Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

/Dylic! - G(Welie'I, 11,"b…

!lAM CYFARFODCYFFREDtNOLBTBLGYM-…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

!lAM CYFARFODCYFFREDtNOLBTBLGYM- MANFA Y MWN-GLAWDD A'l GOROR. lPadwd u'n ll¡'f/'yn díweddl1.f.] Mr. Phdtips a gyhnygodd ddiolch y Cyfarfoa i R. Rtn*on,Yswain, ant ei barodrwydd iddwynynmiaen! wrthddryctt y Gymmanfa, ae y'mddygiad anuihleidgar yn y Gadair. Yna Mr. T. Eyans a gyfarchodd y Cyfm fod i'r eSaith a gantyn:— Gymmydogibn,o..Nid oct ditT) yn fwy hyfryd genyf na gwcted y Cytaribd dan nawdd ac arwciniad y Gwr- bonheddig sydd yneistcdd yn y Gadair. Ar amryw achtysnran, y mae yn hysbys i ni oll, yr ymddangosodd pi ptat am y t!odion; ond yn awr, y mae ei otal yn ym- ddangns nid yn nnigpafodd yr ymdarawant yn y byd ttwn, ond pa fodd yr ymdarav.ant, a pita beth a ddaw o honynt, n)ev. n by.] ar o! !nvn; am hyny, gy& y su'ioldeb mwyaf yr wyt' yn ccfnopt y cynnyg o ddlOlchgarwch iddo. Yr \vyt'yn credu ei bod yn gwbt ddiangenrhaid iwHeuthnrhysbysiad fodyGynnnanfahon yn ymddi-i byDu yn hoitot ar haeHom Cyrndcithas v i.blau Saesneg .tbieithoedd erein; dBlegidy BiMaua'ddosHmthir gaii yGymmanfa a bryn!rgan y Gymdekhas h('no trwyi '.gytrwng Cymdeithas Gwrecsam yn mhrts traul eu liai-- graffti yn Ul)i, N,-nmlilith ereiH o dris;oUo{! y byd yr ydym ni, y Cymry, yn ddwfn iawn yn nyted y Gymdet- tRas odtdog hono: dosparthwyd ganddt yn y Dywysog. :teU) amryw iitoedd o Fibiau a ThestanteHtan brys wyth e-dd vn ol yn rbad, ac ant iset brisi;iti -(I-,vyf yn mcddiannu hyfder sicrban, na wehyd er pan adeU- ¡¡i\1,l y byd sefydtiad gytfelyb i'r Gymdeithas urdder" ,<;oùono. Y tune sefydtiadau da ciein yn y deyrnas, tncgts Yspytai, Ehtsenda!, Tat yr amddifaid, &c. oud pan eu gosodir at tinyn cymhariaeth, y mae hen ynrha- gQ,I'ky.nmhell arnynt; Ile ill am y c6r<t, ond hon am yr cnatd; y mae gofal y itetH am ddedwyddwch dy- nion yn y byd hwn, ond ymae gofal hoffameu ded- wyddwch mcwn hyd a ddaw; ac y mae cytl1niau' gweithrediadan y lltill yn terfynu yn ymerodraeth Bry- dain, ond tertyom! gweitlii-e(itadiin, hon sydd yn ter- t'ynn yngttymniau y byd. Y ma-e hon yn porttn y new- y)]pg, no"i y sychedtg,cyfoethogt y y wcddw, y noeth a'r amddttad, o ynys yria hyd etthaf- oedd mor mawr y Dehau, ac er nad oedd yn ei dech- icnad ond fet cwmmwt bychan/fct ctedr Haw g\yr cyit* e)yb i'r hwn a we!wyd gynto 6en Garme!, y mae yn awr wcdt myned yn gwmmwl mawr, yn tr6i yn yr hott ncfocdd ac yn arUwys ei bendtthion ar anfialwch