Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

. ■ L LUND A IN.

[No title]

News
Cite
Share

[ gweneuj 15. Hysbysir mewn llythyr a ouerbynwyd y bore hwn o Dover, fod y mor rhwng y lie uchod a Ffrainc fel trosglwyddfa (ferry), fad badau yn myned ac yn dyfod yn ddibaid o Dover i Cntais ac y mae rhifedi y bobl ag sydd wedi ymweicd a Calais eisoes yn angredadwy; derbynir pawb yno gydâ'r moesgarwch a'r caredigrwydd mwy- af; a dangosir pob dyledus barch iddynt tra fy- ddant yno. Daeth Cynnullydd y tollau a'i holl deulu, ynghyd a Maeiierwr o Calais i Do- ver. Daeth y Hythyr-lohg Lady'trancis i'r lie olaf ar y 13eg, ac. yroeùdid yit dysgwyl y by- ddai i'r llythyr-god cyntaf i Ftrainc guel ei ddanfon trosodd dydd Sadwrn. nesaf, (CYIIOEDDlAD LLVAVYOD JOURDAK (FFRANC) I'R LLU- YDDWYU FFIIENG16 YN NHALAITH ROUEN. "Filwyr!—Y mae yr Ymerawdr Napoleon wedi ymwrthod a'r orsedd Ymerodrol, ac y mae efe i fyned i ynys Elba, gyda thai blynyddol o 6,000,000 (o francs). AlabwysiNvycl Ffurf-lywodraeth gan y Se- nedd ag sydd yn diogelu rhydd-did gwladol ac iawnderau y Brenin. Geiwir Louis Statiislaus Xavier, brawd Louis XVI. i'r orsedd yn bl dymuniad pobl Ffrainc ac y mae y fyddin wedtamlygu yr un meddyliau; Dyfodiad Louis X VIII. i'r Goron, yw gwarcheidwad heddweh. Bellach, wedi cynniffer o ryfel dymhoraii gogoneddus, cymmaint o ludded, a chynnifer o glwyfau anrhydeddus, yr ydych yn myned i fwynbau ychydig lonyddwch. ''Ffrancwr yw Louis XVIII. ni bydd efe ddyeithr i'r gogoniant yr hWIl a ennillodd y byg ddmoedd iddynt eu hunain. Y Penadur 11 wn a ganiata i chwi y gwobrwyon a haeddasoch trwy hir wasanaeth, gweithredoedd goichestol, a chlwyfau anrhydeddus. Bydded i ni gan hyny dyngu tFyddlondeb ac ufudd-dod i Louis XVill. a bydded i ni wisgo yr hed-rosyn gwyn, fel ar- wydd o'r eydsyillatl a'r hyn ag sydd yn gosod terfynar dywallt gwaed, ac yn rhoddi heddweh, ac yn achub ein gwlad. 14 Darliettir y Gorchymmyn hwn gan flaenor- iaid yr holl fyddinoedd j'w lluoedd. "Dystain yr Ymerodraeth, Penciwdod y 15fed Dosparth Milwraidd, (Arwyddwyd) "Jouudax." Cad-hjs, Rouen, Elwitl 8. 1814." Pan ennillodd Bonaparte y sefyllfa yn Mon- tereau, yr oedd efe yn credu fod y byddinoedd cyngreiriol wedi eu dystrywio, ac efe a ddywed- odd gyda/i drahausder arferol, 14 yr wyf fi yn nes at Vienna nag ydynt hwy at Paris." Jre a dystiolaethodd yn fynych y llosgai efe Munich cyn pen tri mis, a phlanu ei ery rod ar adfeiliadau Vienna. Efe a gadwodd ei air tuag at Vienna megys y gwnaeth tuag at Lisbon. Arferai efe ddywedyd 11 yr oedd Henry IV. yn Prenin y CanailleGallwn farnu wrth hyn, ynghylch ei feddwl ef am linweddau penadur. Y mae'r dywediad gwrth-Ffrengig hwn, y cabledd an- naturiol hwn, yn ddigon i brofi fod yr hwn a'i dywedodd yn annheilWng o'r