Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

. LLUNDAIN.'

[No title]

News
Cite
Share

GWEKER, 22. I Daeth ll.ythyr-god o Bremen i'r ddinas nei- thiwr, vn cynnwys hanesion am ddyoddeiiadau parhaus pobl Hamburgh ond am fed y cyfnew- idiadau yn Ffrainc yn hysbvs i'r amddilfynfa, ac i ddinasyddiou Hamburgh. Yr ydym yn go- beithio tod eu dyoddefiddau arùcl fynu. Nid oedd Da VOllst yn credui neu o leiaf, yr oedd yn lFugio peidio credu, fod Benaparte wedi rhoddi ei haul i Goron Ffrainc i fynu, ac am hyny ccisiodd ganiatad i yru ceaad i Paris yr hyn a roddwyd iddo. Y mae lluoedd o'r trigolion gresynol yn cilio o'r ddinas i gelsio ymgeledd mewn lhyw fanau ereill llawcr o'r tai yn cael eu llosgi neu eu tynu i lawr gan y Ffraacod yn feunyddiol, er pallach diogelwch i'r aroddiffynfa Ffrengig. Gyrodd y Catifridog Russaidd, Count Bennigscn, yr hwn sydd yn blaenoi 1 ar y llu- oedd cyfunol o llaen Hamburgh, at Dayoust i fynegu iddo, cs cyflawnid y fath duifrcd gaii c-i wyr ef rhagllaw, yr ystyrid hwy, nid fel car- charorion rhyfel, ond feldrwg weithredwyr, pan fyddai iildynt syrthio i ddwylaw y Cyngreirwyr, ac y rhoddid arnynt y gospedigaeth haeddiannol yny fan y cyflawnasant eu-gwaith diuystnol. Y mae frigolioa Norwa y yn ymroddi peidio- ymostwngi Sweden. Gyrodd yTywysog Chris- tian Ffredcrir, mabBrenin Denmark, aliaa gy- hoeddiadau, yn y i-liai yr oedd yn mynegu ei fod yti yiiirotldi sefyrildi-cs r ydd-clid ac aaymddi- bynaeth Norway hyd yv eithaf; ac yr ydys yn dy wedyd fod ganddo lyddin o 32 mil o wyr; ac y mae rhyw son fed y rhyfel wedi liechreu. Ikly.ie,,alr I)a-purau FfrCDig, f(-)d ti-e f yr hon sydd ynghylch 90 0 filldiroedd o Paris,1-n agored i ilhidpxau rhyfel ar y 6fod o Ebiil], er fod yr amddilfynfa yn gystal a'r (trigolion' yn gwybod am y cyfnewidiadau yn Paris; ond ni feiddiiii neb o honynt amlygu eu llawenydd ar yr achos, eithr bygwthid hwy yn Hym gan y- Cadfridog creulon Alex* os cyhoeddeat y iatli beth, yr hyn a ffugiai efe yn ei gyhoeddindau twyllodrus oedd yn gshvydd. Yinddangpsodd ynghylch 1,500 o'r Awstriaid o flaen y dref ar yr uii dydd; gyrasant hedd-faner i mewn gan gdisio gall y Ffrancod roddi y lie i fynu, a hyn oedd dyitiuniad yr holl drigolion; ,cany:: yr oedd -0T /.»■ cymdeithas o foneddigesau wedi myned at y Blaenor gan ddymuno arno beidio dwyn blin- derau ycli waaegdl ar yr wlad yn ddiaclios eithr efe a yrddd yr hedd-faner yn ol, ac a (idyive, (I. oddyrarnddiitymdy drcf hyd yr eithaf. Yn mhen ychydig edi hyn dechreuwyd tanu årni; ond am fed y Cadfridog Awstriaidd yn chwen- I nyfch pddio tytVallt mwy gWaed, efe a ddanfon- odd ail hedel-faner i'r dref, eithr yr ateb a gafwyd gan yr Alex anghymmcdlon oedd, y gcddefai tfe gael ei gladdu dan ei liadfeiliadau cyn y rhoddid hi i fynu ar hyn ymbarotodd y Cadfridog Awstriaidd i ymosod arni o ddifrif. Eithr Boueddiges a ollyngwyd i lawr oddiar y muriau, yr hon a frysiodd at y Cyngreirwyr, ac a fu mor ddedwydd a chyfarfod a swyddog yr liwit yr arbedasai hi ei fywyd ar ddytfhweliad y Ffrancod i'r dref, ac wedi ymbil o honi ar iddynt arbed y dref, am nad oedd y trigolion yn gyf- r a nog ynghyndyhrwydd Alex, peidiodd yr I A\ystriaid a saethu, ac yn ebrW-ydd gwelcnt y bryniau cyfagos -ivedi eu gordiuddio gan y tri- golion y rhai obddynt yn ffoi am eu heinioes. Yna dywedodd y Cadfridog Awstriaidd ivrtit Alex, yr ymosbdai efe fi.'i lioll rym ar y dref cyn gynted ag yr ymildawai'r-trigolion, ac y rhoddai efe'r amddiliynffi i'r cloudyf, gan ddechreu ar Alex ei hun, am ei ymddygiad twyllodrus. Parodd y bygwthiad hwn i'r gwron lwfrhau, ac yn ddioed efe a gytunodd rodrli y lie i fynu. Y mae yr hanes uchod yn cyd-fyncd a hanes bradwriaeth y Hofrudd hwnw, Rhaglaw Bayomic, sefdangos fol rhai yn l'frairic etto, ynchweunych amddiifyn Bonaparte) er ei fod wedi ymwrthod a phob llliti-I i deyraasu, ac y mae yn peri i ni ddrwg dybied y gailasai fod Soult yn yrymdrech ar y ] Ofed o'r mis, yn o-Nrcithredii, nid oddiar an- wybodaeth, ond oddiar yr tgw-yddorion uchod. -• •'

Advertising