Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

->-""LLUNUAAN, SA1)wrx, Eintiti.…

News
Cite
Share

-> LLUNUAAN, SA1)wrx, Eintiti. IS. I '?'?AKTII Mr. Shaw'r cenadwr ir dd'nas I!I !T"i?-'?'r? a. ch?na?ia?toau o Ffiainc. mmJr ],}fe a trwy Holaud, ac yr oedd Bfe a ùchet!l trwy Holand, ac yr oedd C?dpeu Sadth gydag ef, yr Iiwu a dd'eth â chcmtuia'ethau cd'-nvnth ?yr Thomas Graham ganddo. Nict yw'r hyshysiaetit o Ffiai.c mor ikli, ecldar a'r lint ii a dderbynia-om eisoes ac yr ydym yn deall nad oes dim hynod yu yr hys- wy iaetii o lloland.. Gwelwyd golwg newydd a rhyfedd ddoe yn Po-tsmoath, sef, y Poldwaise, Hong Ffrengig o'r g dres, yu dwyn 80 mangnei, baner Ol-Svnges- ydd, a liumatiau'r Beurboniaid yn chwitio, ar ei hwylforeni, gan mai hon yw'r Hong Ffrengig gyutal o'r maiiitioli uchod, a aitghorcdd erioed yu Spitliead; gwedi rhoddi, a derbyu pob ar- '1 w ddion dyledus barch, tiriodd yr Ol-IYIIgespld, y mhlifh bioeddjadau gorfoledd lliaw's mawr o fobl. Gwedi ynvweled o lionavv a Syr Richard Biekerton, L'ytvge^ydd y Llongborth, efe a gychwynodd tua Llundain. Yr ydym yn deall to; y Polomise wedi cael ci danfon, ynghyd a ffrtigad, o Citerhmg, gan y Dug de lierri, yr liwu a diriasai yno dydd ian, o'r Eurotas, i'r d b rs i drosglwyddo Louis XViil. a'i ganlyu- wyr i Ffraii.c. Pa fodd bynag, y mae llythyr we li ei dderbyn yri y ddiuas, yr hwn a fynega fod y Polonaise wedj dwyn trnsedd genadon.o Cherburgii at ei Fawrhydi, ac wedi iddi- osod y rhai hyny ar y fir, hi a (•dyolivvelodd yn y pryd- Hawn i'r llongborth hwnw draclietr. mae Havre-de-Grace hefyd y.edi cyhoeddi Q du'T Bourb'cniaid, a chodrp fauer. wen i fYtlu. Ym- "vvelodd y Hong Tyrian a'r lie iichotl dydd lau, te a Cherbourg y dydd o'r blaen; ciniavvodd y sv^yddcgion trwy wahoddiad yn. y ddau le, a -devbyniwvd hwy yn y modd mwyaf cyfeillgara y Ffrancod. Dihangrdd (Iwy ifreigad Ffrengig, dari 'lyiv. yddiaeth v Mor-taglaw Bouvet, o St. Malt es ymlid r h ty gan yr Achille, ar Sybille. D:tr- lunir.y Mor-vagiuw Bouvet fel gwrthwynebwr trahaèrllug i'r awdurdod Freninol. I Yr ydys wedi derbyn papurau Paris,. yn cyn- Itwys hanesion i'r 1'21'ed o'r mis hvvn. Hysbys- ant fod Monshsur, brawd Louis XVIII. yn dv- i\e<u at Paris, a bod parotoadau yn tael eu gwneutluir i \v dderbyn ef ar y dydd uchod. Ac y mae lKfhyrau anghyeedd yn mynegn ei fod wedi iriyited i'r ddir as uchod. Ymun.odd yr Audurdodau-gH'ladol a'r lioil fihvyr yn, a ger- liaw Pari?, i wneuthur ei fynediad i'r ddinas in or anrlwg a pitarchus ag y gallent. Yr oedd yr 31011 drdi,.Ü\ry y r:lélÍ y daethai efe, ar ei daith Krit' -ddiua^, w edr eu gcleuo; ac ynnihob ir.an ar t i c £ 'e a dd?rb> niodd y ty,tiolpetti- r i) it c'ha-ia(i y bobl. Yr oedd.y dy^/ediad diwédar yngiiylch my- rredlad Ymoratvdr Awstria i Paris, yn gyiit na phryd, c.inys 11 id oedd efe wedi cyrhaedd yuo ar y l'2fed; fmd yr cedd rhai o'i gymdeithion wedi myned yno cyn' yr amser uchod; ac ? r oeddid yn ei tidysgwyl .ynttf yn fuan. Y mae Cydr Bwrdei'ol, mnenori-nd byddtuocdd aSenedd, Wyr, yn ymwthio ynndaen, trwy hell Ffrainc i amlygu tu hymlyniad With drefn newydd peth- au ac yn eu piith yr yriym yn c(n,f() d en- -(],\mbacl"t>s, Dug Ðug Placentia, L,i tii r a Maiii)our. a Merlin o Thiohville. Ac ynmhiiih y rhai mwyaf parod i ymwrthed a Bo- naparte, y mae y Cardinal Maury, yr liwn, -3-n •ddiweddar, oedd yn barod i'w dderchafu yn tiwch iki holl ddynion y byd meWIl gweithred- oedd ner'thol a rhinvveddau difrycheulyd. Gan fod hardduch a gogoniant neillduol y Ffurf-ly- "ivodiaeth newydd, yn gadael y fath effaith ddy- miinol ar ei feddwl puredig, efe a gynnygodd ■weini yn yr Kglwys Gadeiripl ar y Sabbath; rithr, nid yn utiig rhwysfrwyd y rhagrithiwr erch- yll a disas hwn i gael ei amcan yn hyn, ond par- wydiddo fyned o Lys yr