Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

BAliDDOINIAETII.

SYLWADAU AR TR IAITH GYMREI&,I

YCHYDIGr 0 RESYMMJ .-I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

YCHYDIGr 0 RESYMMJ I I'M daiz,-os afresyntoldeb yr Y¡R{l!jeriad git-i-thln o Dyngu MCtt-t! mood "alogedig. D. S. Nid yw y sytwiadau canlynol yn pertbyhu i lwon niewn brawdJe, neu ryw !e ara!t a ofynir gaS y gyi'raith, tuag at derfytiu ymrysonau. Y mae yr ymai-fertad o dyngn a rlftgu mpwn wodd haiogedig yn dra afresymot, oblegid Y mae rhMwm yn dysgu dymon i ddywedyd synwyr, ac i ddywedyd y synwyr hwnw mewn cyssyHt- iad a chydtyniad addas eithr y mae tyngu yn rhw.ystro y gyfrinach, yn dadgymhalu Fhanau yr ymadrodd, ac yu filwytho a geiriau dyCs ben a disynwyr: nidpesnn tyngwr yn medm siarad yn iptthaduroi, neu yn ratn- madegaidd; y niae pob llw halogedig yn dystrywio iaith. 2. Nid yw rbcswm yn medru amddinyn nn peth na roddo ryw bleser ueu a'i dyTyno; ac y mae yn eglnr na ddtchon dim end at'resymoldeb pael pleser mewn arferyd gen-iau maw:ion ang'hyssy1ltiadol a'r ymddiddan, ac ar y cyfnfhy!ty yn ddisynwyr: peth anhawdd i'w gaet aItGn yw, pa hyfrydwch a ddichon tyngwr gael, oddiwrth y sain halogcùig., Dnw, cythreul, dMM;?M, &c. yn fwy nag oddiwrth sain ceJf'yI, eidion, llew, af/e yH, neu ryw eirian anmhMthynasol erei! 3. Nidoesdim elw i'w ddysgwyt am dyngu: er y dichon rhai eiwaychydig,athrosychydig, wrth dyngu anudon mewn Uysoedd barn; nid yw )'-11 ymddangos i un erioed elwa Uawer with dyDgH hatogsdtg cynfredin; y mac thai wedi gorged tali! am dyngu, a byddai raid i ychwaneg wneuthur hyny, pe gosodid cyfraith ein gw:ad ar waith; ond anfynych iawn y K!ir neb am ityny; oganiyniad, peih elthafafresy?<:o!yw tyngu. 4. Y mae rhesv.m yn ein dysgu i ddHyn ffurdd hyg!od i ddyrehuf.ad, os bydd o hyd cyr!)p.edd t ni; eitht- a ddyrchafwyd un gwr crioed am ci fod yn fedrus a gwrol mewntyngu? Naddo eriued. Gwaet a dirmygadw.y raid fod yrhwn a ddyrehafai neb am y cyftyw fedrus- rwydd; ac Hchet iawn raid fod cymmenad v !;wr na fedro'r fath ymarferiad ei is('!au.—Ca:;ys y mae yn am!wg nad oes neb yn ymhoni mewn tyngn, ond rhyw ddynionachgwaetacafresymo!; yrhaisydd yn got fod gosbd rhyw gymmy&e-iaith o ansynwyroldeb t tanw gwagle synwyr a rhesymotdeb: ac nid yw ffo!edd yr atferiad i'w gystadlu a dim ond & delfhwydd y thai a'i harferant. 5. PethHwyranghytuhol'ag -mil(.Ivgiad gweddaidd mewn cymdcithas yw tyngu, os byd<! yn y gyfrinach gymmaint ag undyn a fyddo yn meddwt mai gwett yw parchu enw Dnw nai sattnu dan dracd (mcwn ystyr- iaeth) trwy ei gymmygu & Hiaws o eiriau gwae! di- synwyr hcb achos, canys ni's gllir t\ngu yn y fath gym- deithashebboenimeddwiyruH person hwnw; ac nid 'oes dim yn gadarna<'h prawf o ieddwi gwasi dinnyg- adwy, ac o ddyn heb ddysgu ymddwyr yn weddaidd y-nmMith dynlon, na rhoddt tramgwydd diachos i'r gwaelafoddymon. Dyiaiyfathanghcnni gaet 61 yru t'r ysgot t ddysgu moesan a'r modd i ymagweddi yn mh!ith cristianogton; neu, bs mwy dewisol ganddo, (yued i bl:th bwystfilod, y rl:ai na ddysgwytu- iddynt dtiysgu byw fet cristianogion. 6. Nid oes nn esgrs i'w rod«i am dyngu ba!ogedig, ac am hyny y mae yu fwy a;rcsymoJ nag, cfaUai, nn bai. ara! Gosodit- tymherau poethion, neu awr o wyUtineb weithiau fdiheswm am yr ymarferiad heinti's ac an- fo\'?o!; beth yw hyny wedi'r cwb! ond pron mai iTrwyth a6csymo!debywtyngu;' Bcth yw y gwyUtineb poctJi hyny ond gradd o waHgofrwydd; neu diS'yg meddlant o bwyl! a Uywodt aeth ar y nwydan; ychydig yn ych- waueg o'r fath orphwyUdra a gymhwysa wr yn be! Haith t waHgof-dy; ac yr wyf yn gobeithio yr addeur mai <rrw yth afresymoldeb eithaf yw'r hyn a dyf ar y fath wreiddyn gorphwyUog ag a wna dy yr ynjfydion yn gymhwysach Hetty i ddyn nag un He araH.