Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

. LLUNDAIN.'

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

ARGRAFFIAD NEWYDD. Heddun, y Cykoeddtn/d, mewn un Llyfi, llyth-plyg' AC ATt il')ITH GAN D. JENKltt, ArgraffytUl y Paptir hwn; Jenkins, Abertawe; Daniel, Evans, Harris, a White, Caer- fvrddin; Davies, Hwlftorddj North, A Iwrhotddu; Wil- inot, ileiift-o; Tudor, a Heath, Fynwy; a Brown, CLles- iicw;vcld-ar-V»r3:sc, A LLVN -1 k AWmva WEDI El DYNU YN IIARDD, A '.I KRIS 3ICU ISEL A TUP.I SWLLT, Tywysydd Solomon i Iecllyd (YN YR IAITJt SAESNEG); NEC, Gyfanvj'ddyd Pr fJdau Ryw (GwrryW a Bcnyw), MEWN AMRV\VTOR, AN 11 \VYLNTNAU. YR hwn a amlyga yn ?y?awn, mewn m6dd A hyr ac cglur, y modd mwyaf hawdd i Vmdrin a'r CUcfydaa canlynol, ynghvd a'r Merfiltjiiniaethau inwyaf eiipitiiiol. v rhai a drinir it dan on npiian iu*i!iduol:— 7 aJ -_# Ertliylind, neu Esgorfa &u- hymmig Ditty:;A?ad! ?MtKa) ("Olf?i A it i) ie i I i ad ( Barren ne as) C!ctyd-j;fr)a?)d(?!?0t?) YG{esHi(C/?of?M) D?ynt'tant I Darfodedi?act! Clefydau MenvwA'<M Liewygon (F?) riuorAlhus(?/<;<M) GMyntugrwydd (F?j'K/ence) DiiVrlif-archoll (Gleets) Had-lif (Ctoiwrrhwa) Clefvd-j-ddueg (Hypochon- ?-?). neu y Dolur prudd ) -gtivyftts — r — Anhwylderau eydtynedol a Heic|»ioj>:rwyd<l Diiiyg traul It wyd yn y cylla Ansioethder Ieuenctyil Iselder Ysiayd Arlloesiadau misol Clefydau gewynog: (NerVnus) OnaniaetJi, neu Drythyllwch dtrgel Beieniogrwydd Peswch Gewynwt (Rheumatism) d!efyd-v-brenin (Scrofula) Gwendidan hadawl Y Clefri poetli (Scurvy) T10 ar Fywyd, See. &.C. At yr /u/n yr ychwane.glr J raethaim at.$ trecn J'fretigtg ( V euereal Disease), 4)jferlif-archoll, a (hmidida: hhdawl. Can S. SOLOMON, M. D. Yn y cylioeddiad defnyddiol hwn y g.velir Traethawd ar Glefydau Menywaidd, y Doiuriau Gewynog, Clcfyd-y- ddueg;, a'r f)a•>dcdia:a'etli. ('ymineradwyir y lljrfr hwn i ddynion ietuint. a beciigyn; i'w rhyhuddio rlJa syrthio ar graig an>heuol (ar yr hou y mac milodd wedi eu ac i fod yn toldlOn I w cadw rhag aliecliyd, a'u hoU gyn- iieddfau rhagdinystn Y iiiac'i- waith tra bitddiol hwn yfi llrwyth llafi'r llawer o flynvddodd a broKad a suI", ar jjanlyniadait nitVeidiol rhyw fai dirgel a dinvstriol, ac mewn trefji i pael raccldy- iniaetl) i'r hwn y ;\le(My<j uchod wedi eyssecru rhait fwyaf ei fywy(11 i'i i ddylai" perciienogioii, ysgoiion-cyd- wcsteiol (bvartUng-schooLi) J>eti athrofevdd ibd iiebddo. Dynorta y llyt'ryh Iwn y modd Kttion^*rcH i iaciiau o'r Blenhorrhagia, neil