Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

/Dylic! - G(Welie'I, 11,"b…

News
Cite
Share

/Dylic! G(Welie'I, 11,"b i. i 11 22 I n 4bm- AT EIN GOI-IERWYlt 0? hv<M Ct-rcdia: <-vn fwvned n danfon :ff<? ?\h'.cdd o! l.ythyr ?'?{M:)t' yn Gyinmog, fe'i c?i.?-dtttr ?yd&'t- pa)fMrw?d4 n.n y;,f. Dot hynir pob cvnnn) thw? ? addysc ;aii,*Iiyorad '? '??? ? '?"? ?"?' ???? dtoichgarwch caloJlo.. Hysbvsk yn ?rcdig T. n. Y. D. a'1 Gyf?Iion, mat nid \vrth y pwys:'t) yrydys ?m-?u ?.vctth y ?.'f/M?, ond m:u Mesur sych y"yw, y" cyfateb't'r hwn ?eiiw y S:?-.ot) quarter, yn (:YllWY\S ,WYÑl meSH!' () wYl,h alwyn, (e(l{l.t Willc/¡c,ler ii If! ,il y r nn. A c am <.„)' ;)bd 'y n t) hied tbd y )nesur wyth gahvyn, a chvfr ?'?.??fer, vn :)dnabyd()u? trwy'r ;i)sfdisom hyny rrke alilliiu ar ot y )!;airgrYllùg, oddiar y de¡r<J. ia ydym yn ammeu gWILOITe(h Nancs y J5rain, ond vr Ydnl f y Pd'-ychid aTni, gMn ycyitfcdnh \nrhy "aMta.dtTTei!yngucyuocd.itad. ? ?ii ?S???? Y' I, iv?-17.%O YdY1ri yn dpnH, ?'d t'-efTf ?'WYM?cth Tn !!pd I!yffred!n, ,wedi ?y6" ?" ?oiMedd yrwyt'.nos ddi- wedèit, ¡ml y r:Rwyddion daiomts af annys?v.?Hadwy a 1 ? ?," y??<!it\eddar, ttwy olcuo en Mi.u" aÚ\'yddi,Ou! ,.ii?? t;t?!i ? ht?enydd ??hdwr;nct!)(, ch?-so? fod J '?ol,wadi danger cu?yddlon- ddtraardderchog;nic<!awsant barotoi,eit!trcyf)awhasanten gyda'rrheoiusr<vydt!a'i'gw?d- .lynclywedfodygotcuadauyn nnagyi'tacypreswytyddhehaf dano. Yr .0Cdll' tv'npbpryd yj. hoU drigotion yu tystiotacthn cu ca!onau a:t! gwymp gormesdeyrn.a'r gobatth cryf'sydd a!n heddwch cynredino), yn He rhyt'e) a dinystr. Ac yr oedd ion mwyat dene's, medd ein Cohebwr, yn Itawenhauam fed y Hywodmeth Ragddarbodo) yn Ffrainc wctU go- fatu am <)d!)ge!wc!) t rydd-dtd yr ArgrafT-wasr', a I a ddichon fo/i ynft'nditnttaweroritoedd ymnhtithniyr- ddiynan Derby')wyd ',M'èwydf1 am gwymp y Cformeswi* j'dâ y gorfokdit nnvyaf yn N;haerfyrddin, ac tncwn gair, yt" ydyff yn deaU tod trgolion pob pmti) o'r Dywysog- aeth Tn cyd!awen.!tah ar yr achos hwn; canys, caitf carwyr tllngIlefedd \vefed yt'hyn y :;obeit!)iasant. ac y gwcddiasantyn daerum duno et 'ys II aW C!' 0 Synyddau, set" hedlhvcil; ca!tt mUbedd o deultoedd weted eu pe)- thy))a'<au y rhat ydynt yn gaicharor}on yn rhainc, yn i,N?yi. ac y mae ymgcleddwvr Ritydd-Jtd gw!ad(d a chretyddot wedi Caet S3-1,fief-ii.dtla i Ot foJcddu, am fed Scneddwyt Ffrafnc wedi ymddangos yn fwy gofajnsam hyn ua erioed o'rblen; acyrydvm o' fa)'n fod drw& adored i golpddwyr Cytndeithasan Ccnado! a BibUaidd, i ddantbn trysorau eu sefÿdliadah t.wtcdydd.Henadoeddid ynddiwcddar yn {;y{rif dint yn werhf¡IWrj ond atfau dmystr a ma)wo)ant)t. Yr ydym yt) ('tywed ,{¡IU .sefyd)iadCymde:t))asan Hibtiaiddyn Ft'rainc, os ntdynyrYspacn heí}(J, cvn bo hh'. I Digwyddodd damwain augenol yn dd!wcddsr. mewn ty arfynydd T6)np)eton,get-naw At-betth, Swydd Hen- fi'o; yr()''dc)mnba)nctcn) Efan Ft'rancis, y hai!) yn 17e:a't'Uan yn Itt'g oed, wcdt cact ctet'yd