Cait- raria, a¡: China a Persia? Cogtedd a Detreubarth Ame- rig, ynghyd ag ?nysoedd M&r y Werydd hyd ynvsoedd iiibsog.Mor y b\v? rain; a?c fel dinas ar fryn, yr 'hon ni eHir ei chuddio, y mae nys;M hoit d(yrnasoe'dd y byd ynsyUn ami. Y map trigotion broydd Jndea,y brf.ydd ? he y cynneuodd Cristianogrwydd gyntaf, yn edrych yn hhaeLhion ami, ac yh dy&gwyt pethaf mawroddtwrthi. Y mae y GynidcitHss hon, yn y dyddiau hyn, wedi ci dyrchafn felconglfaen, yn t'ylymn' j?cwn caiiad, hedda thostm i, bedwar cwarter y byd ac ni ddattod'r cw iwm yr nndcb nes dwvn yr hott frodyro bUfti yrhoU genhed- ioedd: yn Haw ddoeth R!iagh)niaeth yr ydy'n yn go- beithio gwelcd, (:yn bo MT, gynawoi pethan mawr ltI'WY'dt!,L,' Trwy r?wedd ei bendithitn yr ydym yn tiy l?"I,4-,N,Cle?a 'Pendcngion yn t?itod o'rAipbt ac Etl!iopia yu cstynen dwy!aw ynbrysuratt)dt!W; y bycMan ynmvned yn n? a?-gwan yn genedLgref; cen- h?diocdd nad adwaenai y G\vare()wr \n rhedeg ato, a lioll je(',( ] y byd -ii: clyfo (f Nli eitldo ciii H;Ai*1 ho!! ?eyrnasoedd y byd yn dyfo? yu eiddo ein Harg). ? ? '? { NIn i%4;i, 117, wyd(1 ni n:1 cÍtyf- árch: y M,& y Oymmant" !ddi. Y:Wât: ei y(ld o bethan da; a pha bethan bynag a roddn' t gynnal y Chmmnnfa, hyd y, nod gan y \n'aigweddw yrhon syddyn Ucchn yji't'hywie cymmydogacth;pa cyn !i6!ed byha" meddaf, moddh', a goFtestnf yn ddiogct gan Hri:h!JlhlCth,i'* gynawn woMtwyo yn nydd y cyf*- nLCèunog 'y masl'tachwr'Hhat1l ywcddw, a ys- gtifenh- ar yi- urÍ,rhe8.tramiloedd b)'enm, a citant'oed [ pcndef'g, i'w i (hliwedd ooedd y byd, ddobyn y cyff9yb.. HcUymdt-echtadan y ].,Iv%vyd,! a'r DHprwywyr, hoti ot'at y Trysorydd, hot) iat'nr y Casghvyr a'r isi a hardd v.obrwyir yho. i-i f,l yr anghof:p cich Ni(t 3-w vli- iing i i Y7 f ,?i gwaith, a'r ttatuius ganad yr hwn a ddangosasocit tuag i<t ei pnw.' Ac Oianafiai na chredK) bod yn ntiltriondeb ymddygiad Rhágluniaeth toag atoni, ryw ddysgwy!iad t hob gradd wncud yrhyn a aHartt. Pan oedd gw!ed- ydd Ew;-optnewn annhrefn dwys, t'e gad\vyddmgwtad nt yn ddideifysg: y rhyfelocdd ag oedd t'ci daeargryn- faan mawt'ton yn sig!o pbbteyrnas yn Ewrop, agadwyd d)a\vo'hteyr)ias ni. A oedd rhyw ddybcn yn hyn? Ot'dd yn ddtan. Pa beth oedd?'Y)ngc)eddu y Bib! Gyinde'tttis. Acynvgalanastra cyntedihd!, sigtw.yd gorsedd Y Russia, ac ofhwyd gweted dtttystr Hwyt' at' ei hott tywodra'etb ond fc'i hamddifFynwydt I ba ddyben ? I s?fydtu Hibt Gymdeithas. Pan oedd y gwcithiau yn Mandteater, L.tverpont, Caer, a swydd Fnint yn paiiu, ac eisiau Yh g\\ asgn.af dcrfynau y trtg- oilon,!i ?a ddybcn y' t-ynnalir'yd gweithiauy M\\n? gtawdd? IgynHOtthwyo y Bib! Cymdeithast Y mae yn bryd? beHach, gyrn i ?ntudiaethy ddiarheb ddfwg, ond y ddiatheb gytfredtn hono, Pawb dtosto pi hnn, a Dnw d?