orseddfainc. Journal de Fan's, Hysbyswyd i'r Llywodraeth Ragddarftodol, fod dros 800 o Wladwyr Spain, y rhai a wnawd yn garcharorion yngwarchglawdd Figueresi, yn Brest a Rochfort, oddiar diWedd y flwyddyn 1811, heb dd'm ortd gwahànolliwiau ilw gwa- haniaethu oddiwrth ddrvvgweithrfedwyr, y rhai a gaethiwir yno mewn hen longau, heiyrn y rhai a wisgir ganddynt, ac yn llifur y rhai y cyfranog- ant; wrth jrstyriëd fod y trais a wnawd ar y dynion hyn, unig fai y rhai oedd ymladd o blaid eu gwlad, yn gwneuthur dirdra ar unwaith ar ddynoliaeth ac ar yr holl gyfreithiau a gysseg- rwyd gan holl wledydd Ewrop, gorchymynir eu rhyddhau yn ddioed, a'd tywys i'w gwlad eu hunain. Y nmhlith yr amrywiol annercliiadau a ddan- fonwyd oddiwrth amryw drefydd a dihasoedd o Ffrainc at y Llywodraeth Ragddarbodol y mae'r un canlynol o ddinas Evrcux yn dra theil- wng o sylw:— '*• Y mae dirias Evreux wedi dj'.sgu gyda bloddest o orfoledd y dygwyddiadau dedWydd ag sydd wedi eiii gwaredu dros fyth, oddiwrth yr ormes erchyll ag oedd yn gwasgu ar y tfrancod. Y mae yr hwu ag cedd yn gwneuthur twawd o lwon ac o fywyd dynol—yr hwn a afradlonodd feddianhau'r Avlad, yr hwn a ddygodd dan a chleddyf i'n gwlad ii.),fryd-y mwyaf creulon o'r holl ormeswryr—mewn un gair, brad-lofrudd y Dug dEtiLrliei,,i wedi darfod teyrnasu; a'r Bourboniaid wedt eu gwahodd yn ol dymun- iadau'r genedl Ffrengig i feddiannu hen deyrn- wialen, yr hon a errUogwyd gan gynnifer o oesoedd o anrhydedd a llwyddiaut., ,t Diolch anfarwol i'r Penaduriaid haebonus, y rhai a dorasant yr iau haiarn, dan yr hon yr oeddym yngridilfan. Y nmedydd cwymp Bo- naparte yn ddydd o dded\Vyddvvch i holl Ffrainc, ac yn neillduol i liandir yr Eure, yr hwn oedd ddarostyngedig i'r biinfyd mwyaf erchyll; yr oedd gormes wedi myned i'r uchder mwyaf; ac ni chymmerasai tref Evreux gyngor, ysgatfydd, oiii bua"cl i 'r e y suron i end o anobaith yn unig, oni buasai'r cysuron a gafodd oddiwrth weinyddiad tadol y Maer. Y mae'r cyngor bwrdeisiol yn awyddus i amlygu'r dymuniad cyfired'sn, yr hwn a fyneg- 1 wyd gyda chynmaint o rwyddineb ac o wresog- rwydd gan drigolion Evreux, yn brysio i hysbysu eu d'ymuniad am adsefydliad y Llywodraeth Archdeyrnol yn mherson Louis Stanislaus Xavier o Ffrainc," &C- BAOLEUWYB y IiLYS BItENlxoi YN AMIENS, AT Y ttyWOjijRAFTH nAG D nAJUJOnOI., ,cc Cyfiawnder nefolaiddi Dydd hygof—dydd anfarwol I Alexander Mawrf, vdig Gwlad! Bourboniaid! Senedd! i'r fath bensyrfrdandod yr ydych y" ein gyru Ai breuddwyd y w, o'r Jiwn y rhaid dychrynu rhag ein dihuno ? Nagel nage y wac ein dedwyddwch.yn sicr. Mewn oieddwl, mewn calon, a'n llais, ysfumiau, a phob arwyddion penwandod auuarluniadvvy, yr ydym yn glyWu wrth adsefydliad yr lien deulu llywodraetfiol. Vive LOllis Stanislaus Xavier Mynega'r papurau