Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

"""',.._,. ;...-=-"",.," !…

[No title]

News
Cite
Share

LLUN", 11. Cyf'.oeddviyd Llys -argraff anavferol drachefn ya cyutiv^ys e'eftadiaeth oddiwrth y ,Cadf4.,i(Ilo.9 Catticii-t yr hwn sydd yn cadarnkau: yr- hysbyvsiaeth a dderbyniMsom o'r blaen,-sef bod Bonaparte wedi rhoddi fynu pob hawl iddo ef a'i deulu i Goron Ffrainc a bod y Bourboninid i'w hadferu i'r oisedd Ffrengig. Rhoddodd Bonaparte ei hawli fynu yn y geiriau canlynol:— 94 Gan od, y,.GalJuüe<Jd wedi cylioe'acii .M'' a I' i, Ymerawdr Napoleon oedd yr unig rwystr i sefydliad heddwch yn Ewrop y mae'r.'Ynverawdr Napoleon, yn flyddlon i'w lw, yn dafgan drcstpei hun a'i etifeddion, ei fod yn i ot,i f ed-Lliot- ei fod 3- 1 -1 ymwrthfd a gorseddfeinciau Ffrainc ac Italy aCjfiad qes tin aberth jge0(uipl, i»y,4 y nod ei fywyd iiady >pfe,yn barod ei wtieu- thur er rnwy.-ii budd t Fftame. Llys Ponlameblieu, Cynnwynr cenadiaeth oddi wrth Arg! wydd Burgherst), yr hwn a aroserwyd Paris, Ebrill 7, vn Adgyflpn-vfad Llys-aXgraff nos Sadwru'; yr r hyn ag oedd Syr Charle# t>te- ware :)1; .e i T?g. ded lY:m.:Yf'grîíJP.o(h efe, ei Genadiaeth- diwedda-f, sef r.a'd a'edd yn (ybied y glynai'r fyddin Ffrengig wrthr Batiapavte, os cvhoeddaiV Senedd yn ei er-byn.• CanIs. yn ebrwydd w.edi i'r Senedd a'r deyrnas gyhoeddieu hutiain;yn ej orbyn, ciliodd y fyddin (iddi wrtilo, a-gadawy d ef vn nnlg, acy n d'iiymgeledd,mewn gvvfffd, lle-yr Oedd ychydig ddyddiau y-ii ol 3111 lreflli by wyd a u, ei thrigoiton y11 01 ei ewyllys* Yn y cyfyngder hwn, efe a gynnygodd ymwrthod a'r orsedd^ar yr ammod i'r lly^'odraeth gael ei dwyn ynmlaed yn envy ei fab; ond daeth y cynnygiad Invu i law yo rhy ddiweddar; yr oedd cí: holl deqluwecli ei farnu i fro angof" gan or- djuhad o eiddo'r Senedd Ffrengig; am hyny ei i i v--  )-r yna cfe a- t" ici a ci ei fed yn ymv/ithod dros fyth, drosto ei hun a'i etifeddion, peb ha wl i orseddfeinciau Ffrainc ac Italy gan roddi liyn yh reswm dros liyny, set, ei fod yn fodcllon aberthu pot peth pers'onoi, ie' ei fywyd ei hun, orlilesiaiit i .Ffi ainc. Ond y mae yn amlwg ddigon na aberthasai efe y dalaeth leiaf, er inwyn Ffraiiic, oni buas.ai na-fedrai ei chadvv. Pan arv/y-ddnododd Bonaparte ei ymwrthodiad ogoron Ffiaincy dydd Merch,rr, yr oedd' yn Fontaineblieu; a dyyvedir ei fod ef, a chynniier o'i deulu ag a fyddo yn dewis myned gydag ef,* ararinogaeth Yrtrerawdr Awstria, i gael eu symud, J Elba, ynys fechan yh ir.or. y Canoldir, yiighyich ), y 11 g 1;3, .l c h deuddeg Riilldir 0 hyd a dw.y o led, yn agos i yn zgos i gyrtiniauTuscany,ac nid ynmhell o Corsica, lie ei eriedigaeth, ac i gael ei'gynnal yno mewnmod ..addas,i urddasrwydd yr Arch-dduges, .ei wraig, gan deyf-naS'Pfrainc, yr hon sydd i roddi, medd rhai hanesion, 20, mil o bunali, otid yii ol hanes- ioti ereill 110 n~.ii, yn iiynyddoj iddo; ond am had oes genym hartes Swyddol am hyn, nis gallwn fod yn sicr pa gymma,i:ity"w'r swm.  DcaU!r fod Louis XV1H wedi cael ei gy- ??heeddi yM Ftentn yn P,???isi ac mewn tr&fn?r ?yd g!an y mor, rnegis Boulogne, Dunkirk, &c. Hysbysar 'papurau Ffrengig, fod y L'ywod- raeth Ragddarbodol yrn Paris, wedi cytuno ar i bob rhwystrau ar liibidd dychweliad y Pab rw diriogaeth ei liujt"gael e. symud yn ddiattreg, a bod pob anrhydedd gaelei rhoddi iddo ar ei daith. Gorchymtiiynir hefyd i frawd Don Carlos (Ys- paenwf) gnel e¡ iryddhau, a'i ddanfon adref yn ebrwydd. Gwahoddir blaenoriaid teulu Bour- bon, gan Lys Ymercdrol Paiis, i ddychwelyd yn ddioed, a