Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

( Derbynwyd papurau Yspaenaidd i'r 2Gain o'r mis diweddaf. Yr oedd y Brenin Fferdinand VII. wedi derbyn trwyddedi gan y Llywodraeth Ffrengig, 'aT y gfed o'r mis diweddaf, iddo ei hun a'i ganlynwyr. Ar y VOfed efe a ysgiifen- odd lythyr at y Rhaglawiaeth, i hysbysu ei fod yn bwriadu dyfod i Madrid, trwy Perpignan a Chatalonia; ac ar y 13eg efe a ddechreuodd ei daith o Valency. Derbynwyd yr hysbysiaeth gau y Cortes gydi gorfoledd mawr; ond yr oedd un gair yn Ilythyr y Brenin yr hwn a achl ysur- odd rai nodiadau oddiwfth fwy nag un o aelodau'r Cortes, sef 14 fy anwyl ddeiliaid," (vassalos) y rhai a ddywedasant nad oeddynt hwy yn ddeil- iaid i neb ond i'r gyfraith yr hyn a ddengys fod cynnyrchiolwyr pobl Spain yn dra gwiliadwrus dros eu rhydd-did, a'r drefn newydd o Lywod- raeth a ffurfwyd yn eu phlith. Dengys y pa- purau Iiyn ynmliellacii, fod Gevona, Olot, a Puyeerda, wedi eu gwaredu oil o feddiant y gelynion. ———- Y mae tramwyfa uniongyrch Gottenburgh yn agored bellach, ar ol hir rwystr, yr hwn a ach- lysurwyd gan afrywiogrwydd anarferol y gauaf. Waeth pedwar af hugain o lythyr-godau oddi yno ir ddinas y bore hwn; ond nid yw'r hysbysiaeth a ddygir ganddynt yn bwysig. Mynega rhai o'r gwyr a ddaethent o Norway fod llawer o an- nhrefn yn ffynu yno a bad Tywysog Coronog Denmark wedi cytioeddi ei hun yn Rag!aw Nor- way, ac wedi ysgrifenu Ilythyr at Frenin Sweden, gan arinog i Sweden a Denmark ddyfod yn un deyrnas, ac iddo yntef gael ei ddewis yn Dy- wysog Coronog. Nid oes genym ddim hysbysiaeth ynghylch symud;adau Bonaparte oddiar y cymmerwyd Palis gan y Cyngreirwyr. Ond o'r t a, arall, yr ydym yn deall fod trigolion Nancy (tref yn Ffrainc) wedi rhoddi'r dcrbyniad mwyaf croes- awus i Monsieur brawd Louis y XVIII. a'u bod yn ddigymhelliad wedi galw yn groch am ddileu pob peth a berthynai i'r chwyldroiad; gan beri i'r ynadon fabwysio yr hen enwau ag oedd ar swyddogion gwladol Ffiainc gynt. Cyn i Mon- sieur gychwyn tua Nancy, yr oedd wedi sefydlu ei gad-lys yn Vesoul, tref fechan yn Lorraine, yn cynnwys ynghylch purn mil o bobl. Pan oedd efe ar ymadael o'r lie uchod, daeth Bone- ddigesau'r dref ato yn un corlf, ac wedi mynychu ae ivedi mvn ileliu dymuniadau am eu Iwyddiant yr achos Breninol, cynnygasant iddo gan mil o Ffrancs (rhyw faint dros 4 mil o buntoedd) y rhai a gasglwyd yn eu plith eu hunain, gan ddymuno arno i'w derbyn a'u defnyddio i'r dybcn i adferti ei deulu. Diolchodd y Tywysog yn galonog iddynt, eithr gwrthododd eu rhcdd, gan s?crhau iddynt fod ganddo ddigon ar gyfer pob dH!yg?dau. P? fodd bynag cytunodd Boneddigesaiv Vesoul i roddi'r swm uchod mewn diogelfa, fel y byddai yn barod os bvddai fyth ei heisiau ar yr çhos yri barod os bvt-I(Iai c-i. heisiau P-r yr ^.chos Yrydym wedt derbyn hysbysiaeth, yr hwn a amserwyd ^.r yr un dydd a chenadiaeth Ardalydd Welington, sef Mawrth y.25ain, yn mynegi fod byddin ei* Arglwydcl#eth o fewo chwe' milldir i Toulose; gan ychwanegu fod y lluoedd cyfunol sydd dan dywysaeth y Maes-lywydd yn cael eu derbyn ynmhob man fel gwaredwyr, ac nid fel gelynion; a bod yr enciliadau oddiwrth y fyddin Ffrengig tu hwnt i amgyffred. Nid oeddid yn dysgwyl y gallasai Soult sefyU munudyn yn erbyn y Cyngreirwyr yn Toulose. Acyr oeddid yn dywedyd ddoe fod Soult wedi cilio oddi,yilo. Hysbysir gan Cadpen l\i'CaU o'r Doris, yr hon a hwyliodd o Passages ar yr 21ain o'r mis diweddaf, fod amddiffynfa Santona, gerllaw St. Atidero yn Spain, yr hon oedd yn aros yn moddiant y Ffrancod, ac yn cynnwys mil o wyr, wedi ei chyjnmeryd yn ddiweddar gan y Cyng- reirwyr. ———— Mynega'r encil wyr Ffrengig fod y Cadfridog Paris wedi cael ei ladd yn mrWydr Orthes. Clwyfwyd y Cadfridogion Uarispe a Foix hefyd, ac iiid oes gobaith am weIliantYT olaf. Saeth- wyd Soult ei hun trwy ei goes, mewn brwydr a Syr R. Hill, ar yr ail o Fawrth. Teithiodd Cadpen Harris, yr hwn a ddygodd y cenadiaethau diweddaf o Paris gyda cnyilymdra anarferol, gan gyflawni taith o 400 can milldir, ar geffyl, heb orlfwys dim. Buwyd agos a'i gymmeryd ddwy neu dairgwaith; yn neillduol unwaith, pan oedd wedi disgyn i gymeryd yeh. ydig luniaeth m'ewn pentref bychan, efe a welai ei Gossacs o'r tu ol iddo, yn cael eu hymlid gan rai o farchluoedd y gelynion, y rhai a'u gor- ddiweddasant, ac a laddasant ddau o honynt. Efe a gytnmerodd ei gefllyl yn ddioed, ac a aeth rhagddo ar ei daith yn ddiogel. Dydd Iau diweddaf, cyfranwyd y rhoddlon Breninol yn Whitehall, i lawer o bobl tlodion dosparthwyd pygod sychion, bara, cigeidion o'r fath oreu, esgidiau, hosanau, a llieinau, a chw- paned o win, i yfed iechyd (la i'r Breniiij yn 011 yr hen ddefod, yn eu mysc.

SENEDD YMERODROL.1

[No title]

[No title]

Advertising