Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

"""',.._,. ;...-=-"",.," !…

News
Cite
Share

;= I LLU?DAIN, SADWRX, Esm&L 2. j LLYS-ARGRAFF ANARFEROL IAUNDAIN, DVDD SADWUK, EBRILL 9, 1&14 ■ Swydithrill 9. t DFiitlBYNiW'YD'feenadiaethau) pigion-oT riiai ? gautyn? cddlwrtb CadLitiogh.. iarB Cathcart, a'r Cadfr. Syr Charl? Stewart, y rhi a gyfeirwyd at A' ?? ydd Ca; tie- ,?,,?e,wa,i-t, y rhpli a: 'fe?. d Par??:o?gl, FY ARGLWYNII,—Aeth yr Ymcrawdr Alec- sai»der a,I3rei.in Prussia, i Paris y bore hwn: der- gaii bob graddau o'r dinasyddiou gydil r c'odloredd mwyaf gwresog. -4 Yr oedd ltenetrLy tai goreu wedi eu llehwl gan ddyrnoi) w-ewn --g,wlsgoLdd awycliioii, y xhai; t.edd) nt yn chwifto llaw-lu inau (handkerchiefs) a chnro dwylo yti-ghyd; yr oedd y gwerinos, yn gymiTysgtdig a.na\ver o uch gradd, yn ymdyru yn yrheolrdd i weled yr Y mcrawdr, ac iym drechu cyj&'wrdda-i gefl'yl a'r tloedd gyffrediu. oedd, f>. Vive Y EmpereUr Alpxandre,"—" Vive Vive le Roi de Prusse;" ( B; w fyddo jV Ymerawdr Alecsander, &c.) Yn}(IdaBgJ3Sifdd cvyn lawer o d-dyntoti yn ^gwiigo yr Mid-i'osyo %%»>, «c. yr cedd- CFjín lawer b lefain w:Byw fyddci, Lois-XFill. byw fyddo y yc- hwn a gynnyddodd yn Tackle!. • y jLiettyodd$i Fawrhydr Ynaerodrol yn nhy M, Tai ey rand^Ty wyscg BetieVente. Peth Uw-yfc. j aiimhosibl yw tlaiiunio golygf&ydd y dydd hwn mewn cetiadia.eih y petljau mwyaf hyiiod oedd- Vtyt, y gos>gorddiou gwladwriaethol (Ffrengig) yireu trwsi^d niilwiaidd yn cadw yr heolydd a'r mynpdfeydd yri agered, i'r liuoedd Cyngreir- jol fyned "rnyngddynt yn hoHtwysgfawredd a rhodres r, ii;<vraidd, y dydd ar ol brwydr galed pcbl Paris1 yn amlygu eu meddyliau trwy lefaiir yn unfryd am heddweh, a, chyfnewidiad Lly- wodraeth ac yn mwynhau yr olwg ar fyddin creEcynol yn meddiannu y brif ddinas, fel ben-I dith a gv\ aredigaeth. A rhaff wedi ei gpsod aIP ddslw Napoleon,ar y Colc-nue de la Grand Anne, a'r bob! yn digrif hau eu huuain wrth ei thynu a gwaeddu I lawr a'r Gormeswr! Yr oed I Jlawer yncael eiddywedyd gan y dorf, ynghylch eu dymuniadam hesklwcb a lirydainT'awr. Gwyddai pebgradd fed Lyors a Bourdeaux' ytt sneddiV.st y Cyngreirwyr., end ni wYdqent1 tm anymddibyniaeth':ilola»d, Dengys y ppthau tanlyn l y dygwyddiadau a dyu}sasant at feddiannad Paris. Ni aroh godd "y -gelyni,)n un-tue.-Id i ymladd bYwydr gyinedin fyth .wedi- yr ymdrcch yn Biienne ar-y cyiltaf o' CUw.efrpr, ond b-uant yn da. àiwydi ysricspdar yr dilydoliacl.,tu. Ar ol brwydr Bar- sar- ail-feddiaiinodd y Ty- -wysog- SehwartzenbergTroyes, Auxern., Sens, a: JPont-snr-Seinei Gwedi i Napoleoti wrtliod brwy- dro a'r LIywydd Olucher, yr hyn a gymiygwyd Jdjdo lawer gwakh/geHlaw Laen, efo. a ddych- weiodd i du aswy yr afon Maine, yr iiyn a ym- ddangosai inegys {K» bua.-ai yn bwriadu dwyn yn mlaen ryfelymosbdoi (offensive) ya e'rbyu y vfyddin fawr. ? F Yy n tlarliittiitl o holl-symudiadau y byddinoedd C y rvgreirioj nes daeliiant i l^aris.J Cymmerwyd cant o (angnelau, a iia-W mil o Tpyr-y-h "ga'rcharSrraii.vgjLn y Cyngreirwyr yn yr. "wythnos y buout yn -o, u gwahanoi sef- J yllfaoedd, hy-d nes cyVhaeddky.a'iit y Ac yn y giVi tliv/ysieblad ftyrnig a wnaeih y ge- Jynion yn agos i Paris, cynnnerwyd oddi arnynt 70 o fangneiau, fii p'-kar«o faneiau, a 500 o vyr; lladdwyd a clilwyfwyd cryn lawer o liOiiy.it; cndni. ennii wyd y hono -odu y Cyngmnvyr heb beth coI!