Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLUNDAIN.

[No title]

SENEDD YMERODROL.1

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Drgck i'r IJlcdàwgn- Y mae meddvvdod ya alltadio Rheswm,—yn boddi'r Cof,—annhymerti'r Corli,-<~an' ffnrfio Prydferthweb,—poethi y Gwacd, a lleihau'r Nerth,—yn peri Clwyfau tiifewnol, ailarml, ac anfeddy. giniaethol. Y mae yn Ddewines i'r Synwytau,—.yn &tltreul i'r Enaid,-yn Lleiúr i'r Alwor (pruw),yu orochwiliwr i'r IJiafol, ac yn Gydymaith i Gadottai. Gwae'r Wraig, a galar y Plant,—gwawd i'r cymmydog- ion, a Chywilydd i'r meddwyn eihtm,-wpla i'r teuin,— nielltlitli. i'r gymmydogaeth,—ysgymuu angbenfti^~delw Anifail, ac Ilunan-Leiddiad, yr hwn syid 1b yfed Iecbyd da i ereill ac yn yspeiiio ei hun o honaw. Dedwyddach yzvlr hum sydd yn rkoddi n&'r hwn sydd yn derbyn.-—Nid llawer sydd yn ymddwyn megis pe bydd- ent yn credu hyn; ond etto, er yn waethaf i arian- garweh, gallr m enwi llawer ag ydynt wedi gweithredu yo gyfatebol i't rheol a gynhwysir yn yr haeriad uchod. Dywediad eyfri-edin o eiddo Julius Cesar, meddant, oedd, Nid oes nn beroriaeth mor hyfryd yn fy nghlustiau ag erfyniadau fy nghyfeillion, a deisyfiadan y rhai ydynt mewn eisiau o'm cynnorthwyon.^ Ymhyf- ryded Cristianogion goludog yn yr hyn a ragorai ar bei oriaeth ynghlustiau Ethnic. Yr oedd Mr. Gilpin, yr hwn a ehvid Apostol y Gog- ledd, yn ddyn mor llettyeagar, fel yr oedd yn peri trin llawer iawn o gig bob dydd Iail trwy'r flwyddyn, i'r tlodion yn unig; ac yr oeddynt yn cael cymaint o gawl bob dydd ag oedd eisiau arnynt. Yr oedd pedwar ar hugain o'r tIotaf bob amser yn derbyn o'i garedigrwydd. Parotoid ciniaw iddynt bedair gwaith yn y flwyddyn, pan dderbynient gan el ornchwiliwr ryw gymaint o yd ac arian, heblawlt- giniaw, ac ar y Nadolig bob amser rhenid eidioh rhyngddynt. Ar ryw amser o'r flwyddyn, o wyl Mihangel i'r Pasc, dysgwyliai weled ei holl blwyfolion a'u teuluoedd. Ac er eu groesawi, yr oedd ganddo dri bwrdd wedi eu hilio yn dda; yr oedd y ern- taf i foneddigion, yr ail i hwsmyn, a'r trydydd i weith- wyr cyflog. Nid cedd fyth yn esgeuluso y rhan hyn o lettyeugarwcb, hyd y nod, pan fyddai colledion nen brinder lluniaeth, yn peri i hyn fod yn lied anhawdd iddo. A phan fyddai efe yn absenol, ni wflaed tiu cyfnewidiad yn ei draul teuiuaidd: porthid y tlodion, a ilrocsawyd ei gymmydogion fel arferol. Yr oedd ymdeithwyr a dyeithriaid yn cael derbyniad siriol; ac yr oeddid yn gofalu am hyd y nod eu cefiylau yn y fath fodd, ues y dywedid mewn modd dyddan (hiuwttrousli)) P<- troid ceffyl yn rhydd mewn un rhan o'r wlad, efe wynebai yn ddioed ar Beriglor Houghton."

Advertising