Arch-esgobj. Y mae yn debyg y rhaid iddo fyned i Elba i fod yn Gaplan anghyoedd i BonapaHe. Nid oeddid "edi derbyn amlygrwydd o gydsyniad Sault, Sctctfet, ac AugerMu, a'r Llywodraeth" newydd, 0 herwydd eu pellder oddiwrth y brif ddinas; ond nid oes yr ammheuaetli hiaf y bydd iddynt hwy gyliorddi eu hunain hob betruso o blaidy Bourbons, yn xy-tat a Davoust. Ac yn wir, ni bydd üiolc11 iddynt am wlleuthur hyny yn awr, Trcegys ar yr unfed awr ar ddeg, oddieithr eu bod yn earn ymadael a'u holl feddiauqau yn yr holl fyddin gyfunol yn I'aj,s (Iy(Ill Sul diweddaf, ac yr oedd y drefn wyehaf yn ■ #ynu yiimhob parth. C) fododd y d i 63J, Dorbyniasom bapurau Bremen ac Heligoland, y rhai a gynn'.vy^&ut hvsbysiaeth i'r raw fed o'r mis hwn. Ar yr hwn ddiwrnod y derbynwyd hysbysiaeth swyddol am fy-iiecliax-I y C yngreir- Ni-),r .i Paris, yn Bremen, a'r parthau cyfagos yn Germany. Nid oedd yr ymosodiad afwriades- id ar Hamburghwedi cymmeryd lie; ac yr ydym yn barnu na chymmer hyny fyth le;, am nad yw yn ysviddango? y ° bydd achos ty wallt ychwaneg o waed yn yr YOldrech hwn, ond y rhoddir y ddinas i fynu yn fuan, ganrod y Bpurboniaid wedi eu hadferti. Hysbysir gaiv bapurau Holand, y rhai a dder- bynwyd neithiwr, fod y Cadfridog Andreosi, y gweinidog Ffrengig yn Constantinople, yr hwn a ymdrechodd yn galed i gael gan y Tyrciaid ymosùd ar rai o barthau Ru?sia, tra yr oedd yr Y tnerawdr a'r nd; wy r ynmhell, gwedi cymmeryd medf'iant trwy dais o Lys Cenadwr Awstria, ag oedd yn Constantinople, mewn trefn, debygid, i ddeci.reu cynnen pa fpdd byunagj ni thalodd rl ddic'ie'.tion ddim yr oedd y tyrciaidwedi cael digon o frwydro a'r Itussiaid yn y dlyfel diweddaf. —^ Daeth Monsieur Perigord, brawd-ynghyfraith Talleyrand, i'r ddinas ddoe a. Chenadiaethau i Jiouis XVIII. Diogelwyd Monsieur ar ei ddy- fodiad i Paris, gan 40 mil o'r milwyi4 Cyngreir- lol, a 200 o fangnelau. Nid oes hysbysiaefh St y:'dol wedi ein cyrhaedd etto ynghylch pres- "Wylfa bresennol Bonaparte; dywed rhai ei fod wedi dechreu cychwyn tua Elba, dan ddiogel- well dwy fil o'r 5orid dj wed ereill ei fod yn Fontaiaebiieu etto. Ac uid oes dim gwy- bodaetii sicr ychwaith ynghylch yr hyn y mae Maria Louisa, gwraig Bonaparte, y^i leddwl wneuthur. liaerir gin rai nad a hi i Elba; tra y mae ereill yn dywedyd ei bod hi i drigo yn Navarre neu Italy, neii fyned i wyryf-dy (nun- nerifc)' Yroedd hi a'i mab yn n y caTit milldir i'r Gorllewin ddeau i Paris, pan ddacth yr hysbysiaeth olaf o Ffrainc. Yr unig Swyddog enwog :vg sydd g-yda Bonaparte yw Bertrand, yr hwn a ganlynodd Duroc, fel Tref- nwr y Llys yr ydys yn tybied yr a hwn gydag ef i le ei alltudiaeth. C'dniatair i Caulincourt guel iioddfa yn Italy. Dywedir nad oes dim llai na 10 mil o Ffrancod yn y wlad hon, y rhai a adawsant Ffrainc M Pendetigion Ffrengig, y rhai a ddaethent am noddfa yma, wedi'r Chwyldroiad Ffrengig, yn dysgwyl am ganiatad i ddychwelyd adref. Yr ydym yu deall fod 30 mil o arfau rhyfel i gael eu trosglwyddo yn fuan i America a bod y Llywodraeth wedi peri, i'r cad-longau ag sydd y'n gwarcjiae llottg-byrth Ffrainc ddychwelyd i Portsmouth a Plilym-outli. Gorchymynodd Bonaparte i'r Cadfr. Lucoite chwythu'r holl gad-drysorau (magazines) pyior i fyuu, os deuai y Cyngreirwyr i Partfe, n/i wneuthur ar yr amser an y byddent yn dyfod i'r ddinas; drylliodd y Cadfridog y papur ar yr hwn yr oedd yr ysgrifen orchymmyno!, ac felly necaodd gviiawtii' erchyti waith; pan ddaeth byn> i, glustiau'r Ymerawdr Alexander, efe- a ddanfonodd Urdd Wladimir i'r Cadfridog, wedi ei addurno a thlysau," gan ddymuno arno ei Wisgif», a'i ystyried fel arwydd mai efe oedd ceid- Prif ddinas eiwlad.

.-.'"-■ i.r.vx, 18. ;LL Y3-A…

[No title]

, SENEDD;,YÑIERODROL..I

!fJg_!!.

. J: ' ,:' ' <' '.',' AT GtHOEDBTVR…

[No title]

EVANS'S.-