Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

í,(, h; '¡ BYSIADl:, > J NelÓgiÍd(fd'yjàd«Uan c'< {Vâsg; yn ddeuddeg ply, PRISDAUS?LLT, ?EUDDEG FREGETH, ?an y PaTchedig ? ?? DANIEL ROWLANDS, gSy'ntoLaneettho. Argraii?yd ac ar werth gan AMUEL WiLnAMS, yn Abcrystwyth. -?' ?;?e/!e/?'(f ?r 8?re?r,M!0!- ?«ttte?y?eMtr, HYM.NAU yr tin AWDWR, pris Tair Ccin.ogi It.<KWNCYf'ARFO D .IHosog a gynha??-d ±V? yn y GKGLN-UDU, y MWN-GLAWDD, ar y ?bfcdoC.tW!FROTt,I814, f?O?Lqr B LT fIT0,NI tsw?n, yn y Gadair; <.?y?m?adwy?-yd, ar gynnygiad y Cadeirwr; wpdi ei Rt'ft'0gi gan Mt'. Pt?mpS, y Dfmddcg PE?DERFVNIADAU cantyno!:—. 1. Fed ?wrthddr?'ch a .!?/?M? Cymdf?h?s Bih]au Saes- cp?, ac lefthoedd ereil}, yn cact Pymme" rad?y" aeth dttiuant y Cyfarfodhwn.' j ?. Ein bod yn ym?ornoU yn Gymm&nfa i'r dyb?h o ?yf- ranu tuag at dosj'arthiad yr Ys,-rytlivraii Sanctaidd, heh y eytn- Tnydngaeth hon; ac g:ae1 ei henwi yn BiBL GnOIÁNFA Y MWN_GLA WDI> A'I,Gcmon. .3. Fod y cyfmniadau Heiaf &ael pU dei-byn pyda dio!ch- garwch; ond na hydd chehnog yn yr wythnos yn ae!od b'r Gymmanfa. y cyf- ramadau i gad pu derbyh yn ch\vartero], yN :nsol,-neu {vj,thr:osol, ');114)] dewisiäd y Tan'scrif,Yf', 4. Bod p:orchv;'yUon y Gymmanfa i gael ett trefnu gan Ht&teddfod Dirprwywyr, yn cynnwys.Cadt'irwr?Trysorydd, Ysgrif.raglaw, a pÎ!ymth\'g o Adodau-(:'J;{>j)], na oba rai a fydd yn AdodauEglwy Loegr, a.'r cbwccno'ein yn Ae- iodau enwau crei!! o a bod pU)T)p -o'r Btir- 1):wy.wyr yn ddtgonoi i weithredu. A bod y Tryswydd, yr sgnf-raglaw, a dego' Adüdancr,tlH,<y rhal afoamwt yn y Cyfari'od)'dd, yn am y Hwyddyn .c;an!vnoL 5. f.lfd.y.Pirprwy\y:. i ranuY::j?;ýmmydc¡raeth .yn ddos parunadau, a phpHnadi un neu YCJnvane?; o'u haelodau ircrfM s-d¡rprwywyry¡¡mhùb (}os¡mrih, i r d.ybl¡i Krfyn Tiin SCrI!cnada.n"jH' i ymofyn pa deu!uoedd aphersonau sydd mewn dllfy BlbUiu a 'Thestamentan; a pha un a ydynt yn a.Ha!tuog t'w prynu am eu Hawn [)ris; ycaiha amgytchiad y bydd yu df!yic<hwydd arhcnig; i'w eymïysgaeddli am isel brisiau"neu-yn rhad, yn 01 eu ham¡¡:yJcl1iadæu.( 6. Bf,) d y ti,il, y ?,y f i?  i ben:;odi Casglydd i'boiD pump Tdii'scrifwyr, yr hWn a odeibyn y TaJl'scrifenadau, ac a'u tal unwaith bob mis i 7. Bjd Eistfddfod y DuprwYwyr yn cvfarfod y dydd Mprchercyntafyn Chwef.-or, Mai, Av.st,a. tachwedd, (ncu &m!ach ),paT! y bydd t Drysorwyr yr Is-ddirprwywyr dalu y lilnsenfelædf\u a'r A.nrheglOn a dderbyniasant. 8. Bod i hob Gwr Hen, n -u VI' eintdog o YmneiHdttwyr, a fydno Acl.d o'r Gytncianfa, haw] } roi ct bleidair ynmhob ar yr. 9. EodboMdrysorauyGymmanta,paunaiyncodtoddt- Vv,,rt,i Tan'dift-nadan, AmhegtOn, nt'u wertitiad BiMau a. Thc"ta.ineutau am iawn btis ncu iKet brisiau, gae1 eu rhoddi AMan o amser t amser yn rnitrymad B'btau a ThostamentaH, Ftv rhoddt ncu gwerthu t'ulodion y gymmyùo¡;adh, hyd otiis hyddant gwcd) cu a'i- Y sgrythyrau Sanctatdd.