Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

. LLUNDAIN.'

News
Cite
Share

LLUNDAIN. DYDD IA U, EnRILL 21. BRWYDRAU TOULOSE A BAYQNNE. BRADWRIAETH CREULON. c_ YbTYltlAKTH OIICIUS; a galarus yw, fod gwawrddydd heddwch, yti cael ei gy- mylu gan dywalltiad gwaed yn ddi- achcs, a bod y golygfeydd dy seiner ag sydd yn awr yn Ffrainc, acyn Mrydain, yn cael eucymmysgu a. bradwriaeth a. chelanedd; a bod y fath amgynredton haeMonuS a. charedig ag sydd yn fiyn\.l yn y ddwy wlad yn breseadi, gael eu halogi gan greulondeb a bradwriaei-h an- faddeuadwy. Cyfeirio ydVn at ruthr dlchelgar a ttnaeth araddill'3 JBayomie ar y lluoedd Brutanakxd ag oedd yii gwarchae ar y dref uehod, yn yr hwn 5 collwyd 500 o fihvyr y wlad hon, y ifaddvryd y Cadftid6g'Hay,nc y cymmerWyd y Cadfridog deMr hvvnw Syr Joint "Ito garcharor: myncglr amgylchiadau'r fj:wydr ai!- nedwydd hen yn y llythyr cahiynol, yr hwn a ymddangosodd yn y papur boreol, a elwir, v* The Biitish Fortsmbuth, Ebrill 20.Dactli y Comus, Cadpen Dickens i'r llongborth hwn mewn pum iiiwrnod o St. Jeande Luz; y mae'r Comus yn dwyn lianesion am ruthr (yr hwn a drcdd allan yn anfanteisiol i'r Brufaniaid) a wnaed mor ddiweddar a ncs Fere her, gan y Ffrancod o am- ddUfynfa Bayonne, ar ein aIiorsafwyr ni, yn yr hwn y cymtDerwyd Su' John Hope yn garcharor, ?choUodd y Brutaniaid, mewn Madd, chvyfo, a arcliarorioii, rhwng 5 a 600 o wyr. YnmhHt? It?'? a-,cll-,i'ro,,Oll, ulinvng ?) 1 600 o Nv3,r. Y o--dd-Ctd i' t- i I o, a'r Deibyuiasai Syr John Hope, ar fore'r dydd y ?'naed ,y rhuthr, gyfarwyddiadau i ymat?t) cddiWith :ymtadd, ac i hysbysu i'r Bhenor Ffrengig yn anuldffynfa Bayouue, ti-NA-V hedd- faner, y mcdd yr oedd pethauyn awr yn Paris, J ac i'w wahodd ef i gydymagweddi a threfu- iadau'r Lrywodraeth llagddarbodoI; mewa can- lyniad i'r govciiymyn. hwn., gyrodd Syr J. Hope ei gynnyg ilr aiwldiffynfa, a'r ateb a ddychwel- wyd gan y Rhaglaw Ffrengig ocdd; y rhoddai vre 1tteb cyflawa y bore canlyno15 yn ol cael amser i ystyried y pwnc. Yr oeddid yn ci chymmervd yfl, -ganiataol fod hrwydral1 i beidio rhwng y ddwy blaid, hyd oni roddai Rhaglavv'r amddilfynfa ateb i'r cymivg a ddanfonwyd iddo ond er hyny efe a ruthrodd ar yt aHorsafwyr yn ddiarwj bod iddynt, ac a etinjHodd fanteision, yr hyn nid y w yn debyg yr cuwillasai mewn amgylchiadau gwahnnoL Dr;; NN-edii- i Syr Jolui Hope synu wrth glywed saethu-, A neidiodd ar ci gell'yl yn ddioed, ac a yrodcl M'rtho ei hun yn ebrwydd i'r man He'r oedd-yr ymdrech; liaddvvyd ei geffyl dano, ac with ^wympo, dolurwyd ef gymmaint fel na allasai ddicinc, a chymmerwyd ef yn garcharor. L-r; d i JL r oedd yr hanes Swyddol am yr aches brad- wrus a chreuion Jiwn, wedi cael ei ddaufon adreS gan lythyr-long, CYIl i'f Comits iiiiyiio. With bapurau Parisarny ISfed, y rhai yr ydym newycltl eu delbyn, ymddeugys -nad ocdd bysbysiaeth nindrefn uewydd pelliau yn Paris, 'fcùi cyrhapdd Cadlysocdd y Jilywyddion \Ve!