Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

BAKDDONIAETH I

.¿JrGYHOEDD"WR SEREN 'G01W1l.…

-TAFLEN RHIFYDDIAETH.

IMARCHNADOEDJX

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I MARCHNADOEDJX I ÇITfI'.VETIDF,4_:n, HEOI.A.N JJl..fRc, Ebrilt 11. Yr oedd itawndcr o Weuith Hoegt y !()re jl\y -1 1. 1 ) I'l? liii-til f gwerthtad yn dra marwaidd, am 3s. y grynog y eoreuot)* a Hawa 53. y gwa.cUon, yn !tai nn dydd Hun diweddat' H,,u(id yngityleii Is. y -,Yyno,, Bt-agyninruaidd' I? yn ii. Bi-a*, yn i'ei-%i,a i dti- Pys at ferwi a gadwasant brtseedd yr wvt'hnas ddiwe- ddaf, gan nad oedd ond ychydig yn y iarchnad Yr oedd Hawer o Geuch L!cfgr yma, a'r prvnwyr va an- atnt, yr hyn a fn yr achos gwylui)o o IS. i2' y gi:yxiog. Rhyg, Ffa, a Phys Hwydion oeddynt yn h Nid oedd end ychydig gyfnewtdind yn nthnsoedd '\r Hadau. ?-MO??er?.'?tpy?- r?MC?Mo?. Gwenith coch c ??' I 7? Ffac<?)<m new. 38s 4? C?Pt)it:tgwyn-6Ssi78s Mentta(;eiiytau-.44s;4? ? R.?y? ?s i 'tis Ff?cdomcnof!n(".v.4js! 4? H:i)?d ( ?a<-?)-?Mit.'i. ?<?i)acoiuinc!)od'!??.?;A ?r.?-g?chv ( ??? ? 7i)s i 78s Fvs at fer?; ?? j ? t?rch ?s. 30s ?ilwydion-47.i '??-t t'?hin<)- -2')si? .T2s L'' l'i-is ,Y);-lJifJl ¿¡r 1 i; ,V:"iÅijliif!J .II GI",ijlWg (Ðghi < 7 il/cJ.(' tt;;i' ?t;.y/?;)'J. C?.,R!)y? IJ;)i<!Jj<?,,? ? S. d. F. d. <. f' c ? SwyJJ Forgan? 82 cci I (iÔ I t'Y '¿ II ? -——— (.aert'yrddtin ?8 0 0 I 44 4 1? 1) ——— Bcnft-0 68 {) 0 0 ? 10 Ig ,t ———— ?\ berteiH 86 0 0 0 S8 0 17 () ——— Frechcinto? 83 '2 t 6? 0 49 7 ?t p ——— Faesyfed 78 9- I t) 0 39 5 29 ?' Fynwy S5 2 0 0 37 9 j ? ? ——— l)rc<a:dwyn 76 9 U 0 SS a '? ? ——— Mcii'ion 89 5 0 0' 47 p ) ? ? ———— Fi'm. 81 4 00 ?fn n. Dùimbcd.l. 41 0FP ——— Ddimbcc'j M 3 o Q ? ———C?-n?bn 89 4 o? ? c ? o? n ?? ——— ?'?' ?'?.? <_ ''? ?_ 0 0 40 6 ?2 6 Pris PeiUiaÙl (F!our), y Sac/laid 0 280 pwys. Peilliaid te, Ms i 70?' EHion, 60j i G5s Pc!nia:dPt<?-K, )?idAmenca,yFarit Os i Os J!rM ?/ Barayn Ll{lIIdllin. Dydd Mawrth dtweddat' gorchymyt'odd yr A rgi. Mapr Ff dorth bedwaitii (qllartern) wcnith i barhau :)m 12td. p, M cyfartal Siitgr Gwilleu (]]rat ?z), Yn ot y cyfrif a wn:nvd ýr wythnos a derfynodd Eh""i-i" H 6, yw £4 10 1 y cM't o 112 pwy" Hcblaw yrArdrcth a <!atwyd, neu syddt'tv th'ttn ar drog:-Il"vdtli;id Brydain Fawr. n 1;' ,Lwr. <" ?' ? ?'? ??'? ??''?/K'? ? ??« o 8 ?? ——— C?. ? i',)dn)n 5s 6() .) 6s M 1 (;,o. L)o 6:; 6d i 85 Od C? Maharen T?d?s??T??? 6sS <M ??S H. SM P/'M?/r?cp?s (Il"ns),??oM?tMr? CYDAU KBAGS ) It CYDAU (?BAGS). HANNER SACHAU <'POCKr?). i Kent 6t 10s 91 Os Kent 8t ds i J!!? Sussex Gt 10s i 81 Os Sussex 7) 10s i 101 j{? Essex 71 Osi 91 Os I- t?arnh:nn 11} Os i J(;j )g? f .PrM </ JHedc yn Le«{fcn/t()<j' I Cr?ynGwadnau (?MM? 50 i 56 pwys yr un, 24t! i25t! EreUt, 57di9)V' G?iroJ-gytteht.grwyn r?rc/M?. ???-')' ?M i 2.?' CrwynUchafcd(jDreMM? ?M?? ), ?M ?-1,! 9??d. Cerbyd-gr?-ya t??a;, 0.p.? ? !? Crwyn ? 30 i 40 pwys, 36d i 39d. Ercill, 40d i 4Jd. Ere.H,50i70pwys, ????- En-iU, 70. 80 pw? ? ? Crwyn MorUu bycham, (&'M? G??).. 42<! i 44d Lrc?,m?vrion, ydwsin, i3()s,i? <.rwyn Lftryiau cyHcithiedi? ?«?He?? 2Hd t 29d. li-iy y Gue,* yti Liundaiii. s. d. s ff< MarchnadWiutcchnpctS 5 1' Cwer y dref y cant 110 6 ———— St. Jaiyic-i 6 5 -—— ntciyn RtMstat m J ————— Clare 0 0 —— gwyn Russia log C ———. ScbonRus.sia -.106? 1210 Defnyddtoddedig- 92 C ——" "——— 8 :a.rHr 62? Cyfart?I?'ch 6 5 (J??tw; ? ? t< ——— ?hytion da ?/'e??, 12 ? SebonCoifran- 128? ———Brychtyd 12t <' ?, ——Melyn 1? ? Pns Canwy„ Hau—MoMtau. 17s Od y ddws;n. Erei!t. 16s Od y dd?m. ABERTAWE: Argraphwyd a Chyhoeddwyd gan P- JENKIN, yn HEOL-Y-CASTELL, i'rhwn y dymunir i bob Hysbysiaeth gaetci danfon, yn ddtdraul. Derbjlnir IIyslJysiadall ac En!o/:M gan NETVTON' Cr'/ (gynt 3"<ytoN Sj NEWTOV), A'o. 5, JV4RWIeM SQtr4oll ,NEwc..4TE-STRFET; lJI. J. fFIlITE,,33, FLEET-STItE,.r « Afr. Af. JONES, 5, NEWCATE-STREET, LLUNtJAIN. SWANSEA: Printed and PuMtshcd by D. Jl-N-KI:K CASTLE-STREET, to whom Communications, post-paid, af requested to be addressed. Orders and Idvertisem.-nt. received by Messrs. NEWTO and CO. (late TAYLOR. and NEWTÔN), No.5, TVAiwi SQUAR.E, NEWGATE-.STRFET; Jtfr.J. JVlllTE, 33, FL1 S1'R£ETj ..r. iJl,JONES,