Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

->-""LLUNUAAN, SA1)wrx, Eintiti.…

.-.'"-■ i.r.vx, 18. ;LL Y3-A…

News
Cite
Share

■ i.r.vx, 18. LL Y3-A RG It A F F NOS SADWRN. Moi-lys, Ebrill, 16. JJanfornvyd Jlythyr t'r swyddtahon, oddiwrth Gadpen Coode, o long ei Fawrhydi, y Porcu- pine, at yr Ol-lyngesydd Penrose, a amserwyd yn y Garonne, uchlaw Pouillac, ar yr ail o'r mis hwn, yn hysbysu i fadau'r lynges Frutan- aid d, dan Js-gadpen Duidop, o'r Porcupine, m m e i-yd deuddeg o gadiongau by-chaiii oddiar y geiynion, a llosgi pedair o honynt; •ymdrech- wyd yn galed gau y Ffranco-d i'w diogelu, ond nid oedd- dim a 1 eliai sefyll o ftaen gwroldeb a medrusiwydd y Bi ufainaid. Cyflawnwyd y gwa- sanaeth hwn gyda'r golled, o'n tu ni, o (id au forwr ar goll, a phedwarddeg o forwyr a mor- filwyr wedi eu chlwyfo. Y?gafaelwyd y llong Americaidd, Perry, gan long ei Fawrhydi Endymion, Cadpen Hope, ar y 3edd o Ragfyr diweddaf: a'r llong dau hwyl- hr en Ameiicaidd, Argus, o 13 matigmet a 03 o wyr, gan long ei Fawrhydi San Domingo, ar y laf o Fa with diweddaf. ADGYFLENWAD I LYSARGRAFF LLUNDAIN, AM NOS SADWRN, EBRIM, 1(5,1814. 1  Swjiddja Uramor, Lbnll 16. Derbynwya cenadiaeth, o'r hwn y mé'r hyn oganlyn-yn bigion, y dydd hwn, oddiwrth Ar- glwyrid Is-iarll Castlereagh, wedi ei gyfeirio at Argiwydd Bathurst:— Paris, .Ebf.iU 13, 1814.—Yr wyf yn meddu'r anrhydedd i hysbysu i'ch Arglwyddiaeth i Mon- sieur (brawd Louis XV111 ) ddyfod yn gy- hoeddus i'r ddinas (Paris) ddoe; a derbynwyd ef yJi y medd mwyaf caredjg gan holl drigolion Paris. Barnwyd mae mwy buddiol cedd i'r dy- fodiiid rhwyscfawr gael ei i-ocsawi gan y Ffran- cod yn unig; ac am hyny nid aeth y Pcnadur- I iaid cyfunol na neb o'u milwyr i uno a'r gosgordd ond am fod teifi'u'r ^ourboniaid wedi t, iab cyIlyd yn Lloegr, meddyliaes na fuaswn yn I dwyn anfüùJlonnvydd y Tywysog Rhaglaw arnaf fy hun, na roddi achos i un casgliad niw- eidioi, wi th fyncdi gyfcirfod a'i Uchder Breninol, a'i ganlyn i Paris. Yr oedd yr hell genadon Brutitiiaidd a,, sydd yma, ynghyd a Maes-Lv- wyddion yr Ymerodraeth, yn bresenol ar' yr achos, ac yn agos at ei berson, tra'r oedd yn niirned ar hyd y drcfplmysc blocddladau gor- foledd y bobl. H^dyw y derbynwyd ceandi^eth, o'r hwn y mae'r hyn a. ganlyn yn bigion, oddiwrth v gwir Amhydeddus Syr Henry Wellesley, IC B. Cen- adwr Ariarferol ei Fawrhydi at ei Fawrhydi Cyflfredinol Ferdinand VII.:— MadiiJ, Mawrth 29, 1814. Fy ARC;T,-VYf)D,-Ai- yi- 128aiii,, o'r mis hwn, daeth cenad yma o Catalonia, a llythyr oddi wrth y Brenin Fferdinaud; at y Rhaglawiaeth, yn cynnwys yr hysbysiaeth hyfryd o'iddyfodiad ef i Gerona, mew n perfiaith iechyd, ar y 24ain o'r