—Eithr y mae'r rhaniwyafyn tyngu, heb geisio rhoddi un esgus dros yr ymarferiad namyn eu bod yn ei hofH; hyny yw mewngeiriauerem,hofFantibdyn afresymot! Y mae -.in y meddwyn ei gwrw a'i wirawd- yr ucheifrydig ei dderchanad—yr ymddtalgar, ei dalu'r pwyth—a'r cybndd ei d) ysoran; ond y mae y tyngwr yn troseddu cyfraith Ddnw, haiogi ei gydwybod, Uygm ei gym- deithion, tramgwyddo'r moeso!, ac ymdrechn dinystrio enaid, am ddim! A ddichon un peth fod yn fwy afres- ymoi? 7. Peth hollol wrthwyneb i crrefy(ld yw tyngn, ac y mae pob peth anghytunoi a gwir grefydd yn afresymol. Pe gadawem grefydd ddatguddiedig &'t' ddadt, a gtynu wrth grefydd natur yn unig, yr hon addatgana ugoniant Duw mewn modd mor gadarn, fet na chafwyd nemawr eriocd a fedrent gaet caniatad gan eu cydwybodau i hacru nad oes un Duw. Both sydd fwy gwrthllll na chtywed dyn yn addef fed Dnw anfeidrol ei nerth ei wybodaeth, a'i dda:oni,ac ar yrun funud yn cynuuysgu ei Enw mawr ef a phob dywediad isel, gwae!, a gwrach' aidd o'i eiddo! Od oes Dnw, dylid ei barehu. Afresvm- cideb yw addcf ei fod a'i ddiaurhydeddu. Hefyd, nid yw sect y lyngwyr ond yn aniynych iawn yn giynu wrth en prones ynghyfyng awr marwo!aeth. Ni chly- wais i am neb yn gyru am y tyngwyr mwyaf hyfedr atynt, i regt! ant y mwyaf, mewn trer'n i ddjiyru eu me- ddwi, a'u cymhwyso t adael y ddaear, pan dybient eu bod ar orifen eu gyrta. 0 ganlyniad, afresymoideb perfiaith yw gwneuthnr cymmaint am ddim, ond am gael y boen i ularu c'i.hcfwydd wrth farw t Mi v.'n y d.yv<-edlr fod tyngu yn ar/cc gyfTreài¡¡. Rhdtnf ] oH yw ymwrthoda'r faUiorchwyi dibwnlli a dic-sL-tis; nid art'er gyrfredin yw rheo! yniddygiad dyn synhwyrc!; efc a ad y rheoi hono i ansyuwyrotion m hyddai yn bosibl diwygio na goleuo nn partii o'r byd pe ystyrim y sym.vy'lav.n y rhcot hon yn unig; ac mewn gah, ni by- ddai gwahaniae'h rhwng y syh\vyrol a'r afrcsyMCt, eithr byddai y gel- lau call a Hol, doetb ac ynfyd, yn ar wyddo yr un pcth Haerir fed Boned(Ug!on yn tyngn. Haeraf finan, fod yn rhaid cael rhyw arwydd araH i brofi en bonedd- igrwydd, cyn credwyf ttyny. FfuHneb citiiat' yw tybicd maicyfoethsydd yngwneuthur i'ynn funeddtgrwydd— gaHech iwytho asyn ag aur, a'i wisgo a'r dcfnyddiau goreu, eithr ai Pendefig yw efwedi'n? Nid wyf yu tybted. Asyn frol yw efe gydar auI', a.e lieb yr aur. "NLdgwhvsi:u'ad,"cbytyngwr,"ymae nawer o'r pi'ifysgothclgion,a'rdynion mwyat' eu gwybodaetb, a ddygwyd fynu yn yr atbroieydd mwyat' hygiod, yu tyngu."—Beth wedin? A ydyw fod creadur wedi dysgu IIawer o gajnpiau gorwychion yu brawl' ei fod yn syu- wyrct? GeHtraddysgu'raderyn Parrot i sian,,1 gciriau Hebraeg,Gro<g,aHadin, end peth arati yw ei add- ysgu i ibd yn synwyrlawn. Pc!ly pe dysgai gwr yr hoit ieithoedd, y campiau, a'r celf'yddydau t gyd, end yn dyngwr anfad wedl y cwb!, yr wyi'yn barod i addcf ci fed yn Wr dysgedig, wedi dysgd pob petb, end dysgu bod yn rhesymoL Nid yw hysori'r .ymenydd ag ieithoedd dysgedig, ac a gwybodacth o'r '('clfyddyda¡¡ yn digon i rC'symoli -dyn, fwy na !lenwi Slot anifail marw a thraethiadan dvsgedig ar bynciau gomche!. Ki c!uedaf byth fod dyn yn i-liesyniol, nes yiinvi-tliod o honaw a'f arfcr front, wael, a dumygadwy, o dyHgu. Defnyddian fliesyijioldcb ddichon fod ganddo, ond tra fyddo yn hofH tyngn y mac yn eglumad yw yn cymeiyd y mwymant o honynt, cithr yn eu gadae! yn segttr ynghonglau ei bengiog a chitfachau ei galon aamhur, fct pethau huDol ddiwerth yn ei olwg. ADELPHOS GYNRAEC. I

MIS-REgtYR HINYDDIAETHOLA…

I ISYLWADAü..I

[No title]

.MARCHNADOKDD.