modd'aimu gorsedd etifeddol St. Louis. Y mae llawer o Swyddogion a mil wyr, y rhai a ada-vrsai.it Bonaparte, wedi dyfod i Paris; ac ynmhlith-y Cadfridogion ag ydynt wedi cyd- synio a.'f LIywodraeth liewydd, yr ydym yn canfod enwau Dug Belluno, a Mai mont. My- itegii, gan y papurau hyn, fed delw Bonaparte, yn y brif ddlnas, i gael ei thyuu oddiar ei syU faen ar y.7.fed o'r mis hwn. Daeth 11 ythyr-god EUmynaidd hydl atom nei- thiwr, a phapurau yn cynnwys hysbysiaeth hyd y lOfed o'r. mis hwn. Cynnwysant gyhoetid.. iady Cyngreirwyr, yr hwn a bcrthyn t'r achos o derfy nu y gynuadledd,am lieddwch yn ChatiKon. Hysbysant i genadon Bonaparte yn y gynriad- leddfa" dderbyn gorchyramyn oddiwrth eu meistr i'r Galluoedd cyfunol, i gynnyg byr-gyng- rair ar ammcdau; cydfynedol a'r rhai a feruid yn angenrheidiol gan y Cyngreirwyr eu hunain. er adferiad heddwch cyfiredinol; ac i Bonaparte gynnyg rhoddi yr amddlffynfèydd a geisid gan- ddynt hwy i fynu, bs cytunent ar y byr-gyng- rair. Qnd yn lie hyn, cynnygodd.y Cyngreir- wyr arwyddnodi rhagammodaU heddweh, yr hyn a fuasai yn rhoddi holl fanteision byr- gyngrair i Ffrainc, heb osod y Cyngreirwyryn agored i'r perygloti. a ailasai gan'yn y fath gyngrair (sef caniatau amser i Bonaparte i ad- gyfnerthu ei fyddin). XT 1 1 1. -1"1 n"4. 1 ngnyicii yr amssr UM-H yi ucuu uuimpute wedi ennill peth gcruchafiaeth yn y mae: ac yn ganlyn'ol i hyny ymddangosodd y gynnadledd yn Chatillon ar wedd arall yn ddiattreg. Yr oedd cenad Bonaparte heb gyfarwyddiadau i fy- ned rhagddo; a,Jeqy yn 1l ateb gafyniadau y. C),yr oedd yii ci!:o o'r nciUdu. A w- durdodwyd cenad-a'u y Galluoedd cyfunol i ro'i 'cynllun cynmidledd ra-ammodol ger bron, yn unol a> hwn a gynnygwyd ychydig ddyddiau I cyn hyngan y Hywodr?e?' Ffrengig ei hun, pan oedd JnCfn¡cd ei hanfcd mewn perygl Yil 4-1 y cynllun hwn, yr oedd Ffrainc i gael ei hadferu i'r cyfimiau ag oedd ganddi dan ei Bre- ninoedd, i'w threfedigaethau (colonies), a'i r. has- nace, with yr hyn fp ymddengys fad Brydain wcdicytuno i adferu Martineque, &c. ac aetli y Cyngreii wyr ynmhellach- na hyn, a chynygasant drin v pwnc liwiirsef. pa un aellid yn gyIleus, i bob plaid, i eKtyn cylfniiau Ffrainc ynmhellach nag oeddynt cyn y ciiwyldroad. Aeth Meg o ddyddiau heibio heb un atebiad. Yr oedd y Cyngreirwyr yn sefyll ar yr angen- rheidrwydd o benodi diwrned i gael yr atebiad, gan roddi" rhydd-did i gynnadledowr Ffrainc i osod 'cynllun gwahanol. ger bron. Penodwyd (fel y dichon ein darllenwyr gofio) ar y IOfed o Fawrth. Daeth y dydd, ond nacacdd y cyn- nadleddwr Ffrengig ddyfoJ at y VWIJC, eithr ceisiodd bump diwrnod yn ychvvancg, yr hyn a ganiatawyd iddo; par y 15fed dydd efe n osododd. gy"llun newydd ger bron, yn el yr hwu yr Oedd aeiodau o'r teulu ag oedd yn llyw-' .odras?hu FirairiC, i' gael eu gosod ar crsedd? feinciau gwledydd ereill, ac ammodau eieill anghytunol a rhydd-did Ewrop, trwy y rhai y gaIlasai efe aflonyddu unrhy w barth o'r cyfan- dir, yn ol ei ewyllys: barnwyd y gofyniadau liyii yn afresymol gan y Cyngreirwyr, a therfyn- wyd y gynnadledd.. Ac ynebnvydd wedi hyn, ymroddodd y liuoedd cyfunol i ddangos eu holl nerth; ac yn ganlynol, am na ymfoddlonodd Bonaparte wrth gorou Ffrainc yn unig, cafodd yn funn iawu fod heb yr un. Wrfh orchyjpyn y Tywysog Rhaglaw,vy mae'r tlySifad Qjaefff). brenhlnol yn cael ei barotoi i drosglwyddo Louis XVLII. i Ffrainc a'i Uch- der.Orenliinol Dug Clarence, i fod yn Llywydd  amo.

[No title]

I, —I -

IUEIKIADUK HYP.

a . B.ALj}j OCiLJ{.AD SOLOMON.!-.