{.c)n o?.' 'Arbannvtabyrddir, 'Beth ywttLgotion C!jijiatn???aphaham? nhatdi m ofalu am bob! A'(P- nca? di?on t nigcis:oBtb!au i ni ein hnnain—pawb d)osto.<'i hun.' t?wnafmorbyfa gbfyn !'f,chwerytwyr hyn? Pa beth ?ydych yn feddwj addaptha! 0 ?toeddo diodion yn Hyddian y nhediweddatHje bnasai pawb drostoei iutn? aLC os hon y\\< i'lreuI fin iiyrnddygiad, pa beth a ddawon!oedd o glelnon, o yrnddifatd, o jaL noethion, åc 0 .ai anàlluog? Y gwiriDnedd ydyw, os !ton yw y rhpp), nii'ydd y byd ond yr Olygfa fwyaf o'F ga- ianastta eitliftf, a phe bi7a,-ai paM b drosto ei hun, Suasa! )'1' efengylwdh ei chau i fynu o fewn'cyttiniau g\ai.J Judca; ninnan, y €yM)y, afuasem yn ymdrot mewn tywyiiwch ac eHnnaddouacth, ynymgyfarlo,l ynghyd, nid i i-bi Biblau i dtodion, ond.,a.beittliti eiii t eihui- od. Niddynion it'ywi tii eiii 'u;zi- ydytn; nid yw bywyd ynghanot lkvfl pi-ofefligactlitis, fielblit-is a dtwg, yn wetth €i fcddiannu cr em nwyn ein hun-it;n </H !«M?-. Dynlonydym '?yw i efMt</ hcfyd; ac ymae y myrddiyilan sydd yn aros ynnhh' cysgod N-ni dy?g?yt caet tl"nvy\h al"potn'. Y pt'en hwn?' na ddygo <i)Wyth, nid yw dda t ddun ond i'w don i taw<- a'i c?un yn y tan.K!ta!d inl!,)am ychydig, drQs.eddu ar etch amynedd. Trowch eit-h gohvg, wrt)t ci,(t):l.'lenu, ar dda- !ena): y Bihi. Edt-ychwcharapostononCrtst, 'Mewn teitbtan yn fynycn.; yn ndterygton HLftMyfrdedd yn tnhoygton Dadton; yn mhcrygfon ynyt ania!wch; yn JJlJJernJon ar ym6i'; mewn Hafnr a Uudded; thcwh an!nu)pd yn fynych; )newn newyn a s$c!'ed; ymprydiau yntynych; ac mcwn anwyd a noethnt.' Ai ceisfoentlcshad en hnnainy macnt? Nage, nage, ond ]!eshad Haweroedd, fet y byddant AM-i/ sadwedig. Hd- tych'.vch drachefn at Fab D:tW yn nyddtau ci gnav. d, yn rhodio oddi amyleh gan wnenthnr diiioti. Ac e<!)'ychwc!t etto ay bvwysbg mawr y bywyd; edtych. Avch gyda syndod; cdiychwt-h, ? edt'ychwch gyda chalon ddiotchgar arno ttl oen yj; cae) ei atwpAn !'i Haddt'aF Ai o'i aehos ei hun y iteddh' y Mess!:thF Gwtandewch yr atteb o'i sanctatdd ena') ethnnan, Myn yw y bngait da..Y bngait da sydd yn thoddt ei eipioes' dl'O. y defaid.' Dyma esampt ddwyfot i'w di- !yh: y JR/Mo< yw, GWmtwn dda i bawb, yn enwedig y rhai sydd o dcu!n y nydd A1' GYIlUEDJirR SÊRE.v GO}fERõ I Mp. GoMEn,Yn gymma:nt n'ch bod yn ewynsat