Ffrengig hefyd, fo'd 11awer o arian wedi eu cymmeryd o. Paris ar y dydd cyn i'r Cyngreirvvyr feddiannu'r ddinas hono, gan bleidwyr Bonaparte, y rhai a drofglwydd- Svyd mewn llongau i ami-ynv barthau o'r deyrnas ond y mae'r Llywodraeth Ragddarbodol wedi peri i'r trosglwydd-longau ag ofedd yn eu dnv-yii. gael ei hattal; ac i'r personau, i giidwraeth y rhai y rh6ddwyd hwynt, i roddl pyfrif am dailynt. Ac am fod Bonaparte y'A Fontainblieu pan ddaeth y papurau Ffrengig diweddaf o'r wlad hono, nid oes ammheuaeth na cheir gafael yn y rhan fwyaf o'r symau uchod. Geliir sylwi fod Napoleon wedi rhoddi gorchymyn am gludo ymaith drysorau'r bfif ddinas, os byddai perygl iddi gael ei chymmeryd, ynmhell cyu fod gaiiado ef un meddwl am ei ddiorseddiad. PAPURAU ELLMYNAIDD. I Naples, Mazcrth 12.—Yr ydym yn dysgu o gad-lys ein byddin fod M. Beaufremont, Cad- weinydd ei FaWrhydi, wedi cyrhaedd yno a ) chadarnhad o'r cy tundeb cyngreiriol rhwn.? Awstria a. Naples; yr oedd y Galluoedd cyfunol ereill wedi cymnierad wyo'r cvtundeb; Yroedd Count Cftmpo a chyfiawn awdurdod oddiwrth ei Fawrhydi, yn cychwyn tua chad-lys y Cyngreir- WYf i gynnadleddu ag Arglwydd Cas'tlereagli. 'a geliir ystyried y cy tundeb a. Brydain gystal a phe byddai wedi ei orphen. Daeth Argl. W. Bentinck yma ar y 3edd, ac a yinadawod(I tua PLhufaiii ar y 5 fed. Y mae masnaeh yn dcchreu bywhau odliar y byr gyng- rair a Brydain, ic y mae IIohgau Brutanaidd yn dyfod i'n llongbortii yn agos bob dydd. Leghorn, Mavcrih 10.—Daeth llytiges Fru- tanaidd yh cynnwys 45 o drosglwydd-longau, dan ymgeledd yr America a'r Edinburgh o 74 mangnel, a rhai ereiii llongborth hwn ddoe tiriodd 8 mil o filwyro honynt yn y drefn oreu; ac y mae'r trosglwydd-longau wedi dychwelyd i Palermo i gyrchu dosparth ara!l o filwyr, yu agos i'r un rhif edi. Trieste, Mazvrth 12.—Mynegodd y Barwn Lottermann yma, yn enVv Ymerawdr Awstria, y bydd i'r toll a godwyd yma gan y Llywodraeth Ffrengig, i beidio ar y laf o Ebrilli, ac y bydd i'r hen drefn o rydd-did masnachol thwng Awstria ac Illyria gael ei hadferu; a Fiume a Trieste i gael eu hadosod yn sefyllfa llongbyrth rhyddiCn. Taenwyd son yn ddiweddar fod ferfysc a gryn bwys wedi tori allan yn yr Iwerddon. Pa fodd bynag, nid yw papurau Dublin am yr wythuos ddiweddaf > n rhoddi un hysbysiaeth i gadarn- hau'r cyfryw son; ond i'r gwrthwyncb, dywedir dan y pen gwlad Wexford," nad ibes dim yn cael ei ddwy- yiimiaen yn y wlad hono, ag sydd yn haeddu'r enw, i fod I ad derfvsclyd." Yr ydym yn dealt fod Dug Cambridge, wedi treifni achosion milwraidd a theuluaidd Hanover, a'i fod yn meddwl dychwelyd yn ebrwydd i'r wlad hon. Rhoddwyd gorchymyn yn ddiweddar i barotoi trosglwydd-longau, i drosglwyddo 25 mil o wyr dros yr Atlantic, o'r Garonne (af on yn Ffrainc).

Advertising