Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

"""',.._,. ;...-=-"",.," !…

[No title]

[No title]

I, —I -

IUEIKIADUK HYP.

a . B.ALj}j OCiLJ{.AD SOLOMON.!-.

News
Cite
Share

a B.ALj}j OCiLJ{.AD SOLOMON.! V Maé yn amlwg fod amryw anhwylderau't 'HL corlF dynol yn eael eu magu gan afr-adlonrwydd yf iiser ieuenelyd, a throseridiad-gwarthus; o-'r rheolau ag i mae calliii( J) vu eu irodi allan er diogelwch ieciiyd, ac ed • gosod svIfaeireinioes hir a dedwydd, gydag- ansawdd gref 4 'Cii)idarn. JSid yw bendithion teciiyd yn cRel eu colli y gynt nag y mae proiiadau poentis yu dangos eu gvverth; a' dyoddeiydd annedwydd >n edrytii o'i amgylch, yn rhy ami) oicii ii! ya ofer am foddion adwelliant.. Y mae'r .Dr. "Solomon, o Liverpool, yn cyinmeradwyo ci GORDIA!j BALM rf GiLEAD i bau b o'r rhai ag y mac ansawdd eu cyrit' wedi 'adfeiHo o achos arignalifneb meWJ: •ieuenctyd, a'r holl rai sydd it'u gewynion yn tiin o achti; Havver o fytyrio, neu yrnarfer gormodd a gwu-awd (sj)irtis\ cry Hon, lea, iieu go/fee, yn gystal ag i'r rhai sydd w ed*. gwanau trwy hir bresivylio mfwn nrdatocdd twymion a? abaci!; yn mhob un o'r c?t'ry? am?yichia?ia.u fe di-ya )ufcddy?tniat'th))t\vyat ?Hntmot, ?n dy?i.u y g;-« ynioi' ug ceduyut wedi llacu, a ch:'yfau a hywLoc.tuau?.?d? C()rt! r -amrywiol anbw\>Iderau perthynol i'r rbyw d?? ?.'? te??addeoahtyn ddi'?yi't?r,g dan av-'dm-dod ?radtc)??' hwn; ac y mae ita?cro bendch?esaH cyfntbl wedi proti e' fod yr yc&wancgtad meddygol gorau i'r, bwrdd ymdn?io ,?ivrdi!a.sant ag ef; i ?ytnetthu't yltqdoedd adiCt? iedia:, clvwala dohir y pen, hurtrvvydd, a llesgedd; ac greu bywicgnvydd hyfryd, ac ymiídymaitÜ drymfrjùcM, y mae yn rhoddi cysur a nerth i'r holl goeif. Y 11 u o _glefydau trymfrydol ag sydd yn cy"studdio'r corilj dynol, dan yr cuw Anhwyhlerau Gcwynlll, yw'r admoioJl. penaf o resyi)old"b dynioh ag sydd, yu uinddifaid o ieciiyd- V auinVylderau ilyd yn dci!1iaw o'r fath amrywiaet* atifynegol a ciivfi-bietiiol o aeliosioij fcl y bvddai yn fill* mix.sibi, pe byddai.hyny yii w aitad: yn angenrheidiol, chwiiij diiaii i'r achos cy v.ir o iionynt. fotid byna<r, fi ad\veir.'u ac fc dciinlir eu hcUetthhLU yn rhy dda, yn »»'iitf»; riian fawr o ddynolryw*; ac ar gyfer yr cSbixitUu ii yu, .relJif' liaeru aeb fyued y tu draw i'r wir, na chafed uu fetldy erioed yn niagori ar, neu yn fwy cioJlawr am er l Il oj v eileithioldeb na CORDIAL HALM of Q it LEAD y Dr; SOLO-MOM: Y-iSiae llawci1 o.'rgwcliiadan«gymincra«uit le trwyddo wedi eu uargrail'u yn mhob papur newyddion