I ddci'byn pob poth a fyddo yn tuecMu at vchw.,Ilpgll hySbysmcth a g\vybodaeth, goheitino na fydd yh ii- Avyn&bns genych adaet i'r ymot'ynion a'r hysbysmdati can!ynoi ymddangos yn Uewyrch eich Set'ent AM YR Y.SCOL RAD &VLCHVNOL, tN NHYWVSOCAETH CYNIHU. Mae y.n yntddnn?os, yn ol hane&ton, ddarf?d sytfaenu yrysgoiho? yn gy?aro!, yn yroesddhveddnf a aeth liei' i??,gan GrtiiRth? Jones, o Lttndowror, yn d? Ctaeityrddtn: yr ysgnt hon a? (lodcnodd vnghytch <fcK?H!K )n?M(?</<7 o amser, ynghytch /')! c/<HH HM<, medd yr hanes, ') ittuenctyd Cymrn, a addysgwyd yn yr ysgot !ion, yn yr yspaid o amsct' ft grybwyltwyd uchod. At ot j!tarwo)aeth Mrs. Bevan, yrhon, gydgyn- notttiwywyr haeliontKi, a:i,-N,iilii)ei-oddie Mf. G. Jones; yr .) sgol a orphwysodd, ynghylctt deiig mtynedd ar hu- ?, gain; end a adferwyd, er yn ddiweddar o flynyddoedd, <hwy ddcddf, neH welthred a,.tdnrdodol, gan y PhtL GangheHwr. Mac yn ymddaHgos,yh <uy ddeddfgrybwyUedig,) fod yr ysgo! i gaet ei chadw d ffwh Tywysogaeth Cymrn (witlilntltè Principalitll o/' Wales); liid oes 'tm rhan neiUdnot yn catl ei phennodi yn y ddeddf, Dehc ,baith a Gwynedd Hod yn gydgyfranogion o teshad yrysgo), yn ot cyfattcbiaeth yr arian. Os oes prthder armht yr hyn nad yw yn ymddangos yn debygol"dyläi Detieu- barth oddcfrhan o')- prinder; yn gystat a Gwynpdd,yn ot rheot eyfiawuder cy,ti-edinol: o!'i(i, oscywirfyhys- bysiaeth,nidocs, yn awr; iiu o'r Hyn neiaf, nid oedd yn ddiweddar gynnHault ag un o't- ysgoUoh thad cytch- ynol o fewn ardaioedd Gwynedd; nid wyf yn deaU ddarfod t gymtnaintagnn o honyntgael ei gosodi fynu yn y wtad hon (Mon) ar oi adfet iad yr ysgot, ac ni ot- odwyd i fynu end uh neu ddwy o't- ysgotion dywededig yn Arfon, ac y mae y rhai hyny, meddwyd i nu, megis wedt diftanu, er ys n o amse); ymae yr hoH ysgoUon wedt capl eu 9ii i'r Dehenbatth yn u))ig,G\vynedd ynthvyramddtfad! Yn awr, Mr. Goiner, dymitnwn i ryw un,neti ychwaneg,o'rrhaisydd yn arfer tremio ar Ctch Seren, hysbysu t'r byd, yn un o'ch cyhneddiadan nesaf, Pa betf) yw yr achos o'r di" fcddianniad hW112 Ai oddiar dueddgarwch Ueot btaer!- !onatd yr y.sgo) ymae yrattatiadyntarddn? nenynte oddiar ryw rwystr perthyno!arian, nen ryw ddyrys- ivcli clr fa+Lll? Dytm btaenoriaid yr ysgot toddt Bodd- lonrwydd i drigohon Gwynedd, ntewn pcrthynas i'v haw! cyHredinol i'r ysgot rad; os amgen, fe fydd lie i ofnt fod rhyw a Hygi'edigaeth wedi ym- wthio eisocs i'r gosodiarr! cantnohulwy !iwn. Angen- theidiot i drigolion Gwynfdd ymorot am eu hawt i'r ys- got rad