Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

BAliDDOINIAETII.

SYLWADAU AR TR IAITH GYMREI&,I

YCHYDIGr 0 RESYMMJ .-I

MIS-REgtYR HINYDDIAETHOLA…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MIS-REgtYR HINYDDIAETHOLA MEDDYGOL, I .Eh-<M LANllWST, a/K 3law.th, 1814. GAN I Mr. RICHARD ROBERTS a Dr. D. ROBERTS. "MÆWRI'll a [add, JEeR/jt.1. afling.DIAltMEB. I SEF'VLLFA MANRWST. I 5S*14'oHydrediadi'rGog)edd ).? 3° 50' o Ledrediad i'r GoiHewm ? ?"o",a.?- \.¿ I' ? 'I ? I ?s t'? g ? ? ? ? T?J.. 31 .I 'S 5) I]' I T!)wydd. Q 'h I I". j o 5? ) '? ? "= I ? ? ? "I I It I I y?. r?. ? ? ? 1 44 ?8.Ht) 3? L! ?.05 ?law ?w?nt. 2 43. 2.5 2 \1.1, O.Ojcuwiaw barug 34'223.70?De.LL. ? 'x'w 4432?.1015G.L),aDd. t? P:ra 5402?M10!G.t)d.t. t-h-a ri'ew 6 ¡ ¡) I ''5, 5 D. a G," .1 ° .10 1 eirwlaw ch-wl. 7 38.29.5010 Li. fira ):hew J oJ I' "J,,) fïra 8 S8 29.55 20 (. cira -rhew J ;¡: D If, (I. 9S7 29.50 15 G. fira. t-ira. iu 38129.50 151 (-T. LJ.1 eh-.<. jeira 11 ? 2;).55 20 C.. Dd. cira. I eiia 1239 .29.55 20 G. Dd' cn-a rhew 13 S8s<).80 10, -1 1'e.I.: j t? '-he.w 14 40 29? 20 D. ? j t? rhpw ? 42 ? go.lO 20 D. ¡kg I !ict!rcw 1639!so.l520 De. tFg '<'? 17 4030.0510 De. Dd. tc? r''Fw 1? ,141 3j.OO H) C- ) tq; 1 ib-drcw !9i442S.75 la?Dc. t? U?rpw 20 4S 29.45 2H De.De.Li. 0.02 ryiny!? ?ii.wi 21 48 29.45 20 D.e. c??? tawo! 23 48 ¡ 29.35 ?) -De. c?nn'02- tawct 23'50 29.55 3 0 De.L(. ? .?t?! 24 50 29.40 3.) rDc. cymylo? tawei 255229.403JLLL. cymyt<? t?e! 25 I 5212Q,32 40 IJJ1. .1 0.05 ?law ?-.y;)t. 27 51 2S.6C)40 J)f. cy.nyloE- ticdwy. 28 52 29.40 30 De. ?wyntos tav.-el 29 ?3 1 29.30 30 Dc. 0.20 ¡ ?-[aw IT ?wyut. so 115 1-1  :40 30 D e 0.05 c,ixiytt) g g%v i a v 30 53?29.40 30 Dc. 0.05c?myh)p: ?w faw ?1 52 [ 29.40 30 De. cyniylog gwynt. EGLURHAU. I .HY\-VDDTAETH ?7Lfc?'o?'oMg"<) ydyw y gcifyt'cydo 01- thain anian yr bin a'i hc?eithiau, yr hwn a wneir drwy I gynnot'thwy amrywiot athron-beu'iannau. 1. Y TYMMERFES!jn\u!) ( TfLcnna/JIetn), lief offer.;n i fCBur gwres unrhyv. beth, pa un a ddvnod¡r ar radd- daflen. Prif-bynciau :32, pwnc rhewi cym- hedi'oi;78, hai.wt'es; 63, gwaedt-wres; 112,poRthder twymyn; 176, pwnc berwi ggeirait-tl,; 212, pwnc bcrWi dwfr. 2. YR A WYRUWVSYDD (Búrometer), sef oiTeryn i fesur pwysau yr awyr &r wyueb y ddae<i)'. 0 henvydd ysgafnder yr awyr mae y cymyiatt y!i disgyn yn wlaw j aco herwydd ei drymder y cedwir hwynt fynn, i roddt i nt bin deg. PriJ-bYllciau :-31, tywydd t)a sych;) 3().5(),tegwchpar!!aus; SO.tegwc!); 29..)0,cyfnewidiad tywydd; 29, gwlaw,. 