llad-lif, i Siphilis sefydlo<j. At Yr hyn fe ychwani jrir Traetliawd ar Drythylhvch Xircc] Ymad- rodd ar Analluognvydd gwrrywaldd, a Dilfrwyth<ier a Di- epilaidd-dra pertiivmrt i wragedd, &Ci; ol-ymadrodd ar fai anghyhoedd adinystriol, aC anerchiad i Rieni, Yingeledd- wY"; Dyscawdwyr, a'r rhai sydd A gofal dyiad ieuenctyd fynu ftrnynf. Hefyd cyngor i Ymolchwyr (Bathers) yn iirilhfuol V rhai a flioil" gan filefydan Gewynoa> Y cwhl wedi ei e'g'hirfni, a'i gyfrwng-wajgara, ii,(r amrywiaeth o lianesion gxVirioneddol, y rhai 11a fhylioeddwyd erioed o'r Y rhai yr arU-y('(Iioi, y dull o ymdrin, a'r iueddyginiaet'ian, vti aiiirywi.il ran-rleitliiau'r Clefri poeth, GwahangHvy" f, Olefyd-y-l»ienin, y Gymmalwst, Ge- uymvst, a'r F'rec'i Ffrt'iijjijr: Jlliybitddion i ddynion ieu- siiiic am y peryg;l o gy"mrleithas ac ymdrintacth auwedduf; a'r )a]) ;teb'l I I y Freeh Ffrengig a'r rhai a g' amsynir yn fynych am daaynt. .YW 'ran o'r  5-11 Y map achos i bob dyn wrdl ryw ran o'r nyfr hwH, yn neillditol ieuenctyd o'r rldlh" ryw, y rhai mewn modd t if- hvyddianhus. a rodda«aut ilbrdd i frli Iwyllodritsi dirgel, a dliiijstriol, gan niweidio eu hiechyd, a dystrywio eu holl •alluodd bywiol trwy h!IY :-hydd j r cyfryw gwrdd fi Me- ddi/ginidcth (iclarlieii y dull o yniiachau a ddarlunir yu y Tyvtysydd i Jecki/tl, (1-:Jr7 Ain gyinmcriad tra rhagltrol y llyfr gwel yr amryw Ad-olyniadajii e Ni ddichon dim fod yn brawf cadarn- acho (Iiiefil vddioldet) llyfr hwn n.'t'r gwerthiad rliylkJyh  7a el- i ti- agafodd; dim llai na Cii ,X N, wyd o honaw mewn ychydig jawn o amser. Pig ion o'r (lair el roddic/yd i'r Givaii/i IllCIlYll y Sun, Star, Coitrier, J hion, Tllneg, Daily Advertiser, Morning Chro- nicle, a'r dmlaf »V Jihastrydd >n dyngedigyn Kiisrep- Yr ydym yll meddu'r hyfrydw th ,i atnlygu, fod argmtt- iad arall oanghydmarol DVW Y8YDD l liiCHYD y »r. Solomon AvVd i gyhooddi; llyfr a sydd ynucr wedi cael in\vV o werthmÎg- un cjf^nsoddiad tnedd ygol astywsom ni son am dano erioed. V^'rtli ei ddaillen yn annJ. bydd i'r afiach gyfarfod a UaWer,o gynghorion a cu.ifarwyddiadaubuddiol; at y maelr rrieddygmiaethaU gorau a'r mwyaf derbyniol vn ddiau yn cael eu dvnodi ar gvter yr amry wiol anhwylderau a ddarlunir yn neillduol- vnddo, yn gystal a cliyfaVwvdd- .••ia"iha at gvnnaj icchy d yn gyilrcdmol, buddiol i aSyn- ion ytt miiob sctyKfa/ ef,(,i lywysvdd Solomon lechyd" e^n bob Gwcrttiwr Llyt'rau trwy'r Ucyrnas, am yr un. u 1 -v • J: rrr DOUJMLE CHANCE LOTTERY. TflE SCHEME of the present Lottery has beeii lioiiot-ed with the most unqualified JL a pprobation.