angenrheidiot i-flaeii,.oi-iti,i(I yr ysgol roddi atcb drostynt en hnnain. Os cud yJyw Esgobion Gvvynedd yn cwyUysio cetnogt yr ysgotion,paham y dyUd cetu y peth oddiwrth y hyd ? ond yr wyt yn hyderu nad oes un sail i ofni fod yr Ešgobion yn >1fiddwyn yn oeraidd yn achos yr. ysgol rsd: arnynt hwy) set yr Esgobion, y map apP'yntiadyr ysgolfeistÎ'iaill Jon gorphwyso, neu o'i- lin-it liciif, arrywddan, nC,tI YC Invaneg, owyr eg- Iwysig, a bennodir i'r swydd ljono, gun Esgob y He y byddo yr ysgot yn <-aet ei chadw yHddo. Nid yw yn ymddangos yn debygot fod yr ysgo! rad yn cae] ci cLy- tyngn i'r ]-)elietibai-tli o' aclios prinder arian a phe by- ddai brinder yn bod, cynawn tyddai i rifedi yr ysgoUon !had, yn y .Dcheubarth, it)d yn ttai, er mwyn i rMt ys- gotion rhad gHet eu gosod i fynu, yn gyk-hynot, yn ?igwynedd. Ar furwolacth Mr. G. Jones, yr oedd cydroddion bo- neddigion bac'mnus, at yr ysgot rad,wedi cynnvddni'r swm o ddt(,iifil o <'M'!M'<'<: ar Mi-.s. nevan" yr oedd y casgHad wedi yjnbentyrn i'r swm o wyth nul a Lnnnau yn ot i'r ysgo! o) phwy?o ynghytch deng in!y. nedd ar hugatn, yr oedd yr arian a'n ttog, &c. dros ddeng o bunnau. Yn awr, of ystynr nad y.w eyflog npb rliYF "n o'r ysgotfeistrlaid i fod Un amser nwc!i)aw d'fg' pM/'< hlgllln yn y Hwyddy!) (sft, sfti fk ?Mm? a f?g- Mt'J'M yn y chwartcr), nid amtwg yr ymddeng\s iod prin'det' arian yn achos o attatiad yr vsgot yn Ngwynedd. Os addysgwyd yhghytch ?! c/Mn MK< o drigoHon Cymrn yn yr ysgot rad hon, mcwn ynghvtcn deuga?n ndynedd o amscr, rhaid bod CoUed Gwynedd am yr ysgol, hy" y"odH)nun Hwvddyn? yn dm dir- amyr yscghoat, ntb? YIIIO(L Ilti tin flA,'l?ddy-n, yn (ita, dir- iawr; a chaii fOd '%?l' am ?'?, g o l goHcJ, os nad anghyi)awnde!t'r gcnedt a'r w!adwriaeth y?n ardaioedd Gwynedd, y ntuc yn UawH b) yd i'r t: igo!. 1 iondd'itn'no? iym'M'oI ?n ?nicndcb a chy?wnder f.-y'!i. 'fedmo!:ohc t''Vddtryw lip hoeddiadhwn.jt Q'f Sêf"Gomeraidd a g\veddtis i mi hysbysr lJa, dmr¡é\d at fy ng" oso(tfyn)cddvH.niar Wyf,M)-.Gomer,. !!wyddiant,c.trwr YN\SWR MOKWYSAJUD. ? Ce!!yMyfythvi-,Ebri!),l314. HANES BIBL GYMDEITHAS LLANGOLLEN A'l CHYFFINiAU. -iiideit,iiq.,i nr y setth<ed dyd'd o fis Ei-- y'od, yn HangoUen. Fo.stpr CynHfie. Yswa!n, y L:v- :Wydd a g"j'tnmerod(Ly Gada\ram ddan' o'r ¡,!loch:, Yr osdd y Cyfarfod yn !!ed Uosog, NIII gynnw' vsedtg o'. a (" AeJoJuH <'retil y Gymdeithas o amrywtoi enwHu Crefyddd), set' Eg!wyswyr, Anymddtbynwyr, Bedyddwv! Tretnydd- lon Calfiniaidd, nc Anniniaid. Hyfrydoedd gwcled yr nndcb a'r cygord¡ad a: Q?