Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

->-""LLUNUAAN, SA1)wrx, Eintiti.…

.-.'"-■ i.r.vx, 18. ;LL Y3-A…

[No title]

, SENEDD;,YÑIERODROL..I

!fJg_!!.

News
Cite
Share

!fJg_ YR ydym yo"' deall fod Cenadiaethau' wedr eu derbyn y bore hwu oddiwrth y.Llyng- esydd Young, y rhaa a ddygwyd gan Mr. Sylves- tet- y Cenadwr, yn niynegu fod ynys VValcheren a'r llynges yn y SCheidt" wedieu rboddi i fynu. Yr ydym yn dysgwyl derbyn papurau o Paris, bron bul) dydd, o hyn allan; derbyniasom y rhai a gyhoeddwyd ary 17eg. y bore hwn. Dy wedir, ond n:d yn bendanf, fod BonapartCy o'r diwedd, wedi dechreu cychwyn tuag Llba. Aeth Ym- erawdr Awstria o l'aris ar yr löeg, tua Rsm- bouillet, igyfarfoda'r Arch-Dduges, ei ferch. Y mae ynghylch 1,200 o garcharorion wedi cael eu rhyddhau YfI, ac o gylch Paris, yn y pythefneg diweddaf. Trefnodd ei Uchder Bre- ninol Monsieur Gynghoriaid Rhagddavbodol, yn bennf o fysc Dug aid a L!ywydd:cn diweddar Bonaparte.  i Dyvvedir fod yr Arch-Dduges Maria Louisa i fed yn Dyvvvsoges Parma a Piacenza; ond y mae yn debyg na wyddys beth fvdd ei sefyllJa hyd oni ddechl'euo'r gy fi-itiach rhyngddi a'i Thad Ymcrodrol. 0 Mynega llythyr-godau anghyoedd, nad oes ond y 4edd ran o'r 0,000,000 o francs a ganiafa- wyd gan y Senedd i Bonaparte, i fod at ei was- auaeth ef ei hun yn ynysKlba, ac un pedwaredd ran i'r Arch- Dduges a'i mab, a'r gweddill i'w berthynasau ef, megys Jerome a Joseph, ynghyd lilr rhai sydd yn ymddibynu arno. 4iysbysir gan y papu.au Ffrpngig fod Bona- parte yn lied glaf yn ei gorff ac yn ei ysbryd. Gorchymynwyd ilr tioll garcbaroi-ion rhyfel yn Ffrainc i gael eu rhyddhau yn ddioed. Ym. adawodd rhan o'r lluoedd cyfunoi a. Paris, i adgroesi'r Rhine. Dywedir inewn. Ilythyrau anghyoedd o Paris fod ilawer o drysorau y ddinashono, yn cael eu dwyn ymaith dros y tri mis diweddaf; a thybir fod y ddwy fireigad a hwyliasant yn ddivveddar o dan y Mor-raglaw Bouvet, wedi eu Uvvytho yn dda a meddiant o'r fath hwn. A dywedir yu mhellach fod 2,000 o hen filwyr pro fed ig yn ymroddi myned gyda Bonaparte, er gwell ac er gwacth. Yr ydym wedi derbvn papurau Spain nid, ydynt yn hysby;u dim o bwys; daeth pedwttr :ilythyr-god o Gottenburgh i law neithiwr; y mae Tywysog Norway wedi pallu ufuddhau i Frenin Denmark, a rhoddi Sweden mewn meddiant o'r wlad hono; am hyny gorchym- mVnodd Brenin Sweden i holl gylliniau Norway gaVl eu gwarchae. j)erbynwyd Cenadiaethau neithiwr, oddiwrrth Argiwydd VVelington, y j-hai a amserwyd y 9fed o'r ibis hwn dywedii- fod rhai ysgarmesau llym- ion wedi cymmeryd lie cyn yr amser hwn, mewn un o'r rhai y clwyfwyd y Milwriad Vivian yn Hymdost; a dy wcelir na wyddai Welingtcn am y eJfncwidiad yn Paris, ar y 9fed,

. J: ' ,:' ' <' '.',' AT GtHOEDBTVR…

[No title]

EVANS'S.-