— There are advantages never before offered to the Public, viz. EVERY PURCHASER of a Ticket or Share has a Chance for the Prizes in two sepa- rate Lotteries! A BLANK drawn in this Lottery majr gain the Capital Prizes in the next Lottery! Only 11,000 TICKETS with the Chance of all the Prizes belonging to tao distinct Lotteries, containing 20,t)00 Tickets! On TUESDAY NEXT, 3d MAY* the Dratoijfig begins; the Prices of Tickets and Shared have tdready advanced, and, from the present extraordinary Demand, a further ise is expected. CARMARTHENSHIRE. TO BE LET, And Entered upon dt Michaelmas next, CWMGIGVRANE, in the Parish of Talley consisting of a roomy, spacious, and modern Dwelling- hoiise; good and convenient OQt-buildings and Offices; with about 300 Acres of rich Pasture and Arable Land; Very pleasantly situated w ithin two iniles of. Ow. tUrnpiite-road leading from Llandilo to Lampeter, and easy distance from lime aiiS coal. A Map of the Lafldmay be seen, and for particular; And terms ajjply to the Proprietor, Mr. VVm. Jones, at Cwm- gigvrane House; A responsible tenant will meet with every encouragement, none else need apply.. Dated 20th April, 1814. TO TANJNEliS. TO BE LET, And may be Entered upon imrtiediittely, A Compact TAN-YARD, Ünate at the eml A. (of(,owei?-strect, Swansea, lMe in the tenure of ilr. John Reynolds. There is a fine stream of water runs through the premises, and a Patent IS ark Mil! has lately been erected. For particulars inquire of W m. Spencer, Sw ansea. CyhoeddicwilynddiK-eddar, PRIS 5s. MEWN BYRDDAIJ, E, ft BUDD I FFERJMWYII A CHADWYR ANIFEILIAID, YMEDDYU ANiFEJ LI AID, SAESNE« a CHTMRAEG*; yn cynfiWys Darluniad cryno a chvwir o'r amry wiol Anhwyliadan i ba raí y inae Da Corniog, IJoi, Defald, a Mochyn/wyaf agored, ynghyd ii'r Moddioa o Driniaeth, ag sydit hyd yn hyfl yn adnabyddus, yn bennaf wedi ei gasglu yn ofalus a manwl o'r d ilrel1, yua'iyd fi Cli\vaneri?id o amryw Bethau newydd a buadiol; pan J.'WVKI-, Fiery Uydd, it fGicerl/avr Modd ion Mcddygol, yn y Fcrmi. A r Ni-ei-th eiii J. Wyke a Wm. Stuckley, Fenni; Mr. Yaughan, f^erthwr Moddion Meddygol, Aberhonddii; »)» JenUin, Argraffydd y Papurhwn, 3 enkiiis, Argrafl- ydd, a J. Harries, (twerthwr Hyfran, Ahprtawe; J. Evans, J. Daniel, a J. Harris, Caertjrddin; C. Lewis, Aberteifi; II. Evans, Abergwaitn; Mr. Vatchell, Gwerthwr Moddion Meddygol