Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

£ SU1Ii LLUNJDAIN, SADWRN,…

News
Cite
Share

£ SU1 I i LLUNJDAIN, SADWRN, EBIULI, 23. 1 €AWSOM bapuran Paris, yn cynnwys hys- bysiaeth i'r l9eg, y bore hwn. Buasent yn dyfod i'r ddinas neithiwr, oni buasai i'r genad oedd yn eu dwyn, gael ei luddias ar y ffordd o Dover, o herwydd prinder celFylau, o achos y drafferth fawr ag oeddid ynddi i ym- barotoi i dderbyn Louis X Vill. yn yr holl drefi ary fforddoddi yno i Lundain. Mynegant fod Ty wysog CorouogSweden i adael Paris yn ddioed, a dychwelyd i Sweden, lie y gel wir ef, o achos gwrthwynebiad trigolion Norway i utio a Sweden, ac ymadael a Llywodraeth Denmark. Y mae Joseph a Jerome Bonaparte yn Orleans, ynghylch 60 milldir i'r Gorliewin-deau o PaFis, lie y maent wedi cynnull amryw o'r rhai na fynant gvdfforfio a threfn newydd pethau yn Paris, aT yn dwyn ynmlaen fath o ryfel ysglyfaethus, gan rutliro yn ddi^mmwth ar ryw bentrefi diymgel- edd, a chodi symau mawrion o arian oddiarnynt. Y mae lluoedd yn myned i'w hymlid, ac i rydd- han'r wlad oddi wrthynt. Y mae hyn yn dan- gos y iheswm am fod y dramwyfa wedi ei chau i fynu rhwng Paris a Toulcse, lie yr ymladdwyd brwydr y lCfed rhwng Welington a Soult. Cinodd y Cardinal Maury yn iach i Paris, wedi derbyn o honaw ei drwyddedi, am bump o'r gloch bcre dydd trwener. ^Vrth ystyried yr awr ar yr hon yr ymadawodd, ymddengys iddo ym cael yn ddirgel. Wrth yr hanesicn diweddaf o Italy, yr celd y Pab yn Valerbo, taith niwrnod o Rufain, lie yr oedd-efe yn medd wI aros, hyd oni ddeuai'r holl Gardinaiiaid deoledig (exited) ato, ac yna i fyned mewn modd rhwyscfawr i Rufain. Nid oedd y Cadfridog Carnct, Rhaglaw Ffrengig Antwerp, wedi agcr pyrth y ddinas hono ar y 15fed, yn ol yr hanes ddiweddaf; canys ar y dydd uchod efe a yrodd allan gy- Ifoeddiad, yn yr hwn yr adroddai'r Ordiuhad Ymerodrrtl (eiddo Bonaparte) ynghylch lleoedd gwarchaedig gan ddywedyd ei fod ef yn atebol i'w Benadur, ac am hyny na oddefai efe'r cyf- liewidiad lleiaf, nac arddel un awdurdod arall Olld yr hon oedd mewn bod pan ddaeth efe yno gyntaf; y mae yn gorchymyn i'r ddyseyblaeth fanylaf gael ei chadw, ac os bydd tyrfaoedd yn ymgasglu yn yr heolydd, rhaid iddynt gael eu gwasgaru gan luoedd arfog. Trysorfeydd Ffrengig, Ebrill 18, ffrancs, 61, ———— ) 1 Ymadawodd ei Fawrhydi Breniu Ffiainc a'r dtLras y bore hwn, ynghyd a'i gymdeithion, Snew-n niedd anghyoedd: pa fodd bynag y in gas- £ lo<!d tyrfa faw r yn fore iawn, ar gyfer y Gwestdy yn Heol Albemarle, i edryeh arnynt yn ymadael. Nid oedd ond tri cherbyd yn y linfai, y rhai a warcheidwid gan ddydoliad o farchluoedd. Àelhànt dros bont Westminster ynghylch naw o'r gloch, a chanlynwyd hwy gan y gwerinos, y rhai a dynent eu hetau, gan floeddio mewn modd gorfoleddus. Yr ydym yu deall fod y Brenin i gtniawa yn Amiens, dinasyn Ffiainc ynghylch 75 milldir i Paris, ar y Sabbath uesaf. Daeth Mr. Pylvester, cenadwr y Brenin, yr hwn a ddygodd lythyrau oddiwrth Syr Thomas Tyrwhitt a Brenines Wirtemburg, yn