mis hwn. Y mae ei Fawrhydi yn terfynu ei iythyr, trwy amtygu ei feddlonrwydd yn ei adferiad i'w wlad, gan'gael ei amgylchu gan fobl a chan fyddin, ffydd 1 ondeb y rhai sydd w^di bod yn dra mawrwych a pharhaus. -Ni ddichon neb geiriau droi-giwyddo yn gyf- lawn y gôrfolcdd a weithiodd yr hysbysiaeth hyn yn Madrid. Y maer teimladau a amlygwyd gan drigolion y Brif-ddinas ar yr achlysur hwn, yn dangos yn y modd niwyaf boddhaolj ffyddlon- deb mwyafdiysgog y bobl hyn at eu lenadur cyfreit hi on. "Dygvvvd llythyr gan yr un genad oddi wrth y Cadfridog Copons, Penciwdod Catalonia,-yr hwn a fynega, iddo gly wed- fody Brenin i fod yn Per- pignan ar yr 20fed o'r mis hwn, ac i fyued rhjig. ddo i Gerona, am hyny efe a aeth i Bascaro, ar lan yr afon Fluvia, i v.ueuthur y parotoadau angenrheidioli dderbyn ei Fawrhydi; ac i'r Brenin ymddangos ar y 2 lain, ar lan aswy'r afon Fluvia, dan warcheid wadaeth Suchet, a dydoliad o'r fyddin Ffrengig > lie y safodd y Iluo-edd Ffrengig; ac wedi i'w Fawrhydi groesi'r afon, ynghyd a'i gytndeitliion, I'sp;teiiiai(I oil, aeth y Cadfridog Capons ai fyddin ynmlaen I dderbyn y Brenin, a dIanlynasant ef i Gerona. Chwennychafgynny-g i'ch A'glwyddiaeth fy nghydlawenychiaa mwyaf calonog, ar afchlysur ag sydd yn diogelu un o'r gwfrthddrychau penaf, aciyr hwn yr ydym yn ymdroch; sefadfej-iad y Penadur cyfreUMon i Orscdd Spain. Ac ni's diehon lai na bod yn hyfryd a boddaaol i'r ge- nedl Frutanaidd i adfyfyrio, fod hyn mor ddy- ledus i'w gorchestjon aughymarol, dewrder^ ac ymddygiad gweddaidd ei byddinoedd, ag ydyw i Ffyddlondeb a (Iiysgo (iii P:ol "Spain eu hunain. Ydwyfj ifec. 11. WELESLLY., it- fsitti-11 Cagtlc-:Iecih-, §'ci &;e* SWYDDLE RHYFELi Heol Dooming, Ebrill 1(5, 1814. Derbynwyd Cenadiaethau, pigion o'r rhai a ganlyn, yn Swyddfa iaill Bathurst, y rhai a gyfeirwyd at ei Arglvvyddiaeth gan y JSlaes-ly- wydd,Atda!yddWeli"gton:— Sivnatan, Matsr'lh 15-—-Parhnqdd y gelynion gilioyh ol, wedi'r frwydrgprHaw Tarbearyr 20fed, yn y nos, ncary dyddiau canlynoly a chyrhaeddasasJt Toulbse ddoe. Gwrth-gyeh- wynodd eu lluoedd gydà'r fath gyllymdra, fel na allodd iseb o'n lluoedd eu gorddiwes, ond y ilaen-syddin o wyr meireh, dan y Cadfr. Fane, y j,l)ai a- berthyneiit i luoecld Syr R. Ilill. Yr oedd marehluoedd y gelyhion wedi sefydlu eu hunain o tlaen St. Geudens ymosodwyd arnynt yn y modd gwrolaf gan y 13eg o'r marehluoedd cyflym, y rhai a gynubrthwyd gan y drydedd traed-farchlu, a gyrWyd hwy ar iio trwy y dref. Ymfyddinodd y gelynion drachefn o'r tu arall i'r dref; jhuthrwyd arnynt eilwaith, gyrwyd Invy artl'o, ac ymlidiwyd Imy- dros fvvy na dwy fill- dir. Lladdwyd cryn lawer o hPnyrit, a chym- memyd 102 o