«l, Meddwyf yr ahrhydedd i fod, &c. (Arwyddnyd) CATHCART. IfriaMCasl!ereagh,§ £ .§c.qc. Paris, Ebrill i. I Vt &R{i-LWXD8y—Y mnc genyf yr anrhyd. edd i ddanfon atoch ad-ysgrit 0"1, cytundeb yn ughyich rhoddiad Paris i fynu. Yrv/yf ynei -tiieiii-Io yi) anmiiosibl i diosghvyddo i'cli Arg- •Iwy ddiaetlr- amgyffredien cywir o'r olygta ag neddyu y brifMdiRaS lion ddoe, pan ddaetli" Ymerawdr Russia, B'rejuu Prussia, a'r Tywycg Schwarfzeriberg i mewn iddi, gydâ'r liuoedd cyfunol; yr fiecid y.gorfuledd a arn'ygwyd yn B;hell y tu hwnt i'r hyn ag y gailasai y mwyaf brvvdfiydig c'ros hen deulu Brenino! Ffvahie'i obeithia. Yr o^dd y torfeydd mor iiiosog, a'r h'nilt'fau ii'.or ucbel, fel, yr ordd yn arihawdd ili- lluyddwyr gychwyn ynmla€ir, yr oedd yu ymdcTangos megis pe buai holl-Patis wedi ym- f ^vnnuli i'r nn^niaS; ymgasgient oddi amgylch i Ymerawdr Russia a Brenin Prussia, y rhai, ya y modd gostypgeiddiaf a mwyaf caredigol, a estynent ell dwylaw obüh tu- i-r lliaws, ond yr oeddynt ryji a'rrded fel had oedd bosibl i'w opdcl han cll. Yr eeddynt;, rn.!2wn. gair, wedi eu colli yn Y1JMeadl¿da'h'( by fyddo yr Ymerawdr A?x?n?pi-; byw fo?ettin Prussia; b?w fy?do Lo??? VXIIi aC a'^dormes- w" &c --??t'R??'' ca?-!ys?o'r-diwed? yn paris. h ?Y ma'è enyf¡:tnrhyded h?da'nfcn,/gyda'r ceM?d)2t?h1?wn, ad-ysg?ifo gyhoeddiad yr Ym- erawdr Alexander. Ymddengys yn awr i Bo- napacte Eymud^etfyddin o' Troye.s-heibio Sans, tua'-I,SntaiRebijey, ile yr wjrf yn tybied yr ym- nna;gweddill Ituqecid a ag ef. F<fe..a ddaeth iryd-Fmniorit ech-doc, a buasai yn PariV ddoe, pe mi ch-ymerasid hi gan y Cyng- Teirvyr; ond iv0di Chywed*o; hbnjiW hyn, a i,I(l ?i ,ii I C ?or  ?, i giliodd jii nl i Corbei!, ac oddi yno ysg-itfydd, y mae wedi cynaull ei fyddin, yr hon sydd o 40 .50 mil w y r, ji\gliyminydogae(h Fontaifle- b!teu, He) y ma?yn bo?fbi, y gwna cfe un cyn- nyg ?yrn!? ? ? .<?5. gj?na ?1 fy?diti ? !'t'!ic, yr 3'r Lyn ?ydd led amheus? cs cyhoedda y So sedd a'r v!adyn elerbyn. Ymae'r fyddfn Gyn?reirio! j gyc-.?'ytt y f?ru tH:t Fontaincblipu, ond y g?s- gorddiou, a'r ol-fyddiiroedd, y rhai a arosant ytna. Meddwyf vr anrhydedd i fod, &c. ( Arwydd wyd) CH ART, ES" STKWART^ c. c. g. I Wrth y cTturiC'tb i ro&Si ,p?.ris A fynu, yr-- oedd y lluoedA Ffrengig dan Ddugiaid Treviso a. liagusa i yraadaei o Paris ar yr 31sin, a chym- meryd ganddynt eu holl, a.rfau a'u peirianau rhy-' fel." f Y?r opdd J'.f holl; aif-dai, masnachdai, a phoTj lie milwEaidd i ga«l eu gad&elgan y gelyn- ion yn yr un cylhvr :a li- L-edd cyn .y cytundeb hwn, Y gopgorddion' gwladwi iaethol (math o Meiv, yr lleoi) j gaei eu hystyried yn liollol wa- iianol i filwyr y gadres, ac i gael ea anarfogi, neu fel y gwelo y Cyiigreirwyr yrn addas i wneuthur a hwy; ac-yr oeddid vn cylhvyuo dinas Paris i hynawsedd yr XTchel AUuoedd cyfunol. 