Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

->-""LLUNUAAN, SA1)wrx, Eintiti.…

.-.'"-■ i.r.vx, 18. ;LL Y3-A…

[No title]

News
Cite
Share

M VWJITII 19. I I Daeth y Hythyr-god cyntaf o Paris i'r Lly- thyr-dy CyfiVe<lin yn y ddinas y bore hwn, yr hwn a ddygwyd i Dover gan lythyr-long Ffrengig, yr hon a ddychwek-dd odd! yno yn ebrwydd drachefn. Yr ydyrn wedi derbyn pa- purau Paris i'r 17eg. Y mse Ymefawdr Awstria wedi dyfod i Paris. Dcngys y pigion canlynol y modd yr aeth fr ddinas ho.no :-fm Parts. Ebrilt,15,Heddyw, itm wyth yn y bo'i«i, yroedd yg o sg or dd i o ngw irul w r i a e < h o I dan arfau,achychwynasant i'r gWahanol sefyllfaoedd a bennodwyd iddynt gan y Penciwdod. v Am 10 o'r gloch aeth Yfherawdr Awstria i Paris trwy argae Du Trone. Hysbyswyd- ei ddyfcdiad i'r brif ddinas gan darnnau y mang- uelali. Yr oedd yr Ymerawdr Alexander a Brenin Prussia yn rhagflaenu ei Fawrhydi. i Derbynwyd y tri Phenadur hyn gan Monsieur wrth y Demi ac yr oedd Tywysog Breninol ,S%Yed.eit a'r Tywysog Schwartzenberg yn v gym- deithas, y rhai oil a amgylchid ae a gaiilyiii(I gan ddydoliadau cedyrh o farchluoedd a gwyr traed. Yrngyiinullodd y lluoedd. cyfunol yn y liede- Louis XV. lie yr adolygwyd hwy gan y Pena- duriaid. Wedi hyny aeth Ymerawdr Awstria i Lys Borghese, lie yr erys efe dros amser. Yr oedd ei Uchder Breninol Monsieur yn cael ei ,ir? gy I c hugaii amgylchugan farchluoedd y Gosgorddion Gwlad. ^vriaethol a. llidws aneirif o bobl yn llanw'r holl heolydd a'r mynedfeydd, ac yn bloeddio, yive le Roi 1 pice ftidn&ieur —jSloniteur, Ebrill 1G. Mynega papurau ereill Paris, i'r Arch-Ddnges, Maria Louisa^ yr hen a fuasai yn Olcans, gych- ( I wyn ar y I2fod ynghyd a'i mluib, Jiia Ram- bouillet, mewn canlyuiad i genadiaeth yr hwn a ddeibyniodd hi y dydd o'r blaen, oddiwrth Ymerawdr Awstria, ei Thad, Y mae llam- bouillet ynghylch SO milldir i'r De-Orllewin i ,Paris. Yr oedd ei Huchder Ymerbdol i gael gweled ei Thad yn ebrwydd. Y mae Bonaparte I. yn aros yn Fotitainebiieu etto, He y caethiwir ef gan glefyd croenaidd, (cutaneous) neu, fel yr ydyni yn casglu, rhyw ly n-o it lit" (humoui) ifyr- nig, yr hwn a achlysurwyd gan ludded cortforol, a therfysc meddwl. Y mae Syr Charles Stewart wedi ymadael o Paris, a chenadwri oddiwrth ei Lys ei hun, ac eiddo'i- Cyngreirwyr, i gad-lys- oedd y Llywyddioll Sotilt a Welington. Ar y l leg, gwnaeth y Senedd Ffrengig ordiiihad, ar annogaeth y Llywodraeth Ragddarbpdol, i dros- glwyddo Llywodraeth Ragddlubodol Ffraine i Monsieur, hyd oni gymmeradwyo Louis XVIII; gyrillun y FfuTf Lywodraolh newydd. Wrth dderbyn yr awdurdod hon, dywedodd ei I Uchder Breninol, nad, oedd efe wedi cael ei awdurdodi gan ei Freninol Frawd i gymmerad- wyo'r Ffurf Ly wodraeth onayr oedd efe yn hysbys o'i chrmlwysiatl aco dy biau>ac egwydd- orion ei Frawd,' ac am hyny yr oedd yu dra hyderus y derbyuid ei y I feini ganddo ef. Daeth Monsieurs Chalereque a Groult i, Portsmotfth ddoe, yn y Fuau-long Ffrengig Mars, o Cherburgh, a Chenadwrii Louis X VII i. Dy wedir fod Mr. Canning i gael ei dderchafu i, fod yn flaeiior ar y MAr-jys, yii He Ar^ltfydd Melville; am fod-farll Harrow by i fod yn geti- adwr yn yr eisteddfod yn Ffrainc, ac wedi hyny yn llys Louis XVIII; ymae larfl Bucliingham ilenwi lie Haryowby, ac, Argiwydd Melville i lanw ei le ynt^f. II Yr ydys yn dysgwyl i'r Briodas rh wng Ty- wysog Etifeddc) Hotand a'r Dywysoges Char- lotte o Gymru, i gymmeryd He cyn diwedd yr iliaf uesaf.. ■■

, SENEDD;,YÑIERODROL..I

!fJg_!!.

. J: ' ,:' ' <' '.',' AT GtHOEDBTVR…

[No title]

EVANS'S.-