Caerdvdd; a chan y rhan fWyaf o Werthwyr ldytrati yn Ngliymru. GAN fodemvogMEDDYCrt jriAETII PRYF (IVorm Medici VE) Tir, WAITE, ar ddiill Cnau Melusfwyd (Gingerbread Nitts), wedi .sefyll y prawf o ugain inlynedd ac uchod fel iachad anfl'aeiedig iddystryw io'r J'ryf, ynghyd a'u heti'cithian arst^ydus, mewn pereonau o hof, oedran, y niaent, gvda hyder, yn caet eu no i sylw"r Cyffredin. Y infer fawr y mae y Meddyginiapth hwn wedi eu hiacliau, a'r cymmeradwyaeth ag y mae wedi ci ael, sydd yn ei wneuthur yn afreidiol i ddywedy d llawer o'i blaid; nid oes achos ei ganfnol yn fwy 1)3 h j'n, os bydd i'r rhai na chymmerasant cf gael praw fo lionaw, hwy a gant yn fitan eu "hargyhoeddi o'i eileiihioldeb rhyfeddol: JSii ellir eymmeryd gwell Aleddyginiaeth at I)uro hcruydd os cymmerir ond ycuydig o honaw yn y anwyn, ac ar y daili fe geir ei fod yfl hj iiod iiuldiol. At werth mewn pecynau, am Ü. ld. yr nil, gan y Per- elienog, Joim Evans; 4^, IiOng-I.ane, AY est Sinithtield, Llundain; ac fe ellir ei gael gaii D. Jenkin, Argraffydd Ý P; jj r hwn, a T. Jenkins, Abertawe; J. Evans, S. Tar* drew, a J. ?hite, C;wrl)'rddin; a chan rhan ainlaf o W erthwyr Meddyginmothau ti w y'r DI')Tna.Sylwch, nid ydyw yn b»tr ac, yn df'i?ymmysc. oni'lydd y peiriaucan- iynol () amxy?n y pet-?n, ?<tt/c, MMu !?'. Howard, ?'fa.? Berks, and J. EMn?-, Ao. 42, .Lo?-JL<M? B?l"$, aizd J. Evans, N, o. 42j Loii g L atic, LLYFRAU CYJIILlEG A SAESNEG, AR AVERT li f; VV D. JENKIN, AliG ft A FF YD D Y P4PVR II TV .V, YN 1IEOL-Y-CASTELL, ABERTAVr E. LIiVFRAU CVSIRAEG Ci s. d; BtliL T ULUAIDi), gan r di- I JL weddar Barch. Peter Williams, wedi ci rwymo i. 1 20 Ge-irlyfr Saesneg a Chlnraeg, gan v Parch. W1 Evans I^. I; J 0100 Geirlyt'r Saesnes: a Chymraes, gan y Parch; Wi Richards^ A. M. a 0 7 0 Hanes y Aiertliyjoii; gan y Parch. Titos. Jones, Dimhech.< 1 12 0 Esponiad y P.Trch. G. Lewis, D; D. Lhfrcyntaf U 9 6 Aif L-vfi-0 11 0 — — Tryrledd Llyfr 0 4) 0 Esponiad ar Bump Llyfr Moses, gan y Parch, fi Jones, Llanplnnpsaint 0 11 C) Canwyll y Cymr-y.. <.i il> 0 6 0 fill arall, wetli ei rwymo i. 0 40 Testament-Newydd* wedi ei rwymo .< 0 fi 0 Mesurwr"C> U'reiliind, mewn byrddau..0 '26 Talfyriad o EiHadtit Cymraeg a Saesneg w. O\Hn, F. S. A. ,0 0 7G Dyddiwr • • • • • 0 0 fi BarddCvvsc 0 10 Tru?aredd a Barn .•••' • 0 09 Cnst J)ati:uddK-di?, S?" Taylor 0 3.6 {,okÜni Caersah-m 0 1 G [ A 11M edd Myfvrdod < t) 0 6 lrysom u'r Gr'tes 0 10 modau Paradwys. 0 0 f Hanes Prydaiu Paw r, ?n y d?eddar Barchi T. Lewis 0 10 6, Lew ts .? 