-dd ynymtldangDs tnvv v Cyfarfod, ynrrnhtith cynntfer o wah;Ùiol enwau <*retydd- o!, oiiyncyduhoyn sh-ioi vn nuaen yr un gorehwyl anrhyùeddlls; set' taenn \r Ys- gl).thytalt,Sanctaidd; a'u hYl11dllygiadyn hst:oen hodj yndymnnogwcted pr-.d y I)ydd G,,goitiati,t yr Ai'gw!ldd y/< lle1U{'Î Y eqi, Jl to y y MM-. Da:Henodd yr Ysgi:i ,ny(,tkd Wetdi- J-edfadau y' Gymdeithas;y modd y dosparthwyd y .Phvyt, a'i GyftiniaH, t;hwngy Dn-prwywyr, i wrieutiun ymufyn:adman\vtatn y cy:t'h ÇYmdeirh as.; ac hetyd .imMif,-r y nersonan iteb tedrtt'darHt-Hy Bibi; ac i ofyn cyf.ania-tau i bawb a aHat rci at Gymdeithas. Caf- wyd tbti nifcr y Teuhtoedd ))eb Fibtau tawert)! hwíiH ddysg'kyliadrieb: ac'hef\dn)fcr y persodanheb fedru dadtet] yn Hn modd; yr hyn sydd yn dangos yr angfn- rheidrwyddamgyd-ymcgmad parhaus ynr gQl'cl);wyl tra phwysfawrhwh; Y swm a gasglwyd flNv ddyn ddiweddaf trwy gyfraJtiadan bhnyddo!, arhodd. tenpiant yrysgolion sabbothól;' ynghyd a ew<n-th y Hiblau A'rTestaxicntau a ddosparthwyd' yw 16'2l, 8,Ütd. I Pcnde) fynodd y Gymdeithas anfun yr ar<ait i Cvm- deiths gynnorthwyol ySi' 1 gaet en haafon ganddynt hwy t'rfam Gymdeitha?yn Hunda:n, gan ddynmnc,\n 1 ot braint y lbymdeitl;Il cynHorthwyot, caet gwerdi hanner yr urian yn ol o FiHxu a Thcstamentan, tenwi y ditfygio cartrefoj. Ymddygodd v Hywydd yn v modd mwyaf bywicg a sinol, gan dystio e:'baiodrwydd igynnorthwyoy Gymdeithas hyd etthafe.: at!u. Ar- eitliit)d- I R. Jones, Yswain, MH 1)'. Ishwyddtnn, gan ddatgan yehydtgo siamptau o oter-goeUon a thvwyjt- ?ch y Puganiatd; creutondeb gan gret'ydd Vn Hihdtx- tan ? ynghyd &'r ))nnder.inamgvnFredadwyo air Duw mewn amry\v o Deyrnasocdd EvYrdp. Diotfhodd v Gymdeith?s !'w Hywydd, am pt vmddvgiad tia adJas i ac ardderchog yn y Gadair ar Yr adhos prescnnot. Di- oichwyd t'risiywyddion, i'r Tfys&!ydd,vr Ys?ri?tt- yddit)n,a't-D?pr\vywyr; gan ddv)nunoa<HvMtJil at-os ?!) eu swyddau <Uos y Hwyddyn nesai; yr t<yn ?vnacth- antoih Ymadawsotp, a chawsom achos i ddywedyd nta; o'r Argtwydd y mae hyh, a thyfedd yw yn ein goftvg hi. I I GYMDEITHASGENMAn'AWL. Danfonwyd y cyf<rh''if, ynghyd a'r rhesti- gáhlynol! c'r casgiiad ugasgiwyd ynnthHth y Trei'nYddton Ca!-j hniaKttt yn ynys Fon,ion;)\v) diweddaf, tlla at ddwyu yndaen waith' y Gymdeithas, y! hon a setydhvvd yji I Uundam yHy HwydJyn 179.5, nnig ddyben pa un vw ttedannynmh!ithy;CeHhedtocddaddotgaT, ac erein heb I eu go!eue, y wybdJueth o' r.