—ynabyddti..v.myTaa'scnfenadaua'rAn- r-hegion rhag!!aw, gat-i rn trosg!wyddo i Gangen Bib! Gym- deithas Gwrecsam, yn m!aid eLdybcnion datonus. 10. Bod y Dirprwywyr t WU':lId cais at DdirpTwywyr Rib! Gymdftthas Gw rccsam,atn a:aniatad i roi allan Trysor" nuyGymmanfa yn mhrymad i3i[)Iau a y pyn-bris ('p/MB coÛ) yn nhrysor-Ie yr unrhyw Gymdeithas. 11. Bud Cyfarfod Cyftreùi!!ol i ae] ei gyuilal ynYGcgtn- ddu bob bll-; ar Ddydd Ca)a)); pan y bvdds y cyf hfbn y)) caet eu cyiiv.'yno, gweithrediadau y tlwyddyn ddt- \V<'ddaf yn cal eu hyspysu, a aphymthfgo'Ddirprwywyryncacicu pennod). 11 i'< Bod Eixteddtod y Dirprwywyr t gyfai-fod gyntaf yr 21a:u o'r mis hv.n; pan y byddo Anacrcuiad yn caeiei ba- rotoi ar ddyben y Gymmanfa, i'w ddosparthu ynmkltth trigolianygymmydogaethho: G2cedi lIyny pen clerfy nwyd yi}. unfryd, Bod R. Barton, Tswain, yn Gadeirwr; Mr. J. PililliPs, yn Drysorydd; a Mr. T. E"ans.) yn Yscrtf-ragiaW, mn y. o' B.)d yr Aclod:tn Mr. R. Biu..t, Mr. J. 'Burton; Mr. J. Chalcnt-r; Mr. R. ?vies; Mi'. S. Edwards; Mr. H. Edwards; Mr. T. GittMS; Ltf<yd; Mr.. W. OldilelG; Mr.T.Phi'iips; Mr. J. Pfice; 11 M r,Geo. Swan. ,od y Pcnderfynladau hyn r gaei en cyhocddi yn SEREN ITE;R;a hod ad-yscrif o hOll)Bt .(-i d!'Qsg¡wydo, .Cfil ei arwyddo giin yr Yscrif-ragla.w, i Yn'i'if-ragtawiad i Yseri f-raglawi?iii Y 1,?' bl Gj BoddMch y Cyfarfod'i gael eigj'tlwYl10 iR. Burton Ys-svain, am ei barodrwydd i ddwyn ynm'tpn wrthddryca y 1 Cymmanfa, a'i ymrldygarl diduedd vn y Gadair.. Bod dMich y Gyfarfud t gad ei roddi i'r Parch. Mr Parry, am e) hrcsennotdeb, a'i hynbrddmdau medrus er iJeshadyGymmanfa. (Arwyddwyd) THOS.EVANS;Yscnf-raglaw. Ebnil9,1814. :,y,{)!!f'yngder ynGc1Y'4any. T?TEWN CYFARFOD o DRIGOLION 1VA TREF ABERTAWE a?i GHYMMYDOGAETH, agynhaliwydyn LLYSDY'RDREF (Town ar Ddydd y ;tZalll o FAWRTn, 1?14 i'r dyben i C}YF- HAMU tua<t' at LEIHAU CYFYNGDEiHAU TRIG- OLION CEH.MANY, a LLKOEDD EREILL o'r ÇYFANDIR, mt-wn canlyníad t'rRhyfe!, J OI1N .LLEWELYN, Yswain, yn y Gadair. CYTUNYWTD, Bod y Cyftu-fcd hwn Yn cymmcradwyo yn fawr wrtb- ddrych yyfarfo,d!t"ynhaliwyd yn Hundah), ar y 27tiZn o loHawi- rr dybenton rh' a-Ad yivededi, Bod i'¡' (}fi'ciriaid, a'rGweinidogion, Y rnncilldrH'di¡1;, 0 fem-ti -i't- I)rt-f hon a'l Chymmydogaethi, ac \r ydys yn y Modd hyn yn drtsyfarnynt, wneuthur Cagghadau 'yn cu tH'a'tanoIteocddoaddottad. Bod t Dan'scufcu (Su&SM-?MM) ? e; haMryn awr a hod ''r GwyrbPncdd?ion CSf?yno! g:i.<-) en PW":VIlt10 yn E?