- jagton a Soult ar y lUfed oV mis InVn, canVs ar y dydd uchod lmladdwyd lJrwydr w:\c..dyd Yn iou ose,y caniynlad oedd i'r F fmncad gilio o'r lie uchod. Vr oedd y frwydr boa yn gystal a'r l'hnthr o p Bayonne yn vwaiih ysbryd dlfTaith, teulwras, a niyfv ?r.; canys Yhwystrwyd y gemid a ddanfoaasid o Pans ft clienadiaethau o.ldiwrth y L^ywodraeth Ragddarbcdol, ar y it'ordd, yn fwriadol yn ddhimweu ac fel hyn y gadawyd y ddwy fyddin i ystyried eu gilydd yn elynicra, pan oedd pob achos rlvyfcla wedi dar- fod. Oddiwrth y ihifedi a laddwyd ac a glwyf- wydynmhlith y ffrancod; yr ydym yn otlll fod yirvvydr wedf bod yn d-fa lfyrnig a gwaedlyd, a cholled fa wr o'r ddau tu. Dywed y papurau frfngig, Y mae'r FfranCod, ar ol gwrthwy- ivebiad gwrol, wedi cilto o Toulose. Yr ydym yn alarus am farwolaeth y Cadfridog Taupin, a chlwyfau llymdosr y Cadlridogion Iiarispe a Maurat. A chlwyfwyd Y Cadfridogion Berrier It Gasquet, a U y lOfed catrod o'r gadrcs. ac M. Morliacoui 1, y r hwn oedd yn blaeneri ar ^angatrod (bcdialion) o fanguehvyr hefyd." — Dylaspm, grybwyll yr holi Cadfridogion, y a1°gi_0n? 1* lioll filwyr yn y fy(lul;n C]deWr 11011 end y mae yr ystyiiaeth fed y fath waed arddercnog y? cael ei dy?ai!t, :?- fath aberthau by,led yu ca? ca h?'yn.u, pan nad oedd adws u a!' yn ga!?a?? dHnyitt, yn dra paoerms 1'n 'neddytiau."—? Ond y? awf y mae hoUgyrfrg?ha.not yfyddht ya i-?'ti dy- iteiVyd(lioli,,a(,, o'r gorphwysd!-? y ?ent i'w ?elgydA ?olw? ar heddwch c yffi,e? .'?.— Yr heddwch (tcd?ydd hwnw ag ?ydd yn ??ytch d\vyn Bren!r) Fframc yn 01 i'w Brif- ? ? yr hon, yn gystal a'r hoU genedl FiVeag- 19 s d b,T c!n?- nwyddus am ei feddiannu, ac i bro? ei tuag ato. Yr o,d,l ? ''?" diwcddar am ymadawhul* Bo- nana 6 ° °ataineblieu, ya gynt nà phryd, eithr Ymd ? ? I''ontamebHen, yn gynt na. phryd, eithr 11 a dd ?'??? y'?w? >" ol y P?pu''?'? ?'<?g!g, 1.ta (hhrll' 1_1' 1_, crr P 'ul '?.?0 ,'?'?'ydefcddiy'no cyn 'N 17fg, pryd Vr opc]). t1 E'IT 1" 1 gychwyn tuagymcrcdraeth Ei!?,"dan .?.?????cthI,5COo\ liuocdd <-yfu?!: .J- I'!o-- < dywedir fod y Mihvriad BruUirialdd Campbell yn myned gydag ef. Dychwelodd Ymerawdr Awstria, ar yr an dydd, i Paris, wedi iddo fod yn ymweled a'i IVrch atmedwydd Louisa Maria, yn y Trianon fee ha u. Yr ydym yn casglu oddi- wrLh y gair deforcementy a ddefnyddir gan ba- purau Paris, wrth