& ,i-efyold gnstianogdL Dychw&tyd yn c!y Çoflyfr Csnhadawt (Jlis,vio)tal.y Ch,'ool".ce) i<)n Mawrtt!, 1814/yhmha un y mae y rhestr I yn argraitedig. Abe,.iFrai,v E6 3 2 f8ri7' 1 ) Amhvch, 7- J:3 o L!ah(a!jt. 316 0 Bethlehem. 8 0 0 Hangeftu. 8 6 0 Rodcdern. 210 2 Ltangoed g 5 g BtyndH. g 5 6 tJangt-istioIuS 4 0 1 Drynsiencin 6 14 0 }..langwilløg S 13 6 Caersetttog.. 3 6 S UMrhyddtad y 4 6 !Caet-gybi 10 is 3 Hedmcd 616 7 CappetTymawr.514 6 Ntwburch 5 l 6 Ceunaaes 6 0 0 Pentre bwaau, 46 S Div,yi-ain 5 9 0 Penyg;arnedd iil O Caetwen 554 Pen ygraigwe 01% 0 Glasinfryn 50 0 Rhoscoiyn i O 6 (iqi,slw37d 1 17 0 Tatwiu- gll 6 Gwatchmai 4 8 0 TreDdafydd 3 tl i-t LtanaUgo 2 10 0 Ty'n y ihacn. 8 0 0? L.Iauetctiymedd!3 0 0 Y cj.fån. £169 10 2t d87 17 1 Y mae ynmhUth y Tretnyduion Catnniaidd gyfarfod gweddi misot (sef y L!)in cyntaf:o bob mis) wedi ei set'. ydlu trwy y corff yn Ngwynedd, i ddymuno ar Afgt- wydd y cynhauaf antbn gvFeitbwyr i't cynhauaf, a lIwyddiant ar en yr hoH fyd. Y mae y cy- <a' fod hwn ynmhtith amryw -enwati yn L!oegr, Scotland, a'i Iwerddon hefyd,mewn anuyw barthau oAnierica, AstaacAftnca. Yr ychydtg liJ1ellat1,bmlynol 0 lythyr y Parch. Mr: CampbeU, nn o'r Ceo"la(toll yn C«pe of Good IIope a ddengys ei tawenydd wrth feddwt fod y cyfurtbd Ttt caet ei gynnat mor gyffredinol, pan oedd ymhei'fèddioll l Afrrtca;addyddiwydTach.20,181j:— "Ni a aethom i ddinasLatakkoo, yr hon sydd yn cynnwys :1SOO o dai, o adeitad liai-dd ac 8000 o dngotion. Yr o<dd y bob! ar waith mewn gwIeddêhddgwych. Y brcnin, Mateebec, oedd wedi myned i helta gwas y hunt). J\'i s ddys- gwyliasom ddeng niwrnod i'w weted ef. D,'chwelodd ar y dydd Uun cyntat o Urphcnaf, a sefydhvyd i vmgy- I fart'od gydag et'ynghytch dybenty nyfbdiad ariat-htnd- iad yr hauL Yn myfyrio wrth ei bod yn gyfarfod gweddi misot cenhadawt trwy yr hoU fyd \r oedd 'yn ymddaltgos i mi yn gydgyturtbd catonbg. Y brenin a gododd yr hot! wrthddadteuon a sHasai lf'edd' am dan- ynt yn erbyn ant'on Cenhadon bttth e; bobt, yr hvn oeddym wedi einuetthu i attpb i'w foddionrwydd. Yn niwedd yr ymddidd&n, tlioddodd at i'y ngbynnygiad yt attebLad byr-emog caiilyr.ol Danfoiiwclt bwyMt,ami a fyddaf iddynthwy yn dad.' Etfyniodd llrnom dra- cheftti gynhar yr an ymddiddan yn yr hcol ys,vár ¡ (agM<t)e) ydyddcarftynol ger broneihoH bobl, pan.y eododti yr húiJatftenön; i ba rai y dychwetais yr Kn at- tebion fet o'r b!aen; pan, heb em dal i ymgynghot-t a'r un o'i wyr mawR, rhoddodd ei ganiatad ila cynnygiad feto'rbtaen." .——.