0 10 6. Teml SaJomon 0 1 6 ¡ fai tii y Percrin 0 1 f> .E n arall 0 10 jTaitli 0 1 0 Cynnorthvrv i Ymdeithwyr Sion 0 16 Cyhawnhad' trwy t.,fd(i 0 10 I Prif Fedlvgijiiaeth 0 Of Henuriuid'vii miiob Eglwys. 0 0 Hanes Pleidiau y Byd (> 4 0 tin arall 0 0 !) Pedair Colof n Gwladnriaetlt o. 0 06 t Bannaw'r Byd 0 .i 0 061 )' £ s. d* Cyfarwyddyd lI.ylaTr 0 05 Deonglydd Breuddwydion i. 0 () f5 HyfrRhyfcddodau. 1, 0 D ll Natur a PhVvjs Gwiliadwriaeth O 0 6 Gei.jyfr Saesne? a Otymmpg, ?n y Parch. T. Jones, I)illli)e?,4 0 6 0 Y 02 Y Rhyfel Ysbrydol 0 2 (» Di-yd? i'r A rt1lyihyreiif.g a; 0 0 ti' DtwsA?ored 00? C'ttecis:n y (irinmanfa 0 0 4 Pi?b I)S,ti (,i ei Hilti 0 0 9 Y r un, wedi ei rwyuui 4.; 0 8 0 Tf;j(ameht?e?'yd'(i,g?Hj.Canne 0?0 Alhvedd Uewydd () J (j Dinas Sailctanfd .?.010 Crist vn lachawdwr 0 0 i) Ijtiioledigaeth 0 0-6 Esponiad ar y Cy&'olvhifcthau, gan Titus Lëwb 0 I 0- Traetliawd Defnyddml, o waitli y Parch. Eliseus Cole^ iVedi ei rwymo 0 3 6 Pigioii o tlyli-i-iia? 0(i Pererirtdod V sprydol 0 OS Perlau Ualfaria, gan A zariah Shadiach 0 0 B It-,iilel y Pctfi;tu '?AiNw?-d 3?)inf-s A)hert 0 0 5 Catecism A lhráw iaethÜ¡ ac 1 marfcrM, gAu y Par- chedf? G<;o. Lewis; D. D. i 002 ■ tr>VFRAtr sArrsxKt?. A nna!s of Great PHtaiu 0120 Addisoniaha, 'i vols q j g Arm?hn?omheDtscascsM'huauts 0 60 Hih!c, R6),ii Svt) 1t)0 1;o. f2 tøk -ito. Notes by S?tes, numerous ptates..300 British Drama, (Mdderiy) a \iul. royal Svo. 4 00 (An'd?nt) 8 vols, royat ?vo. 2 16 0 Burn's Poems, 3 vols. 12ino. fine paper 0 12 0 HII1in;;brol<s ( 1.01'.1) Correspondence. 2v. royal 4to. 1 10 O Beauties of Scotland, 5 vols; 8vo. plaU's; 2 12 S iirookes's Gazetteer, bound 0 12 U Biiilbirs Natural History; hy Wood, 20 vols. fo"o. ptatcs. 9 9 0 Craig's Setriionsj 2 vols.Svo 0130 Christian Code, or a Digest of Christ's Dispensa-6 18 0 tion, 0 18 0 Ci t;tWel)'s Concordance of l*ara!!elsi -lio; ¡ ¡ I 00 Uodd'sComTort for the-Afflicted, 12mm 0 5 0 ———— Sermons Oil the Parables, 4 vols. 8vo. 1 5 0 Doddridge's Exposition, 4 vols. 4to. 5 00 — e ——— 5 vols. IVY-ll Svo; 2 12 fi Death of Abel, 12mo. ]>bite$0 4 It Ffllowes's Theology^S volsi 8Vo: .j 0 35 0 -T-, llis/ory ot the Bible, 2 vols. 211110. cuts 0 10 0 Gill's Exposition on the New Testament. 3 vols. royal 4to. R 60 6 volss 0 13 G Gregory's Dictionary Of Arts and Sciences, 2 v. 4to. 5 0 0 • —=- Ikonoiny of Nature. 