ant'ymuhot, ac me\\n symud, cynghorwyd hwy i ytnoichi tnewn dwfi a ,yiniiiysgtvy(I A,e tit-Ili fir-icnic )gwnawd t' y cymmysgedd moi' gt-yfed, et ybu' feddyginiaeth yn iwy dinystrtol na't ancchyd, bu'r ddau farw ynmhen ychydig, a chladdwyd itwy YJJhyd dydd t'r diweddaf. Rhybudd tçgi,ddynion bmdio ymyrneth G,)ti(lus a(.Ii-od(i fod lIotrtJthliacth wedi ei gyflawhi yrwythnoscynydiweddaf, gprttaw Ua!e, Swydd Ben fro. Dywedir fed yr amgytchiadan t'ei y cantyn: Yr oudd rhyw ddynion wedi tafl,,i cen'ig at fi-enesti-i ty cytrifot yn y synimydogaeth uchotd; aettt y gwas aHan t'w ccrydduamydttdraawt!aet!){tnt; ynTryson a <:an- 'ynodd, a gatarus yw myncgu, cfe H laddwyd yn yf \m- drcch. —— Terfynodd Eisteddfod Bt-awdtys C.crdydd dydd ,Sä:. dwrn wythncs i'r diwcddaf: Mary Robert i oddeftatr btynedd o garchar caeth, am!edrata dit!nd De arian o dy AViHiam Evan, o'r Bontfaen; Margaret Grifilth, am godi moddionoddtaramtywbersonmt yn Nghaprdydd mewn modd 1\l1ghyfreithloh WiUiatu John am It-dratta ymcnyn a phiot oddiarjohh Griffitb, 0 ..an- gttfke, i'wcarchantheryd. Ni ct'at'wyd un ysgnf.gy- wi) yn erbyn Rachact John,yrhon a gyhuddasid o !add ciptticntynbastardaidd. < Tt'rfynodd Eisteddfod Brawd!ys Mynwy <tydd Hler. cher wythnos fr dtwcddar, pryd y d?dfrydwyd John ¡ Jones, am dori i dy Mary Hnghes, Hedrata 300< hebtaw drwgdnniaeth persona!, Joseph Harris, am dori i dy James Harvey, a Hedrata orl:a,.i r (ir(itch) od<U yno \Vm. Abtart, am !edrata cenytan a Joseph Roberts, a Jbseph Abrahams, am tedrata defaid, i gadawyd y ddau gyntafi gael eu crogi; oedwyd dten- yddiad y UeIU; John Jones yr tienaf, am gynnortitwyo (.at,cltai.ol.i,on Ftt engig t ddtanc, t gaet ei aHtudto dros saithm!yned<); J. E dmunds, amè',dr ,tamoeh'a John I Prosser, am tcdrata diHad, cbwH' misogurcitar; Samnet PriGG, am tedtata moch, tri mis o garchar; a Chartcs Keat, iuti !ed.rata gweiiikii, un mis o garcitat, Yn Mrawdtys Abcrteiti, dedtrydwyd Evan P'igh, yn ddiweddar o DotgeUan, urn ledi-ata c"elfyl, i o<tdet' mar- wcdaeth; pa rbdd bynag yrydys yn tybtedyr arbedir ei fy?yd; rhyddhawyd Mary Jones, yr hon a gyjuiddasid o Icth-ata dt'fnydd diUedyn. Kid oedd gymmaint ag nn carcharor am ei fywyd yn 'N'i(I oe(til gytiiiiiaint ag tin careliaror ani ei fywy(l-vn Y'n Ili-awlillvs swydd Drefaldwyn? dedfrydwyd Ett- zâbeth Jont's,nm tedrata gwn, a chwech paro hosanau, i pddcf c11wéchmis o garcha! WtUiam Owen, am ted- r¡,ta \'eJJithl,'i oddcf bhvyddyn o garchar; Joseph (neit Joshua) Jom's, am ddwyn cetfylau-lIM/'wollwth; Ditvtd i Jones, am yspeitioeifeistr, dwy fiynedd o garchar: EHis(Meu Newtown}, yr hwn a' euogfarnwyd i'w grogt yn yr llstoddtod diwcddat igad ei alitudio di-os tywy, Yn Eisteddfod Brawd!ys, swydd Fon, yr nnig ear- charo)' am ei fywyd oedd dyn am ddwyn defaid, yr hwn 4. enog farnwyd eithr oedwyd et ddtenyddiad.

!lAM CYFARFODCYFFREDtNOLBTBLGYM-…

Family Notices

LLOXG-NEWYDDIO.-,:.

! ' -, ————.aa————' ! ,MARCHNADOEDD…