yo y deyrr.ac, cr aniiogaetli i'r eystuddiedig.i ynaaifer, a phanUi •• yn yr arfer o feddyginiaeth, yr hwn sydd, mor odiilog yu gweini iaeliad trwyadl mewn pob ilychd,)d- Y mae tyb yn Uyiiu fod anawylderati gewynawl vn fwy n Es, rd,) y* awr nag y buunt ar un atiiscr arall, a.1 piiriodolir hyn yn beriaf t'r gurmodd huriinfwyr:Vad sydd yu 1 li'yi.u yn yr amseroedd glpddestgar hyn. )t ID,-LP ju irion' *> edd sicr, iriai pa bcilat yr yinadawom OdtL:Wrift synile(I'l t, chyrnliedrolder yji !ci,,i lluniactii, a pha f\vya £ u; erthom ■ ymarfcriadait iaehus i'ranvveitligarwch ag sydd yn cydfyeeis L a difyrweh teuiuaidd, mwyaf gyd fydd eiiailii pob cyfeiiior- nad tnpddygd, yn gwanau rgnrr corlf. Y mae snbwyl-" y derau'r gewyn,an yn ddyg«yddiadol i'rddauryw (gwn »' bany w), gwalianiaetifhyu yu UIU, eu bod y a y rhyW fenywditid o herwydcl tynerwen ansawdd en curli'a'u duli • tyuerach o f.yw, Il twy ami a fiyrnig itag yn y rhyw aral'- t Achlysurir gwendid yn yr ansawdd ewynaw l, Odl y* .1Ii fynyeh gan afreolusnvydd yn y naill ryw, a gormoddati"' try thy 11 yn y Hall. Yr arwydd mwyaf t'yiiiedin o'r an- iivvyliier hwn yw ofn angau yn baraus, yr hwn sydd yn cerdded trwy'r holl ansawdd ewynawl a'i eifeit:liau dinysti- ioi, gan nydd-droi'r galon ag iug anfynegol, ac yu cynhyrfu I y crybwyiliadau mwyaf arswydus o ddyehryu ac anobaith' [ i'r li., d hwn y mac miloedd wedi syrthiu yh abertt1<i1 I •; yn IFyrnigrwydd ei iesiMur, yr hyn sydd,yn gwneuthnr y I dyiiiou annedwydd sydd dan ei lywodraetii yn .anynad, yn anwadal, ac yn aaamyneddgaiyy n dueddol i redeg oddi ivrtK; un meddyg at y !!?!; a hyn yw'r rhpswm pa ham y nment mor anfynych yn cael hudd ()dl\nth Inf..ddygiaiaeth, am  na feddant !?yrfryd)a;rwydd digonol i ly:?'?th K« ..?" catibamscriddwynetcjtaithpmtdo). Y Cordial ?<??: af G?<!a! an?hydmnro] hwn yw'r fedrlv- i iniaÖ fwyaf Cf<nd?p.s ac citeithio! a gaiwyd ?rioc?d at a?- sawdd waii a chwiifrlw'r corff, gwendid g?lw?, p?u Endii cof, bdder yshryd, crynd?d a dychry i>i;tdaH'r meddw' gwcnd?dysUo'latdd??M?, a p,aolswylder- arall a" sy n cyfo?oddia?a?iad yr ansawdd f?yua?i y r-i ? ;?,111 y-,iyrt CtLillyil fi,?l drw?'fQc?dd M d,!tyK ?? am a?-enrhctd.au t?hyd, ?odd?,? bvwyd ih? nycd, cisteddn!, a myfyr?r, y mae'r <:??&F.?.? hwa wed sefydlu vn ?yurpdtn? ei etlÜtl adf.-rtado), a .?-Un' vn gYWlf n ? fnf Y:1mhhty penafo'r catfaeliadau a j-afoit olrhemiad mcddyg(? aHau criocd, fel bcndtthMn i ddynf)? 1 ryw, a gwrttiweitiiydd i resynoldco,dynoJ. mae milord [ yr awr hon yn hyw yn y tair teyrnas, ifcndithin'rdyd(W [ ÚcllrCUa;"ant gymm?:d y ledyg¡i.a.cth: rhJfedd'111 h1>I. ac yn mwynau ?t'nd't!"