son am y Dywysoges honj fod ysgariaeth i gymmeryd lie rhyiigddi a Napoleons Ni chymmeradwyw-yd y hHodas ihyngddynt gan y Pab, ac fe arwyddir yn awr mai trwy orthrech y cymmerodd yr uncleb le. Ac yn wir, hi ys- tyriwyd yr undeb hwn erioed mdwa goleu arall, amgen nag aberth gwladwriaethol. Dywedir fod y Taleithau Rhufeinig i gael eu hadferu i'r Pfib, a ThuScany i Ddug Wurtzburg. Doe dfletii Louis XVIII. i Lundain o Hart- well; ar ei gychwyniad tua'i wlad ei hun; ca- iodd y dC!byniad mivyaf croesawus gcin y Ty- wysog Rhaglaw, y teulu Brljnincilj a'r Peadefig- ion yn gy trreclin. Aeth llhoedd aneirif o bob! allan o't ddinas i'w gyfarfod *ifc yn y pantreft cyfagos i Lundain, yn gystal ag yn yr heolydd yn y ddinas, trwy y r 11ai yrbedd ei Fawihydi i tyneù, yr oedd yr holl ffenestri. am y rhai y telid gwebr helaetii, wedi eu lienwi gan Beiule- figion a Boneddigion, ac aid bedd ia mur, na chlawdd, na llwyn, ar Had M'dd yn gyflawn o ddeili;;id dros amser: gfyisgid yr hed-rosy a gwyn gan bob graddau, a I hai, mewll trefn i amlygu eithaf ltyddlond b, a osodent lieihau gwynion a'r cyllelyb allan-gorchuddid canol y lfyrdd a'r heolydd gan 'gei-bv(lau ac o'r (.Iiivedd, o-oll- yngwyd y ceffylau yn rhyddioa oddiwrfh ger- byd ei Fawrhydi, yr hwn a lysgwyd wedi hyay, gati y gwerinos mewn gair, gailasai dyn dy- eithr dybied fod gwyr Llundain yn croesawi eu Brcnia eu Lunain, ac nid Penaeth Ffrainc, gan I gymmaint nedd y gorfoledd. Y mae yn ddrwg I genym, fod ei Fawrhydi mor wan ac anhwylus, fel na allasai ddyfod o'i gerbyd i'r gwestdY5 heb gyanovthwy ei weision a'i anhwyldeb oedd yr achos iddo fed cyhyd heb ddechreu ei daith tua'i wlad. Diolchodd y Brcnin yn fawr i'r Tywysog Rhag- 1iw am ei iddo, gan ddywedyd, Yr wyf yn ddyledus i chwi Syr, am bob peth, fy my wyd, a'm bara beunyddiol, a pheth sydd fwy, fy adfeiiad i crsedd fy hynaiiaid.Ateb- odd y Tywysog Rhaglaw, fod ei Fawrhydi yn teimlo'r rhw ymau hyn yn rliy fywiog, o herwydd nad oedd y Cyrigreiiwyr ond amddiftyn eu lsachos eu hunain, wtth sefyll dros iawnderau Ty Bourbon, a'u bod wedi derbyn digon 0 dill yn llwyddiant eu hymdrochiadau.—Diolchodd Jjouis drachefa i'r Tywysog, am ymdrechu lleihauV llwyth o diolchgarwch ag oedd yn ddy- ledus arno; ond a ail-djywedodd ei fod yn ddyledus iddo ef am ei fywyd, ac am ci fart belllyddiol ac yna efe a gymmerodd Urdd St. Esprit, yr hwn a wisgasai, ac n'i gcscdodd ar ysgwyddauy Tywysog Rhaglaw, gan ddywed- yd, u Cyfjinr y dydd hwn bob amser y ded* wyddaf o'tit by wyd, yr hwn a rydd i mi gyfle i urddo Tywysog a'r Urdd hon, i'r hwn y mae Ffrainc Jll ddylêrlus am ei hadfywiad."

[No title]

Advertising