28.50, gwiaw trwm; 28, tywydd ystonDus. 3. Y LLAtTHDDAKGOSYDD (Ily,rOSCOPC), Sefpcii-ant i ,Mangos Hetthde!' yr awyr. gOl'- syct<d.er; 20, sychder; 30, HBd-sychdcr 50, Ued-teIUi-! der; 45, Hed-icithder; l()(), 4. Y GwYKTFYNEGAt ( /inemosciJpe), a Owir yn gyfr- redin Ceilicg y gW!fnt, Y1' hwn sydd yn dangos y pwnc af y tert'yn-gyich o ba un y mae y gwynt yn chwythu \'n i'eunyddio). AttatfyFiadau a arferir atn y p) if-bwnc; G. Gogtedd; De. Dehau; D. Dwyrain; LLGorUewin; A. Annywiol. 5. Y GWI.AWFESURYUn(Plndameter), a ddpngy.s y mesur o w)aw a ddiscyu yn feunyddio!, yn ibdfeddat), a'u lOOfcd ranan. D. S. Y maeheiaetbddarinntad o'r peuiannan hyn yn y Seithfed Ran o Seren Gomer, am ChweMbr 12. j TAFLEN GYMHAmAETMOL O'R HIN. }??! ?'<?'?<M. !!(;wlaw. ??.?. 11'IP1lhCr-il I, II _n! esllryu. I ? ? ??.? ? ?- 'Y* i ? I-<? I S -§ a' ) § ) a a ? ? ?'?3 ? '? 3 !???? -.) Q C-> ] ? ?j! ? j rj! ??? I" ( ¿:; I R.¡ I I" ?'i!. 1814,??.?-J'30.1.) 2?.iU!?.SU' IJj ?2?) 8 1814 53 37 M 30.15 X).8oi 30.00 0.52 '24 7 ? I8U f¡í\2614i .,130.51129'1 O/).801¡ 1 .47 11251 6 ? ?1810 ??044 ?0.10 ?.??9.49) 1.40 !<) 1? 1809 G'2:301'16 l30.3829.0029.8s! o.75 ? 5 18iis ,5 1!130.1) 29.?)7 ?19,98 0.58 j? K CLEFYD HISlKTUS. Y Frech goch (Rubeola). CLEFYUAU TYMHOROL. 4. C/'yjNM (Fcb!'t's). Y Dyspeid-grydau (lnter- Llaegryù p!ant (Feui-is :K- mittentes)., jimtwn rcnnUens). 2. PC1'thynol i bciriamutlt !II' au!dli(ld.. Vsgyfcitilid (131.t);7ciiiiis chi-onica). Yr Eisglwyt' (P/fM,MM). D\iii&ut (Calarrhus). Yr Eisgiwyf ar oj y Gii,ictiboel, iaiit (Hw)nv goch (1 ieuntls post Hu- M.). bzoltl). Breuanthd pwyHig (J?roM- Anadiwst (??7?a). eA'?M f<?AfK<?): C'-n.-thiivupi.! (?-'?'???)' B;cuaut!id lur-barh?u.s? '$. Pat]¡ynot t' a'r colùd¡fÎ;¡jh (Diari,h6ca post Ru- sla)ó beola). ) CyiiHgWSt (Gasln¡¡lynia). Y Fan)og Coludd\nt (Cf)l¡iI). G waedgyfogIad (f1œmate- HiJyddglwyt; Rhyddghvyt'nrolyFt'ech 4. Pertlryiwl i'r Gelodau. CyhyrHd (lIIyiiis), Anghce Cyhyrboen (Myalgia) Ang. Acute Liwyngyhyt'lid (Lumbago). Pei-t,i?,,nol Z'?' p6'?t a'j Leirimmau. Penwacw C!ust!d (Gtilis). dt: (I ).\ odd;- LlygadHd m' ot y Frectt wtth y (Jyhy)itd (JMM- !ocll, (Upthalm¡(t post l(}sis ârth. iticu). RaúciJl((). 6. Tarddiliflwt cr<'ct.'c't'7. Pothe!} dardd:ad parIiatM;, RhedegwralHt (Impetigo). (Pomp}wnia diuthw.s).

I ISYLWADAü..I

[No title]

.MARCHNADOKDD.