1 76 Gibbon's Decline and Fall of the Roman Entire, 12 vols. 8vo :• 3 15 0 Gillies on the New Testament 0140 Hutton'. .Mathematics, <2 vols. Svo. 0 IS 0 McIit:ratioll, Svo. 0 15 0 Hall's ( Bp.) Works, 10 vols. 8vo. 3 30 ————— Select Works, by Pratt, 5 — -——— Do. 5 vols, royal Svo 3 0 0 Hurdis's Vrillage Curate 040 Jones on the Language of Scripture, 8vo, 0 6 (i Jacob's Travels in Spain, 4to 2 12 8 Jones's (Sir Wm.) Works. l3 vol<.8vo. 5 15 6 Kl'l1Iwtt's Roman IItiquitiE'5; 8vo. 0 gg Life of General Washington, by Marshall* 5 v. 8vo. 2 10 0 'tn(? i''v.) I s. 8vo.c Miller's Retrospect of 3 vols. 8vo. 0 15 0 Macdonald's Tour through Denmark and Sweden, 2 vols. 8vo 0 7 6 Moody's pioits lteinaitis. 12mo 0 4 (I Meyrick's History of Cardtganshirt-f royal 4to. 3 15 (I iVlostieiin's Ecclef;a>iieal History, 5 vol;. b-vo. 2' 12 (> Mason's Self Knowledge, 8vo. 0 S. 6 ————————————- 321J10.. 0 6 Neale's History of the Puritans, 0 19 0 I' Naylor's History of the 4 v. 8vo. ] S Owen on the Spirit, bv Burner, 12uio 0 40 Oliver's Scripture Lexicon, 8vo; (I 7 r. 8" 150 Poems on the Slave Trade, by Montgomery, Gra- ham, See. 1 io. 2 1-2 6 Rollin's Ancient History, 8 vols. 8m. U i) Roiiiaine's Works, 6 vols. SfrO; new 2 10 0 Rutherford's A ncient History, 2 vols. 12ina. 0 8 S Seeker's (Abp.) IV o ri' l 6 ols. Svo 2 12 6 1 ,2 6 Smith's Moral Sentiments, 2 8%7o4 C) 14 C* 0 180 Sturm's Retleciions, 4 vols. 12mo. 0 14 (J Simpson's PJea for iteligion 0 7 0 Thomson's Seasons, foolscap Svo. 0 4 0 VVitliertng's Botanical Arrangement, 4 vols. 8vo. Y oung s Works, 3 vols. Svo. plates 1 50 ——-—Night Thoughts,royal SVo. jilates 0 12 0 ————— Do. demy H\o. 0 90 Do. demy ] 2m0« 0 60 Universal History, ancient and modern, 65 Vols. 21 0 0 Pinkerton's Geography, 2 vols. 4to. bound in calf,, 410 Stephen's Histufv of the Wars arising out of the French 2 20 Duncan's popular History of Shipwrecks, 6 vols. 12mo. plates I. 1 4 0 Macdonald's Hiitory of Land Ðattff, 4 vols. 12mo. t-tates i 0 15 0* 0 16-0 Browne's Sunday Thoughts, 121110. 0 2,6 Romaine's WalSFaita 1. 0 ] g Dawson's Greek lexicon 0 7 o Test:>meBt of the Tweive Patriar.-h. 928 j Robinson's Plea for the Divinity ol' Christ 0 3 0 | A View«Whe French Campaign in Russia 0 5 0 |- Mrs. Uolve s orks, 4w.1s. 12nio. bound 1 10 Sailor' 11ikrim, hy í) r. Ha\\ker^ 0 3G V indication of the elern^Vtaw <u>d cvef** 03 6 B .ncH%iExposttion of the "9 A i', foli& 0.5 i netcription of School ilooKs, on moderate terms. Books bound in plain or elegant Bindings at the 'Af-frgf mikf, mad un fWiife ii,d or;