'CYHo.;PbIAD-,YRYMERAWDR J I 1 V 1 ALEXA-NDEK. 1 Y; niae llftoedd y Galluoedd Cyfunol wedi iseddiantvu y Brif ddlnas Ffrengig. Y mae y P^naduriaid Cyngreiriol yn ateb dymuniad,au y genedl.Ffrengig. ( Y maent yn cylmrddi na hrdd iddynt gyn- nadleddu end hyny a. Napoleon Bonapaitc, uac ig un o'u deulu. Y rnaeat yn chwennych i Ffrainc fod megys yr oedd dan ei Brcninoedd tyfreitlilon; ac ef allai, y gwoant fwy ni hyn, canys y maent yn oestadol yn protlesu yr egivy- ddor, niai er dedwyddwvh Europe, y dylai i Ffrainc fod ynJawr a chadam. Ilvyy a axddelant ac a ganiataiit y ffurf-lywod- xaeth a wnelo y genedl Ffrengig iddi ei hun. Ac an hynv ymaont vii iia:h(,dd y Senedd i drefnu •T^wodraetif-Rag$dbi$oclol, addas i barotoi ar gyf$f diffygradau Gweinyddwyr y gyfraith, a p!ràtpkiy fathjrnr,t;)woùrueth ag a fyddo yn gweddu i bobl Ffritiiic; g,,ve(iclu i brbi P?,ae yr kmgyif*r-e'dioii a fvnegir genyf yn caelea harddel gau yrhpll Alluoedd Cyngreiriol. Paris, Mdixrth 31. ALEXANDER. HYSBYSIAETH. I vivyddfti Dramor, Ebrill 8, 1814. I "-JiJaetn ivionitei:rs (papurau FiVengig) am y yr. ail, trydydd, i Saw. Ar ddymuniad Yrnerawdr Russia, y mae y Senedd wedi ymgynnull, ac wedi dewis Eis- teddfod o bump, i?fodyn Uywodrapth Ragddar- bodol ?pros?6/?M?. Y* ae'odau ydynt Ta!]py- rand, Bournonv!Hp, Da!bpr?, Jaucoui t, a Mon- .iesguieu. Gyhoe^dodd y Senedd yn yr ail ei- Cyl-I,o-Ad6c!d y ?eiie,dd ..37n yr ail ei; wedi"terfynu; fod y Ffrancod yn rhydd oddi- wfth eu llwon o Hyddiondpb' Iddo; a gyrwyd .anercl i 'd i'r un pfrwyl at y Byddinoedd, yn yr 'hwn yr iiysbysir iddynt fed Ffrainc wedi tori'r iaV o dan yr hon y bu yn griddfan dros gynni. fer o tivilyddoee- a dywedir wrthynt (y mil- w r) eu bof] N'll ddiweddar yn 10 can mil o wyr, ond cu brd wedi trengu o fèwn yehydig oll ac nad ydynt mwyach yn lilvvyr i Bonaparte, am fod y Senedd a holl Ffrainc ya eu rhyddhau eddiwrth eu llwon. VVpdj hyny tystiolaethaut niai y Senedd a'r Cyril' Doddi'roddcl (Legisla- tive. Bodies) yw vhanau Sylfaenol y■•Ffur;-ly- wodsaetli ne.wy.dd, dan agvV'eddiadau (modtjica* lions)' ag a fyf'do yn addas. D:ogelir meddiat'au,* yn gystal a dyled y wlad, a pIli b:à! blyll}f.:do! odiw.rUL y wlaù; caiff yr argrafl'-wasc.fod yn lhydd, yn ddarostyrigedig i re?Jau; c?ph'w?M am dyb ac yn.ddygiad; ?l iyc-ilef?-f,7?ei"t CN fl;i' I i i 1'o "ti y Ti 0 trpfn .Hywcdi?ctii'1 gact et Hu.?o ar y sylfeuu hyn. ?U oedd <!tm yn yrnddari?os w?d! e! bender- fynu ynghylch y Bcrurboniaid eifhr y mae pap- ur.Ff.e 'gi? !!at cnwo? am y !ydd? ?n hysbysu fod-y tu; dd cyHredin, yn Paris o du y Ll'ou: i?* da bod yr hedrcsy.n g'?yn yn caei et wisgc yn gyffrediti., Y mae yr tawelweh mwyaf ytr ffynu yn Paris, a'r. h o?l, l j y:,e elfe y et(i i" a'r holl i, ac o'r dcinas yn figured. Cyhoeddo'dd V eèsaiks a'r't'reii yn y gymmyd- ogaeth, mevvn cy ti'ejyb fodd ag y gwuadh Pari. Ni ddywedir--dim ynghylcii. Bonaparte, tia'i fyddin, yn y papurau hyn. Nesacdd Dug • eiiz*li, (CaLlliii,,ourt) at y Panaethia.d cyfunol, oisd 111 wrandavvent arno; o herwydd Did oeÚçl ei gýullygiúdau o'r fath naHir ag yg:lasai y CyngrciiWyr ddysgwyl iddynt fod, yn neillduol, ar ol i drigolion Paris a holt Ffrainc amlygu cu hunain yn y modd y gwuaetUtnt: am ttyny efe a fi-ysilodl i gad-lys Napoleon.

[No title]

[No title]

I, —I -

IUEIKIADUK HYP.

a . B.ALj}j OCiLJ{.AD SOLOMON.!-.