(? icchyd, y rhai Inuvn modd amwa a allacnt fod wcdt S)'UIlO i'r bcdd yu allally a?c?th- au i angliajimch bore ieuractyd. pf Y mae han<-sion o'r t?erddnn,yr India Bdww!n:ol aC,urHewh?t, Germany, Hamburgh, Berlin II?.ind.Ja. i ma:ca, America, Norway '-iveden Dc::mark, y ritai on v f ytunant, na cliatwld un meddyghnaeth cnocd a ddy?yd iV ?Icdydd hyny y lath wcrUuad ebrwydd M ?arf?L'L- Fe djcngys i!y h-au F T?feydd ( CM?,?<? vn Lundain ? Ltver?oo! ?d.mwy o'r meddyginiaeth h? K i cad ei ynf < dros y mur na^ .a r holl ft!ddyginiact",z u a'u rhodd* 1 A-rtyri.r y Cpr.d.&t Btdin of Gilcird yri' aVr fei.y"GtfITUeliad j gafwydaHl.ITI yn n'ghof dyn; y hia'e''yn iadarn, yr* ddtniwaid, ac yn l'asus; y clod bu;tn ac ychwauet'ol wddic il w awdur a'i ddyfeiswr (Dr. Solognon, o I,ivet-pool), YW yr unig faen-prawf I farnu teilyngdod meddyginideth, y.rjiwn sydd wedi ei roddi i'r graddau uchelaf a'r iselfcF o'r n(iti, gyda'r fath lwyddiant dedwydd a gharftu?.—Y mae <rwerth« wyr y meddygiiiiaeth ilwll, y rhaldynt lawel. nag a wybuwyd erioed o'r'biaen, yn mcthu Yt1 fyay"y ch a?ji *> n gael mor ebrwydd y byrldo I¡¡;wam dano j' ac mae. I yn.deihvng o sulw, iod y. costrelaq yn eael en "-wertlm agos cyn gynted ag y delont -i lany, gan 00 ^wecli, eij riufc* crchi cyn gyru am danynt. A r wcrth gap Jenkius, ac Edmond, Abwtawe; Dttniel ac Evkna, Caerlynidm;, Nortb, Aberhonddu Painter Wrexham; a phcib Gwertbycfd Meddyginiaeth aral; prii lIs. y gostrelaid, neu iw.'dair-mewn un cbstrct deiduaidd a11\ i w rth yr hyn fe rbedir li-s. a'r-geiriau Saml. Salomon, Liverppol," wedi enccrliQ ar yr a;gratf' (stamp), W Y mae'r Dr. Solomon yn dysgwyl, pan ymgynghoric ag cf trwy Iythyr, i eael y-%Krif-ai-iany ii iit?k bilt) am tirl bant yn y llythyr, wedi ei gyfarwyddO fel liya, '■\Monei? Letter, Dr. Solomon, Gilead HQUSV, near Liverpool,—Paiii double posliisre.. —— Cyfarwyddiadau cyffc&dinol i gyznmeryd y Cordial gabn i of (Ulead. I Yn mhob achos "ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (oddi eithr pan y gorciiymmynir i'r ffwr^hwyneb sao y > t I i Icchyd"), cymmerer o ddau lonai;} lJwy de j, i lonaid IIw y bwrdd (table spoon) yn gyfatebol i oed ac aa- i awdd cortfy dyoddefydd, banner awr cyn bore-fwyd {break'. t'aul), ynghylch un-ar-ddeg o'r gloch, pump yn y prydnawii, ejj ac ynghylch awr wedi swper, wrtho ei hun, neu mrwn lion- aW gwtu-wydr (trine gJa-ii) o d-dwfr, gwin i\ItJ\fJ- fJ "eu win ceirioes (xfcrnt)..