—— Cymmanfa ffynyddot swydd Forganwg, ymMit!) yr Anymddibynwyr, a gynhaHwyd yn y Gr6swen, dydd Mawrth a Merchcr Pasg, sef y 12fed ar l3eg o'r mis hwn. Y dydd ?yntaf am Ig o'r glo<;1), fe gatfwyd cyn nadledd ?an y Gweinidogion a chenltadau vr Egtwysi; dechfenwyd trwy weddi, gan y Parch. M. Davies, Han- over. Crwnawd cynnyg gan y Parch. 1) Davies, Aber- tawe, am gad Cynnorthwyol' Gymdeithas Genhadawl i Gymrd, ac i'w chario ymiaen yn oi vr )m drefn a'r Fam Gymdeithas yn Uundain. Ar hyn y cyc!6nodd y Gwein- idogion megys o ung&ton.Bamwyd fodAbertawe ynJle cyffeust çtdechreu, u{:,lÏlai'r amsé1' goren 0." flwyddy? yw'r Mawrth, Mercher, a'r lan.cyntafyn mis 'Awst. A,mlygodd y Gwirtidog.ln hefyd,yB y Gynnadtedd hbn, 6u dymuniad, arfbd iefetn o wahano! enwau 2g ydd o egwyddohon etet!s:ylaidd, i gydnn6 a hwynt yn v gwaithtragogbneddttshwn: acha byddai uti cyi'ai-fod igaeteisefydht ar ycytrywamser, i fod yn ,hwvstri neb ddytod i'r GymdeMias hon. Diweddwvd trwy weddi gan y Parch. D. Thomas, Penmain. Am dri o'r gidch dechrenodd yr addotiad, tfwy ddat Upn, gweddio, ¡i chamt maw), gan y Parch. T. Danes, Betil, a; pre- get))odd y Parch. J Jønes, I'al(rai-til iii. 16. a'r Fafch. t. Williams, Hapwrtyd, oddiwrth 1 loan i;. <2; diweddwyd trwy weddi a chann mawt. Dydd Mercher dechrenodd yr addohad.am 1U, trwy ddarHen, gweddio, a chanu mawt, gan v Parch. J. Wit- Uams, Tynýcoed; pregethbdn y Parch. J. Uavies. Ailt- wen, oddiwrth Rhuf. T. 19. a'r Parch. W. WiHiaws, c'r WerR, oddiwHb Esa.x:n. 31. a'r r'. IJ'avter, )' we, oddLwlÍhHeÍL xii., ie, H!))<twi..Am d)'[f)''r ¡r]oÓ y pf'1Jnav,.nu:ehi;(:«- ':iddo!tad d!'a('herh,n'WYd't[i!cn.s:\vediLn;& maw!, pÚ1Y W. Jones, Pe¡;lwm:arop:or: )o<idy PaicI:.l.). T)Rvi''<, C;¡eillarfcn,od(i¡wrt!¡ E. Jones, pnnt-y- dd yny.Mc, ft cb¡;)bdd !ia{)dd i. DaGPddtttttodyh.tt. I I 1 T G i /?ED.W'A' sEK.rv ?0???:  t.{) ?p j. SYR—?an tod cvmauit o sWn a)n tnwn vs.rrif?nvdd iafth wedi bod Yf) t-'c!i p.tput- b?d.;):()i, \in cn'.vediF a' /< a')-Hyti?renaud;n'voi, ?'betthfafv L',dd riiat f;'rh GohcbwyrdyKg&disr&ddtychydtstt'y?rd/Hadvnphv? au? ac Y )Hae thatysgnfKnv.-yryn di-atht'.ddo? i deitynu ge?-i?u n ?M'f/, :t'(' ?M- me?ys <h/cA, !?,;M-? ?tC'?/?tM-? ?. A'totvrg, od oes rheol atn fath Yn?) fc;- Utd,ymddangos€d. YMUFYNYm). I ANf YSGRIFEXYDI.HAETlf' GYl\IREIG. Y MAt; Gohebwf acittysurb) o;Wvnedd yn barod i farnn, na the'rfvnirbyth <!cladl ,'nihvJch,ï"awny"ttrif, enyddtaeti! (yn deg),oni bydd .'r i gymmefyd eu a Daagy- iY:Ulud g¿tI tall; ser, Synt!u;"3and A¡W.¡j$18.

Family Notices

LLOXG-NEWYDDIO.-,:.

! ' -, ————.aa————' ! ,MARCHNADOEDD…