hofvynt yn' k,,ir(,Iiai,orion, a"i,,uit rldfedi o geOyla.u. Nid pesdd colled y Brutail- ia id ond yphydig; sef, podwar neu bump wedi efl clwyfo. Ciliodd y gelynion i Toulose ar waith ein llu- oedd ni yn Tieshau, ar yr 288in. Rhwystrwyd y lluoedd Cyngreiriol i groest yr afon gan y llif mawr oedd ynddi, yr nwn a achlysurwyd gan wlawogydd mawi,ioii- a'" eira yn toddi- ar y mynyddoedd. Dygwyd hanes gan long Ellmynaidd, yr hon a ddaeth i Harwich ddoe, fod y llyriges yn y Texel, ynghyd a'r ynys, wedi eu rhoddi r fynis gan y Ffrancod. Ac yr ydym yn dysgu yn l li-fiynqidd, 3,r liwtl a mhellach gan Lythyrgod Ellmynaidd, yr hwn a ddaeth i law y bore hwn, fod Bergen-c-p-2comr Antwerp, Maestricht, a Lisle, wedi agor eo pyrth hefyd a dywedir fod Flushing a piiarthsu ereill ynys Zeitatid" wedi gwneutl.ur yn yr un modd. Y mae tynged Bonaparte yn adnabydd- us trwy holl Holand, aeani hyny ni thywelltir mwy gwaed yn ddiachos yn y wlad hono. Y mae y newycW wedi evrhaedd Hamburgh cyn hyn, ac ni bydd gan Daroust ddim arall i wneu. thur ond rhodili y dditias i,fybu yit ddioed. Nid oes sicrwydd etto, pa un a bod tipnaparte wedi gadael Fontainbiiea aii peidio; dy wedir fod Pendefig Ffrengig, yr hwn a ddaeth i'r ddinas ddoe o Paris, achenadiaethau oddrvrrth Monsieur at Louis X VIII. yn mynegu ei feci yn Fontaine- blieu, pan ddaeth efe o.Paris, a bod Berfehier^ Marot, Caulincourt, ac ynghylch 20 mil o fiiwyr Ffrengig gydag ef, y rhai a amgylchid gan 4%) mil o'r lluoedd cyagreiriol. Dy wedir ynmhellach fod y Cadfrjdcgion Ffrengig Soult ac Augereau, wedi danfon eu bed yn cymmeradwyo trefn newydd pethau yn Paris. Yr ydym wedi derbyn papnrau Savannah, y rhai a hysbysant fod Madison, Ljywydd yr Unol Daleithau, wedi amlygu ei fwriad i ddwyri y rhyfel ynmlaen yn y modd mWJuf egniol yn erbyn y wlad hon, pan ddaeth yr hysbysiaeth diweddaf o'r Americ parodd i-Ysgrif fyned tn'y'r Sencdd i'w aliuogt i godi 50 o gatrodau o'r newydd i orescyn Canada: ac mewn trefn i gael digon o filwyr, y mae gwedi cynnyg gwobr )awer hctaethach nag o'r blaen i bob gwirfoddiad a ymuno ?'r fJddm; ond yr ydys yn tybied ma! nid ar frys y cailf efe gynnifer a hyny o wir- foddiaid, gan fod yn well gan ran fwyaf fob! Americ fwynhau tawelwch gartref nag ennill gwobrau ar faes y giyacd. Gosodwyd yr hysbysiaeth cnnlynol i fynu yn y Llythyr-dy Cylfredin dyd;d Sa(Iwrti: Llythy •dy Cyjfiedin,,Ebrill 16,1814; Dydd Mawrth iiesaf. o hyny allan danfouir Llythyr-godau o'r Swyddfa hon i Ffrainc, bob dy dd Mawrth, Mercher, lair, a G wener. Wrth orchymyn, F. Fhei.lino, i sgrif-raglaw. t, I

[No title]

, SENEDD;,YÑIERODROL..I

!fJg_!!.

. J: ' ,:' ' <' '.',' AT GtHOEDBTVR…

[No title]

EVANS'S.-