a'r gloch yn yr hwyr, ac aethaut yn ddioed i fwrdd y ffrei- gad Jason, lie yr oeddynt i giniawa; peth an- hawdd yw darlunio y gorfoledd a amlygwyd gan bob graddau o ddynion oLu ndain i Dover ar yr achos hwn tybir na welwyd y fath beth erioed yn y deyrnas hon, ond pan diriodd Charles yr ail o Iloland ar ol hir alltudiaeth. Ilwyliodd ei Fawrhydi o Dover yn y tlys-fad (yacht) Royal Sovereign am un o'r gloch brydnawn dyddSul, a gwelwyd hi yn angori yn angorfa Calais am bedwar o'r gloch y dydd hwnw, sef y 2-tain. Cynnwysir Hysbysiaeth Arglwydd Bathurst, i Weinidogion y galluoedd sydd yn heddychol i'r wlad lion, yti JJys-argraff nos Sadwrn, sef, fed holl long-byrth Italy, ar nad ydynt yn gwrthod derbyn y faner Frutanaidd, yn rhydd- ion i holl ddeiliaid ei Fawrhydi, ac ereill, i fas- nachu ynddynt. Tyngwyd y Gwir Anrhydeddns Syr Alexan- der Thomson, i fod yn perthyn i Drysor-lys ei Fawrhydi. Y mae llythyr yn y Llys-argraff oddiwrth Cadpen W illiam Hoste, yn darlunio y modd y ■cymmervvvd meddiant ganddo ef, a'r Cadfridog Awstriaidd Milutinovitch, o Ragusa, yn Dal. matia, yr hon a roddwyd ifynu gan y Ffrancod, ar ol gwithWynebiad byr, lied fywiog, ar yr 28 o Ionawr. Ysgafaeiwyd 127 o tangnelau yn y dref a Fort Lorenzo, 21 yn Fort Imperial, ac 11 yn ynys Croma, a 500 o garcharorion, yn nghyd a. lluniaeth dros chwcch wythnos: ac ni chollodd y Brutaniaid ond un morwr mewn lladd, a deg a glwyfwyd. Gwedi i Ragusa gwympo, syrthiodd yr holl leodd yn Dalmatia, Croatia, a'r Frioul, ynghyd a'r hollynysoedd yn y mor Adriatic, i ddwylaw y Cyngreirwyr. Cymmerwyd y lleodd canlynoj gan y Llynges sy4d dan Lywyddiaeth Syr E. Freeman tie:—Agosta a Curzola, yn cjriiiwys 12 i o fangnelau, a 70 o wyr; Zupana, a. 39 o wyv Fiume a Porto Re, a. 67 o fangnelau gO o longau, 500 o arfau tan, heblaw cad-drysorau Farazina, a. 5 mangnel Ynys Mezzo, 3. 6 matig- nel, a 59 o wyr Ragosuizza, ag 8 mangnel, a 66 o wyr; Citta Nuova, a 4 mangnel; Rovigno, a. 4 mangnel; Pola, a 50 mangnel; Stagno, a 12 mangnel, a. 52 o wyr, achad-diysorau J Lesina a Braiza, a 24 mangel; Trieste, a 80 mangnel; Cottellazzo a Cavalino, a 8 mangnel, a 90 o wyr Pedwar gwarchglawdd yngenau'r Po, a 69 mangnel, a 100 o wyr; Zara, a. 218 mangnel, a 350 wyr; Cataro, a 130 mangnel, a 900 o wyr Ragusa, a 138 mangnel, a 500 o wyr; a Carlo- bago, a. 12 mangnel, a 150 o wyr. Daeth Arglwydd Paget i'r ddinas ddoe, o Moulins, yn Ffrainc, lie y buasai efe yn garch- aror. Y maeef yn dywedyd, fod pobl Ffrainc yii cael eu cadw yn y fath berftaith anwybod- aeth, fel na wyddai'r carcharorion Brutanaidd fod y Cyngreirwyr wedi croesi'r Rhine cyn yr lleg o'r mis hwn, er eu bod yn meddiannu Paris ar yr olaf o Fawrth: ond ar yr lleg o Ebrill, ciywsant am yChwyldroiad newydd. a gollyng- hwy o'u carchar. Yr ydym yn deall fod amryw o gad-longait ei Fawrhydi i gael eu talu ymaith yn ebrwydd ac y mae llawer o longau by chain wedi eu rhyddhau o'r gwasanaeth eisoes.

[No title]

SENEDD YMERODROL.

Advertising

I GEIRIADUR BYR.