- tcddfod ddwyn Cwrthddrych y Cyt'arfod hw'n ymlaen yn ? MSeitbioI. f 'Y Pnf-Swyddo'a:, ? C, R. Jon6g, Y so 'ain I,. DHhvvn, Yswain ?rdt. Wm.?IeMsou Parch. Thomas Mnn-!s T.?.Tho:i.as,yswaih Tennani, Yswam Mr,J?bnG)ove Mr.John Walters } Mr.DavidJeNkin Mr. Thomas .10ilf'S Mr.JajncsRat!c)i:{e Mr.Hptiry G't'if-'Uis' Mr..J ohn EdmondlJ Mr. ThàmasBig; Mr.Robet-tEnton Mr. George Fees M.l<JSèp6ihbin Mr. Richard' Dre\'f', Mr.jbba-.Voss .1.1. '1 j_t. .d.1I :;nit:lJ"'u<U u.UUt;IIYlllI-gU():.eu IT ilry- Sorwr. i gaet eu trosgtwyddo i'f Ei¡;ted'JfQdÿn Lh'n.dam. JRodi Mf Joseph GiBbinsga,elE'i b'yritl&yn H1'y?orw.r. Bod i1'r Ei.stdtlfod gyi'arfod :)H Ddydd Llun, y ISfed o I Bod i 'I' Trefniadau llyn "'ad NI11itfgraffuyfi, y Cambrian ,Sl'eJ,l Gpmcr, ynghyd a chunt ()'gopia.u at pu došprthu. JOHNLLHWELyN,Cadeirwr. 'np l'rCadcirwr ymltd o'rGadair, YD,-130cl t ddiolchgarwch :'i Cvfarfo.d l 'fod,dI,1 Oh.J IleW('1:yn, Yowain, am e s a d.)'f'tr£h twrthc.rych y Cyfarfod, a'i yrnddygiad ya y "Qa:t, —— JOHN JONES. TAN'SCRIFENADAU.- th ??'rdeisdrcf Aber- -c. ?. ?wi-,deisdr?f A ber- tilwe 21 00 J Qhn Llewelyn. O 0 0 401in Jones, twy 'aw ]\1("891' Pa!- tncr,Wt?n&Co. 550 ?-W.Di!)wyn. 550 yspphGihhtns. 550 Jt"ert Eato'n. 550 ?os. Stokes, Hean Castic. 500 i??''?iams&Go. 5 5 0 ?-E.Tiiom?s. 330 ?id Tenant. 3 SO i1:'ln; Grov<, &. Sons 3 30 .?othyB?vinE;ton 220 ?,omasB'sK. 220 ?ci?rd R?w. 1 1 0 :Jfjl¡n E. ",vlun 'I.. 1 10 ¡}. '-4.t.1 John Vo°s. 1 10 Wi)l;am Kcmpe 110 J. R. N. 1 00 John Waiters. 1 10 1'JlOm.:18 Jottes. 1 10 Henry Griffithg, 1 10 .1 ohn r\1cker 1 10 JamesRaddiae.. 1 10 Thumas Waiters 110 P.EUfoti,M.D. 1 10 R.Jen!nns,Mni.d!c .I Bank 1 10 EHasJpnktus. I 10 Jolin Bovan 1 10 Wm. Bf-van. 1 10 Wm. Bpvan,j'jtn. 1 10 I J. Pol!ard. 050 J.Bcrrv 050 sfArfkL¿1TEkY > :4.nadí'ance in the Price cif Tickets and Sh.ares will take place o1t'1vlonday next, istik April; TÍÎECoh.Ü;Tos..havirf(T paid a vpry idrge JaL additional sum, in order to obtain for the Public the DOUBLE CHANCE, presented by Government, in the Schpnje of,the Lottery to be drawn pn the 3d of MAY, they are under the necessity of raising the Prices, (which are, at present, not higher than in/cummoH .LeKerM'),), at the same time tirtly, have felt it incumbent <Mt them them to give a pre*ious notice of such nsc, in order that all persoMs may have an opportunity of purchasing at the first price, there- fore no alteration will take place unfit Monday Next, the ISth of April. RICII-A R DSO-V'GOODLVCIC, &Co. Caiitrteton. SWIFT & Co. S < !"S., .nESEN-r PRfCE. 1 PHJCE NEXT MONOAY. Ticket. ?2? 3 0 Ticket. 4-23 H 0 Half:T.i. r. li 19 0 I Hati' 12 g 0 Quarter 610 Quarter 63 0 :Eight!t; 316 Eighth 32 6 Sixteenth '1-11 1 0 6 1 ESiixgtheteh nth 111 6 Orders transmitted to any of the OrncPS, on or &e/bfe Saturday next, will be executed at the present priced; trftm ¡ the great and increasing demand, it is very probable another rise may take ptace before the.Drawing.

" "'"'-'",,.: '?.T EIN GQHRB?-YR.…

Family Notices

:

! -MARCHNADOEnu CARTitBÍ<"OL.