hysbysu nad yw ei Mawrhydi yn meddwl ymweled t'r ■wlad lion yn bretenol, o achos ei hanhwyldeb, o (ieimany dydd Mawrth pythefnos i'r di- weddaf. Acyr oeddid yn dys-gwyl Syr Thomas Tyrwhitt i'w ganlyn wedi ychydig ddyddiau. Y mae Duges Otdenburg, chwaer yr Y mcrawdr Aleiande-, yn ddyfal dros ben yn agos bob dydd yn ymweled a golygfeydd hyuodion Llun- ain, av yn derbyn pob arwyddion parch gan y Teulu Breninol, y Pendefigion, a phob gradd o"r bob]. By wedir fod Lucien Bonaparte, brawd Na- poleon, yr hwn sydd yn y wlad hon, wedi cyf- ansoddi Pryddest Arwraidd (Epic Poem) lied NVYCII, am yr hon y cynnygwyd iddo bris tra -uchel gau lyfr-wertiiwr, ond am na dderbyniodd efe y cynnyg y pryd hyny, pallodd y Ilyfr- wei-tiiivr ei roddi drachefn, gan ddywedyd, *•* Pan wnenthym y cynnyg yr cedd eicli trawd yn worth coron :-onù ya awr ni roddwn haiiner un am dani." Yr yclym yn deall trwy lythyrau a dderhyn- lwyd.yn dtlin%eddar o Persia, fod gorchwiliwr i Bonaparte wedi cael fToidd i fytied i Brif-ddinas y wlad ficrio, ac iddo ymdrechu cael gan y Lly.. "WoSiaeth hono i yru fin Cpnadwr ni oddi yno, trwy gynnyg gwohrwyoti hdaeth i'r Prif-weini- Jogtonamfiadychu i r achos a ymddiriedwyd iddynt; fend trwy ddyfalwch Syr Gore Ouseley, ein Cenad wr, efe a dderbynicdd orchymmyn od;K"With y Brenin, trwy yr hwn y gosodwyd y ancwr yn hollol yn ei law; ac am ci fod ef I-edi ffuefio cynllun i frad-I'jfruddio ein Cenad- wr, yr oeddid yn dysgwyl y cawsai ei ben dalu am hyny; ond ni cheisiodd Syr Gore fwy o ym- ddial na'i yru o'r deyma-s dan gadwriaeth gwyr arfeg tuachyffilliau Turkey. Pan oedd Bonaparto ar ymadael tuag Elba, tlywedir iddo geisio tair llyfr-gell fawrion, a'i holl gerbytkui, 160 o rifedi, i fyned ganddo. Y mae yn ddilys fod rhan olaf y cais hwn yn nes- hau at wallgcfrwvdd, gan nad oes gymtriaint ag un lfordd i gerbyd yn ei holl deyrnas newydd. Nid oes dim hysbysiaeth ychwanegol wedi ei gatrl yn oghylch y rhuthr a wnawd gan y Ffrancod o Bayonne, ar y 14eg o'r mis hwn. Yr ydym yn deall fod y Llywodraeth wedi der- byn hanes yr ymgyrch, ond nid yn wahanol oddi wrtli yr hyn a^gynnwysir yn y llytliyr o Ports- mouth. nhalwyd Cymmanfa gyffredin gan Fwrdeis- aid a Henaduriaid Ulundain dydd lau diweddaf, yn yr hwn y cytunwyd ar i anncrchtad 0 gyd- lawenychiad gael ei roddi i Louis XVIII. 71e- n'ln Ftiainc,, ar yr achos gorfoleddus o'i adfer- jad i orsedd ei liy nafiaid nc heddyw gosodcyd yr anerchiad ger bron ei Fawrhydi, yroedd yr boll wyr ag oedd yn arwedd yr anerchiad yn gw¡p.ó yr hed-rosyn gwyn. I'rydiann dydd lau urddwyd ei Fawrhydi, ilt-uts X Vill. ag Urdd y Gardas Aur,gan y Ty- wyj^g Rhaglaw, ac ereill o'r Tywysogion Bre xriSol, ynghyd i liawer iawn o Bendefigion y rhai ydynt Farchogion f Gardas Aur. Wedi hyny cymmerodd Louis yr Urdd Ffrengig, yr hwn a elwir yn Gymraeg u Urdd yr Ysbryd Glan," oddi am ei bersoii ei hun, ac a Urddodd Ddug Caerefroc (Yore) ag ef. ■<

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL.

Advertising

I GEIRIADUR BYR.